@-GRIS 15 augusti 2014
Senaste uppdatering gjord 15 augusti 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Grispriserna ligger stilla v 34
Tyska och danska priserna på slaktgrisar är oförändrade v 34. Samma gäller hela EU, med några små undantag. Inte heller i Sverige och Finland är det några prisrörelser.
Nästa vecka börjar skolorna och svenskarna ändrar sina mönster för konsumtion av kött, från mycket grillat till mycket köttfärs. Det är framför allt skolorna och även storhushållen för vård och omsorg som är stora köpare av färs och då är det också många mitt i det aktiva livet som också delvis ändrar matvanor. Det var trögt att komma igång med grillningen i våras, men summan av året hittills måste väl anses bra. Slaktköerna har nästan försvunnit. Det är bara priset som är alltför dåligt.
Nu är det spännande att se vad Putin ställer till med. I ISNs rapport säger man att sanktionerna knappast kommer att märkas för grissektorn, eftersom ryssarna redan tidigare har stoppat importen pga att det uppträtt fall av afrikansk svinpest även på EUs sida av rysk/EU-gränsen. Danish Crown säger dock att det kan bli känningar.
De senaste rapporterna om afrikansk svinpest säger att det hittas nya fall i samma områden som tidigare i EU, men att det är på ryska sidan den stora ökningen av fall registreras. Så det är väl bra för ryssarna att de nu har EUs sanktioner att skylla importstoppet på, när bojkotten pga afrikansk svinpest blir mer urvattnad.
Det ser av alla möjliga skäl inte bra ut med konflikten mellan Ryssland och Ukraina och därmed EU. Putin är en farlig man.
Det är inte bara från öst det kommer konstiga och motstridiga uppgifter. KCF meddelar att det blev något konstigt med slaktstatistiken för kvartal 2, så den inte är att lita på. Så ta det jag skrev för en tid sedan med en nypa salt, tills att jordbruksverket får kolla slaktsifforna en gång till.
Enligt Agra Europe tjänar amerikanska exportörer av kött väldiga pengar. Det tror man kanske inte pga PEDv, men det är ju inte alla besättningar som drabbats och de som är friska kan sälja griskött till mycket goda priser. 8000 besättningar i USA har nu smittan och den fortsätter breda ut sig. 93 nya fall registrerades senaste veckan. 28 000 besättningar har testats sedan november. De goda köttpriserna får även exportörerna med av. De ökade intäkterna från griskött med 16,7 % och nöt 15,7 under 2013.
-Nästan överallt i världen gläder sig grisföretagarna över höga grispriser, utom i Europa.
-När blir vi inbjudna till festen, undrar ordföranden för de danska grisföretagarna!
Den frågan instämmer jag i även för Sverige. /LG 140814


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Grillsäsongen fortsätter och de detaljer som grillas har fortsatt riktigt bra efterfrågan! Oförändrad situation för skinka och sida, som marknaden är mindre sugna på.
Grispriserna är oförändrade vecka 34. Från i måndags, vecka 33, är gamla SLS-noteringen helt avslutad och ersatt av nya HKScan Agri-noteringen.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Turisterna börjar lämna västkusten, men försäljningen flyter på rätt bra ändå.
-Det är i det närmaste balans för både slakt och smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi går nu ur grillsäsongen, som varit mycket bra.
Försäljningen rullar på fortsatt starkt både på gris och nöt, flera detaljer är slutsålda.
Grillrelaterade produkter som karré tappar medan andra ökar.
Råvarorna till industrin är fortsatt jobbiga.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det sker en kraftig ändring av konsumtionens mönster nästa vecka, när skolorna börjar. Man går från grill till färs. Inför skolstarten kommer försäljningen av färsprodukterna igång på allvar, medan det grillas mindre.
-Volymerna av charkråvara i lager lär vara mycket stora i Europa, så problemen med avsättningen kvarstår. Lagren började byggas upp när ekonomin försvagades i Europa och då särskilt i krisländerna Grekland, Spanien och Italien. Där drar man ner på matkontot. När ekonomin förbättras, ser man det ofta först på konsumtionen av mjölk. När man får ännu mer pengar ökar konsumtionen av kött. Ökar den ännu mer är det öl och vin som stiger i volym.
-Nu när Putin hotar minska importen av kött ännu mera, går det ut över en del köttråvaror. Det sägs att Brasilien får ta över leveranserna till Ryssland, de som EU hittills haft. Men vad gäller griskött börjar Brasilien få problem med smågrisviruset PEDv och det är ganska osäkert vad Brasilien kan leverera i framtiden. Ryssarna har köpt 10 - 20 % av EUs överskott på charkråvara.
-Det är ganska oklart vad Putin tänker göra med köttimporten och det är lika oklart inom EU om bedömningarna om effekten. Sydeuropa har semester i augusti, så det är tunnsått med kommentarer därifrån.

Dahlbergs Slakt
Mikael Oldin: -Grillsäsongen börjar mattas av och försäljningen av detaljer till grillning är inte alls lika stor som tidigare. Men det går ändå en del eftersom vädret är bra.
-Nästa vecka börjar arbetet med försäljningen av julskinka på allvar. Då är de flesta inköpare på plats efter semestern. Några affärer är dock gjorda redan före semestrarna.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Något svalare väder har infunnit sig, vilket gör klimatet behagligare i våra stallar. Det är fortfarande tufft på hemmamarknaden. Även om våra svenska aktörer får ut fläskköttet på marknaden är konkurrensen stentuff, vilket tyvärr innebär att det är svårt att få upp prisbilden.
Ryssland stoppar import av livsmedel från EU, Kanada, USA. 2013 exporterade EU ca 64 000 ton griskött till Ryssland.
Polen har hittat ytterligare fall av svinpest på tamgris i en liten besättning, samma i Litauen. I Lettland har man den senaste veckan rapporterat om 22 nya utbrott. Jag har sagt det förr, var försiktiga med arbetskraft från dessa områden om de har varit hemma under sommaren. Låt dom vara i Sverige minst 48 timmar innan dom återgår till arbetet med grisarna.
FAOs prisindex i juli beskriver ett historiskt högt köttpris. Detta förklaras med att PDEv (Porcine Epidemic Diarrhea Virus)  har slagit hårt mot länder som USA, Kanada, Mexiko och Sydkorea. Det finns idag ett vaccin som man håller på att söka licens för och vill börja använda innan alla tester med vaccinet är klara.
Debatten om det svenska köttet som var innan EU-valet har avtagit. Önskan och målet är att få upp den till ytan igen innan valet i september. Det stora problemet kvarstår, med att en så liten del av grisen (ca 25 %) går att sälja till ett högre pris medan resten (ca 75 %) slåss med samma priser som världsmarknaden har att erbjuda.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna, medan man är på väg att komma tillbaka från semestrarna. Samtidigt börjar Rysslands bojkott av europeiskt kött, som nu även omfattar förädlade produkter, ge effekt i form av mindre efterfrågan.
Samlat betyder det att vi upplever en mindre prispress på färskt kött i Europa, speciellt framändar, bog, kotlett och skinka. Karrén är på väg ut ur säsongen och handlas till lägre priser.
Marknaden för bacon i Englan är oförändrad.
Försäljningen till tredje land är likaså oförändrad, med god avsättning till Kina. .

ISN, Tyskland
Marknadsbalans i de flesta EU-länder
Priserna på slaktgrisar rör sig endast marginellt på den europeiska marknaden och endast i några få länder. Tyskland har under denna sommar varit den stora bromsklossen för prisutvecklingen. I sommar har det varit särskilt markant, eftersom konsumtionen på tyska hemmamarknaden flera veckor varit lägre än förväntningarna, samtidigt som exporten inte kommit igång riktigt. Tyska priset är således oförändrat 1,58 € för tredje veckan i rad, trots att utbudet av slaktgrisar är under snittet.
I Holland, Belgien, Österrike och Danmark är priserna oförändrade. Producenterna i Spanien och Frankrike får denna veckan finna sig i sänkta priser. I dessa länder faller priset med 1 cent jämfört med förra veckan.
Marknadsanalytikerna i nästan alla länder är eniga om verkningarna av ryska importförbudet. Då stoppet för griskött från EU gällt redan sedan januari, förväntas inga ytterligare allvarliga konsekvenser.
Trend för tyska marknaden: Utbud och efterfrågan är fortsatt övervägande i balans. Särskilt från Nordrhein-Westphalen hörs optimistiska toner från kötthandeln och här bör slutet på semestrarna innebära en positiv trend.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ramavtal för grisbranschen ett måste
Vi närmar oss alltmer tiden då nya avtal ska tecknas inom grisbranschen. Idag finns det avtal från varje slakteri som varierar kraftigt. Många är rent juridiskt förkastliga.
Ramavtal gällande i Sverige bör innehålla lika regler och ersättningar för bl a överstående och förskottsleveranser samt leveranser på obekväm arbetstid. Dessa ersättningar varierar stort från ingenting till skäliga ersättningar. Kvantitetsersättningar baserade på volym på årsbasis varierar för en producent med 10 000 årsgrisar från 0,45 till 1 kr per kg. Avrundningsregler i avräkningar varierar från vedertagen till snålvarianten dvs alltid runda nedåt. Kasserade och självdöda grisar i slakten behandlas ytterst olika. Avräkningsnoteringarna sätts av respektive slakteri beroende av effektivitet och skicklighet.
Vid tvist så hänvisar några till svensk lag, dvs domstol som då ger möjlighet till att utnyttja rättsskyddsförsäkringen. De övriga vill lösa tvisten enligt lagen om skiljedom. Vilket är en synnerligen dyr process som inte går att överklaga och ej heller är berättigad till rättsskydd. I Percy Barneviks bok ”200 råd för företagare” så kommenterar han kort och gott. Att avslutar man ett affärsavtal med att hänvisa till lösning i skiljenämnd så har man förklarat att det är nog bra med att avtal, men jag litar ej på min motpart.
Att upprätta ramavtal vore en synnerligen bra uppgift för LRF-kött och eller Sveriges Grisföretagare. Dessa organisationer verkar ju som att man trampar vatten för närvarande.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Dela i stället för att äga – en väg mot hållbar konsumtion
Hur ska vi uppnå hållbar tillväxt och hållbar konsumtion? Stora frågor, som var uppe i ett spännande seminarium i Båstad i slutet av juli ”Människans natur” anordnat av Antonia Axelsson Johnsons miljöstrategiska stiftelse. Jag var där som delaktig i stiftelsens projekt, som för drygt ett år tog tag i frågan hur man vid valet av livsmedel kan påverka antibiotikaförbrukningen till livsmedelsproducerande djur.
Ärkebiskop Antje Jackelen inledde med att hävda att tillväxt är det mest naturliga. Allt liv vill växa, men ekonomin får inte ha ensamrätt till ordet tillväxt. Idag är tillväxt i stort sett lika med kapitalismen. Tillväxtens mål är att bli människa helt och fullt enligt Jackelen. ”Dela i stället för att äga” sa Thomas Frostberg, Sydsvenskan. Att dela bygger på förtroende. Idag söker man något djupare än att baka surdegslimpor. Transparens är dagens begrepp, men ändå fuskas det. Dessa aspekter måste in i utbildningen av civilekonomer. I dag gäller enligt amerikansk professor: ”Students are more eager to earn than to learn”. Telias VDs uttalande i samband med skandalerna i Uzbekistan: ”Mänskliga rättigheter är väl inte vår grej!” är väl skräckexemplet, som man kan hoppas slippa i framtiden.
Agneta Stark, känd professor i företagsekonomi, resonerade kring fördelning i anslutning kring Pikettys bok Kapitalet i det 21a århundradet. Hon konstaterade att division alltid kommer sist efter plus, minus och multiplikation. Fördelningsfrågorna ligger utanför ekonomiska begreppsvärden. Marknadsmisslyckanden anses vara monopol eller kollektiva nyttigheter! Idag lever fler på höga löner än på kapital. Behöver verkligen alla få mer? Och vad gör de rikaste 10 procenten som äger 50 procent av förmögenheterna med sina pengar? En relevant fråga till värdinnan Antonia Axelsson Johnson.
Ett annat sätt att utnyttja sina tillgångar och dela med sig är att hyra ut sin bostad till turister eller andra tillfällighetsboende. I dag bor 250 000 hos ”främlingar” genom bolaget AIRBNB. Matti Jokela driver Malmö Järnhandel där man lånar ut verktyg som borrar och sågar gratis. Företaget löser våra praktiska problem och tjänar på vad man säljer som förbrukningsartiklar. Och alla verktyg är rosa, som en markering för förändring! Eller är det så att man vänder sig f f a till kloka kvinnor?
I gårdagens SvDs Brännpunkt lanserades cirkulär ekonomi, som ett sätt att kombinera miljöhänsyn och tillväxt. I stället för att utveckla mer och mer avancerade mobiler, som bygger på att de ska bytas och kastas årligen, så säljer man tillgången till produkten med uppdaterade funktioner. Företaget behåller ägandet och produktansvaret. Det händer mycket inom området dela och återanvända. Blocket, Sveriges största köp– och säljmarknad har ökat enormt under senare år. Butiker med begagnade kläder dyker upp överallt. Kläd – och bokbytardagar ordnas. Det sker mycket inom området att minska matsvinnet. Ätbar mat måste kunna användas på ett vettigt sätt. Det finns hur mycket som helst att göra! Vi som konsumenter måste i många avseenden tänka om. Finns det modiga politiker och kloka företagsledare som vill hjälpa oss på vägen? Vad blev det av den ambitiösa satsningen i våras kring EAT-konferensen? Ett observandum – när jag går in på SvDs valkompass (för övrigt alldeles för knepig att hitta! Skärp er SvD!) så finns inga frågeställningar kring våra stora hållbarhetsfrågor.

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 34

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Skövde Plus** 75-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,60 14,60
Dalsjöfors Nya 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,05
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans överst
Ginsten
balans balans balans överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 34 v 33 v 32
13,03 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,60- 10,60- 10,60-
23,98 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,00 22,00 22,00
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,84 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,22 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
13 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,96 Tyskland, 56 % 1,63 1,63 1,63 1,63 1,60
14,22 D:o svenska*** 1,55 1,55 1,55 1,58 1,55
12 aug jämförbara**
17,67 Italien - 1,925 1,930 1,923 1,894
17,22 Spanien - 1,876 1,889 1,895 1,911
17,07 England - 1,860 1,873 1,958 1,981
15,07 Frankrike - 1,642 1,632 1,643 1,682
15,25 Tjeckien - - - 1,662 1,673
14,98 Irland - 1,632 1,632 1,632 1,613
14,46 Tyskland - 1,576 1,576 1,576 1,546
14,48 Polen - - - 1,578 1,581
14,32 Danmark - 1,560 1,560 1,559 1,559
14,17 Belgien - 1,544 1,544 1,532 1,507
14,13 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
13,68 Holland - 1,491 1,491 1,491 1,462
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 aug
5 aug
28 juli
21 juli
Utbud
3120
3120
2990
2935
Sålda
1505
2140
2990
2845
Medelpris, euro
1,66
1,67
1,71
1,65
Lägst
1,65
1,65
1,68
1,63
Högst
1,68
1,69
1,73
1,68
Medelpris, skr
15,23
15,39
15,74
15,19

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,50 5,50 5,50 5,50
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
13,94
Nortura Fri vikta nkr 12,79 12,79 12,79
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,81
VEZG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,01
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
11,47
11,61
11,64
11,66
11,68
11,63
11,51
Dollar 6,87 6,89 6,88 6,84 6,82 6,78 6,71
Euro 9,18 9,22 9,21 9,21 9,23 9,26 9,16
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,22
Norsk 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,08
Yen 6,70 6,73 6,68 6,75 6,72 6,68 6,58
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 530
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 470
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans överst överst överst
Dalsjöfors Kött överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 228 227 225 225 225
474
Basis 30 kg 386 385 382 382 382
286
SPF+Myc 7 kg 233 232 230 230 230
480
SPF+Myc 30 kg 391 390 387 387 387
291
SPF 7 kg 237 236 234 234 234
485
SPF 30 kg 395 394 391 391 391
986
Økologi 30 kg 802 802 802 802 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
497
VEZG 28 kg 54 54 54 54,30 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.