@-GRIS 29 augusti 2014
Senaste uppdatering gjord 1 september 11,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland höjer 2 cent v 36
Tyska grispriset stiger med 2 cent v 36. I övrigt är priserna oförändrade i både Danmark, Sverige och Finland. I Tyskland är det fortsatt god stämning på marknaden när semestrarna nu börjar ta slut och industrierna ska igång igen med full fart. Samma sak ser vi här i Sverige. Den goda försäljningen av griskött under den fina sommaren ser ut att hålla i sig. Dalsjöfors har summerat grillsäsongen och har haft en 10-procentig ökning av försäljningen av grillsortimentet. Veckorna efter semestrarna brukar också vara bra, eftersom personalmatsalar och skolor ska fylla sina kylar igen. Men alla slaktare har sett en trend till större efterfrågan från handeln än andra år, vilket man tror beror på att handeln i år kör många kampanjer med svenskt kött i stället för importerat. Det låter mycket bra och vi hoppas trenden håller i sig.
Däremot syns ingen förbättring för charkråvaran. Det är den som trycker kalkylerna nu.
I veckan har Skövde Slakteri haft det turbulent. För några veckor sedan slopade man ersättningen för överstående grisar. Detta upptäckte inte så många vid det tillfället, utan först när en del grisföretagare saknade siffrorna på avräkningen. Meddelandet på slakteriets hemsida var inte heller särskilt tydligt. Det brukar vara tydligare när det införs tillägg. Det var först den här veckan som flera leverantörer reagerade och framför allt sedan Anders Wiberg, Lidköping, uttalat sig i ATL i frågan. Det blev snabbt en stor opinion mot Skövdes slopade ersättning och någon uppfödare sa att man tappar 265 kr per överstående gris. Man såg det även som fortsättningen på en trend, där slakterierna lägger över allt fler kostnader på de hårt trängda grisföretagarna, samtidigt som årets avtal är väsentligt mindre förmånliga än fjolårets.
Det flera grisföretagare vände sig emot var framför allt att det är slakterierna som ofta är orsak att grisar ställs över och blir för tunga. Då ska inte grisföretagarna stå för kostnaderna.
Ove Konradsson försvarade tilltaget med att det är balans i slakten och att ersättningen inte är något som ingår i leveransavtalen. Han såg det som ett sätt att försöka få ner de höga vikterna på slaktgrisarna. Tunga grisar ger stora detaljer i styckningen, vilket handeln inte vill ha.
I dag på eftermiddagen backade Skövde Slakteri och inför ersättningen igen, men endast för grisar överstående till v 36. Det torde inte vara så många. De som får överstående får betalt motsvarande högsta betalning upp till 104,9 kg. Högsta slaktvikt för högsta betalning blir nu 97,9 kg i stället för 99,9 för alla.
Det gäller nu för grisföretagarna att se upp inför nästa avtalsperiod, så att inte fler ersättningar försvinner. Men det kommer nog att bli lättare att syna avtalen nästa år, eftersom slakterierna i allmänhet börjat redovisa mer verkliga priser i stället för netto + tillägg. Snart går det att jämföra slakterierna i en tabell! Det har inte varit möjligt på många år. Det är värre för nötuppfödarna, där verkligt pris kan vara dubbla listpriset om man bryr sig om att förhandla! /LG 140829

Serverproblem förra veckan
Vecka 35 och inte heller i fredags gick det inte skicka någon @-GRIS, eftersom fel uppstått på utgående mailservern, troligtvis i spamfiltret. Operatören Alltele har ingen egen teknisk kompetens, utan köper in sig hos underleverantörer där det är billigast. Därför kan det som nu dröja mer än en vecka innan fel blir avhjälpta. Man lovade två dagar. Feltypen är ingalunda ny och förr tog hos andra operatörer ett sådant här fel några minuter att avhjälpa.
Det blir allt vanligare att företag köper tjänster i stället för att ha egen kompetens, dvs de har en dräng, som har en dräng, osv som fixar billigt och så hamnar reparationerna någonstans där ingen bryr sig.
Du kan kolla på alla veckors @-GRIS genom att på Grisportalen.se gå in under @-GRIS i vänstra spalten. Där finns @-GRIS sedan 2004.


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Ökad slakt och minskat leveandelager vecka 36. Oförändrad marknad, god efterfrågan på bland annat kotlett. Notering oförändrad vecka 36.


KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortfarande full rulle på försäljningen. Varför den håller i sig så bra efter semestrarna har vi inte analyserat ännu.
-Både slakt och smågrisförmedling är i balans.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Den goda försäljningen i sommar fortsätter i höst både för griskött och nötkött. Skolstarten har betydelse, men vi ser att handeln fortsätter köpa svenskt kött. I butikernas kampanjer i höst lyfter man fram svenskt kött på ett bättre sätt än tidigare. Det är det vi tror syns i vår försäljning. Vi säljer t ex bra via Lidl, som är en stor kund.
-Summan av årets grillsäsong är att den varit mycket bra. Den började lite trevande i våras, men sommaren har varit desto bättre. Vi räknar med en ökning av försäljningen av grillprodukter på 10 % för säsongen.
-Vi fortsätter att betala ersättning för överstående grisar som tidigare. Strävan är givetvis att de ska bli så få som möjligt.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Veckan har varit stökig efter Anders Wibergs utspel i ATL i tisdags. Det var en liten förändring att ta bort ersättningen för överstående grisar med tanke på att det nu är 2,5 timmars överstående slakt. Avsikten var att få bort de tunga grisarna, som är svåra att sälja köttet från. Vi måste t ex ha fyra kotletter i köttrågen för familjer. Att det är viktigt att leverera det handeln efterfrågar, förstår säkert alla när tyska och danska leverantörer kan leverera exakt det handeln beställer.
Nu backar vi v 36 och betalar ersättning för överstående från v 35, men sänker i stället högsta vikt till 97,9 kg för att uppnå samma effekt. Jag hoppas att anmälningarna till slakt kommer tidigare i fortsättningen, så att de tunga grisarna blir färre. Anmäler man vid 98 kg, är det endast två dagar till 100.
-I den samlade kalkylen gör inte borttagandet av ersättningen för överstående grisar mer än högst en tioöring, medan vi under hela senaste året haft en betalning som varit över konkurrenterna med ca 1 kr. Vi har betalat mellan 10 och 20 mkr extra i ersättning för tunga grisar och merbetalning.
-Att vi inte haft med slakteriets medelpriser på avräkningarna tidvis, beror på att vi legoslaktar åt Scan. Vi har haft svårt att skilja ut alla siffror så att de endast avser vår egen slakt.
-Jag medger att vi kunnat vara tydligare, när vi gjorde förändringen och lade ut den på vår hemsida. Det är lätt att vara efterklok.
-Både Tommy Ögren och jag har ambitionen att göra det bästa för våra leverantörer. Alla får 15 kr i garantipris och alla leverantörer har samma kontrakt. Ersättningen för överstående grisar finns inte med i avtalen, så vi bryter inte mot avtalen när vi ändrar den ersättningen.

Så här skriver Skövde Slakteri på sin hemsida:
From v 36 anpassar vi våra regler avseende faktiskt överstående grisar, förändrar prisskalan för övertunga grisar samt sänker bäst betalda viktsgräns till 98 kg.
Skövde Slakteri återinför överståendeersättning från v 36 för grisar överstående från v 35 som har slaktvikt mellan 98-104,9 kg som då får betalt för bäst betalda viktgrupp.
För grisar 105-113,9 betalas enligt Skövde Slakteriets ordinarie notering med ej överstående ersättning för bäst betalda viktgrupp.
Eftersom Skövde Slakteri har stora bekymmer med ett mycket stort antal övertunga grisar som inte motsvarar konsumentens krav på produkter i butik sänker vi bäst betalda viktgrupp till 98 kg.
Skövde Slakteriets överstående situation är ca 500 grisar v 36, vilket motsvarar drygt 2,5 timmars slakt.
1. Vi sänker bäst betalda från 99,9 till 98 kg.
2. Överståendeersättning mellan 98 -104,9 from v 36.
3. Grispris enligt notering gäller för grisar mellan 105-113,9 tom 30/9 oavsett om de är överstående eller ej. Med andra ord ej betalning för bäst betalda viktgrupp men inte så lågt som ungsuggepris.
4. From 1/10 återgång till normalt viktintervall och normal notering för grisar med vikt av 105-109,9 och grisar > 110 betalas med ungsuggepris.


Dahlbergs Slakt
Mikael Oldin: -Veckans försäljning har gått bra. Det är oftast bra försäljning efter semestrarna och när skolorna startar. Storköken i skolorna och matsalar för personal laddar upp kylarna med produkter. Vi har säkert även en positiv trend i handeln, med kampanjer för svenskt kött. Industriköttet går fortsatt trögt och trycker ner kalkylerna. Givetvis påverkas vi också negativt av det ryska köpembargot.
-Slakten är i balans och vi har ett litet överskott på smågrisar, men det är nästan balans.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -I slakten och försäljningen är allt normalt, men skörden går trögt pga det regniga vädret. Det började bra i början av augusti, men sedan har det bara regnat. Det blir mycket fodervete i år.


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
De europeiska marknaderna är nu äntligen på gång efter sommaren. Vi ser stabil efterfrågan på de flesta detaljer, men fortsatt låg prisnivå.
Baconmarknaden i England är stabil med god efterfrågan till oförändrade priser. Det är oförändrad avsättning till tredje land.


ISN, Tyskland
Väl balanserad och positiv marknad
Förutom i något enstaka land är marknaden för slaktgrisar i EU väl avvägd och i balans. Det tyska oförändrade priset gav stark vägledning. Det är femte veckan i rad som det korrigerade tyska priset ligger på 1,576 € per kg slaktad vikt. Priserna i Österrike och Danmark är också oförändrade. Frankrike ligger kvar på nästan oförändrad nivå. Fransmännen tvingades acceptera en marginell sänkning som följd av ökat konkurrenstryck från de nordeuropeiska länderna på exportmarknaderna. Krav på stärkning av franska konkurrenskraften är sannolikt på väg, som en följd av den aktuella regeringskrisen.
Även i Spanien hörs klagomål om saknad konkurrenskraft, varför den spanska priset gav efter igen. Skillnaden mellan priserna i Spanien och Tyskland ligger nu på 27,1 cent. Holland och Belgien fick också ett lättare prisfall pga situationen med avsättningen. I Irland föll priserna ännu mer.
Trend på tyska marknaden: Det är generellt sett god stämning på marknaden för slaktgrisar i slutet av veckan. Efterfrågan är livlig och försäljningen sker snabbt. Samtidigt är vi i slutet av sommarferien i Nordrhein-Westfalen, vilket ger ytterligare stimulans. Internetbörsen ger svar på om det finns utrymme för prishöjningar.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Kolla slakteriets affärsplan
Inför kommande leveransavtal vill slakterierna inte ha några fasta eller garantipriser. Då bör du vara extra noga med att kolla slakteriets affärsplan. Detta för att kunna göra en bedömning av hur offensivt och vilken betalningsförmåga de kan förväntas ha. Vi ser av denna sommar att några av de bästa slakterierna har haft god försäljning medan andra halkat efter. Har du följt kommentarerna på @-gris så ser du skillnaden. En del gnäller och skyller på Putin medan andra jobbar på med gott resultat. Det verkar som att slakterierna har hanterat grisdebatten mycket olika. De duktigaste har varit offensiva och genom en aktiv marknadsföring flyttat fram sina positioner hos köparna.
Kolla även slakteriets affärsidé och hur de lever upp till den. Flera slakterier saknar affärsidé och jobbar ”artistiskt” dvs man gör det man tror är bra för stunden. Man skyller ofta på vädret, valutan, elaka importen, utrikeshändelser och sist tar man till att folk inte har pengar.
Detta resonemang påminner mig om min tid i trädgårdsnäringen där man hade betydligt kortare ledtider och saknade lagringsmöjligheter. Även inom trädgårdsnäringen är man betjänt av en tydlig affärsidé och dessutom att leva upp till den. Bortförklaringar har ofta sin grund i att ett företag är mindre bra skött.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.


Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Återträff i glesbygd
Förra veckoslutet hade min agronomklass från Ultuna 1952 en tvådagars återträff i Emmaboda, Småland. Av de ursprungliga 52 studenterna deltog 12, några med fruar.
Varför träffas i Emmaboda och vad har mötet med GRIS att göra? Jo, dels är två av oss uppfödda på småbruk i det som nu är Emmaboda storkommun, dels är trakten intressant som exempel på en landsbygd som tagit chansen att mot alla odds överleva, precis som man gjort i kriser sedan medeltiden.
Här finns förvånansvärt mycket av lärorik historia och kultur; en 1000-årig riksgräns mot Danmark (Blekinge), minnen av lokala bondefreder vid Furs gränsbro under kungarnas och herrarnas många krig, Dackefejden, massutvandringen till USA, underlaget till Vilhelm Mobergs hela författarskap inklusive senare filmer och musikaler samt en rekonstruerad stenåldersby. Grisarna då? De år borta, liksom mjölkkorna och ersatta av betesdjur (två större besättningar med Highland Cattle och Hereford) och fritidshästar och så skulle Eskil Erlandsson komma till bygdegården på onsdag och prata vildsvin. För vildsvin finns i allt större mängder i de mörka skogarna.
På vår bussresa i strålande solsken längs Lyckebyån i Nils Dackes och Mobergs fotspår hörde jag kommentaren, varför utvandrade man från dessa trakter, här är ju så vackert. Ja vackert är det i dag i många av byarna med gamla och nya väl underhållna bostäder från vilka dagens ungdom pendlar till jobb. Men som det står på minnesstenen vid Raskens torp i Moshult, där Moberg föddes: "här levde folket i hans diktning sitt liv i fattigdom och stolthet, förnedring och storhet, ur dess magra jord tog de sin torftiga näring" . Karl Oskar och Kristina från Duvemåla fann en djupare matjord i Minnesota, dit ett par tusen utvandrade under perioden 1850 - 1930. Nu har utvandrabygden blivit hembygd för nästan lika många inflyttande nya svenskar.
De stora arbetsgivarna är främst Xylems (Flygt) pumpar, Emmaboda kommun och Södra Timber. Flygt sattes i gång 1901 av smeden Peter Alfred Stenberg som med en familj på 10 söner och en dotter och flitigt folk i bygden byggde upp ett världsföretag för dränkbara pumpar. Familjen Stenberg har visat att man inte behövde utvandra för att "komma upp sig". Timber Södra (Geijers sågverk) startades i början av 1900-talet av Alfred Petersson (Geijer), som blivit smått förmögen efter några år som guldvaskare i Klondyke, Alaska. En stor del av den nu tynande glasindustrien byggdes också en gång upp av lokala förmågor och med bygdens resurser, förstärkta med inhyrda konstnärer, formgivare och invandrade glasmästare.
I dag lockar Emmaboda med bl a gymnasieutbilning direkt anpassad till Xylems behov av högutbildad arbetskraft, välordnad barnomsorg, utbyggd åldringsvård, vårdcentral, bostäder, tomter och lokaler för småindustri, goda kommunikationer (nyligen kraftigt upprustad järnväg till de närliggande städerna Kalmar, Växjö och Karlskrona), fritidsfiske i någon av de 105 sjöarna och en bygd rik på kulturella och historiska upplevelser.


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Vilken livsmedelspolitik vill partierna ha?
Sveriges Konsumenter (SK) har inför riksdagsvalet formulerat 100 ställningstaganden för en starkare konsumentpolitik, som samtliga politiska partier har fått ta ställning till. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har under våren gett synpunkter på SKs förslag till ställningstaganden, framför allt inom området livsmedel, som VK prioriterar och har kompetens inom. Det ska påpekas att VK inte i allt delar SKs ställningstaganden i enkäten. Inte minst därför är det intressant att studera de politiska partiernas ställningstaganden och speciellt också partiernas kommentarer. Folkpartiet har gett flest kommentarer och Miljöpartiet har också motiverat sina ställningstaganden. Enkäten går att hitta på Sveriges Konsumenters hemsida www.sverigeskonsumenter.se.
Grön gubbe ger samtliga partier för produktion av hälsosam och hållbart producerad mat – vad annars? Folkpartiet markerar dock att regelverk är det viktigaste och inte subventioner till produktionen. Det kanske inte är förvånande med tanke på FPs syn på CAP den EU-gemensamma jordbrukspolitiken.
SK vill att ekologisk produktion ska gynnas genom skattedifferentiering. Det stöder bara V och FI. MP menar att det finns bättre sätt att stimulera ekologisk produktion. Sänkt moms är en dyr väg. FP anser att styrmedel i produktionen är mer effektivt och konsumentinformation bör stimulera till medvetna val. I sammanhanget har VK till SK påtalat att dagens ekologiska produktion inte är hållbar. Det krävs åtgärder för bl a fossilt oberoende, minska näringsläckage och klimatåtgärder.
När det gäller åtgärder för att minska köttkonsumtionen är den borgerliga alliansen negativ till styrning av konsumtionen. V, S, MP och FI anser att man bör minska köttkonsumtionen. Det är ju en fråga som Vi Konsumenter drivit sedan 2011. Mindre fast bättre kött! I SVT-utfrågningen sa dock Gustaf Fridolin nej till köttskatt, eftersom denna kan straffa svensk produktion, som produceras på ett bättre sätt än importen (miljö, klimat, djurskydd, salmonella och antibiotika). Är det för övrigt inte dags för Sveriges Konsumenter att också acceptera att fakta talar för svenskproducerade livsmedel. Det verkar ha gått troll i frågan!
Gröna gubbar ger alla partier för minskat matsvinn, konsumentmakt för offentliga måltider och rätten att ställa miljö, etiska, djurskydd – och hälsokrav i upphandlingen. KD säger anmärkningsvärt nog nej till reglering av hälsopåståenden och samhällsinsatser för att främja folkhälsa och minska problem med övervikt. S, KD och M vill inte heller förbjuda reklam för ohälsosam mat och dryck till barn. Alla partier vill ha skärpta regler för antibiotika till djur.
Glädjande nog vill alla partier verka för att minska butiksdöden på mindre orter. Man stöder därmed samhällsstöd för ex post, kassaservice, apoteksombud m m. Alla partier ställer också upp på utökad ursprungsmärkning även på restaurang och i storkök.
En majoritet av partierna tycker att konsumenterna ska ha rätt till information om GMO inklusive GMO i foder. FP instämmer dock inte i SKs påstående att dagens tillämpning av GMO inte är hållbar.
SK har drivit frågan om statlig livsmedelskontroll. Här är partierna negativa eller tveksamma. MP hänvisar till att den statliga kontrollen inte fungerar väl idag. FP anser inte att tillsynen måste vara statlig för att vara effektiv.


Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 36

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Skövde Plus** 75-98 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dalsjöfors Nya 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Plus** 75-98 15,00 15,00 15,00 15,00
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst - överst överst
KLS Ugglarps
-
- - överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014

* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 36 v 35 v 34
13,03 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,60- 10,60- 10,60-
23,98 Nortura 67,1–90,0a nkr 23,20 23,20 22,70
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,84 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,22 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
27 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,09 Tyskland, 56 % 1,65 1,63 1,63 1,63 1,63
14,21 D:o svenska*** - 1,55 1,55 1,55 1,55
26 aug jämförbara**
16,90 Spanien - 1,847 1,865 1,876 1,889
16,73 Italien - 1,829 1,922 1,925 1,930
16,49 England - 1,803 1,799 1,860 1,873
14,84 Frankrike - 1,622 1,625 1,642 1,632
14,81 Tjeckien - - 1,619 1,638 1,651
14,43 Tyskland - 1,578 1,576 1,576 1,576
14,27 Danmark - 1,560 1,560 1,560 1,560
14,22 Irland - 1,555 1,594 1,632 1,632
14,45 Polen - - - 1,580 1,587
14,09 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
13,92 Belgien - 1,532 1,544 1,544 1,544
13,55 Holland - 1,481 1,491 1,491 1,491
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 aug
12 aug
5 aug
28 juli
Utbud
3868
3120
3120
2990
Sålda
3507
1505
2140
2990
Medelpris, euro
1,67
1,66
1,67
1,71
Lägst
1,63
1,65
1,65
1,68
Högst
1,68
1,68
1,69
1,73
Medelpris, skr
15,28
15,22
15,39
15,74

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,50 5,50 5,50 5,50
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
13,94
Nortura Fri vikta nkr 13,19 13,19 12,99
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,81
VEZG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,01
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
11,50
11,46
11,47
11,61
11,64
11,66
11,68
Dollar 6,93 6,91 6,87 6,89 6,88 6,84 6,82
Euro 9,15 9,17 9,18 9,22 9,21 9,21 9,23
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10
Yen 6,68 6,66 6,70 6,73 6,68 6,75 6,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans överst
Dalsjöfors Kött brist brist överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 228 228 228 227 225
474
Basis 30 kg 386 386 386 385 382
286
SPF+Myc 7 kg 233 233 233 232 230
480
SPF+Myc 30 kg 391 391 391 390 387
291
SPF 7 kg 237 237 237 236 234
485
SPF 30 kg 395 395 395 394 391
986
Økologi 30 kg 802 802 802 802 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
586
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
476
VEZG 28 kg 51,30 52 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.