@-GRIS 12 september 2014
Senaste uppdatering gjord 19 september 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Ginsten höjer till 15,10 kr, Scan till 14,50 v 38
Det är fortsatt bra efterfrågan på svenskt griskött i höst och snart börjar inläggningen av julskinka. Ginsten höjer därför med 30 öre till 15,10 v 38. Scan höjer med 20 öre till 14,50 kr. Innevarande vecka höjde KLS Ugglarps till 15 kr.
Bengt-Göran Bengtsson säger att det är stor efterfrågan på nästan alla produkter, inte minst kotletter, filé och karré. Och snart kommer julskinkan på allvar och då stiger efterfrågan på skinkan.
-Det ser bra ut, säger han, och därför tar vi steget på 30 öres höjning.
Alla slaktare säger att efterfrågan på kotlett, karré och filé är bra. Nu säger de flesta att det inte kan bero på annat än att konsumtionen av svenskt griskött ökar.
Detta bekräftas idag av statistik från Jordbruksverket för första halvåret 2014. Importen av griskött krympte med knappt 6 procent omräknat till slaktad vikt. Importen av nötkött från Tyskland sjönk med hela 17 % första halvåret. För griskött minskade importen från Tyskland med 11 %. Importen av griskött från Danmark sjönk också, men bara med 3 %.
– Debatten inför EU-valet om antibiotikaanvändning till djur, nya kostråd från Livsmedelsverket om rött kött och åtgärder till följd av vårens kris i den svenska grisnäringen kan vara faktorer som haft påverkan på förändringarna under det första halvåret, menar min brorsdotter Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad, SJV.
Dansk statistik över exporten av griskött till Sverige, som nyligen publicerats, visar emellertid att leveranserna till Sverige ökade första halvåret 2014. Förklaringen är att ökningarna avser främst biprodukter och beredda produkter av gris, medan exporten till Sverige av rena styckningsdetaljer minskade med 10 %.
Jordbruksverket har också justerat siffrorna för den svenska köttförbrukningen förra året. Den samlade köttförbrukningen per person i Sverige under 2013 beräknades först till 88,5 kg, men på grund av att Statistiska Centralbyrån, SCB, har reviderat sina handelssiffror har förbrukningen justerats till 87,9 kg. Vi minskade konsumtonen av griskött i Sverige med 4 % totalt första halvåret, men av den volym grisslakt vi åt blev 68,5 % producerad i Sverige, vilket är en ökning med 2,8 %. Det är den intressanta förändringen.
Vi åt även mindre nötkött, men minskningen av nöt- och griskött kompenserades i viss mån av ökad konsumtion av lammkött.
Ginstens höjning till 15,10 kr v 38 gör att Ginsten åter ligger i listans topp med bästa svenska grispriset. Det är ett ganska ärligt pris, vilket gör att priset som lägst även återfinns på avräkningen.
I Rättviks kommun köper man f n 95 % lokalproducerat nötkött, från Stiernhööksgymnasiet. Nästa steg blir att nöten ska röja utsikten mot Siljan och Centern går ut med vallöftet att även falukorven ska bli närproducerad.
Det här är också en av mina käpphästar, att kommuner och landsting ska köpa in öppet landskap och få köttet på köpet. Två flugor i en smäll alltså, miljö och mat. F n köper man in kött från Tyskland och betalar miljoner i bidrag för slyröjning, i Örebro t ex kring fågelsjön Tysslingen. Rättviks initiativ går att kopiera över hela landet. Även falukorven och andra produkter bör ha svensk råvara.
Svinpesten har nu nått Estland. Ett infekterat vildsvin har hittats nära lettiska gränsen och grisarna på 15 gårdar väntas bli avlivade som säkerhetsåtgärd.
Jordbruksverket meddelade 4 september att det finns investeringsstöd att söka för att renovera och även bygga nya stallar. Det är väl bra nu när vi kanske ser en trendförändring i efterfrågan för svenskt griskött. Den ska vi försöka odla och bättra på!
PED har tagit livet av mer än 7 miljoner grisar bara i USA. Nu kan vaccin vara på gång. /LG 140912


Jag har inte skickat ut de @-GRIS från v 35 och 36 som uteblev pga krångel med mailservern. De flesta har själva hämtat hem @-GRIS från GrisPortalen.
Du kan kolla på alla @-GRIS genom att på www.Grisportalen.se gå in under @-GRIS i vänstra spalten. Där finns @-GRIS ända sedan 2004.


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden på fläsk är relativt god. Bra försäljning på t ex kotlett och filé. Vi ser en positiv utveckling av försäljningen framåt, vi går mot jul, varav slaktgrisnoteringen höjs med 20 öre. Ny noteringen är 14,50 kr/kg.
Vi planerar även för en ökad slakt under hösten, detta utifrån två aspekter. Dels att vi behöver ha många detaljer till butik inför jul, samt för att parera minskad slakt under julveckorna. Vi vill därför redan nu informera om följande kommande förändring:
Vecka 40 sänks övre viktgränsen från 99,9 kg till 94,9 kg, nytt viktintervall för bäst betalda är då 70-94,9.
Vi uppskattar att många planeringsanmäler sina grisar till slakt, vill dock påminna om vikten att finjustera denna anmälan senast tisdag veckan innan slaktvecka. Antingen justerar ni via internet-inloggning eller ringer ni slaktanmälan på 0771-500 500.


KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är bra sug efter varorna och det är därför vi höjer 30 öre till 15,10 kr. Jag hoppas att efterfrågan håller i sig. Det ser ut som att folk börjar köpa mer svenska varor, men det ser också ut som om importen håller i sig. I så fall är det ökad konsumtion i Sverige.
-Efterfrågan håller i sig av nästan alla produkter, även t ex fläskkotletter. Snart börjar inläggningen av julskinka och då stiger efterfrågan på skinka.
-Det är balans både i slakten och för smågrisarna.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra försäljning, som tidigare veckor. Allt går åt och vi säljer slut varje vecka. Det måste bero på att konsumenterna köper mer svenskt griskött. Vilket i sin tur torde bero på det samlade mediatrycket. Det har skrivits mycket om det svenska grisköttet under det här året.
-Jag är i Spanien och testar då det spanska grisköttet, Iberico från Iberiska grisar. Vi har egen matlagning och prövar både grillning, torkat, m m. Det är väldigt gott och fint marmorerat.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Efterfrågan på detaljer är fortsatt god, men för charkråvara är den bedrövlig. Jag kan dock se en liten förbättring.
-Handeln har redan noterat att foderpriserna gått ner och försöker få del av sänkningen.
-Jag har inte gjort kalkylerna för nästa vecka ännu, så preliminärt är grispriset oförändrat.


Dahlbergs Slakteri
-

Moab
Mikael Oldin: -Idag uttalar jag mig inte om grispriserna eller slakten, eftersom jag sålt min andel i Dahlbergs Slakteri. Men försäljningen av styckade detaljer går ganska bra. Grejerna går åt och det gäller inte minst kotlett och karré. Charkråvaran är fortsatt ett problem.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det allmänna marknadsläget för griskött i Finland gör att grispriset sänks 2 cent v 38. Det är dock inte specifikt minskade exporten från Finland till Ryssland som är orsaken, utan marknadsläget i Europa. Där kan dock ryska importstoppet spela roll.


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Efter en kort uppblomstring i efterfrågan efter semestrarna har kunderna nu fyllt upp sina lager. Det är ett rikligt utbud av griskött i Europa och vi upplever prispress på de flesta färska köttdetaljer. Skinka, framändar, bog och kotlett säljs stabilt, men till sjunkande priser. Karré är nu ute ur säsongen och det enda vi ser är en trög försäljning.
Den japanska marknaden köper endast små volymer, eftersom man de senaste månaderna importerat mycket, med stora lager som konsekvens.
Försäljningen till Kina är stabil och priserna är tillfredsställande.


ISN, Tyskland
Väl balanserat på EUs grismarknad
Marknaden för slaktgrisar i EU har inte ändrats mycket under veckan. Priserna inte gjort några framsteg. Trenden är sidledes förflyttning, som i Tyskland. Efter förra veckans höjning, har priserna stannat där de står. Så är det även i Österrike, Danmark, Storbritannien och Irland.
Holland och Belgien kunde inte hålla förra veckans höjning och sänkte med 1,0 och 0,8 cent. Frankrikes situation är spänd, som den varit under de senaste veckorna. Det blev t ex inte möjligt att sälja alla grisar som bjöds ut på senaste Plerin-auktionen. Åter gick priset ned något, vilket resulterar i att Tyskland nu ligger strax före Frankrike bland de svintäta grisländerna. Spanska priset föll för nionde gången i rad. Ändå ligger Spanien på första plats bland de stora grisländerna i EU.
Trend för tyska marknaden: Det är fortsatt bra balans på grismarknaden. Antalet grisar som bjudits ut är något högre, men allt säljs bra på marknaden. Några slakterier agerar för att hålla tillbaka priset, medan andra köper till utbudspriset. Situationen på marknaden är ganska lik den som rått under senaste veckorna.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Skövde slakteri betalar sämst!
Vid en genomgång av verkligt avräknade grispriser för v 34 så ser jag följande för de fyra största slakterierna i Sverige. KLS-Ugglarp ligger strax över 15 kr medan Dalsjöfors och Scan hamnar strax under 15 kr. Det fjärde slakteriet Skövde, som brukar hålla jämna steg med Scan, har halkat efter ordentligt.
Skövdes medelutbetalning för v 34 var vid 58 i kött-% 12,63 kr per kg. Här säger man att då man har legoslakt till Scan, så redovisas volymen. Men eftersom ingen avräkning sker mot Scan så blir medeltalet missvisande. Legoslakten är enligt uppgift 8 - 12 % av veckoslakten.
Det betyder att vid 10 % legoslakt ska således medelavräkningspriset räknas upp med 11,11 % som då blir 12.63 + 11.11 % därtill = 14.03 kr per kg.
Jag läser ur en avräkning med 141 grisar slaktade till 84,8 kg och 58,1 i kött-% med en gris utanför bäst betalda. Detta gav ett medelpris om 14,38 kr per kg avräknat. I avtalet står det klart och tydligt att priset ska vara 15 kr + leveranstillägg.
Slutsatsen är att Skövde Slakteri för v 34 låg ca 75 öre per kg efter sina tre större konkurrenter. När vi nu ser att denna vecka höjer KLS-Ugglarp och Dalsjöfors med 20 öre så halkar Skövde efter ännu mer och närmar sig 1 kr i skillnad.
Vem berikar sig vid Skövde slakteri? Är det månne mångmiljonären Tommy Ögren som tar hem kovan. Vi pratar om mer än 250 000 kr per vecka!


Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Svensk katastrofberedskap
Sveriges beredskap är god, sa Per Albin Hansson på trygg skånska i radio vid krigsutbrottet för precis 75 år sedan.Varken ett Harmagedon eller ett storkrig på gammalt europeiskt manér är osannolikt men inte otänkbart, så vi ska kanske för säkerhets skull återgå till allmän värnplikt, repmöten, o dyl. Mot många andra mer moderna faror måste vi emellertid ha hög beredskap; svinpest , översvämningar, skyfall, skogsbränder, kärnkraftsolyckor, terrordåd av religiösa fantaster, ebola, parlamentariskt kaos efter ett oavgjort val (om några få timmer) för att nämna några.
Förra torsdagen förekom för första gången på mycket länge ordet SVIN i en huvudrubrik i min Sydsvenska: "Svinbakterie från Danmark oroar".
Det gäller den antibiotikaresistenta "svin-MRSA", som nu uppgavs snabbt sprida sig bland människor och djur.
Beredskapen skiljer sig mellan olika länder: I Norge t ex avlivas alla smittade smågrisar och gårdarna desinfekteras innan nya djur sätts in. I Sverige anses vi genom stränga regler för import av avelssvin och sperma ha "läget under kontroll". Den norska modellen är inte en realistisk lösning i Danmark med dess många och stora svinbesättningar. Men man inför besöksförbud på svingårdar, höjer hygien bland personalen, men bedömer det meningslöst att bota grisbönder och anställda som drabbats, eftersom de smittas igen då de återgår till infekterade stallar. Andra, som inte arbetar med svin, ska däremot få behandling, läser jag. Kanske ytterligare ett exempel på samhällets cyniska syn på skillnaden mellan de i stan och de som sköter djur på landet?
Vad har det förresten blivit av brösttonerna om kriskommission för antibiotikaanvändningen? Har produktionsjordbrukets betydelse överhuvud taget nämnts i valrörelsens multiutfrågningar utöver "quizen" häromkvällen om mjölkkons magar, dräktighet, m m. Svaren i den testen måste för övrigt ges betyget Icke Godkänd. "Avlööfad" allmänbildning kan urholka en politikers beredskap och trovärdighet inför oväntade händelser.
I ovannänmda Sydsvenska klagar förre landshövdingen Bengt Holgersson över att hans stora klimat- och sårbarhetsutredning från 1908 blev en hyllvärmare och inte satte några djupare spår i form av ökad katastrofberedskap. Liknande öde drabbade vår Alnarpsundersökning från 1999 rörande "Omhändetagande av husdjur i katastrofsituationer". Den var främst föranledd av de mängder djur som berördes av utbrotten av galna kosjukan i England, svinpesten i Holland , floden Oders översvämning i Polen och Tyskland samt Thernobylolyckan i Ryssland. Kosjukan i England resulterade i elva miljoner kokadaver som brändes och under svinpesten avlivades en otrolig mängd grisar i förebyggande syfte. Vår undersökning bekostades av dåvarande ÖSCB (Överstyrelsen för civil beredskap) som senare har gått upp i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Docent Inger Andersson ledde undersökningen. Själv gjorde jag fältarbete i Polen och Holland.
Tyvärr försvann vårt åtgärdspaket till stor del i skarven mellan de två myndigheterna.
Just nu är den bästa beredskapsåtgärden att RÖSTA. Vad har vi att frukta? Ännu mer av det ansvarsfulla och beprövade, friska satsningar på nya ideér, två gamla kommunister med ministerstatus, en inflytelserik partiledare med spelproblem, ordning och reda i skolan, en partiledare som förlorar fattningen i TV inför en "ungklubbists" oväntade provokation, en landsbygdsminister som kan fiske men inte skillnaden mellan en gylta och en galt, en ...... .
Var beredd. RÖSTA .


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hur går det i valet?
Valdagen närmar sig med stormsteg. Även jag som är politiskt intresserad tycker att det blir väl mycket utfrågningar och politiska debatter. Jag gillar dessutom inte när politiker kastar skit på varandra och mest talar om vad motparten står för eller gjort eller inte gjort. Då är utfrågning av enskilda partiledare att föredra, om de inte blir avbrutna av utfrågarna.
Varje organisation med självaktning har gjort sin valenkät – Naturskyddsföreningen, WWF, Sveriges Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och många fler. När det gäller mina frågor d v s mat, hållbarhet, miljö och djurskydd så vinner inte sällan FI, V och MP. Men det är C som tydligast lyft antibiotikafrågan – min högst prioriterade fråga. Att sedan budskapet förenklat signalerar fel d v s att det är antibiotika i kött som är problemet, kan jag leva med. Vi vet att det inte är läkemedelsrester utan det är spridningen av antibiotikaresistensgener som är hotet. Nu vill C tillsätta en kriskommission mot antibiotikaresistens.
Jag avlyssnade delar av ATLs valdebatt i Knivsta i veckan. Nu finns en enighet om att det behövs en svensk livsmedelsstrategi. Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, säger att det finns inget annat land i Europa som har en så svag egen livsmedelsförsörjning som Sverige. Alla partiledare vill ha en ökad svensk livsmedelsproduktion. Frågan är bara hur och vad ska en livsmedelsstrategi innehålla.
Alliansen hänvisar till konkurrenskraftutredningen. Det är billigt att M hävdar att djurskyddslagen är för mycket av Sörgården. Det är ju faktiskt trots djurskyddslagen som vi Sverige har kunnat storleksrationalisera. Vi har trots beteskrav mjölkbesättningar på över 1000 kor.
Just nu är det sug efter svenska livsmedel. Förtroendet för svenska livsmedel är högt. Det krävs både saklighet och lyhördhet för opinion, marknad och konsumentsignaler för att kunna genomföra ändringar i djurskyddsregelverket utan att störa förtroendet för svenska livsmedel.!


Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 38

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 15,10 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,00 15,00 14,80 14,80
Skövde Plus** 75-98 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Nya 75-99,9 14,90 14,90 14,70 14,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,50 14,30 14,30 14,30
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 13,00 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,00 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst -
KLS Ugglarps
-
balans balans - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014

* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
12,79 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,40- 10,60 10,60
26,32 Nortura 67,1–90,0a nkr 23,50 23,50 23,20
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,27 1,29 1,29
14,21 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
11 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,67 Tyskland, 56 % 1,60 1,65 1,65 1,63 1,63
- D:o svenska*** - - - 1,55 1,55
9 sep jämförbara**
16,76 England - 1,828 1,827 1,803 1,799
16,45 Spanien - 1,794 1,822 1,847 1,865
16,03 Italien - 1,749 1,786 1,829 1,922
14,87 Tjeckien - - 1,622 1,616 1,619
14,63 Tyskland - 1,596 1,596 1,578 1,576
14,58 Frankrike - 1,590 1,604 1,622 1,625
14,32 Danmark - 1,562 1,560 1,560 1,560
14,16 Irland - 1,545 1,555 1,555 1,594
14,34 Polen - - - 1,564 1,566
14,12 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,04 Belgien - 1,532 1,544 1,532 1,544
13,58 Holland - 1,481 1,491 1,481 1,491
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
2 sep
26 aug
12 aug
5 aug
Utbud
3390
3868
3120
3120
Sålda
3045
3507
1505
2140
Medelpris, euro
1,68
1,67
1,66
1,67
Lägst
1,65
1,63
1,65
1,65
Högst
1,69
1,68
1,68
1,69
Medelpris, skr
15,40
15,28
15,22
15,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,50 5,50 5,50 5,50
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
14,88
Nortura Fri vikta nkr 13,29 13,29 13,19
Finland
8,06
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,75
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,73
VEZG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,01
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
11,51
11,52
11,50
11,46
11,47
11,61
11,64
Dollar 7,11 7,00 6,93 6,91 6,87 6,89 6,88
Euro 9,17 9,21 9,15 9,17 9,18 9,22 9,21
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,11 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10
Yen 6,64 6,68 6,68 6,66 6,70 6,73 6,68
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,50 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps balans balans - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 232 238 228 228 228
478
Basis 30 kg 389 398 386 386 386
291
SPF+Myc 7 kg 237 243 233 233 233
484
SPF+Myc 30 kg 394 403 391 391 391
296
SPF 7 kg 241 247 237 237 237
489
SPF 30 kg 398 407 395 395 395
958
Økologi 30 kg 779 786 802 802 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
586
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
452
VEZG 28 kg 49,30 49,30 52 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.