@-GRIS 19 september 2014
Senaste uppdatering gjord 24 september 22,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset ned 1,40 kr på två veckor, dålig dansk prognos
Tyska grispriset fortsätter sjunka även v 39, med 10 cent, vilket blir 15 cent, som är nästan 1,40 skr, på två veckor. I Sverige kan vi glädja oss åt balans på grismarknaden och stigande priser. Nästa vecka höjer Dalsjöfors 20 öre till 15,10 och intar tillsammans med Ginsten topplaceringen som bästa betalare för slaktgrisar. Dahlbergs, HKScan och Ginsten höjde priset innevarande vecka.
Dahlbergs har höjt priset på slaktgrisar med 1,75 v 39. Det beror på att man rensat i tilläggen, så att endast lastningstillägget återstår. De som levererar efter gamla kontrakt får fortsatt det lägre priset, medan de som tecknar nya kontrakt får det högre.
Det är fortsatt bra efterfrågan på svenskt griskött och vi närmar oss säsongen för inläggning av skinka till jul.
Tyska grismarknaden har varit turbulent, inte minst pga ryska importstoppet. Men avsättningen har ändå varit ganska god i sommar. Slaktarna klagar dock på små marginaler. Nu när utbudet av slaktgrisar steg, troligtvis sedan sommarvärmen i stallarna sjunkit, blev det för mycket för marknaden och priset sjönk. Först ned 5 cent innevarande vecka och hela 10 cent nu. Till bilden hör också taktiska spel från slakterierna, som ständigt försöker sänka priset, samt taktiska steg från industrin och handeln. När man ser att priserna kan vara på väg nedåt, skjuter man på beställningarna så mycket som möjligt så att det blir press på marknaden. Ingen vill ju köpa den här veckan, om priset kan vara lägre nästa.
Vi kan även se på tyska auktionen över internet. Där ligger priset något högre än noteringen, som vanligt, men få grisar såldes. Det beror på att köparna inte velat köpa till det minimipris som säljarna satt upp. Det i sin tur beror på att säljarna inte väntat sig att priset skulle falla så mycket som det gjort.
I Danmark har Landbrug & Fødevarer publicerat en riktigt dålig prisprognos för grisproduktionen 2015 med ett snittpris på 9,75 dkr. Orsaken till det väntade prisfallet är framför allt ryska importstoppet. Att jämföra med 11,38 dkr 2013, exklusive efterbetalning. Per slaktgris blir det 140 dkr mindre.
Redan fjärde kvartalet i år kan danskarna se priset dyka till 10 dkr, står det i rapporten. Som du kan se av tabellerna är man redan är på väg dit. Samma tid i fjol var priset 11,62 dkr.
Europa tappade export till Ryssland först pga svinpesten i några öststater, sedan köpbojkotten. 750 000 ton skulle ha exporterats till Ryssland, vilket är 9 milj grisar.
-Vi häller nu i en ytterligare droppe i ett redan överfyllt glas, säger vd i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade. Staten måste hjälpa oss finna nya marknader för att ersätta den ryska. Förhoppningen att 2014 skulle bli ett gott år, där dansk grisproduktion kunnat börja konsolidera sig, den ser vi nu gå om intet.
Många danska uppfödare har redan slutat producera och fler är på väg.
I Danmark vill grisuppfödarnas organisation Danske Svineproducenter lösa problemet med Danish Crowns vikande slaktvolym genom att ordna kapplöpning om vem som kan leverera flest slaktgrisar och därmed bli stora delägare i Danish Crown. Under många år har diskuterats att sätta Danish Crown på aktier. Vi har det ju i Sverige redan, sedan Swedish Meats såldes till HKScan, men i Danmark menar grisuppfödarna m fl att aktierna ska behållas enskilt av leverantörerna. Svenska aktierna ägs ju av Sveriges Djurbönder, så det finns ju en motsvarande möjlighet att kopiera förslaget i Sverige och öka grisproduktionen. Men i Sverige vill ju Scan minska antalet leverantörer, inte öka som i Danmark.
Danska förslaget innebär att grisuppfödarna får en aktie per levererad slaktgris åtta år framåt. Den som levererar flest grisar får flest aktier. Något liknande föreslås för nötleverantörer.
-Danish Crown har de senaste tio åren tappat en halv miljon grisar och stängt 29 anläggningar och avskedat flera tusen medarbetare. Företaget har inte lyckats vända trenden under dessa år trots livliga försök. Eftersom diskussionen pågår om att sätta DC på aktier, kan det här vara en lösning på båda frågorna, menar grisproducenternas organisation.
DC har lovat studera förslaget. /LG 140919, 140924

Jag har inte skickat ut de @-GRIS från v 35 och 36 som uteblev pga krångel med mailservern. De flesta har själva redan hämtat hem @-GRIS från GrisPortalen.
Du kan se alla @-GRIS sedan 2004 genom att på www.Grisportalen.se gå därefter in under @-GRIS i vänstra spalten.


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden på fläsk är relativt god i Sverige medan Europa sänker sina priser just nu. Bra försäljning på kotlett och filé på vår marknad.
Vi planerar även för en ökad slakt under hösten, detta utifrån två aspekter. Dels att vi behöver ha många detaljer till butik inför jul, samt för att parera minskad slakt under julveckorna. Vi vill därför påminna om den aviserade sänkningen av övre viktgränsen vecka 40 från 99,9 kg till 94,9 kg.
Vi uppskattar att många planeringsanmäler sina grisar till slakt, vill dock påminna om vikten att finjustera denna anmälan senast tisdag veckan innan slaktvecka. Antingen justerar ni via internet-inloggning eller ringer ni slaktanmälan på 0771-500 500.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det går fortfarande rätt hyfsat med försäljningen. Vi har inte börjat inläggningen av skinka ännu, men det är på gång.
-Både slakten och smågrisarna är i balans.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt bra med bra försäljning av både gris och nöt vilket gör att vi har ett förbättrat TB i framförallt grisaffären. Vi höjer slaktgrisarna 20 öre.
-Det är balans i slakten och litet överskott på smågrisar.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi har inte fått igenom höjningarna hos handeln ännu, men det är på G. Priset blir därför oförändrat. Men allt säljs bra. Det är åtgång på allt, både nöt och gris.
-Det är balans i slakt och förmedling. Brist på 200 grisar, men det är nära balans. Vi har en liten brist på 400 smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
-

Moab (Förädlar Dahlbergs grisar)
Mikael Oldin: -Det vi producerar går åt, men det är charkråvaran som är trög och särskilt det feta. Det är lön nästa vecka, vilket innebär extra försäljning.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Inga förändringar i priserna och normalt läge för slakt och smågris.


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt under press. Det är rikligt utbud av slaktgrisar och vi upplever press på priserna på alla färska köttdetaljer.
På marknaden för bacon i England är det likaså stort utbud och mycket ovanligt för säsongen upplever vi sjunkande priser.
På marknaderna i tredje land är Ryssland fortsatt stängt.
I rädsla för safeguard har de japanska kunderna fyllt upp sina lager. Därför är man återhållsamma med att placera nya ordrar.
Det är positiv stämning på kinesiska marknaden med god efterfrågan.


ISN, Tyskland
Stort utbud sänker priserna kraftigt
Marknaderna för slaktgrisar i EU är under stark press och därför faller priserna i de flesta länder. Ett stigande utbud har fått marknaderna ur balans. Samtidigt fortsätter förädlingsindustrin att klaga över svag lönsamhet. De tyska slakterierna har byggt upp en stark press mot priserna och fick i onsdags tyska priset att falla 5 cent. Detta sände en negativ signal till övriga länder i Europa. Prisfallet spänner över en nivå från 2,7 cent i Danmark till 5,1 i Österrike.
Det spanska priset, som i 11 veckor varit starkt nedåt, håller sig dock fortfarande i ledningen för gruppen fem svintätaste EU-länder. Skillnaden i pris föll dock till 20,6 cent, att jämföra med 35 cent i juli. Däremot har skillnaden mellan priserna i Holland och Tyskland ökat. Holländska priset ligger f n 10 cent lägre än tyska.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar präglas nu av osäkerhet. Slakterierna omsätter stora volymer med eftersläpning, eftersom snabb försäljning av köttet inte är möjlig. Som en allmän regel är detta en omöjlig kortsiktig marknadsföring. Det vackra sensommarvädret kan dock lätta pressen på köttmarknaden något. Sammantaget finns dock argument som talar för prissänkningar under rådande förhållanden.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Hindra spridningen av APP
I Sverige är vi mycket stolta över att ha låg sjuklighet och låg antibiotikaanvändning. Emellertid så ökar lungproblemen framförallt på förmedlingsgrisar. APP eller actinobacillus ökar raskt och orsakar stora lidanden för grisarna med förhöjd dödlighet som följd.
APP:n är känslig mot penicillin men kommer ofta igen vid stress hos grisarna. Övriga åtgärder är benhård omgångsuppfödning med all in och all out. Mellan omgångarna krävs grundlig rengöring samt upptorkning i minst 5 dagar innan nya grisar kommer till stallet. APP-bakterierna klarar bara 2 - 3 dygn i torr miljö men 30 dagar i fuktig miljö.
Dessvärre har jag fått rapporter om att lastbilar som förmedlar livdjur är mycket skitiga där det flyter en gödselsörja på flaket. Efter ett sådant lass kan bilen gå vidare till nästa uppdrag utan rengöring. Detta är helt förkastligt och ser du något sådant så gör anteckningar och eventuellt fotografera för att sedan rapportera detta till Svenska Djurhälsovården och till din besättningsveterinär. Gör dessutom en skriftlig reklamation till slakteriet som har förmedlat djuren för att kunna resa ev krav vid förluster.
Framförallt Scan pressar sina åkare till över bristningsgränsen så att dessa inte har tid att stå still för ordentlig rengöring mellan transportuppdragen. Dess bättre finns det fortfarande slakterier som vars åkare håller hårt på hygienen. Däribland Skövde Slakteri.


Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
S


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Att rösta är att ta ansvar
Det är rubriken på första sidan på Svenska Dagbladet. I dag är det valdag efter veckor av politiska debatter och opinionsmätningar. SvD har frågat sexton personer om svenska ödesfrågor. Inte oväntat lyser livsmedelsförsörjningen, jordbruk, generationsmålet och hållbarhetsfrågorna med sin frånvaro. När Svenska Dagbladet listar allt vad Alliansen lyckats åstadkommit sedan 2006, hittar jag ingenting om mat, jordbruk, miljö, kvalitetsmål eller klimatåtgärder. Och det är väl symtomatiskt.
Intresset för det som vi behöver minst tre gånger om dagen för att överleva och påverkar vår planets framtid är marginellt när man ska värva röster. Politik är kortsiktig. Det gäller att vinna röster kring det som politikerna uppfattar som väljarnas akuta problem eller som gynnar individens välfärd – eller?
Vad hade hänt om man frågat Johan Rockström, SCC, eller varför inte Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen. Rockström som säger att Sverige är det europeiska land som är mest beroende av import av livsmedel. Naturskyddsföreningen vill ha aktivt jordbruk i hela landet. Vår överlevnad handlar inte bara om att minska gifterna i jordbruket utan också att minska sårbarheten, leva upp till generations – och miljökvalitetsmål och rädda Östersjön. Att bli vald är verkligen att ta sitt ansvar. Kan man infria sina löften om en gemensam livsmedelsstrategi. Kommer man ta beslut som ökar den svenska livsmedelsproduktion utan att det kolliderar med värderingar kring livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöhänsyn. Jag tror att fler än Pehr G Gyllenhammar och jag gärna skulle se en bred samlingsregering. Vi har för många svåra utmaningar för att polarisera frågorna och splittra poltitiken i detaljer där man är oense. Jag är en hopplös anhängare av värdet av att man sätter sig ned tillsammans och hittar gemensamma lösningar, även om resultatet ibland riskerar bli något urvattnat.


Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 39

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 15,10 15,10 14,80 14,80
Dalsjöfors Nya 75-99,9 15,10 14,90 14,90 14,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,00 15,00 15,00 14,80
Skövde Plus** 75-98 15,00 15,00 15,00 15,00
Dahlbergs 71-96,9 14,75 13,00 12,75 12,75
HKScan Agri *** 70-99,9 14,50 14,50 14,30 14,30
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
balans balans balans -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014

* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 39 v 38 v 37
12,54 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,20- 10,40 10,60
26,32 Nortura 67,1–90,0a nkr 23,50 23,50 23,50
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,70 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,27 1,27 1,29
14,29 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
17 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,83 Tyskland, 56 % 1,50 1,60 1,65 1,65 1,63
- D:o svenska*** - - - - 1,55
16 sep jämförbara**
13,00 England - 1,811 1,828 1,827 1,803
16,15 Spanien - 1,752 1,794 1,822 1,847
15,94 Italien - 1,729 1,749 1,786 1,829
15,03 Tjeckien - - 1,631 1,622 1,616
14,33 Frankrike - 1,555 1,590 1,604 1,622
14,25 Tyskland - 1,546 1,596 1,596 1,578
14,24 Irland - 1,545 1,545 1,555 1,555
14,15 Danmark - 1,535 1,562 1,560 1,560
14,42 Polen - - - 1,565 1,564
13,72 Österrike - 1,489 1,540 1,540 1,540
13,55 Belgien - 1,470 1,532 1,544 1,532
13,30 Holland - 1,443 1,481 1,491 1,481
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 sep
2 sep
26 aug
12 aug
Utbud
3255
3390
3868
3120
Sålda
460
3045
3507
1505
Medelpris, euro
1,54
1,68
1,67
1,66
Lägst
1,53
1,65
1,63
1,65
Högst
1,54
1,69
1,68
1,68
Medelpris, skr
14,19
15,40
15,28
15,22

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,80 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 5,50 5,50 5,50
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
7,74
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,70 6,70
14,88
Nortura Fri vikta nkr 13,29 13,29 13,29
Finland
8,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,70
VEZG 56 % euro 1,27 1,28 1,28
Galtar
6,51
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
11,67
11,51
11,52
11,50
11,46
11,47
11,61
Dollar 7,16 7,11 7,00 6,93 6,91 6,87 6,89
Euro 9,22 9,17 9,21 9,15 9,17 9,18 9,22
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,11 1,11 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10
Yen 6,68 6,64 6,68 6,68 6,66 6,70 6,73
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,50 17,50 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps balans balans balans -
Skövde Slakteri brist balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - - överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 227 232 238 228 228
468
Basis 30 kg 381 389 398 386 386
285
SPF+Myc 7 kg 232 237 243 233 233
474
SPF+Myc 30 kg 386 394 403 391 391
290
SPF 7 kg 236 241 247 237 237
474
SPF 30 kg 386 398 407 395 395
950
Økologi 30 kg 773 779 786 802 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
454
VEZG 28 kg - 49,30 49,30 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.