@-GRIS 17 oktober 2014
Senaste uppdatering gjord 17 oktober 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

SMÅGRIS SYD
söker
slaktgrisstallar
i Skåne
Smågris Syd AB söker Slaktgrisstallar i Skåne. Stallarna ska ha blötutfodring och vara i körbart skick.
Kontakta:
Mattias Espert
070-658 12 21

espert@kvarnlyckan.net

Senaste nytt om marknaden och priser
Priserna oförändrade v 43
Priserna på slaktgrisar är oförändrade i de flesta länder v 43, inkl vid alla slakterier i Sverige. Tyska priset tycks ha nått botten. Nu ska det raserade priset byggas upp igen, vilket är extra kärvt med tanke på ryska importstoppet.
I Sverige är efterfrågan på svenskt griskött fortsatt bra. Det gäller främst styckade detaljer, men numera även till viss del charkråvara. Problemet är priset, när priserna sjunkit till global nivå i Tyskland och Danmark. Att efterfrågan är bra i Sverige hjälper inte helt när importköttet blir jättebilligt och euron är billig. Just nu återhämtar sig dock euron något, men tyska priset är lågt och det finns hur mycket griskött som helst att köpa.
Enligt amerikanska uppgifter har ryssarna börjat dra tillbaka trupper från Ukrainska gränsen för att få uppmjukning i restriktionerna. Det är dock inte tillräckligt för att lätta på embargot, säger man i USA. Men mycket tyder på att ryska ekonomin fått så mycket stryk att förhandlingar snart kan ge resultat. Putin träffar ledarna i väst, inkl Ukraina, vid flera tillfällen i dagarna och detta kan vara ett första tecken på att förhandlingar om en normalisering av handeln kan vara i sikte, även om det tar tid. Putin skramlar i sina uttalanden med sina kärnvapnen, att man ska tala vänligt med en kärnvapenmakt, vilket är ett tydligt tecken på att han inte har något sakligt att argumentera med.
2014 är redan kört för danska grisproducenter, enligt Videncenter for Svineproduktions prognos. Som genomsnitt blir driftens resultat negativt. Dessutom går åkerbruket också med minus. Likviditeten hålls uppe av fallande spannmåls- och sojapriser med 10 - 12 %. Till nästa år väntas grispriserna falla ännu mer och medföra än sämre lönsamhet och sämre likviditet. Det bekymrar många danska grisföretagare och även banker.
Charkråvaran är det stora problemet även i Danmark. Späck från grisslakten blir nu bl a hund- och kattfoder, sedan exporten av feta produkter till Ryssland upphörde pga bojkotten. Priset har sänkts från 15 dkr till 5 dkr. Det är vad Daka betalar för djurfoder. Ticans vd berättar för JyllandsPosten att Tican skickar 60 - 70 ton fett per vecka till Daka. Hälften av det fett som tidigare såldes till Ryssland, går nu till Daka, säger han.
Egebjergs konkurs blev slutet för den stolta danska koncernen. Konkurrenten tyska Aco som äger Funki i Danmark sedan 2004, övertar det som finns i företaget och flyttar lager och aktiviteter till Herning. Egebjerg som varumärke fortsätter dock.
Exporten av griskött från Tyskland ligger 2 %, eller 1,6 miljoner ton, under fjolårets nivå. Särskilt till länder utanför EU, däribland Ryssland, har exporten fallit 16 %, enligt analysföretaget AMI. Detta är förståeligt med tanke på Rysslands-krisen. Mer uppseendeväckande är att exporten till Kina fallit nästan 15 %. Kina anses ha varit Tysklands viktigaste marknad. Stigande grispriser utanför EU och fallande eurokurs anses vara orsaken. Europeiska slakterier borde i stället bli starkare. Tyskt kött går i stället till Sydkorea, men den exporten har inte uppvägt marknader man förlorat.
Grisminskningen i Sverige har stannat av, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Antalet grisgårdar minskar inte längre och är nu knappa 1300. Antalet grisar har endast förändrats marginellt de senaste åren. Antalet grisar per gård har under 2000-talet ökat med 170 %.
Skövde Slakteri är åter igång med grisslakten, men nu hos Scan i Skara. Under veckan har Skövde slaktat nöt och gris hos tre olika slakterier.
-Veckan blev den mest omtumlande i mitt liv, säger vd Ove Konradsson, efter branden vid Skövde Slakteri i fredags natt. Men samtidigt är jag överväldigad över allt hjälp vi fått från alla håll. Det är elektriker, kyltekniker, medarbetare, leverantörer, m fl. Och utan att vi behövde ringa runt och be dem komma. Kylbilar kom från alla håll för att hjälpa till. Allt kött var ute ur anläggningen redan under brandnatten och endast några nötkroppar i chockkylen skadades.
-Jag vill tacka alla för all hjälp, säger Ove. Jag har aldrig kunnat drömma om att medarbetare, leverantörer och andra frivilliga, kolleger/konkurrenter, osv, skulle ställa upp så helhjärtat och t o m jobba hela natten för att få igång viktiga funktioner och rädda värden som kunnat gå förlorade. Särskilt tackar han Scan, som nu lånar ut sitt slakteri i Skara tills grisslakten i Skövde blir uppbyggd igen. Det kan ta 3 - 6 månader.
-I helgen tar vi alla ledigt. Jag har 450 email som jag knappt hunnit titta på.
I Norge går kostnaderna i grisproduktionen upp snabbt, vilket gör att många grisföretagare slutar. För 10 år sedan fanns 2 329 bönder med 55 014 suggor. 1 juli i år var det 1 028 bönder som hade 50 398 suggor. För 10 år sedan var suggantalet per gård 23,6 i snitt, nu 49. Under årets första 7 månader slutade 4,2 % av bönderna med suggor och antalet suggor i landet minskade med 2,6 %.
Effektiviteten i suggbesättningarna har ökat 9 % de senaste 10 åren.
Medan vi i Sverige oroar oss för om svenska julskinkan ska räcka, så oroar sig norrmännen för ribbekris, alltså brist på revben till julbordet. Inga revben, ingen riktig jul! Klart står att Norge måste importera revben, men då uppstår oron vad man får för bakterier med på köpet. Danska revben kan importeras och säljas för 29,90 nkr per kg, men då får man gula stafylokocker och/eller MRSA på köpet, skriver Verdens Gang, VG. Stafylokokker finns hos 80 % av danska grisarna, skriver man.
I Norge skvaltar vi allt för mycket med antibiotika, ändå är vi bäst i klassen. Danmark använder 5 gånger mer i lantbruket och Grekland 100 gånger mer, skriver VG. /LG 14101

Särreglerna i mediadebatt
I medierna rasar en debatt om de svenska särreglerna för djuromsorg, som slår ut svensk grisproduktion. En del regler är inte relevanta, tycker veteranerna i grisbranschen Martin Wierup och Åke Rutegård på DN debatt och i Veterinärtidningen. Att det är fel på reglerna visas klart av att svenska grisarna blir allt färre. Folk köper inte (alltid) dyrare svenskt griskött.
Det har varit bra om Rutegård och Wierup sagt just detta för 20 - 30 år sedan!
Jag håller med dem i sak: Så lite som runt 50 % av de grisar som ger oss vårt dagliga griskött omfattas över huvud taget inte idag av den svenska djuromsorgen. Dessa grisar föds upp utomlands och får sina svansar klippta, de får antibiotika och har MRSA och lever i trånga stallar, osv. Och köttet säljs billigt till Sverige.
Resterande 50 % av grisarna lever fortfarande i Sverige, men deras ägare lever ett eländigt liv och går på knäna pga dålig ekonomi som hotar deras existens.
Om inget görs kommer nästan samtliga grisar som äts i Sverige snart att leva det eländiga livet utomlands och vi har endast några värdelösa lagparagrafer kvar i Sverige, som ekonomiskt okunniga politiker och byråkrater kan fortsätta glädjas åt. Och debattera.
Den svenska djurvälfärden kan nu sammanfattas till, som synes, ett enda stort utdraget fiasko! Vi har ju facit!
Dessutom är svenska reglerna inte ens lagliga, enligt jurister, eftersom undantagen från EUs regler inte är formellt godkända av EU.
Allt snack om världens bästa djurskydd, låg antibiotikaförbrukning, svenska mervärden, om svenska regler är vetenskapligt underbyggda eller ej, osv, osv, är orelevant diskussion om inga grisar produceras enligt våra svenska regler
Jag upprepar min tidigare ståndpunkt: Låt svenska grisföretagare välja att producera efter svenska regler, eller EU-regler. Ett land, två system. Sedan får marknaden avgöra, som sker redan idag. Arbetstillfällena bevaras i Sverige, oavsett produktionsform. /LG 141017


Marknadskommentarer
HKScan Agri
I fredags för en vecka sedan inträffade en brand i Skövde slakteri som påverkar deras möjlighet att bedriva slakt i egen regi under en lång tid framöver. HKScan vill inte att producenterna skall komma i kläm eller att det finns risk att djur far illa på grund av slakteristoppet. HKScan hjälper Skövde med slaktkapacitet genom att hyra ut Skara-anläggningen, samt att vi redan nu är igång och legoslaktar nöt i Linköping. Stort tack till alla involverade som har löst ovanstående på så kort tid!
Produktion av julskinka rullar på samtidigt som vi redan nu börjar förbereda grillsäsong 2015 genom att frysa in karré. Tänk på att hålla en korrekt och uppdaterad anmälan av slaktgrisar. Vi har fortfarande planeringsanmälan, men man kommer alltid (även under julveckorna) att kunna justera sin anmälan både uppåt och nedåt senast tisdag veckan innan slakt. Inget tak i anmälan och vi ber alla att anmäla faktiskt behov och inte skapa luft i anmälan och därmed risk för felaktiga beslut.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Vecka 42 har fortsatt med lika god försäljning som tidigare. Det är positivt att försäljningen är bra så här års innan jul. eftersom det traditionellt brukar vara en svacka innan julförsäljningen börjar. Orsaken tror jag är bra marknadsföring i butik för svenskt griskött och motsvarande minskad marknadsföring för importkött. Även Martin & Serveras utställning nyligen vara positiv för svenskt kött. Det gäller att få igång försäljningen till storhushållen.
-Priserna är oförändrade. Det är balans+ för både slakt och smågrisar, alltså något litet överskott både i slakten och förmedlingen.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden för svenskt kött är fortsatt stark. Det innebär att vi slaktar för fullt.
-Vi känner också en ökad efterfrågan från industri- och storhushåll vad gäller svensk råvara, vilket är positivt för att hålla ihop hela grisaffären.
-Vecka 43 är allt oförändrat. Smågrisar = balans, slakt = balans.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -45 minuter efter att branden upptäcktes började elektriker, kylmontörer, medarbetare, transportörer strömma till för att hjälpa till, utan att vi behövde kalla på dem. Det medverkade till att skadorna kunde begränsas och vi snabbt kom igång igen. Kolleger ringde och erbjöd hjälp att slakta och Scan erbjöd oss att få använda slakteriet i Skara.
-Det här har varit den mest dramatiska veckan i mitt liv och oerhört omtumlande. Men det har samtidigt varit helt fantastiskt att uppleva all hjälpsamhet. Reparationsarbetet startade redan kl 9 i måndags. I tisdags slaktade vi i tre slakterier och i onsdags gick anläggningen i Skara igång för fullt. Den hade bara stått stilla 14 dagar efter nedläggningen. Skara-slakteriet har kapacitet för dubbla Skövde-volymen och fungerar kanonfint.
30 minuter efter brandens upptäckt startades högtrycksfläktar som höll skadlig rök borta och kylbilar strömmade till från hela södra Sverige för att lasta ut slaktade kroppar och köttvaror. Allt kött lastades ut under natten. Endast ett 100-tal nöt i en chockkyl fick skador, men det är en liten del av totala volymen.
-Det finns inga misstankar om anlagd brand. Elden började i taket över slakthallen och där går bl a många elledningar. Det var fortfarande städpersonal i anläggningen när branden startade.
-Vi tror att grisslakten är igång igen om 3 - 6 månader och nötslakten redan om 14 dagar. Leverantörerna har också varit väldigt tillmötesgående för att få allt att fungera.
-Det är fortfarande bra efterfrågan på griskött, men prispressen är stor. Vi försöker få upp priserna, men i praktiken handlar det om att hålla nådd prisnivå uppe. Det är bara att hoppas att inte euron sjunker mer.
-Det år oroande att handeln tycks leva i en helt annan värld än vi i de tidigare leden i köttkedjan. Det är god efterfrågan, men handeln vill ha sänkta priser. Värst är f n trycket mot nötköttet.
-Pga branden har vi ca 700 grisar i slaktkö, men det kör vi igen nästa vecka. .


Dahlbergs Slakteri
-

Moab (Förädlar Dahlbergs grisar)
Mikael Oldin: -


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Rysslandsexporten står stilla som i övriga Europa, annars normal höstmarknad i Finland. Alla priser oförändrade.


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
I


ISN, Tyskland
Botten är nådd – marknaden stabiliseras
Stämningen börjar ljusna på EUs grismarknad. Botten verkar vara nådd. Många länders priser håller sig på oförändrad nivå. Den avgörande signalen för ett stopp på prissänkningarna kom från Tyskland, där priset blev oförändrat denna vecka. Tillgång och efterfrågan blir allt bättre i balans. Puckeln på marknaden för slaktgrisar avvecklas allt mer och även exporten av levande grisar till Polen visar positiva tecken. Friden störs av två slaktare, Vion och Danish Crown, som lämnar rabatterade priser.
Oförändrade priser blev det också i Danmark, Belgien och Österrike. I Holland översteg utbudet efterfrågan, så priset sjönk en aning igen.
Länderna i Syd- och Nordeuropa fick dock finna sig i mer kraftiga sänkningar på mellan 2,9 - och 4,2 cent. Den franska köttmarknaden kämpar med konkurrens från andra länder, så Frankrike faller efter senaste sänkningen till tredje plats i gruppen av de största grisländerna. Spanien fortsätter ligga på första plats, trots ett fall av grispriserna med nästan 40 cent sedan v 28.
Trend på tyska marknaden: Efter veckans oförändrade prisläge verkar situationen på grismarknaden mer avslappnad. Även andra länder rapporterar om avspänning. Sammantaget ser marknaden ut att fortsätta stabiliseras.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Grisframtiden?
För tio dagar sedan hölls framtidsdagen för grisproduktion på Alnarp. Om jag förstår rätt är det vad som kommit fram efter griskrismötet i februari år. Då skulle man ”skyndsamt” utreda förutsättningarna för vår grisproduktion av idag och framöver. Det är synnerligen dåligt av de som utsågs i de olika kommittéerna att jobba så här länge och presentera så klent resultat.
Från Jordbruksverket lade man fram förslag till lindringar i L 100, dvs djurskyddet i våra byggsystem. Det gäller främst minskade ytor för suggor som ska ge lägre byggkostnader och minskad arbetstid i smågrisproduktionen. Vad ska befintlig produktion ha för nytta av detta då vi redan är fastbyggda i ett gammalt system. Det nya gäller ju enbart vid nybyggnad och hur många går i nybyggnadstankar?
Kapitalförsörjning berör man inte. Det är den helt avgörande frågan för framtida utbyggnad. Troligtvis är det ingen som begriper ekonomi och finansiering i kommittén?
De marknadsbefrämjande åtgärderna lyser också med sin frånvaro. Antingen har man glömt sitt grunduppdrag eller saknas kunskap även här. Vi kan inte låta marknadskrafterna ensamma sköta vår framtid. Det behövs verkligen seriös konsumentupplysning om matkvalité och antibiotikaresistens som måste skötas av livsmedelsverk och SVA.
I våras lovade LRF Kött att fortlöpande informera om sin verksamhet och vilken nytta denna nya sektion ska göra. Har verksamheten upphört eller ska den det? En förening som verkar föra en alltmer tynande tillvaro är Sveriges Grisföretagare, SGF, som bör avvecklas.
Med hopp om framtiden!


Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
(Bengt snickrar på ett inlägg om turerna om de svenska särreglerna.)


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Svenskt djurskydd bidrar till EUs lägsta antibiotikaförbrukning till djur

Den nye landsbygdsministern Sven-Erik Bucht ska forma en svensk livsmedelsstrategi. Därför är det särskilt angeläget att landsbygdsministern och den utredning som utreder svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft förses med ett sakligt och bra underlag, med en trovärdig historiebeskrivning och en heltäckande omvärldsanalys. Speciellt viktigt är detta eftersom man i konkurrenskraftutredningens delbetänkande ifrågasatt svenska särbestämmelser, exempelvis djurskyddslagstiftningen, om dessa inte kan speciellt motiveras.
Det var ett av skälen till att ett stort antal mycket kompetenta forskare vid SLU samt intresseorganisationer kring djurskydd, miljö och konsument skickade in en replik på Åke Rutegårds och Martin Wierups debattartikel i DN den 12 oktober ”Djurskyddsregler som är strängare än det finns vetenskapligt stöd för har skadat svensk djuruppfödning. På bekostnad av svensk produktion importerar vi kött från djur uppfödda med metoder vi förbjuder” skriver Rutegård och Wierup och underkänner m a o den svenska strategin efter EU-inträdet. De ger dock inget exempel, som bekräftar påståendet att det inte finns vetenskapligt stöd för svenska djurskyddsföreskrifter.
Forskarna vid SLU representerar Sveriges främsta kompetens när det gäller djurvälfärd, etologi (djurens beteende) djurmiljö och djurhälsa. Därför blir man beklämd när ATL och Land förringande talar om en knippe djurskyddsförespråkare eller lite slarvigt djurskyddsintressenter. Flera av dessa forskare har deltagit och deltar i EFSA (EUs livsmedelsäkerhetsmyndighet) arbete med djurvälfärd. EFSAs riskvärdering bildar underlag för svenska djurskyddsföreskrifter.
På twitter har flera ifrågasatt att Jordbruksverkets rapport citeras när det gäller kostnader för svenska djurskyddsregler. Grisföretagarnas beräkningar ligger ju betydligt högre än Jordbruksverkets beräkningar. Jag förutsätter att konkurrenskraftutredningen gör en noggrann utredning kring kostnaderna för svenska djurskyddsregler. Själv anser jag att den beräkning av kostnaderna för den svenska modellen för grisuppfödningen, som initierades av Slakteriförbundet och Lantmännen tillsammans med grisuppfödarna 1996 (som Rutegård och Wierup refererar till i Veterinärtidningen) är den mest genomtänkta och seriösa som finns att tillgå. Studien byggde på att man byggde upp en dansk anläggning i Sverige för att renodla kostnaderna för svenskt regelverk. Det går inte att ta en djurskyddsregel i taget och bara summera, eftersom det finns samspel mellan olika regler. Det som inte inkluderades var eventuellt ökade arbetskostnader. Jonasson och Andersson beräknade 1997 kostnaden relativt Danmark till ca en krona per kg griskött varav 50 öre kunde hänföras till svenska djurskyddsregler och antibiotikaförbudet. Danmark hade då inte stoppat användningen av antibiotika för att öka tillväxten. Större delen av merkostnaderna uppstod i smågrisuppfödningen. Kostnaderna för större yta till växande grisar och halm kompenserades mer än väl av bättre hälsa och bättre tillväxt. Och svenska grisar ligger fortfarande i topp när det gäller daglig tillväxt! Var rädd om det! Visst, studien är gammal, men tekniken för beräkning av kostnaderna är väl värd att ta till sig, om man vill göra en seriös genomlysning.
Och så rubriken! Glöm inte svenskt griskötts starkaste argument – mycket låg antibiotikaförbrukning. Har vi verkligen råd att närma oss konkurrentländernas antibiotikaförbrukning till gris?


Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 43

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Skövde Plus** 75-98 15,50 15,50 15,50 15,50
Ginsten Slakteri 73,9-96,9 15,40 15,40 15,40 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,20 15,20 15,20 15,20
Dalsjöfors Nya 75-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 14,75
HKScan Agri *** 70-94,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
överst överst överst brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014

* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 43 v 42 v 41
10,24 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 9,40 9,40 9,40
26,52 Nortura 67,1–90,0a nkr 23,90 23,90 23,50
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,29 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,23 1,23 1,26
13,95 Snellmans 80 – 105 euro 1,52 1,52 1,52
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
15 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,85 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,40 1,46 1,50
- D:o svenska*** - - - - -
14 okt jämförbara**
15,68 England - 1,709 1,740 1,787 1,835
14,82 Italien - 1,615 1,633 1,672 1,689
13,70 Spanien - 1,493 1,537 1,609 1,679
14,09 Tjeckien - - - 1,535 1,574
13,39 Irland - 1,459 1,497 1,507 1,507
13,85 Danmark - 1,400 1,400 1,454 1,508
12,66 Frankrike - 1,380 1,409 1,452 1,497
12,35 Tyskland - 1,346 1,346 1,406 1,446
12,91 Polen - - - 1,407 1,420
12,06 Österrike - 1,314 1,314 1,345 1,386
11,56 Belgien - 1,260 1,260 1,322 1,371
11,33 Holland - 1,225 1,234 1,291 1,329
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
14 okt
7 okt
30 sep
26 sep
Utbud
2525
2700
2620
1620
Sålda
2165
2020
1550
1440
Medelpris, euro
1,44
1,43
1,44
1,48
Lägst
1,41
1,41
1,42
1,45
Högst
1,45
1,43
1,45
1,48
Medelpris, skr
13,21
13,04
13,10
13,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,80 7,80 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,80 4,80 4,80
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
7,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
14,48
Nortura Fri vikta nkr 13,29 13,29 13,29
Finland
8,07
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,39
Österbottens Fri vikt, E euro 0,37 0,37 0,40
Tyskland
10,37
VEZG 56 % euro 1,13 1,13 1,13
Galtar
6,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
11,48
11,56
11,68
11,73
11,67
11,51
11,52
Dollar 7,18 7,19 7,19 7,20 7,16 7,11 7,00
Euro 9,18 9,12 9,10 9,18 9,22 9,17 9,21
Dansk 1,23 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,09 1,11 1,11 1,12 1,11 1,11 1,12
Yen 6,76 6,63 6,62 6,59 6,68 6,64 6,68
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans brist
Dalsjöfors Kött överst överst överst balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
249
Basis 7 kg 203 203 203 215 227
426
Basis 30 kg 347 347 347 363 381
255
SPF+Myc 7 kg 208 208 208 220 232
432
SPF+Myc 30 kg 352 352 352 368 386
260
SPF 7 kg 212 212 212 224 236
437
SPF 30 kg 356 356 356 372 386
906
Økologi 30 kg 737 737 747 759 773
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
817
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
587
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
358
VEZG 28 kg 39 38,50 40,60 43,80 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.