@-GRIS 21 november 2014
Senaste uppdatering gjord 22 november 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

SMÅGRIS SYD
söker
slaktgrisstallar
i Skåne
Smågris Syd AB söker Slaktgrisstallar i Skåne. Stallarna ska ha blötutfodring och vara i körbart skick.
Kontakta:
Mattias Espert
070-658 12 21

espert@kvarnlyckan.net

Senaste nytt om marknaden och priser
Ginsten och KLS Ugglarps höjer 20 öre v 48
Två slakterier höjer grispriset 20 öre v 48, Ginsten och KLS Ugglarps. Tyskland och Danmark har oförändrat.
Under årets första 8 månader minskade importen av griskött med 7,4 % och nöt 4,8, enligt Jordbruksverket. Trenden håller således i sig från tidigare månader.
-Orsakerna är säkert flera, men en torde vara att det finns en koppling till debatten om antibiotika och MRSA-larmen, säger Åsa Lannhard Öberg vid Jordbruksverkets enhet för handel och marknad i Göteborgs-Posten, GP. Exempelvis har importen av styckat griskött från Danmark minskat med 3 000 ton och med lika mycket från Tyskland. Svenskarna väljer svenskt kött i större utsträckning, men konsumtionen av gris och nöt minskar totalt sett.
-Däremot ser vi en ökning av svensk produktion, import och totalkonsumtion av kyckling, säger hon.
-Det är tydligt att låg användning av antibiotika till lantbrukets djur i Sverige idag är ett av vårt hetaste mervärde!
I våras tog Ica i Sannegården i Göteborg bort danskt griskött från hyllorna, fortsätter GP.
-Konsumenternas reaktioner har övervägande varit positiva, säger Jesper Blomgren, köttansvarig, även om några kunder saknat det billigare danska köttet.
– Men nu går det mot en brist på svenskt griskött. Sverige är ju inte självförsörjande på fläsk, så min känsla är att priserna kommer att stiga, säger han.
I Danmark har Videncenter for Svineproduktion, VSP, anbefallt att grisföretagarna ska fasa ut användningen av blodplasma från gris. Orsaken är att det finns misstankar om att blodplasman kan bära med sig smitta av PED. Det är i en ny rapport från EFSA, European Food Safety Agency, som misstankarna förs fram.
Andra forskare utesluter dock att blodplasma kan ha med sig smitta och tror att det är andra orsaker till spridningen.
Även i Finland har blodplasma slutat användas. /LG 1411214


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Producenter av ekogrisar sökes. Hör av dig till konceptansvarig Per Nilsson på HKScan om du undrar över regler, hur gör man för att ställa om sin produktion eller frågor om marknaden.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer slaktgrisarna 20 öre,
-Det är rätt hyfsad balans i slakten nu. Det är nästan balans för smågrisarna, det fattas 50 - 100 grisar,
-Vi är inte inne i den riktiga julruschen ännu, men den kommer nog. Vi tror att julskinkan kommer att räcka.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser är oförändrade. Det är balans i slakten och vi slaktar för fullt och tar in en del i förskott. För smågrisarna är det en mindre brist.
-Det är fortsatt bra försäljning.
-En uppmaning till våra leverantörer av gris är att anmäla slakt inför kommande helger i god tid. Anmäl för två eller helst tre veckor fram. Det försvinner en del produktionsdagar och har vi framförhållning kan vi lättare planera produktionen och sälja så att vi får ut så mycket som möjligt före jul när marknaden är som bäst.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
-

Moab (Förädlar Dahlbergs grisar)
Mikael Oldin: -


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknadsläget är helt normalt för årstiden. Priserna är oförändrade.


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Dansen kring priset på grisen har senaste tiden varit mycket stilla vals, där varken inköpare eller säljare har rört sig mycket.
-Efterfrågan på färskt kött i Europa är inte särskilt stor just nu. Det är balans mellan utbud och efterfrågan, dessvärre på en låg prisnivå. Utbudet av framändar och bog är större än efterfrågan och detta betyder att priserna sjunker på de flesta marknader. På skinka är situationen lite bättre, så vi avsätter våra volymer bra på marknaden, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Marknaden för kotlett är likaså stabil, dock med svag efterfrågan i Europa. Till sist är det också botten i försäljningen av bacon till den engelska marknaden, som till väsentlig del säljs på kontrakt. Däremot går spothandeln trögt, vilket sätter priserna under press.
-Det är mycket tydligt att inköparna arbetar med mycket kort horisont just nu. De köper endast in till ganska få dagars produktion åt gången. Det gör de därför att de väntar att priserna ska falla, men omvänt gör vi allt vad vi kan för att finna alternativa kanaler till försäljningen, så priserna kan gå båda vägar, säger Søren Tinggaard.
Till länderna utanför Europa är det god försäljning till Japan av bröstfläsk, kotlett och karré, medan den kinesiska marknaden är mer återhållsam med lätt sjunkande priser.


ISN, Tyskland
Små ändringar av EUs grispriser
Det syns ingen vändning i sikte på den europeiska marknaden för slaktgrisar. I de flesta länder är priserna oförändrade. I Holland och Irland sjönk priset 1 cent, medan britterna drog tillbaka tidigare uppnådda 6 cent. Till den kraftiga nedgången medverkar ändringar i valutan. Även de brittiska priserna på smågrisar faller just nu. Det är vanligt så här års, eftersom färre djur sätts in i stall för vintern, än de som annars under året går utomhus.
Från de övriga EU-länderna meddelas oförändrad marknad. Utbud och efterfrågan är i balans på höjd nivå och priserna är således oförändrade.
Vid G20-toppmötet i Australien förbättrades inte situationen alls i fråga om ryska importstoppet av griskött från EU. Mötena med Putin blev resultatlösa. Det enda som hänt är att grisexporten från Vitryssland också stoppats. Ryssarna skyller på problem med grisarnas hälsa. I det ryska ministeriet för Tillsyn för djur- och växtskydd, Rosselkhoznadzor, överväger man i stället import från Sydkorea och Indien.
Trend för tyska marknaden: Efter senaste veckans tillfälliga press på den inhemska köttmarknaden, säger köttindustrin att det är god avsättning för de utbjudna grisarna. Därför förväntas priserna bli som lägst oförändrade.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Antal grisföretag
I förra veckans @-GRIS förklarade Mattias Espert att hans uttalande i Land Lantbruk var hans personliga uppfattning. Av Mattias Esperts uttryckssätt i @-GRIS framgick att han blivit pressad från olika håll om uttalandet i tidningen.
För 5 år sedan producerades 2,96 miljoner grisar i Sverige av 2 000 grisföretag. 2014 kommer uppskattningsvis 2,5 miljoner grisar att produceras av knappt 1 300 grisföretag. Dvs 700 grisföretag har avvecklat. Bland dessa 700 företag finns både större och mindre. Hade dessa företag inte avvecklat hade flera av dem sannolikt varit olönsamma idag.
Det Mattias Espert gav uttryck för är precis det som sker just nu och som har pågått länge. Allmänt i branschen har vi med facit i hand haft för stort fokus på antal företag som slutar. När det stora problemet är att det inte byggs i någon omfattning för ny produktion.
Då vi i Sverige har för höga produktionskostnader måste produktionen relativt minska i större omfattning än i andra länder innan nybyggnation av efterfrågestyrd produktion kommer igång. Oavsett vad vi tycker om det så har Mattias Espert rätt i sitt resonemang om vad som sker och som kommer att ske. Däremot är jag inte övertygad om att det är en viss storlekskategori som måste sluta, men jag är desto mer övertygad om att marknadsekonomin alltid tvingar fram högre effektivitet och att nybyggda anläggningar därför blir större.
Men det är inte samma sak som att ett mindre företag inte kan ha god lönsamhet med nuvarande gårdsspecifika förutsättningar.
Per Karlsson
Boarps Gård


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vill Espert avveckla SGF?
I senaste numret av Land uttalar sig Mathias Espert att vi borde bli hälften så många grisföretagare i Sverige framöver. Vad Mathias än säger så är hans koppling som styrelseledamot i SGF odiskutabel och framstår som tveeggad.
Det är en hel del som jag kan hålla med om. Blir vi hälften så många, men med oförändrad produktion så skulle antagligen förhållandet till våra slakterier bli mer affärsmässigt. Detta scenario ger inga funderingar på export av griskött.
Mathias anser att fläskpriset just nu är gott nog för nyinvesteringar. Då tror jag att han räknar fel. Verkligheten är att med dagens nybyggnadskostnader och full förräntning och normala avskrivningar samt 4 % vinst kräver 2 - 3 kr högre fläskpris. Orsakerna till att investeringarna uteblir är förutom otillräcklig lönsamhet vissa slakteriers dåliga behandling av sina leverantörer och bankernas avsaknad att tro på animalieproduktion i Sverige. Jag vill påminna om Scans dåliga affärsmoral för ett år sedan och det senaste året vid Skövde Slakteri som varit under all kritik. Dessa omständigheter gör att vi grisföretagare tänker mer än en gång före ev investeringar som ska vara i 20 år eller mer.
Var rädd om ”Svenskt Kött-märket”!!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Kan vi lära något av historien?
Förra veckan hade jag förmånen att lyssna på två tunga auktoriteter inom lantbruk och livsmedel – Mårten Carlsson, rektor på SLU på 80 – 90-talet och Ingvar Ekesbo professorn i ”djurskydd”, som skrev den svenska djurskyddslagen 1988. Jag har själv en historia där dessa personer har haft stor betydelse. Mårten höll högtidsanförandet vid första utdelningen av Guldtackan (Slakteriförbundets och tidningen Land djuromsorgspris) 1986. Då berättade han om universitets engagemang i etiska frågor. Tillsamman med Ingvar höll vi ett seminarium i Bryssel 1996, kring det svenska förbudet mot antibiotika som fodertillsats. Första steget mot att påverka EU 15 för att införa ett motsvarande förbud.
Mårten inledde Vi Konsumenters jubileumsseminarium på KSLA den 12 november. På 40-talet var stallgödseln helig och grunden för växtodlingsplanen. Bekämpningsmedel som gift blev aktuell, när en maskinstationsanställd blev förgiftad av besprutningsmedel i stöveln. I LRF:s idetidskrift Nya Perspektiv från 1978 talades om ekologisk ekonomi. Mårten arbetade mycket med universitetets inre liv. ”En teknik som smeker naturen” där mät- och regleringsteknik är viktiga hjälpmedel. Men mycket om debatten handlade, och handlar om antingen eller. Vi måste väga värden mot varandra. Frågan känns speciellt aktuell, med tanke den olyckliga polariseringen kring ekologiskt och s k konventionellt jordbruk. Vi har långa livsmedelskedjor, men finns det närmarknadsfördelar? I dag närmar sig ICA producenterna. Forskningen måste lyfta sig till politiska nivån. Samspelet mellan akademin och samhället måste stärkas.
Ingvar Ekesbo talade på Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens den 13 november. ”Det räcker inte med foder och vatten. Det krävs kärleksfull och öm omvårdnad”. På 40-talet fanns framtidsoptimismen och tilltron till tekniska framsteg. Det påverkade makten över tanken. På 50-talet blandades penicillin i djurfodret och på 60-talet byttes ordet bonde till producent och djur till produktionsenheter. Kor och sinsuggor bands upp. Men det kom en mottreaktion. Sverige förbjöd uppbundna suggor 1970. Samma år infördes den s k Djurstallkungörelsen d v s förprövning av djurstallar. Denna har ifrågasatts, men jag är övertygad om att den har inneburit att vi undvikit felaktig användning av ny teknik. Vi slapp burhållning av smågrisar med tidig (två veckor) avvänjning. Debatten inom EU startade med Ruth Harrissons bok Animal Machine, 1964. Europarådets konventioner 1971 – 1976 har övergått i EFSA:s arbete fr o m 2000. Inför det svenska EU-inträdet utredde Jordbruksverket värdet av svenska djurskyddsregler. Ingvar hänvisade till Rutegårds och Wierups inlägg i debatten och Bo Algers m fl replik. Han tog upp en av mina gamla favoritfrågor; relationen människa – djur. Vilken effekt har stora besättningar när det gäller tillsyn och omsorg? Hur många djur kan du känna? Vi måste undvika onödiga dödsfall – och det gäller även kycklingar. Samverkan mellan värderingar och fakta måste vara styrande.

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 48

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakteri 71,9-92,9 15,60 15,40 15,40 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,20 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Nya 75-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs 76-93,9 15,00 15,00 15,00 15,00
HKScan Agri *** 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Plus** 75-98 14,25 14,25 15,50 15,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - överst
KLS Ugglarps
-
- - - balans
Skövde Slakteri
-
- - - balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014

* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
11,80 Danish Crown 70,0–89,9 dkr 9,60 9,60 9,60
26,24 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,30 24,30 24,30
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,34 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,23 1,23 1,23
13,83 Snellmans 80 – 105 euro 1,50 1,50 1,50
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
20 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,96 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
18 nov jämförbara**
15,57 Italien - 1,682 1,682 1,682 1,663
14,57 England - 1,574 1,633 1,656 1,665
13,47 Spanien - 1,455 1,455 1,455 1,455
13,14 Irland - 1,420 1,430 1,459 1,459
13,21 Danmark - 1,427 1,428 1,427 1,399
12,67 Polen - - - 1,369 1,387
12,88 Tjeckien - - - 1,391 1,401
12,68 Frankrike - 1,370 1,367 1,397 1,371
12,64 Österrike - 1,366 1,366 1,345 1,314
12,46 Tyskland - 1,346 1,346 1,346 1,346
12,01 Belgien - 1,297 1,297 1,297 1,297
11,60 Holland - 1,253 1,263 1,253 1,253
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
21 nov
4 nov
28 okt
21 okt
Utbud
2160
2665
2680
2730
Sålda
1230
2125
1860
2630
Medelpris, euro
1,42
1,45
1,45
1,45
Lägst
1,41
1,44
1,43
1,43
Högst
1,43
1,46
1,46
1,47
Medelpris, skr
13,14
13,36
13,49
13,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,80 7,80 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,80 4,80 4,80
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
7,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
14,89
Nortura Fri vikta nkr 13,79 13,79 13,79
Finland
8,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,41
Österbottens Fri vikt, E euro 0,37 0,37 0,37
Tyskland
10,41
VEZG 56 % euro 1,13 1,13 1,13
Galtar
6,27
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
11,56
11,70
11,78
11,82
11,65
11,48
11,56
Dollar 7,39 7,42 7,36 7,39 7,22 7,18 7,19
Euro 9,26 9,22 9,22 9,31 9,20 9,18 9,12
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,25 1,23 1,23 1,22
Norsk 1,08 1,09 1,08 1,09 1,10 1,09 1,11
Yen 6,23 6,40 6,43 6,77 6,76 6,76 6,63
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 470 470 470 470
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - balans
Skövde Slakteri - - - balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans överst
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 210 210 210 209 203
437
Basis 30 kg 356 356 356 355 347
264
SPF+Myc 7 kg 215 215 215 214 208
444
SPF+Myc 30 kg 361 361 361 360 352
269
SPF 7 kg 219 219 219 218 212
448
SPF 30 kg 365 365 365 364 356
913
Økologi 30 kg 743 743 743 743 737
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
817
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
359
VEZG 28 kg 40 39 39 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.