@-GRIS 28 november 2014
Senaste uppdatering gjord 1 december 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

SMÅGRIS SYD
söker
slaktgrisstallar
i Skåne
Smågris Syd AB söker Slaktgrisstallar i Skåne. Stallarna ska ha blötutfodring och vara i körbart skick.
Kontakta:
Mattias Espert
070-658 12 21

espert@kvarnlyckan.net

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset ner, danska upp v 49
Danska grispriset går upp 20 danska öre v 49, men tyska priset faller 4 cent. I Sverige sker inga ändringar.
Nu är utställningssäsongen över för i år, sedan Agromek hållits. Elmia tappade som vi tidigare nämnt var tredje besökare och hade 17 000, men Agromek fick 1 600 fler än senaste utställningen och totalt kom 46 919.
I dag meddelades att det kommer en ny utställning i Danmark 2016, FarmerTech, som även den ska hållas i Herning. Första utställningen hålls 19 - 20 januari 2016 och hålls sedan de vintrar det inte är Agromek.
Konceptet blir annorlunda: Alla utställare får färdiga montrar på 12 - 36 kvm, oavsett om man är en liten eller stor utställare. Slut alltså på tävlingen om vem som har största och mest påkostade montern. Det är fokus på information, utveckling och kunskap som gäller.
Utställningen kompletteras med konferenser och seminarier med kunskap och nätverk som ledstjärna. Huvudsakligen blir inriktningen djuruppfödning, foder, spannmål, energi, rådgivning och service.
EuroTier, som hölls för 14 dagar sedan, hade 2 360 utställare och 156 000 besökare, varav 30.000 från andra länder än Tyskland.
Danish Crowns årsredogörelse kom i veckan. Omsättningen blev något mindre än föregående år, eller drygt 58 miljarder dkr, mot 58,1. Resultatet blev dock 1,656 miljarder, vilket är något mer än föregående år. Utdelningen till andelsägarna blir för grisuppfödarna ungefär som förra verksamhetsåret, eller 1,218 miljarder dkr. Per kg griskött blir det ungefär samma som föregående år, men för nötkött kortvarigt något mindre pga inkörningen av det nya nötslakteriet i Holsted.
Svenska delen, dvs KLS Ugglarps, ökade marknadsandelarna för svinslakten med 4 procentenheter och nötslakten 1,2.
DC-ledningen tror att det nya årets omsättning blir ungefär som det gångna, som beskrivs som turbulent pga rysskrisen. Turbulensen fortsätter, men tros bli avtagande.
Ryssland meddelar att man utökar importstoppet till att även omfatta biprodukter och fett från slakten, om det används till livsmedel.
Ryssarna har upptäckt substanser som myndigheterna inte godkänner. Danska Fødevarestyrelsen startar nu inspektion av berörda exportföretag för att försöka få bort de påstådda substanserna. /LG 141128


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Roligt att våra koncept julskinkor såsom Rapsgris eller Gourmet skinka efterfrågas och säljer över förväntan. Detaljer som inte är relaterade till julen är så klart mindre efterfrågade och sätts under mer prispress och fokus världsmarknadspriser.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på bra nu med försäljningen, både med julvarorna och vanliga sortimentet.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser är oförändrade även den här veckan. Det är balans i slakten och vi slaktar för fullt och vi fortsätter ta in en del i förskott. För smågrisarna är det en mindre brist.
-Det är fortsatt bra försäljning.
-En uppmaning till våra leverantörer av gris är att anmäla slakt inför kommande helger i god tid. Anmäl för två eller helst tre veckor fram. Det försvinner en del produktionsdagar och har vi framförhållning kan vi lättare planera produktionen och sälja så att vi får ut så mycket som möjligt före jul när marknaden är som bäst.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
-

Moab (Förädlar Dahlbergs grisar)
Mikael Oldin: -Det knallar på rätt bra nu med försäljningen. Vi gör inte så mycket skinka och den är f ö redan såld,


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -


Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
D


ISN, Tyskland
Stabila priser gångna veckan
Det har nu varit åtta veckor med väl balanserad marknad i Europa. Medan priserna legat på en oförändrad nivå på 1,346 € i Tyskland, har priserna varierat med några cent i en del andra medlemsländer.
Denna vecka är de holländska och franska priserna ensamma om att gå ner någon cent, medan priserna är oförändrade i de flesta andra länderna. Endast i norra Tyskland har utbjudna volymer varit något större än efterfrågan och Danish Crown har frångått noteringen och betalat 3 cent mindre, s k huspriser. De stora grisföretagarna klaga på prissänkningen när man frågar dem. Med tanke på hur stora volymer man hanterar dagligen, är denna lägre betalning anmärkningsvärd.
I Sydeuropa är det däremot god efterfrågan på grisar. I Österrike klagar man över alltför litet utbud, vilket dock inte resulterat i höjda priser.
Trend för tyska marknaden: Marknaden förra veckan beskrevs värre än den i verkligheten var. I hela Europa är slakten på hög nivå, men avsättningen är fortsatt god. Sett från ISNs sida är det inte heller denna veckan grund för prisfall, varför vi bör förvänta oförändrat grispris.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ännu en paraplyorganisation
Den 5 november bildades köttföretagen bestående av fem hittills fristående organisationer. Genetikbolaget Avelspolen köper Scan-ägda konkurrenten QG och därmed är det upplagt för monopol. Svenska Djurhälsovården ska ingå liksom Svenska Pig och Taurus med rådgivning. Svenskt Kött ska dessutom ingå som lobbyorganisation. Alla dessa organisationer ska ha med sig sina nuvarande chefer och underordnas Hans Agné som koncernchef.
Detta påminner om ett konglomerat med förebild Swedish Meats. Det vet vi ju hur det gick! Ett av de största felen där var att trots att man var en koncern så fungerade man inte som en sådan. Varje chef hade sitt fögderi och arbetade artistiskt, dvs man gjorde det man trodde var bra för stunden. Ett beprövat knep som gjorts vid en del sammanslagningar har varit att göra rockad på chefer och nyckelpersoner mellan de olika ursprungsföretagen.
Lägger vi därtill att man ska samla alla djurslagen under samma paraply så blir konfrontationerna många. Grisuppfödare och fåruppfödare brukar inte ha så mycket gemensamt och nötsidan är ju fortfarande kvar till stor del i Växa Sverige.
Vem är ingenjören till detta experiment?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Stad och land, vi och dom
Sammanhanget maten (ekomaten, grisköttet), bakterier, smittor och antibiotika har på några månader blivit en verkligt het potatis för den genomsnittlige konsumenten i flera länder. Hos oss tar centerpartiet upp den från valrörelsen tappade tråden med ett konkret förslag om bl a en internationell kommission för att samordna kampen mot smittor och hotande resistens, förbud för veterinärer att ohämmat sälja antibiotika, ökad MRSA-kontroll, m m. Herr Bucht anar en möjlighet till politiskt blockgränsöverskridande och kallar centern till möte. Partiet är emellertid svårflörtat och vägrar komma om inte allianskompisarna också blir bjudna. I väntan på öppning tar ministern ett snack med de verkliga proffsen, ett mindre antal utvalda generaldirektörer för SVA, SJV, m fl. Varför inte också socialstyrelsens bas blir bjuden, när en av vår tids kanske viktigaste folkhälsofrågor ska dryftas är svårt för en amatörtänkare att förstå. Fortsättningen kan bli riktigt spännande.
Händelseförloppet är intressant att iaktta av bl a följande skäl. När antibiotikaanvändningen i djurskötseln i huvudsak var något som hade med grisar och andra köttproducerande husdjur att göra, ägde rum utanför stadsgränsen, på landet, i glesbygd, bland bönder och likställda var den på många håll nästan en icke-fråga. Nu har den flyttat in i städernas ICA och motsvarande köpställen, hotar kanske hälsan för ung och gammal på sjukhus, i stadsvillor och höghus och har därmed blivit ett nationellt bekymmer. En bekräftelse på det en forskare (Malin Rönnblom) vid Umeå universitet nyligen konstaterade i en studie, nämligen att "staden är norm", och att "staden och stadsborna ofta står som vinnare", medan landsbygden betraktas som "problematisk, som särskild och bristfällig...." De svaga kunskaperna om livet på landet leder lätt till missförstånd och motsättningar. En kvinnlig höjdare och expert på livsmedelshandel frågar t ex varför bönderna inte producerar det kunderna vill ha, detta med anledning av det senaste halvårets uppgång i efterfrågan på ekomat och en annan tror att många kommer att bjuda ut ekologiska julskinkor nu några veckor före jul. Att omställning av odlings- och uppfödningssystem inte kan ske ögonblickligt förstår man inte "down town".
Denna syn på städernas , och vissa regioners och branschers särställning, påverkar i sämsta fall myndigheters och statens satsningar och prioriteringar. Enligt Sydsvenskan besöker statsministern Malmö i dag. Det är bra. Öresundsregionens och Sydsveriges utveckling har länge varit starkt försummad av huvudstadsfixerade, ibland ganska valhänta rikspolitiker. Flera exempel på den ovan nämnda stad-land attityden skulle kunna ges. Det resursstarka Småland är närmare EU än Mälardalen men är på grund av eftersatt utbyggnad av infrastrukturen inte mer tillgängligt än delar av Norrland. Broförbindelsen med Danmark och kontinenten, ESS i Lund (ett forskningscentrum i världsklass), anknytningen till länken Oslo-Göteborg-Hamburg, m m, gör att regionen rätt skött kan bli en vinnare och en tillväxtmotor för hela landet.
Spela inte ut stad och land mot varandra. Utse kompetenta byråkrater och politiker. Diskriminera inga regioner, branscher eller människor. Var tacksam för att få leva i gamla kungariket Sverige..... Sådana tankar far genom mitt huvud i kväll då TV domineras av raskravallerna i Ferguson, Missouri, USA och "mitt andra hemland" förbereder sig för Thanksgiving-helg med en saftig, antibiotikagödd kalkon som huvudrätt.


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Mindre men bättre kött
Tisdagen den 25 november riktade föreningen Vi Konsumenter ett brev till VD och marknadsansvarig för COOP, med ifrågasättande av COOPs marknadsföring av kött. Att på stortavlor kommunicera ”Nu har vi alltid bra pris på kött” är helt mot rekommendationen om behovet av en minskad köttkonsumtion för att uppnå en hållbarare konsumtion. Inte heller framgår vilket kött man bör välja.
I går presenterade Livsmedelsverket tydliga kostrekommendationer om mindre rött kött. Maximalt bör vi äta 500 gr i veckan. Men Livsmedelsverket vågar sig inte heller på att säga vilket kött som ska ingå i de 500 grammen. Välj ekologiskt, certifierat naturbeteskött eller svenskt! Det ska vi göra för att uppfylla svenska miljökvalitetsmål och generationsmålet. Vi ska inte exportera miljöproblem, medverka till ett sämre djurskydd eller högre antibiotikaförbrukning genom import av kött. Och enligt WWF ska vi inte ersätta kött med fisk, eftersom vi då riskerar utfiskning.
I februari i år riktades ett öppet brev till livsmedelskedjans aktörer inklusive Svensk Dagligvaruhandel kring åtgärder för att minska köttkonsumtionen. Undertecknare var föreningen Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige. Budskapet var att förutom att köttkonsumtionen bidrar till negativ klimatpåverkan finns hälsoskäl att minska konsumtionen av kött och köttprodukter. Den stora andelen importerat kött bidrar till att klimat – och miljöpåverkan flyttas utanför landets gränser liksom djurskyddsproblem. Den 12 februari i år publicerades en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt med samma budskap. Vi Konsumenter har också i augusti haft ett möte med dagligvaruhandeln där det finns en enighet om handelns viktiga roll att påverka konsumenternas beteende.

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 49

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakteri 71,9-92,9 15,60 15,60 15,40 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,20 15,20 15,00 15,00
Dalsjöfors Nya 75-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs 76-93,9 15,00 15,00 15,00 15,00
HKScan Agri *** 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Plus ** 75-94,9 14,25 14,25 14,25 14,25
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris inkl tilläggen t ex Guldgris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* 75-98 15,00
Hela 2014
* Garantipriset gäller inkl Guldgris och alla tillägg och är därmed inte jämförbart med andra priser.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 49 v 48 v 47
12,15 Danish Crown 70,0–89,9 dkr 9,80 9,60 9,60
26,24 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,30 24,30 24,30
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,34 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,23 1,23 1,23
13,83 Snellmans 80 – 105 euro 1,50 1,50 1,50
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
27 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,96 Tyskland, 56 % 1,36 1,40 1,40 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
26 nov jämförbara**
15,51 Italien - 1,676 1,682 1,682 1,682
14,62 England - 1,579 1,574 1,633 1,656
14,29 Spanien - 1,544 1,455 1,455 1,455
13,21 Danmark - 1,427 1,427 1,428 1,427
13,14 Irland - - 1,420 1,430 1,459
12,59 Polen - - - 1,360 1,369
12,86 Tjeckien - - 1,389 1,389 1,391
12,64 Österrike - 1,366 1,366 1,366 1,345
12,58 Frankrike - 1,359 1,370 1,367 1,397
12,46 Tyskland - 1,346 1,346 1,346 1,346
12,01 Belgien - 1,297 1,297 1,297 1,297
11,51 Holland - 1,244 1,253 1,263 1,253
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
21 nov
4 nov
28 okt
21 okt
Utbud
2160
2665
2680
2730
Sålda
1230
2125
1860
2630
Medelpris, euro
1,42
1,45
1,45
1,45
Lägst
1,41
1,44
1,43
1,43
Högst
1,43
1,46
1,46
1,47
Medelpris, skr
13,14
13,36
13,49
13,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,80 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,80 4,80 4,80
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
7,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 6,10 6,10
14,89
Nortura Fri vikta nkr 13,79 13,79 13,79
Finland
8,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,41
Österbottens Fri vikt, E euro 0,37 0,37 0,37
Tyskland
10,27
VEZG 56 % euro 1,11 1,13 1,13
Galtar
6,07
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 5,10 5,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
11,69
11,56
11,70
11,78
11,82
11,65
11,48
Dollar 7,40 7,39 7,42 7,36 7,39 7,22 7,18
Euro 9,26 9,26 9,22 9,22 9,31 9,20 9,18
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,23 1,25 1,23 1,23
Norsk 1,08 1,08 1,09 1,08 1,09 1,10 1,09
Yen 6,30 6,23 6,40 6,43 6,77 6,76 6,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 470 470 470 470
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 216 210 210 210 209
452
Basis 30 kg 365 356 356 356 355
274
SPF+Myc 7 kg 221 215 215 215 214
458
SPF+Myc 30 kg 370 361 361 361 360
279
SPF 7 kg 225 219 219 219 218
463
SPF 30 kg 374 365 365 365 364
931
Økologi 30 kg 751 743 743 743 743
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
817
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
359
VEZG 28 kg 40 40 39 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.