@-GRIS 16 januari 2015
Senaste uppdatering gjord 16 januari 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Senaste nytt om marknaden och priser
KLS Ugglarps sänker 20 öre v 4
Priserna på slaktgrisar i Tyskland och Danmark är oförändrade v 4, men tyskt griskött blir ändå dyrare som en följd av att svenska kronan sjunker mot de flesta valutor och euron blir dyrare. Euron är 10 öre dyrare än förra veckan. För ett år sedan kostade 1 € 8,80, i dag kostade den 9,51. Tyskt kött som kostade 30 kr för ett år sedan, kostar nu 32,10 kr. Att handeln köper allt större andel svenskt kött beror således även på valutornas förändringar.
I Sverige sänker KLS Ugglarps priset på grisar med 20 öre till 14,30 kr. Ginsten stärker därmed sin ställning som bäst betalande slakteri med att hålla kvar vid 14,80 kr. Skövde meddelar att 2015 års garantipris numera kallas golvpris och ligger på 14,50 kr. Ingen leverantör får lägre pris än 14,50 kr, så länge man håller sig till 58 % kött och har vikterna inom bäst betalda viktgrupp. Men högre köttprocent ger givetvis högre pris och priset blir även högre om man levererar Guldgris.
Efterfrågan på svenskt griskött håller i sig, det säger alla slaktarna. Alla säljer bra. Julvarorna har givetvis dykt, men annat efterfrågas i stället. En koll i min närmaste Ica-butik i veckan visade att märkningen med Svenskt Kött-märket är omfattande. De allra flesta köttvaror från de stora leverantörerna har märket. Det är bara att gratulera näringen till en lyckad kampanj!
En koll, screening, av danska avelsbesättningarna visade att 63 av 70 undersökta besättningar hade MRSA. Bland besättningarna med slaktgrisar var det 68 av 205 undersökta. Rapporten åtföljdes av en gedigen handlingsplan, men dessvärre finns inga recept på hur problemet kan åtgärdas snabbt. Det verkar vara ett långsiktigt projekt. Den snabbaste åtgärden redovisades från Norge: Utslagning och sanering av besättningarna. /LG 150116


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan på griskött är lägre efter jul precis som det brukar vara. Vi har fortsatt god efterfrågan på ekologiskt och söker gärna fler leverantörer. Notering vecka 4 oförändrad. Kom ihåg att du kan bekräfta FCI via internettjänsten på www.hkscanagri.se och välj logga in leverantör.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortsatt bra försäljning. Priserna är oförändrade och det är balans både i slakten och för smågrisarna.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Den här veckan har varit lik den förra, med fortsatt bra försäljning
-Priserna är oförändrade. Det är ett mindre överskott på smågrisar.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Försäljningen är fortsatt god efter helgerna, men skinka och andra julrelaterade produkter har fallit i pris, medan andra produkter gått upp. Om ett par veckor kan vi se bättre hur efterfrågan och pris ligger. 
-Svenskt kött säljs generellt sett bra, en trend som jag hoppas och tror står sig 2015. Debatten i fjol om skillnaderna på svenskt och importerat kött ser folk ut att komma ihåg. Vi har även hjälp av det stigande priset på euro. Det är skillnad att betala 8,80 kr för en euro för ett år sedan och dagens ca 9,50 kr.
-Vi har i år inga lager av griskött som inte är planerade. Inlagringen av grillprodukter pågår givetvis, men det finns inga lager osålda som i fjol. Det är så nära balans som kan tänkas efter en sådan här extremt lång helg. Jag tror att slaktkön aldrig varit så liten som i år vid den här tiden.
-Vårt garantipris kallas i år golvpris och är 14,50 kr. Målet är givetvis att kunna höja det över fjolårets 15 kr, men det kommer inte att bli lägre än 14,50 kr under 2015. Golvpriset är en garanti för leverantörerna, att det alltid ska gå att föda upp grisar, dvs få in pengar till de viktigaste kostnaderna. Golvpriset gäller alla levererade grisar vid 58 % kött och vikter i det bäst betalda intervallet. Guldgrisar ger alltid merbetalning. Det går aldrig att få lägre pris än golvpriset, endast högre. 
-Inom kort presenterar vi planerna för det grisslakteri som brann i fjol. Vi kommer att bygga upp det, men detaljerna vill jag vänta med.
-Orsaken till branden var, enligt utredarna, spricka i skorstenen till ugnen där grisarna svedes. Ångor från och runt ugnen stiger mot taket och innehåller fett och proteiner, vilket ökade risken för överhettning. 
-Grispriset är fortsatt oförändrat. Det är golvpriset som ska läsas som vårt lägsta pris och jämföras med andra slakteriers pris. Vårt smågrispris är bland de två högsta i landet. Smågrisarna är i någorlunda god balans.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädla


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Medan vädret i Danmark är både grått och stormigt, har stormen på den europeiska marknaden för färskt griskött mojnat en smula efter nästan en månad med prisfall.
-Under den senaste veckan har priserna planat ut. Försäljningen till den brittiska marknaden för bacon är stabil och vi uppnår oförändrade priser på framdelar, bog och skinka. Marknaden är dock långt från stärkt, eftersom vi fortsatt ser en tendens till sjunkande priser på karré och kotlett, säger Søren Tinggaard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
En viktig förklaring till den omedelbara stabiliseringen av marknaden är att det under senaste veckan har varit bättre balans mellan slakteriernas efterfrågan och utbudet av levande djur i speciellt Tyskland. Generellt är länderna utanför Europa fortsatt tillbakahållande.
Intresset från Japan och Kina är stabilt, men de efterfrågade volymerna är förhållandevis små. I gengäld sker försäljningen till oförändrade priser.
-Motvinden är inte så hård som den varit de senaste månaderna, men vi ser dessvärre inte heller de stora tecknen på ett skifte till medvind och därmed stigande priser. Utmaningen är fortsatt helt generellt att få lyfta exporten av griskött ut från Europa och det arbetar vi benhårt på, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Oförändrat läge, stabila priser i EU
Marknaden för slaktgrisar är i stort sett oförändrad i EU. Många länders priser är oförändrade. Det tyska priset kunde hålla stånd mot det pressade utbudet och stimulerade andra länder till att göra samma. Belgiska, holländska och österrikiska priset blev oförändrat.
Den utbjudna volymen slaktgrisar är fortfarande omfattande. Puckeln i tillförseln som skapades under helgdagarna är ännu inte utjämnad, men från köttmarknaden uttalas goda möjligheter. Producenterna i Frankrike och Spanien fick dock godta mindre prisfall. I Danmark föll priset 4 cent, dvs något mer, och priset föll till rangordning 3 i den europeiska prisstrukturen, precis bakom Frankrike. Trots en prishöjning till 1,604 € befinner sig Englands grisuppfödare långt från en tillfredsställande situation.
Tendens på tyska marknaden: Även vecka 3 är det volymen utbjudna grisar som bestämmer priset. Utbudet är liksom tidigare stort och ansträngningarna att avveckla utbudet är fortsatt intensivt. Som följd av den svaga euron rättar sig marknadens intressenter på att utveckla exporten till tredje land. Generellt bör priset hålla sig oförändrat på oförändrad nivå, liksom förra veckan.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Effektivisering med förhinder
Alla företagare vet att vi behöver bli effektivare och det gäller alltid. Grisproduktionen är inget undantag. I slaktsvinsledet har vi en god internationell konkurrenskraft medan smågrisledet släpar efter.
Avelsstatusen hos nyare suggor ger klart högre antal födda smågrisar och med god skötsel så finns förutsättningarna för duktiga grisproducenter att kunna öka antalet producerade smågrisar per sugga.
En producent som jag har träffat säger att man har ökat antal producerade smågrisar med tre st per sugga och år. Denna förbättring ger vid 300 suggor hela 900 fler smågrisar per år. Det är här problemen kommer. Slakteriet som man har kontraktet med anser att denna produktionsökning finns det inget kontrakt för och vill inte ha smågrisarna!! Samtidigt vet vi att samma slakteri har producenter som står med tomma slaktsvinsstallar. Vad ger detta för signaler?? Jag kanske inte vill säga vilket slakteri det är frågan om, men Torbjörn Lithell känner till slakteriet.
SKÄRPNING!!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Antibiotika är till för att rädda liv
Detta är huvudbudskapet i Socialstyrelsens kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Kommunikationsstrategin är en intressant och hoppingivande läsning. Socialstyrelsens och Jordbruksverkets förslag till handlingsplan mot antibiotikaresistens måste kombineras med kommunikationsinsatser om man ska lyckas skapa delaktighet i hela samhället. Det finns en mängd viktiga förslag till åtgärder i handlingsplanen för att motverka ökad antibiotikaresistens. Ett ”nytt” område är spridning och skapande av antibiotikaresistens i miljön. Biocider som finns i en mängd produkter och utsläpp av metaller kan bidra till ökade risker. Hur är det med zinken till smågrisar? Ny kunskap behövs. När det gäller livsmedel behövs också kunskap om livsmedlens betydelse för spridning av resistens. Jordbruksverket måste skapa system så att vi kan följa upp antibiotikaanvändningen på gårdsnivå och följa förbrukningen uppdelat på djurslag och ålderskategorier. Jag tycker det är skamligt att inte alla veterinärer rapporterar in sina behandlingsdata till Jordbruksverket. Att omregleringen av apoteken har inneburit att rapportering en till eHälsomyndigheten inte fungerat är skamligt. Det gäller både veterinärläkemedel och humanmedicin.
Utan ”stockholmarnas” stöd inga svenska grisuppfödare! Så är det faktiskt. Om storstadsborna inte litar på svenska bönder och att svenska livsmedel har tydliga mervärden så undermineras preferensen för exempelvis svenskt griskött. Och antibiotika och resistenta bakterier är något som många förstår och med rätt ska oroa sig över. Den unika svenska situationen med låg antibiotikaförbrukning till djur måste vi vara rädda om. Det lyfts också i Socialstyrelsens kommunikationsstrategi. Beslutsfattare, producenter och konsumenter ska ha kunskap om att Sverige har en lägre förbrukning av antibiotika till djur än många andra länder. Producenter och handel uppmanas att ställa krav på sina leverantörer när det gäller antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur. Och det är vad som sker också på initiativ från Axfood och Martin & Servera. Det innebär att de som hävdar att det inte är någon skillnad mellan svenska livsmedel och importerade livsmedel från livsmedelsäkerhetssynpunkt har fel. Det är klart att det krävs lönsamhet för att vi ska ha bönder kvar, men det är vägen dit som vi kan vara oense om. Det är lätt att raljera över okunniga och oroliga stockholmare, men det för att värna den svenska grisuppfödningen som vi skickar en signal om att se till att i kampen för ökad konkurrenskraft inte riskera sjukare djur.


Blogga du
också - jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 4

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,30 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 76-93,9 - 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 13,80 13,80 14,00 14,00
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans överst - -
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans - balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 4 v 3 v 2
10,96 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 8,70 8,70 9,00
24,97 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,25 24,25 23,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,41 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,78 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,50
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
4 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,17 Tyskland, 56 % 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32
- D:o svenska*** - - - - -
13 jan jämförbara**
15,35 Italien - 1,615 1,581 1,571 1,568
15,25 England - 1,604 1,579 1,553 1,557
13,02 Spanien - 1,370 1,383 1,395 1,395
12,79 Tjeckien - - - 1,345 1,357
12,42 Frankrike - 1,307 1,317 1,318 1,316
12,32 Danmark - 1,296 1,336 1,336 1,347
12,50 Irland - - 1,315 1,363 1,363
11,82 Österrike - 1,243 1,243 1,284 1,284
11,59 Polen - - - - 1,219
11,65 Tyskland - 1,226 1,226 1,266 1,266
11,51 Belgien - 1,211 1,211 1,211 1,211
10,74 Holland - 1,130 1,130 1,158 1,158
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
13 jan
6 jan
12 dec
5 dec
Utbud
2140
2523
1680
1460
Sålda
2140
1260
1590
1130
Medelpris, euro
1,31
1,31
1,35
1,35
Lägst
1,30
1,30
1,34
1,34
Högst
1,31
1,31
1,36
1,35
Medelpris, skr
12,45
12,32
12,64
12,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,00 4,00 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
6,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
13,94
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,36
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
10,40
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
4,91
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
12,30
11,98
12,14
11,93
11,80
11,80
11,69
Dollar 8,03 7,96 7,79 7,67 7,51 7,52 7,40
Euro 9,51 9,41 9,53 9,42 9,37 9,26 9,26
Dansk 1,27 1,26 1,28 1,26 1,26 1,24 1,24
Norsk 1,05 1,03 1,05 1,03 1,05 1,06 1,08
Yen 6,86 6,65 6,48 6,46 6,36 6,28 6,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,23 20,73 17,25 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 540 540
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 445 445 455 455
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - brist
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans - -
Dalsjöfors Kött överst överst - balans
Dahlbergs Slakteri - - - balans
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 183 183 192 192 192
400
Basis 30 kg 318 318 330 330 330
236
SPF+Myc 7 kg 188 188 197 197 197
406
SPF+Myc 30 kg 323 323 335 335 335
241
SPF 7 kg 192 192 201 201 201
412
SPF 30 kg 327 327 339 339 339
972
Økologi 30 kg 772 772 766 766 766
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
589
Klass S40, 30 kg* 62 62 64 64 64
Tyskland
380
VEZG 28 kg 40 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.