@-GRIS 30 januari 2015
Senaste uppdatering gjord 30 januari 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset upp 5 cent v 6
Äntligen ser det ut att ha vänt i Tyskland! Grispriset går upp 5 cent till 1,33 €. Marknaden ser bra ut även i de flesta andra EU-länder. Man har fått bort puckeln i slakten, den som uppstod efter den långa julhelgen. Samtidigt har euron tappat i värde, vilket gör det lättare att exportera. Det allra mest glädjande är att man i vissa länder fått igång samtal med ryssarna. Dock har inte några ryska myndigheter gjort några uttalanden. Men samtalen tolkas som om exporten kan komma igång igen så småningom.
I Sverige är alla slaktgrispriser oförändrade. Dalsjöfors höjer smågrisarna 10 kr. Det är fortsatt ganska lätt att sälja svenskt griskött, trots att vi är mitt i smalmånaden januari, när folk har ont om pengar, och marknaden brukar vara trög. Eftersom månaden nu är slut, kan vi säga att vi i Sverige klarade både slakten bra kring helgerna och försäljningen bra i januari, enligt rapporter från slaktarna.
Nästa utmaning blir sportlovet, när försäljningen normalt brukar minska. Men Cato Gustafsson, Dalsjöfors, säger i sin kommentar att det är så bra drag i svenska grisköttet, att även sportlovet kanske går mer obemärkt förbi än vanligt. Sedan väntar vi på påsken och sedan grillsäsongen!
I veckan har en debatt blossat upp om försöken att rädda livet på fler smågrisar. Radioprogrammet Kaliber ska göra något 1 februari. För att rädda livet på smågrisarna föreslås suggorna få sin rörelsefrihet minskad en kortare tid. Det är en märklig debatt. Tänk om barnadödligheten i Sverige skulle vara mycket högre än i andra länder, vad skulle vi inte då göra för att minska den? Varför är smågrisars liv inget värda?
Omsorgsprogrammet var något Sten-Olof "Stene" Dimander jobbade mycket med. Han avled i onsdags, 47 år gammal. Han lämnar ett stort tomrum efter sig inom vår näring. Han var vd för Djurhälsovården och var nyss utnämnd vd för Svenska Köttföretagens nya rådgivningsbolag. Se runa på GrisPortalen!
Tf vd för Djurhälsovården är Andrea Holmström. Hon har jobbat många år inom företaget och har varit Stenes högra hand. Hon kan de frågor som Stene jobbade med och är väl känd av alla företagets personal.
Tallhöjdens Kött i Öxabäck har försatts i konkurs, rapporterar Sveriges Radio Sjuhärad. Företaget har länge haft ekonomiska problem. /LG 150130


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan oförändrad jämfört med tidigare veckor. Notering vecka 6 oförändrad.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som tidigare, men det är inte lika lätt att sälja just nu. Det verkar som om folk inte haft så gott om pengar. Vi har inte märkt någon konkurrens från importen ännu.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi har fortsatt bra försäljning, men nu kommer veckorna med sportlov. De brukar föra med sig en inbromsning. Det återstår att se om det blir så i år också. Det är inte helt säkert att det blir det i år, eftersom svenskt kött går fortsatt starkt. Vi vet mer nästa vecka.
-Slaktgrispriset är oförändrat, smågrisen går upp 10 kr. Smågrisar och slaktgrisar = balans.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är fortsatt hygglig efterfrågan, för att vara i januari. Folk äter ju inte ihjäl sig, så här års. Priserna är oförändrade, slakten är nu i balans. Smågrisarna också.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Försäljningen går ganska bra, ungefär som före jul. Svenska köttdetaljer står starka. En del detaljer är tuffa och ger låga priser. Det är en ganska normal vinterförsäljning. Nu kan vi vänta att efterfrågan sjunker under sportloven.


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den senaste veckan har det lossnat lite på den europeiska marknaden för griskött. Det är tydligt att slakterierna över hela Europa nu fått kontroll över den puckel av grisar som skulle slaktas efter jul.
-Stämningen är något bättre. Det är en långt bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Vi har inte sett fall i priserna den gångna veckan, så det är vår uppfattning att priserna nu har nått botten, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på både framändar och mittstycken är oförändrade. Det har varit en mindre uppgång av priserna på skinka, medan den brittiska marknaden för bacon också är stabil.
De asiatiska marknaderna är fortsatt något återhållsamma. I Japan tar man fortsatt av de rätt massiva lagren, som byggdes upp i slutet av 2014. I Kina är aktiviteten begränsad p g a det förestående nyåret.


ISN, Tyskland
Positiva marknadssignaler
Den europeiska marknaden för slaktgrisar blir allt stabilare. Balansen på marknaden är återställd. I Tyskland blev priset på slaktgrisar oförändrat, liksom i Österrike och Irland. Även i Spanien och Frankrike är priserna stabila. Den prispress som byggdes upp efter långhelgerna är borta från bordet och situationen är tillbaka i det normala.
Holland sticker ut den här veckan. I fredags betecknades marknaden så positiv att holländska priset på 1,9 € gick över förra veckans nivå, utan draghjälp från Tyskland. Bedömningen av marknaden var mer negativ i Danmark, Belgien och England. I England blev dock priset oförändrat pga svagare euro.
De enskilda EU-ländernas förhandlingar med Ryssland om återupptagande av fläskexporten var en fråga som diskuterades mycket förra veckan. Marknadens aktörer känner viss optimism om ryssarnas vilja att kommunicera, dock utan att det skett någon officiell bekräftelse från den ryska sidan. Frankrike i synnerhet hoppas på att ryska embargot på import ska hävas för franska fläskprodukter.
Trend för tyska marknaden: Just nu ser perspektivet på marknaden bättre ut än på länge. Enligt marknadens aktörer är efterfrågan exceptionellt livlig hos en del av slaktarna. Detta återspeglas på auktionen på internet redan i fredags. Tillsammans med goda exportperspektiv som följd av försvagade euron och utsikterna för öppning av ryska gränserna för "återupptagande av utvalda produkter", så är det inget som kan spärra vägen till prishöjningar.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Griskrisen långt ifrån över
Vi upplever många positiva signaler inom vår näring för närvarande. Det svenska köttet har fått en central roll i de flesta butiker och efterfrågan är bättre i början av detta år mot i fjol. MRSA-testerna i våra avelsbesättningarna konstaterade att vi är MRSA-fria i Sverige. Vi har många fördelar som äntligen börjar komma till sin rätt. Vi måste slå vakt om det vi uppnått och ingen i grisledet får göra bort sig genom att tumma på våra Sverige-unika regler.
Emellertid så är det alltför många grisföretagare som brottas med gamla skulder och dålig lönsamhet. Det vet jag eftersom min blogg besöks av många som vill läsa om konkurs, bankproblem, etc. Dessutom är det några grisföretagare som har ringt mig och berättat om sina besvärliga lägen och beskrivit hur vrånga och okunniga många av bankernas, många gånger inkompetenta, lantbruksansvariga är.
Även om vi kommer att kunna få upp fläskpriset mot 16 kr per kg i år så är det fortfarande bara konstgjord andning på grisproduktionen. Om vi ska få igång en välbehövlig nyinvestering i produktionen så krävs 19 kr per kg för full företagsekonomisk lönsamhet. Detta stämmer med kompendiet ”Rätt pris på svensk gris” som SGF arbetade fram 2010. Dessutom måste våra slakterier göra sitt yttersta för att få upp priserna. Det har ju även att göra med att slakterierna måste trygga sin tillförsel av slaktdjur.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Väntans tider
I dag (29/2) hann jag, medan min pace-maker justerades, ögna igenom väntrummets alla större tidningar. Två artiklar, båda om matproduktion, höll mig vaken. I DN visas att försäljningen av ekologisk mat ökar unikt och kraftigt i Sverige, med 38 procent år 2014, och svarar nu för ca 6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen eller i kronor drygt 15 miljarder. Endast Danmark överträffar oss med sina nästan 9 procent.
Kritiken förra hösten mot ekologisk odling tycks inte ha dämpat efterfrågan Det närproducerade svenska, både frukt och grönt och kött, står glädjande högt i kurs och efterfrågan kan tidvis inte tillfredsställas helt. Varför hänger inte primärproducenterna med, då det finns marknadsutrymme, frågas det? Tidningens eget svar gladde mig eftersom det ger en nyttig signal till krävande konsumenter som väntar sig ständigt fyllda ekohyllor i butiken: "det är inte lönsamt för bonden att ställa om och det tar flera år på gårdsnivå".
I SvD påstår en svensk jordbruksexpert (Rundgren) att det inte finns (eller borde finnas) brist på mat totalt i världen. Potentialen för ökad produktion är enorm både bland fattiga länders småbönder och i västvärldens industrijordbruk. Att möjligheterna inte utnyttjas beror även i detta fall på att det inte lönar sig att satsa. Lösningen på hungerproblemet som alla väntar på, är till sist en ekonomisk och politisk fråga. Med satsning på lokala småbönder, jordreformer och omfördelning av resurser på landsbygden kommer fler att kunna äta sig mätta.
Hos oss väntar grisnäringen och sektorn i övrigt på svaret på några ödesfrågor, där främst konkurrenskraftsutredningen, en av landsbygdsministern utlovad svensk livsmedelsstrategi och "djuromsorgsprogrammet" ska ge svar. Det som hittills sipprat ut om möjliga lösningar tycks redan av "tunga experter och djurskyddare" dömts ut som "dumt", ett stort steg tillbaka, etc. Den som hoppades att en sansad "knorrdebatt" skulle förlösas under 2015 får nog vänta.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

En hemsk början på 2015
Som en blixt från en klar himmel, fick jag i onsdags budskapet om att Sten-Olof, Stene, Dimander gått bort. Beskedet kom till mig mitt i KSLAs högtidssammankomst i Stadshuset. Det var oerhört svårt att fatta. Så bedrövligt – saknaden är jättestor. Stene var sedan flera år chef för Svenska Djurhälsovården och nytillträdd chef för Köttföretagens nybildade rådgivningsföretag. Svenska Djurhälsovården tappar sin troligen bästa chef. Stene var en kompetent, engagerad och varm person. Det blir ett stort tomrum inom ett viktigt område – djurens hälsa och välfärd, antibiotikafrågan och svensk djurhållnings överlevnad och konkurrensförmåga. Många har ringt till mig för att berätta. Vi håller samman inom familjen.
Stene kom till LRF 2006. Han tog över smittskydds – och livsmedelssäkerhetsfrågorna, som jag lämnat när jag gick från LRF till Svenskt Sigill i november 2004. Jag hade skött frågorna åt LRF under övergångstiden. Stene, som en som jag tyckte ung person, kom från parasitologen på SVA. Han kastades in i LRF-rollen när Sverige drabbades av sitt första BSE-fall i mars 2006. Han följde med ordförande Lars-Göran Pettersson ut till den drabbade bonden. Stene hade en lantbrukarbakgrund och kände starkt för bönderna. Hans pappa som drev gården dog nyligen och jag förstod att det var tufft. Vi har haft mycket kontakt genom åren. Stene gav mig en hel del specialinformation. Han visste att jag, liksom han, brydde mig i de viktiga värderingsfrågorna. Senast i onsdags hade jag honom som twittermottagare kring frågorna kring antibiotikaresistens. Han fick i alla fall glädja sig åt att MRSA-undersökningen visade att det inte finns någon MRSA hos svenska avelsgrisar. Det var Stene som initierade studien. Det som gladde mig speciellt är att han offrade sin semester för att komma till mina nätverksmöten på Cirkusberget i augusti, där vi möts och diskuterar antibiotikaresistens. Du fattas mig Stene! Jag kommer sakna dina kloka synpunkter och din varma person. Kunde det inte räcka med att förlora sin närmaste vän hunden?


Blogga du
också - jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 6

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,30 14,30 14,30 14,50
Dahlbergs 76-93,9 - 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst balans överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
11,04 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 8,70 8,70 8,70
26,16 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,25
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,19 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,52 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
28 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,40 Tyskland, 56 % 1,33 1,28 1,28 1,28 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
27 jan jämförbara**
14,80 Italien - 1,587 1,613 1,615 1,581
14,89 England - 1,596 1,600 1,604 1,579
12,74 Spanien - 1,366 1,364 1,370 1,383
11,70 Danmark - 1,255 1,297 1,296 1,336
11,97 Tjeckien - - 1,283 1,289 1,290
11,99 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,315
11,94 Frankrike - 1,280 1,279 1,307 1,317
11,59 Österrike - 1,243 1,243 1,243 1,243
11,24 Polen - - - 1,205 1,205
11,43 Tyskland - 1,226 1,226 1,226 1,226
11,17 Belgien - 1,198 1,211 1,211 1,211
10,72 Holland - 1,149 1,130 1,130 1,130
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
27 jan
20 jan
13 jan
6 jan
Utbud
2210
2585
2140
2523
Sålda
1830
2315
2140
1260
Medelpris, euro
1,38
1,31
1,31
1,31
Lägst
1,35
1,30
1,30
1,30
Högst
1,40
1,32
1,31
1,31
Medelpris, skr
12,87
12,40
12,45
12,32

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,00 4,00 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
6,22
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
14,58
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
10,40
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
4,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 52 v 51 v 50
Pund
12,52
12,37
12,30
11,98
12,14
11,93
11,80
Dollar 8,27 8,18 8,03 7,96 7,79 7,67 7,51
Euro 9,33 9,47 9,51 9,41 9,53 9,42 9,37
Dansk 1,25 1,27 1,27 1,26 1,28 1,26 1,26
Norsk 1,05 1,07 1,05 1,03 1,05 1,03 1,05
Yen 7,02 6,92 6,86 6,65 6,48 6,46 6,36
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 17,25
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 550 540 540 540
Ytterligare vaccination +10 - - -
HKScan Agri
Plus 30 kg 445 445 445 445
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
220
Basis 7 kg 174 174 183 183 192
386
Basis 30 kg 304 304 318 318 330
227
SPF+Myc 7 kg 179 179 188 188 197
392
SPF+Myc 30 kg 309 309 323 323 335
232
SPF 7 kg 183 183 192 192 201
397
SPF 30 kg 313 313 327 327 339
986
Økologi 30 kg 777 777 772 772 766
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
578
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 64
Tyskland
373
VEZG 28 kg 40 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.