@-GRIS 6 februari 2015
Senaste uppdatering gjord 10 februari 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Danmark höjer 20 øre, Tyskland 2 cent till
Tyskland höjde 5 cent den här veckan, nu höjer man 2 cent till. Danmark höjer 20 øre. De slaktköer som bildades i flera länder i Europa under jul- och nyår har äntligen lösts upp och nu talar man om brist på slaktgrisar. Det är orsaken till den kraftiga höjningen. Slakterierna har också i ökad utsträckning hittat nya marknader för det kött som normalt sett skulle exporteras till Ryssland. Priserna kan därför fortsätta stiga.
Det syns inte mycket av lösning på Ukraina-krisen och västs sanktioner mot Ryssland ökar i stället för att minska. Ryssland krigar för fullt i Ukraina och ser inte ut att ändra på det. Men tänk tanken att det blir fred i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland upphör. Vilket grispris vi skulle få!!
Det rapporteras fortsatt bra försäljning från alla slakterier, även om det låter som om efterfrågan dämpats något. Snart kommer sportlovet och då brukar efterfrågan dämpas. Men det har hörts toner som säger att det kanske inte blir så stor svacka i efterfrågan, eftersom handeln fortsätter efterfråga svenskt griskött i allt större omfattning.
Det börjar talas även om svensk prishöjning. Nästa vecka blir spännande! /LG 150206


Marknadskommentarer
HKScan Agri
En normal vecka för årstiden med lite lägre intresse för fläsket, men vi ser samtidigt att det börjar bli dags att planera och förbereda för vårt andra stora säsong – grillen. Notering vecka 7 oförändrad.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som vi räknat med. Det rör sig inte särskilt mycket på marknaden nu. När sportlovet kommer v 8, blir de lugnare på marknaden.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det har varit ganska bra försäljning denna vecka.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Medan snö och frost på allvar har greppet om Danmark, är det långt om länge lite upptinat på den europeiska köttmarknaden. Det är bättre balans mellan utbud och efterfrågan än på länge. Det gör att vi får en smula bättre priser på en del köttdetaljer.
-Våren är nu inte längre bort än att de stora producenterna av skinka nu börjar att fylla sina lager. För vi vet att så snart solen och det vackra vädret kommer i södra Europa så kan det märkas på efterfrågan på speciellt skinkor, säger Søren Tinggard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på framändar och mittstycken är oförändrade, medan försäljningen till den engelska baconmarknaden fortsatt är stabil. I gengäld är försäljningen till länder utanför Europa något avvaktande.
Det kinesiska nyåret sätter sin prägel på en stor del av Asien i februari och det kan märkas på köplusten i både Kina och Sydostasien. Samtidigt är försäljningen till Japan fortsatt ganska moderat, förklarar Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Överskotten borta i EU, priserna stiger
Äntligen har knuten på den europeiska slaktgrismarknaden lösts upp och i flera länder är slaktgrisar äter igen en bristvara och efterfrågade. Tyskland tog första steget och höjde priset med 5 cent. Även andra länder höjde. I Belgien och Holland var höjningen 3,8 cent. Holland anmälde redan senaste veckan en höjning och har på två veckor höjt med nästan 6 cent.
Spanien och Frankrike höjde också, men mindre. Den tyska höjningen uppfattades som ett positivt tecken på att man nått bottennivån. I Danmark och Irland blev priserna oförändrade.
Det oförändrade priset i Österrike är något uppseendeväckande. Där är det tydliga regionala skillnader, enligt österrikiska VLV. I sydliga delen är det riklig försörjning och problem med överskott jämfört med Ungern. Österrikiska priset har i 12 veckor legat över tyska. Med Tysklands senaste höjning ligger man på tredje plats i gruppen av de fem EU-länder med flest grisar, samt en aning före Österrike i pris.
Tendenser på tyska marknaden: Utbudet av grisar är åter lägre än slakteriernas behov. Marknadens ansträngningar att efterkomma behovet är fortsatt intensiv.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

SVTs Debatt
Då jag deltog i SVT-programmet Debatt så vill jag med anledning Gunnelas blogg göra följande notering:
Problemet är att vi inte får föra en seriös debatt, dialog, där alla argument värderas och vi sedan kommer fram till vad som anses rimligt. Ett program likt Debatt med 3 ämnen på 45 minuter skapar fler frågor än det ger svar.
Fixering eller ej. Problemet är att vi inte för prata om det och utvärdera utan att bli slagna på fingrarna.
Järpdal och jag är rörande överens, ”Svensk mat ger arbete och Välfärd i Sverige”
Hilsen Stellan

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Jobba hårt med balansräkningen
Då vi tittar på lönsamhet och annat i våra företag så koncentrerar vi oss ofta enbart på resultaträkningen. Det är där det skall genereras pengar till alla företagets utgifter. Emellertid så har balansräkningen också stor betydelse. Det är inte ovanligt att ett lantbruksföretags balansräkning innehåller många poster där kapitalet borde arbeta på ett annorlunda sätt. Ex.sparmedel och emmisionsinsatser som avkastar dåligt. Dessa pengar är oftast bättre att betala leverantörsskulder med, för att undvika onödigt höga räntekostnader. Detta kan även gälla insatser i ekonomiska föreningar där man har gått ur föreningen. Tyvärr kan man ju inte belåna insatser.
Då det gäller företagets lån bör man ganska ofta se över villkoren. Efterhand som vi amorterar så uppstår ledigt belåningsutrymme på inteckningslånen, s k överhypotek. Detta överhypotek bör användas till att omplacera andra lån eller skulder, dock ej maskinskulder, till bättre villkor. För dessa operationer får man ofta jobba hårt då bankerna ser detta som besvärligt och ger dem lägre räntor. Maskinskulder bör finansieras med maskinen som säkerhet. Rörelsekapitalet upplånas med företagsinteckning som säkerhet.
Speciellt besvärliga är LF-bank (Länsförsäkringar) och Landshypotek här i Mälardalen. Detta beror på att inkompetensen hos dessa bankers tjänstemän är besvärande dåligt, eftersom man inte kan skilja på teoretisk och praktisk ekonomi, samt saknar helt insikt i modern animalieproduktion.
Kör hårt!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Lönsammare att slå ihjäl spädgrisar än att försöka rädda dem!
I Nederländerna och Danmark diskuterar man allvarligt om det inte är mer lönsamt att slå ihjäl svaga spädgrisar än att föra över övertaliga smågrisar till en amsugga (medlemsbladet Svineproducenten nr 1, 2015). Optimalt borde kanske vara att ha en kullstorlek där suggan kan ta hand om sina egna grisar hävdas i tidningen Svineproducenten!! Sverige hämtar ju sitt grisavelsmaterial från Nederländerna och Danmark och det är fantastiskt att läsa om detta, när vissa betraktar stora smågriskullar som ett oundvikligt avelsframsteg. Och man ska göra allt för att rädda så många som möjligt genom att fixera suggan.
Det är vad företrädare för Grisföretagarna upprepar med en dåres envishet. Om man är ute efter många avvanda smågrisar per sugga och år är det lätt att tro att stora smågriskullar är vägen till framgång. Som jag skrivit i tidigare blogg borde väl målsättningen vara jämna och livskraftiga grisar som är friska och växer bra ända fram till slakt. Stora smågriskullar är definitivt inte bara ett avelsframsteg utan också en källa till problem. Detta har påpekats av många forskare. Större kullar ger mindre och ojämnare grisar och risk för ökad dödlighet. Och det tål att upprepas – danskarna har världsrekord i spädgrisdödlighet, trots att alla suggor är fixerade. Detta upplevs som besvärande av den danska grisnäringen p g a politisk press.
När jag blev tillfrågad att delta i SVTs debatt i torsdags kväll, fick jag mig tillsänt artiklarna i Svineproducenten av en bekymrad länsveterinär. Det står mer intressant i tidningen som är gamla sanningar. Den största förbrukningen av antibiotika i Danmark kan hänföras till behandling av diarreer i samband med avvänjningen. Smågrisarna bör vara minst 24 dagar vid avvänjning. Hur stämmer det med svenska djuromsorgsprogrammet? Främja maximal motståndskraft hos grisarna! säger ett antal danska veterinärer. Och hur gör man det, om inte med en bra miljö och skötsel! I en simulerad beräkning i en 1000 suggors besättning skulle man tjäna en halv miljon kronor på att slå ihjäl små smågrisar (under 1 kg) i samband med grisning i stället för att tillgripa amsuggor. De små grisarna får mindre råmjölk och kanske det är bättre att 90 % av grisarna får bra förutsättningar än att på konstgjord väg se till att hålla liv i 100 % som föds levande. Det skulle vara intressant att få kommentarer till detta från ansvariga inom ramen för djuromsorgsprogrammet och forskare inom området.


Blogga du
också - jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 7

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 7 v 6 v 5
10,83 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 8,60 8,40 8,40
26,16 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,26 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,61 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
4 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,40 Tyskland, 56 % 1,35 1,33 1,28 1,28 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
4 feb jämförbara**
14,67 Italien - 1,563 1,587 1,613 1,615
14,43 England - 1,537 1,596 1,600 1,604
12,94 Spanien - 1,379 1,366 1,364 1,370
12,01 Tjeckien - - 1,280 1,283 1,289
12,08 Frankrike - 1,287 1,280 1,279 1,307
12,07 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,286
11,98 Tyskland - 1,276 1,226 1,226 1,226
11,78 Danmark - 1,255 1,255 1,297 1,296
11,67 Österrike - 1,243 1,243 1,243 1,243
11,21 Polen - - - 1,194 1,205
11,60 Belgien - 1,236 1,198 1,211 1,211
11,14 Holland - 1,187 1,149 1,130 1,130
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
2 feb
27 jan
20 jan
13 jan
Utbud
2817
2210
2585
2140
Sålda
2817
1830
2315
2140
Medelpris, euro
1,39
1,38
1,31
1,31
Lägst
1,37
1,35
1,30
1,30
Högst
1,41
1,40
1,32
1,31
Medelpris, skr
12,05
12,87
12,40
12,45

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,00 4,00 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
6,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
14,58
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,26
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,19
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
10,40
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
4,91
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 52 v 51
Pund
12,54
12,52
12,37
12,30
11,98
12,14
11,93
Dollar 8,25 8,27 8,18 8,03 7,96 7,79 7,67
Euro 9,39 9,33 9,47 9,51 9,41 9,53 9,42
Dansk 1,26 1,25 1,27 1,27 1,26 1,28 1,26
Norsk 1,08 1,05 1,07 1,05 1,03 1,05 1,03
Yen 7,03 7,02 6,92 6,86 6,65 6,48 6,46
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,23 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 550 550 540 540
Ytterligare vaccination +10 +10 - -
HKScan Agri
Plus 30 kg 445 445 445 445
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans överst överst
Dahlbergs Slakteri - - balans -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
224
Basis 7 kg 178 174 174 183 183
393
Basis 30 kg 312 304 304 318 318
230
SPF+Myc 7 kg 183 179 179 188 188
399
SPF+Myc 30 kg 317 309 309 323 323
235
SPF 7 kg 187 183 183 192 192
404
SPF 30 kg 321 313 313 327 327
1006
Økologi 30 kg 799 792 777 772 772
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
582
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
375
VEZG 28 kg 40 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.