@-GRIS 27 februari 2015
Senaste uppdatering gjord 27 februari 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
V 10 kommer prishöjningarna!
Vecka 10 är prishöjarveckan här i Sverige, efter att Tyskland höjt med 1,80 kr de senaste veckorna och danska slakterierna segar sig uppåt i pristabellen med ytterligare 20 danska öre även nästa vecka. Dalsjöfors, KLS Ugglarps och Scan höjer alla med 20 öre, medan de övriga funderar. Det ligger således prishöjningar i luften även där. Scan och Ginsten höjer smågrisarna.
Vi har passerat sportloven, som traditionellt pressat grispriserna pga av mindre köp av griskött i butikerna. Intressant i år är att Dalsjöfors inte märkt mycket av dämpade priser under sportloven. Cato Gustafsson sa redan före sportloven att det troligen inte blir någon större nedgång under ferieveckorna. Nu säger han att det inte märkts mycket prisnedgång alls. Detta beror på den allmänna stora efterfrågan på svenskt griskött.
Han rapporterar också från göteborgsmässan Passion för Mat, att konsumenterna är mycket positiva till svenskt kött och inte alls har så negativ inställningen till de senaste veckornas debatt om smågrisproduktionen som man kan tro av medioerna. Han uppmanar också fler delar av näringen att delta i mässor som den i Göteborg. Det är mycket värdefullt att möta konsumenterna, säger han.
I veckan meddelade Danish Crown och Tican att man fusionerar, se mer på GrisPortalen. Vi har också fått veta att EU går in i ett program för inlagring av griskött för att försöka få upp priserna. Programmet har diskuterats länge, ända sedan ryssarna började bojkotta kött från EU. På senare tid har dock prisbilden blivit mycket positivare, dels därför att marknaden i EU är mycket bättre i balans än tidigare, dels för att exporten från EU underlättas av svagare euro. Det blir dock inte lika stora bidrag till fryslagringen som tidigare och Danish Crown säger denna vecka att en del slakterier kanske inte alls går med i programmet. Det är ju alltid bättre att sälja färskt griskött än att vid ett senare tillfälle sälja fryst.
Ett annat viktigt meddelande från EU är att kraven på ursprungsmärkning skärps. Förordningen gäller från 1 april 2015. Då ska färskt, kylt och fryst griskött ha ursprungsmärkning. Det ska således stå om grisen är född och uppvuxen i Tyskland, om den är det.
Från Norge kommer en tråkig och en positiv nyhet. Norge har haft några besättningar med MRSA, som man slagit ut och sanerat. En av de sanerade har fått tillbaka MRSA. Myndigheterna har dock beslutat slå ut och sanera besättningen ännu en gång. Men dessvärre kan de danska erfarenheterna besannas, att det är väldigt svårt att sanera en besättning som fått MRSA. Smittan riskerar att återkomma.
Den positiva nyheten är att norsk forskning och avel ska ta fram en grovfodergris. Att grisar äter gräs, ensilage och halm är ingen nyhet, men aveln har inte tidigare inriktats på att göra grisen effektiv på dessa egenskaper. En gris med bättre egenskaper för att äta grovfoder kan också äta mer rapsmjöl. Därmed kan raps och europeiska proteinfodermedel ersätta soja i utfodringen till slaktgrisar. En annan egenskap man vill utveckla är en robustare gris.
Skövde Slakteri meddelade för ett par veckor sedan att det blir utbyggd slaktkapacitet i ett par etapper när slakteriet byggs ut efter branden. Den här veckan meddelar Dalsjöfors att man ökar kapaciteten 2016. I båda fallen behövs fler grisar att slakta och det är väl tveksamt om Scan tänker fortsätta minska slakten, när nu det svenska grisköttet äntligen börjar efterfrågas. Mer investeringar i svensk grisproduktion behövs således! Priserna behöver givetvis bli bättre för att få fart på investeringarna, men det ser ju positivt ut för framtiden. Ökat intresse från konsumenterna för svenskt griskött, mer ursprungsmärkning både i Sverige och EU, utbyggd slaktkapacitet, lättare att exportera från EU med billigare euro och förhoppningsvis ordning på rysslandsexporten igen, är exempel på utveckling som kan gynna svensk grisproduktion.
I rätt tid, kan jag väl också säga, satsar då Lars Berg och Leif Andersson på att sälja mer grisinredningar. De har slutat på Skiold-Datamix och hoppat över till Sveaverken, eller rättare sagt dotterbolaget Rotage Agri. Sveaverken ska således nysatsa på grisnäringen, bl a med att ta upp tillverkningen av Simia-inredningen.
-Vi kommer återigen att ta upp Simia-inredningen som kommer att tillverkas i Norden med kvalitet som kommer att uppfylla våra och kundernas behov, säger de.
-Företaget kommer framöver även att ha en representant i Skåne vilket innebär att fyra representanter på svinsidan kommer att arbeta i Sverige. Sedan tidigare arbetar Mats Lennartsson i förtaget och ansvarar för Big Dutchmans produkter. Rotage Agri och Sveaverken satsar när andra lägger ner!
Det är bara att hoppas att de har rätt. Jag håller med om att framtiden för svensk grisproduktion ljusnar. Det är många parametrar som pekar åt rätt håll! /LG 150227


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Notering slaktgrisar höjs 20 öre/kg vecka 10 då vi ser en bättre marknad på grisaffären framåt både i Sverige och i Europa. Priset i Tyskland har rört sig uppåt ordentligt senaste veckorna, men från en riktigt låg nivå. Även Danmark har börjat röra sig uppåt från sin låga nivå. HKScan Agri notering efter höjning 14,00 kr/kg.
Notering smågris höjs vecka 10 med 20 kr per smågris till 465 kr. Vi höjer även marknadstillägget på smågrisar med 10 kronor, ny nivå 20 kronor per smågris.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer smågrisarna 50 öre v 10, men slaktgrisarna blir oförändrade. Priserna på grisköttet har inte lossat riktigt efter sportlovet, men kommer säkert att förbättras. Försäljningen har varit som vi beräknat, dvs normal för årstiden.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi höjer grispriset med 20 öre. Det gör vi därför att försäljningen är hyfsad och marknaden är bra. Marginalerna har gått upp så att det finns utrymme för höjningar.
-Som jag sade före sportlovet, väntade jag att sportlovet inte skulle hålla nere priserna lika mycket som tidigare år. Det visade sig stämma. Vi har klarat prisnivån över sportlovet riktigt bra. Detta beror säkert på att det är allmänt god efterfrågan på svenskt griskött.
-I fredag, lördag, söndag står vi (tillsammans med Skövde och Ginsten) på matmässan Passion för mat i Eriksbergshallen, Göteborg, och visar kött från Guldgrisen. Det är en mycket bra mässa med många konsumenter. Tre grisuppfödare är med och svarar på frågor om produktionen. Trots uppmärksamheten kring grisproduktionen senaste tiden, har konsumenterna varit mycket förstående till varför svenska producenter vill rädda livet på fler smågrisar, samtidigt som larmrapporter från Danmark säger att man slår ihjäl svaga smågrisar. Folk förstår sådan här problematik bättre än man kan tro när man läser i medierna.
-Det är sådana här mässor vi från näringen ska vara med på. Det är en positiv ton hos konsumenterna och man inser att svensk grisproduktion är bra.
-Karin Mathiasson från svenska Grilllandslaget har lagat ytterfilé av Guldgris, med olika smaker, och bjudit mässbesökarna på.
-2016 har vi byggplaner igen. Vi har nyss byggt färdigt k-packen, men då ska vi bygga om stallet med ny inredning och bedömning och öka kapaciteten i slakten till 7500 - 8000 grisar per vecka. Idag slaktar vi 6400. Vi gör det för att få samma kapacitet i slakten som på vidareförädlingen. Då behöver vi fler grisar att slakta!

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Efter att den länge väntade förordningen från EU om privat lagring (vid slakterierna) har fallit på plats, är det stora frågetecknet på den europeiska marknaden för färskt griskött, vad händer nu?
-Omedelbart kommer EU-stödet att lägga en botten för priserna, men samtidigt är det ett helt öppet spörsmål om hur mycket priserna kommer att höjas som följd av stödet. Det verkar det vara stor osäkerhet om. Det är också en fråga om hur många slakterier som kommer att utnyttja stödet, och därmed hur stora volymer det blir som försvinner från marknaden, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Mekanismen i en förordning om stöd är att utbudet av kött minskar, medan efterfrågan förväntas vara oförändrad. Då bör det skapas en situation där det är grogrund för prisstegringar. Utmaningen denna gång är dock att tillskottet, pengarna, i förordningen ligger på en förhållandevis låg nivå.
-Danish Crown kommer att göra allt som går att göras för att stödet ska få den önskade effekten, men när vi jämför stödet med det vi hade i början av 2011, så är stödpengarna mellan 35 och 40 % lägre denna gång. Därför kan jag på goda grunder frukta att en del slakterier runt om i Europa inte finner stödet attraktivt och då får vi inte den minskning av utbudet av kött, som ska driva prishöjningarna, säger Søren Tinggaard.
Förordningen träder i kraft först 9 mars och omfattar inte biprodukter. Därför får vi inget lyft av priset på feta produkter, som annars har varit hårt drabbade av den saknade försäljningen till Ryssland. Försäljningen till länder utanför Europa är oförändrad denna vecka, medan stämningen och efterfrågan i Europa generellt sett är något bättre.
-Den senaste veckan har vi sett en förbättrad efterfrågan på skinka. Den engelska baconmarknaden har samtidigt utvecklat sig positivt, men tills vidare har priset på framändar inte följt med upp, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Tydliga prishöjningar i Europa
EUs marknad för slaktgrisar är fortsatt positiv. Nästan alla länder höjer priserna. Sett över hela EU-marknaden är utbudet på slaktgrisar knapp. Marknadens aktörer ser också positiva möjligheter till export, eftersom euron försvagats. I Belgien och Österrike blev det största prishöjningarna med 7 cent.
Tyska priset, som sätter dagordningen för Europa, steg först med 7 cent, vilket är mer än tidigare veckor. Något mindre steg priserna i Spanien, Holland och Frankrike. I Danmark och England steg priset endast med 2,7 resp 3,6 cent.
Sammanlagt har tyska priset gått upp med 19 cent sedan vecka 5. Holland har höjt ungefär samma, men började kliva uppåt på prisstegen redan vecka 4. Danmark ser ut att vara största förloraren, med höjningar på endast 8,1 cent. Danmark hamnar därmed på fjärde plats bland de fem största grisländerna i EU. Det är något före Holland, som ligger sist.
Tendens på tyska marknaden: Slakten verkar i början av veckan vara i balans. Det lägre utbudet passar till efterfrågan och marknaden kommer i balans. I slutet av månaden väntas inga nya impulser på hemmamarknaden och man räknar därför med stabilisering av priserna på uppnådd nivå.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Cash is King!
Kassaflödet blir allt viktigare för dagens stressade småföretagare. För lantbrukets del tvingas nu lantbruksföretagen finansiera en allt större del av tiden i värdekedjan. I grisproduktionen tar det ca 315 dagar från produktionsstarten (insemineringen) till det färska köttet betalas av konsumenten i butiken. Lantbrukaren tvingas finansiera uppfödningen 10 månader + ca 15 dagar (förut c:a 8 dagar) innan slakteriet betalar för slaktgrisarna, således 320 dagar från produktionsstart till betalt för produkten. Slakterierna har tvingats acceptera 31 dagars betalningstid (förut 10 dagar) innan slakten får betalt av handlaren. Slakteriet finansierar således 16 dagar (31 - 15) och ytterligare några dagar som grisen är på slakteriet.
Således står lantbrukaren för 102 % av tiden för finansiering, slakteriet 6 % och handlaren minus 8 % av tiden. Handlaren får det färska köttet levererat till butik, säljer köttet inom några dagar och betalar slakteriet 31 dagar efter leverans. Dessutom får man in momsen som man sedan ”lånar” av staten i genomsnitt ca 21 dagar. Handlaren får således betalt av konsumenten långt innan leverantören får sina pengar. Inte undra på att livsmedelshandlaren även kan bedriva bankverksamhet! Dessa pengar är ju egentligen leverantörernas pengar.
Det är således inte konstigt att lantbrukaren har 20 miljoner i bankskulder och handlaren 20 miljoner i kassan. Cash is King!
Lars Hultström

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Klarar vi konkurrensen framöver?
Vid ett mycket intressant seminarium för en vecka sedan vid KSLA i Stockholm avhandlades djurhälsa, livsmedelssäkerhet och konkurrens efter 20 år i EU. Svenska Djurhälsovården, SVA, SLU, Jordbruksverket och Livsmedelsverket tillsammans med oss i näringen deltog. Att vi klarat smittskydd och livsmedelssäkerhet framgick tydligt men gd Leif Dennerberg, Jordbruksverket, ville se mera samarbete mellan de olika organisationer som delvis jobbar med samma saker.
Vi inom näringen hade i stort sett samma budskap att vi inte klarat konkurrensen ifrån importerade livsmedel. Det visar inte minst de kraftiga minskningarna i produktion av nöt och gris. Även fjäderfä har storkonkurrensnackdel jämfört med våra konkurrentländer. Den största orsaken är våra i särklass hårdaste djuromsorgsregler i jämförelse med konkurrerande länder som säljer till oss. En annan faktor är att det från tid till annan förkommit ren prisdumping till vårt land. Under samma tid har flera slakterier och livsmedelshandlare kraftigt höjt sin soliditet, men de bönder som investerat fått se sin ekonomi raserad.
Moderatorn för seminariet Martin Wierup konstaterade slutligen att utan primärproduktionen så skulle många av åhörarna inte ha de jobb som de har idag.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
En krona mer för mjölken.......
Förra veckan hade Sydsvenskan ett inlägg där sex (djurskydds)experter, med Bo Algers i täten, hävdade att "beteskravet upprätthåller de svenska mjölkböndernas konkurrenskraft". Skribenterna menade att betestvånget är lika nödvändigt i dag som för 27 år sedan då det infördes. Att det skett vissa förändringar i inhysningen av mjölkkor under de senaste tre decennierna tycks ha undgått dem. De sex har också ingått i den högröstade grupp som på senare tid undervisat oss om hur svenska suggor skall hållas. Någon har tydligen även lyckats få utländska djurskyddsaktivister att skriva till Sven-Erik Bucht och mer eller mindre varna för förändringar i de svenska djurskyddsreglerna. Man behöver nämligen Sverige som förebild i sin hittills ganska resultatlösa strävan att få det egna landets producenter och myndigheter att följa EUs mest grundäggande djurskyddsregler! Även i det fallet talar man sakkunnigt om vad "forskningen entydigt har visat" utan att beakta eller invänta resultaten av pågående undersökningar. Man medger när det rör kornas betande att "det visst finns problem att ha korna ute en del av året, men......" om bara viljan finns, kommer lösningarna"! Man förbluffas över den örfil de sex, där ingen torde ha erfarenhet av modern mjölkproduktion, med denna formulering tilldelar våra kämpande producenter.
Snart får vi en del av facit från konkurrenskraftsutredningen, kontrollprogrammet och annat som pågår.
Mitt tips redan nu är att allt kommer att mynna ut i en typisk svensk "mellanmjölkskompromiss" med följande huvuddrag: i stort sett bibehållna svenska djurskyddsregler, dispens för deltidsbetning (som ju korna tydligen föredrar enligt forskningen), dispens för skyddsgrindar vid grisning efter särskild prövning, sedan vetenskapliga resultat visat att man sparar grisar med en grind och att suggan varken mår bättre eller sämre efter några dagars begränsad rörlighet.
Hur i h-e skall allt detta kontrolleras, som en av de mest talföra ko- och svinexperterna från huvudstaden, frågar sig. Jo Jordbruksverkets eller en helt ny myndighets kontrollfunktion byggs ut kraftigt med ett hundratal nya tjänster och en djurskyddskommission inrättas som med oanmälda besök ansvarar för att reglerna följs ute på gårdsnivå. Kommissionens ordförande skall tas från en konsumentorganisation
Mjölkpriset då? Jag har använt några dagar i Lund till att slumpmässigt på bussen, i ICA- butiken, på stadsbiblioteket. på UB, på blodgivarcentralen m fl platser fråga unga och gamla, män och kvinnor om de tror att vi i Sverige har en lag som kräver att man har mjölkkor på bete viss tid på sommaren, samt om de kan tänka sig betala en krona mer per liter mjölk. Min slutsats av denna "vetenskapliga" undersökning är att knappt hälften av "de lärde i Lund" vet att vi har en sådan lag och att man gärna betalar mer för mjölken om man vet att kronan går till bonden. Hur mycket vet damerna på Östermalm om dessa frågor?

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Grisar hela veckan!
Det har varit grisar i flera veckor nu – i SVTs Aktuellt, Debatt och Gomorron, i Ekot och i pressen. Och det avspeglar något väldigt viktigt. Många människor känner för djur och hur djur hanteras. Man talar mycket om utvärdering av Jordbruksverkets pilotstudie. Men vem gör en klok analys av den mediadebatt som under senaste tiden rått kring svenskt djurskydd och svenska mervärden?
När vi idag läser från Jordbruksverket att köttkonsumtionen och köttimporten minskar och den svenska produktionen ökar är det speciellt viktigt att upprätthålla förtroendet för hur vi föder upp och hanterar kor, grisar och kycklingar i Sverige. Nej, diskussionen kring grisars välfärd är inte en storm i ett vattenglas, som Martin Wierup mailar till Louise Epstein inför P1s inslag kring grisarna. Han försöker sannolikt tona ner de åtgärder som föreslås i det tänkta kontrollprogrammet för gris.
Men det är stor skillnad mellan dagens svenska lagstiftning, som i undantagsfall tillåter att man stänger i en problematisk sugga, mot att acceptera att man rutinmässigt låser in henne fem dagar i samband med grisning. Och som jag sagt tidigare- hur ska detta kontrolleras? Lätt att missbruka. Därför är det intressant att lyssna på den gotländska grisuppfödaren, som har dåliga erfarenheter av att fixera suggor för länge.
Men programmet innehåller fler åtgärder, som närmar svensk lagstiftning till EUs. Min kollega från Eurogroup for Animals, Michel Courat, ger stöd för att det uppmärksammas när Sverige avviker från dagens svenska djurskyddslagstiftning. MEP Jytte Guteland (S) gjorde en bra analys och jag hoppas hon vidarebefordrar detta till Sven-Erik Bucht. Fredrik Federley insåg nog frågans allvar. Men när han hävdar att man genom fixeringen skulle rädda 300 000 grisar (undrar var han fått siffran ifrån) så blir det nästan pinsamt. Jag har påpekat detta tidigare. Då måste vi binda suggan och skaffa griskuvöser, som Bo Algers twittrade.
Nästa vecka är det dags för Sven- Erik Bucht att starta upp arbetet med en svensk livsmedelstrategi och redovisa utfallet av Konkurrenskraftutredningen. Att näringsdepartementet inte satt det ideella djurskyddet i panelen är omdömeslöst och tyder på bristande omvärldanalys. Det är ju djurskyddsfrågorna som kanske är de mest kritiska och värdeladdade. Som konsumentföreträdare och djurskyddsengagerad är jag djupt oroad.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 10

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,50 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,50 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,00 13,80 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- brist överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 10 v 9 v 8
11,50 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,00 8,80
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,28 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,63 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
25 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,81 Tyskland, 56 % 1,47 1,47 1,40 1,35 1,33
- D:o svenska*** - - - - -
24 feb jämförbara**
14,81 Italien - 1,576 1,551 1,546 1,563
14,09 Spanien - 1,499 1,442 1,403 1,379
13,78 England - 1,466 1,430 1,468 1,537
13,31 Tyskland - 1,416 1,346 1,296 1,276
13,31 Österrike - 1,417 1,345 1,294 1,243
13,05 Frankrike - 1,389 1,336 1,285 1,287
12,55 Danmark - 1,336 1,309 1,282 1,255
12,26 Irland - 1,305 1,305 1,286 1,286
12,41 Tjeckien - - 1,321 1,283 1,278
12,47 Polen - - - 1,327 1,292
12,88 Belgien - 1,371 1,297 1,248 1,236
12,40 Holland - 1,320 1,263 1,215 1,187
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
24 feb
17 feb
2 feb
27 jan
Utbud
3455
2150
2817
2210
Sålda
2693
2150
2817
1830
Medelpris, euro
1,50
1,51
1,39
1,38
Lägst
1,49
1,51
1,37
1,35
Högst
1,51
1,53
1,41
1,40
Medelpris, skr
14,10
14,36
12,17
12,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,00
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
6,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,20
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,27
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,19
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
12,85
12,87
12,75
12,54
12,52
12,37
12,30
Dollar 8,28 8,33 8,37 8,25 8,27 8,18 8,03
Euro 9,40 9,51 9,48 9,39 9,33 9,47 9,51
Dansk 1,25 1,27 1,27 1,26 1,25 1,27 1,27
Norsk 1,09 1,10 1,09 1,08 1,05 1,07 1,05
Yen 6,97 7,02 6,95 7,03 7,02 6,92 6,86
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,50 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 560 550 550
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 465 445 445 445
Marknadstillägg/avdrag +20 +10 +10 +10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans överst balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 195 189 183 178 174
421
Basis 30 kg 337 328 320 312 304
250
SPF+Myc 7 kg 200 194 188 183 179
427
SPF+Myc 30 kg 342 333 325 317 309
255
SPF 7 kg 204 198 192 187 183
432
SPF 30 kg 346 337 329 321 313
1060
Økologi 30 kg 848 826 820 799 792
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
582
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
404
VEZG 28 kg 43 43 43 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.