@-GRIS 6 mars 2015
Senaste uppdatering gjord 6 mars 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Rekyl i Tyskland med 4 cent, Skövde höjer 20 öre
Den stora höjningen i Tyskland med 1,80 kr på några veckor har nu följts av en rekyl med minus 4 cent v 11. Som väntat, och man förklarar sänkningen av priset med att det kommit fram stora volymer slaktgrisar till anmälan. För oss i det väl organiserade Sverige är det märkligt att man kan gömma undan så många grisar att ta fram när priset blir högt, så många att priset omedelbart sjunker. Men så här fungerar det i Tyskland, gång efter gång.
Skövde Slakteri höjer priset med 20 öre till 13,70 kr, men det påverkar ingen, eftersom höjningen ligger inom garantipriset 14,50 kr, som alla får som lägsta pris.
Det väntas vackert och varmt väder i helgen, vilket sätter igång grillsäsongen. Cato Gustafsson, Dalsjöfors, skriver att han ska testa någon god grilldetalj i trädgården. Samma kan jag säga, som är bjuden på grillparty på lördag till systerdottern Pernilla, som kan det mesta om mat, inte minst som en av tre ägare i vår gårdsrestaurang Stenåsen Kafé och Kök. Låt oss alla gå före med gott exempel och väcka de handlare som inte börjat beställa inför grillsäsongen!
Det är idag endast 6 mars. Tänk om vi får en hel extra månad grillsäsong! Det kan påverka grispriset positivt!
EU-förordningen om privat lagring av griskött har fått mycket olika recensioner i Europa. Danish Crown ligger lågt och avvaktar med användningen av bidraget, medan Tyskland hänger på. Kritiken är dock enig: Varför kom inte stödet tidigare, t ex i slutet av förra året när priserna sjönk? Varför reagerade inte EU när ryssarna stoppade importen av kött? Biprodukter som fett, som ryssarna normalt köper mycket av, omfattas inte alls av bidraget. Det verkar lite snett i tänkandet, när stödet kommer efter en sällsynt stor prisuppgång, som i Tyskland med 1,80 kr på kort tid och med grillsäsongen i sikte. Förtroendet för EUs jordbrukspolitik lär inte stiga efter en sådan timning!?
Från forskningen kommer en intressant men oroande rapport om zink och MRSA. Användning av zink kan öka risken för MRSA.
-När zinken hämmar växten av andra bakterier, ger den plats till att MRSA-bakterien trivs, säger Henrik Westh, professor vid MRSA Videncenter, Danmark, i tidningen Politiken. Risken med zink är att det kan bli ännu fler slag av bakterier resistenta, så att det till sist kan bli svårt att behandla helt normala sjukdomar.
-Som alltid sagts, det finns knappast något med verkan, som inte har biverkan. Zinkoxid har vi väl tills nu trott vara ett undantag?
Den nye landsbygdsministern har satt igång sitt program för en ny livsmedelsstrategi för Sverige med att inbjuda till en träff på det gamla danspalatset Nalen i Stockholm. Mer om den dansen kan du läsa om i Gunnelas blogg. Han talar bl a om satsning på export till Kina. Där kan jag tillägga att HKScan också gör en satsning på Kina med export från den finska delen, men att ambitionen är att även Scan ska med i exportsatsningen. HKScans anläggning i Forssa i Finland väntar sitt exportintyg från de kinesiska livsmedelsmyndigheterna efter inspektioner som genomförts i augusti 2014. /LG 150306


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi befinner oss i en mellanperiod mellan julen och grillen. En ganska tyst och stilla marknad och vi förbereder oss för grillsäsongen. Flera spännande nyheter kommer att lanseras. Fortsatt efterfrågan på smågrisar och marknadstillägg 20 kronor/smågris ligger kvar oförändrat.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har inte märkt något av den kommande grillsäsongen ännu, men försäljningen rullar på. Dock räcker den inte till prishöjning. Det är balans både i slakten och för smågrisar.
-Om en månad är det kortveckor igen, påsken. De är på gott och ont. Vi kan vänta en merförsäljning, men samtidigt ska vi hinna med under färre arbetsdagar.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra försäljning. Vi slaktar för fullt och säljer allt.
-Fint väder gör att en och annan grill kommer fram. Jag tar i alla fall fram min egen till helgen och prövar någon god detalj från grisen.
-Alla priser är oförändrade och både slakt och smågrisar är i balans.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är ganska bra drag i grisköttet nu, men det är fortsatta problem med att få betalt för fläsktvåan till charktillverkning. Det vore bra om man kan få fram en svenskmärkning även av charkprodukter.
-Vi höjer priset på slaktgrisar 20 öre. Det är hygglig balans i slakten och för smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden har de senaste veckorna varit präglad av gott samspel mellan utbud och efterfrågan. Det har gjort att avsättningen har haft goda förutsättningar. Nu börjar utbudet i Europa dock att stiga igen.
-Utbudet av levande grisar i Europa har varit stigande de senaste veckorna och den positiva marknadsutvecklingen, som varit drivande av litet utbud de senaste veckorna, är nu mer under press. Vi ser stagnerande priser på framändar och bog, medan det är fortsatt positiv utveckling på skinka och kotlett, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Senaste veckans marknadsrapporter innehöll EUs förordning om privat lagring. Det är ännu osäkert vilken effekt den förordningen får på marknaden. Därför förhåller sig Danish Crowns exportavdelning sig ännu avvaktande.
-Karré och filé är fortsatt utanför säsongen. Vi kan ännu inte se någon positiv ändrad effekt av privata lagringen och det kan tyda på att det är en avvaktande hållning till huruvida de enskilda slakterierna i Europa önskar utnyttja sig av möjligheten. Det kan vara en idé i att avvakta påsken och inledningen av grillsäsongen, innan det tas ställning till taktiken att utnyttja den, säger Søren Tinggaard.
I Kina är nyåret överståndet och det smittar positivt av sig på den kinesiska marknaden.
-I tredje land är kineserna nu kommit tillbaka efter det kinesiska nyåret och vi är i getens år och det är stigande intresse på marknaden. Japan är oförändrat i förhållande till senaste veckan.


ISN, Tyskland
Priserna stabiliserar sig, som resultat av lagringen
Den upprymda stämningen på EUs marknad för slaktgrisar ser ut att övergå till mer moderat nivå. Många priser stabiliserar sig på uppnådd nivå och förblir stilla. Utbudet av levande grisar är inte så utpräglat lågt som tidigare.
Förutom Tyskland fortsatte även Holland, Belgien och Österrike med oförändrade priser. Värderingarna på marknaden är inte bara positiva i det sydliga Europa. Även i Spanien, såväl som i Frankrike, steg priset på slaktgrisar moderat. Där är slaktvikten enligt marknadens intressenter fallande. I det nordliga EU är det också stigande priser i Danmark, Irland och England.
Bland marknadens intressenter diskuteras EUs förordning om privat lagring av griskött mycket. Från åtskilliga länder och riktningar hörs kritiska stämmor, särskilt om tidpunkten för införandet. Man hade funnit tilltaget mer meningsfyllt om det införts när priserna föll i december, januari, i stället efter en period med betydande prishöjningar.
Tendens på tyska marknaden: Utbudet av slaktgrisar i veckans början blev större än det varit de senaste veckorna. Samtidigt sänkte månadens sista dagar stämningen på köttmarknaden och det var inte längre lika stor eufori. Handeln talade om en lätt press på utbudet i veckans början, så den fortsatta utvecklingen av priset har en faktor av osäkerhet. Det positiva är att det till veckoslutet inte väntas större utbud än vad man kan se just nu. Det ligger fast att även Tyskland ska utnyttja den privata lagringen av griskött. Men hur mycket, tillhör fortsatt det ovissa.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Samma grispris i 20 år!
Svenskt griskött är nu eftertraktat i butikerna om man får tro media och ”proffstyckarna”. Dessa personer yvas nu över att svenskt griskött har fått välförtjänt framgång på marknaden. Man skulle ju kunna tro att nu tjänar grisföretagarna pengar, men faktum är att grispriset är lika lågt som det var vid EU-inträdet för 20 år sedan. Men kostnaderna har fördubblats under samma tidsperiod!
Det är ganska lätt att räkna fram att leden efter grisuppfödaren fått full kostnadstäckning och förstärkta marginaler, men inte grisföretagaren. Här är det dubbla kostnader och samma grispris som gäller.
Hur kan media och proffstyckarna mena att branschen nu lyckas när grisföretagaren inte har kostnadstäckning, trots att man producerar den vara som uppenbarligen efterfrågas. Branschen kan inte jubla förrän primärproduktionen går med vinst och det är långt dit. Priset måste stiga några kronor innan de flesta når break even och ytterligare några kronor innan vi får en positiv utvecklig i branschen.
Priset borde gå upp men sanningen är att marknaden inte fungerar. På alla andra marknader för grisar så går priset upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan. Men inte det svenska priset. Vi har haft samma pris i drygt två månader (innan priset gick upp 20 öre vecka 10) och innan dess ändrade sig priset inte på ytterligare två och en halv månad. Om vi nu har en så fin kvalitet på det svenska grisköttet som alla förståsigpåare tycker så borde ju priset öka, men nej. Det är nästan totalt stiltje på marknaden för svenska grisar.
Uppenbarligen fungerar inte marknaden. Varför? Nästa vecka skall jag försöka förklara vad som är fel på den svenska marknaden för grisar.
Lars Hultström

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Suggorna på tapeten igen
Mot bakgrund av att statistiken säger att vi har bland den högsta spädgrisdödligheten i Europa har ännu en debatt kommit igång. Många uppfödare vill få möjligheten att fixera suggan 3 - 5 dagar runt grisningen och skulle därmed få ner spädgrisdödligheten. I alla våra konkurrentländer har man suggan helt fixerad under grisning och digivningstiden, samt många länder fixerar även suggorna under sintid och dräktighetstid. En cykel från grisning till grisning är ca 140 - 165 dygn beroende på vilket land vi talar om.
I Sverige tycker många att 3 - 5 dagar i en sådan cykel är acceptabel med hänsyn till så många spädgrisliv man räddar.
I Danmark är suggorna helt fixerade och där slår man ihjäl övertaliga och för små grisar. Lägger vi ihop danskarnas normala spädgrisdödlighet med de grisar man slår ihjäl så är jag säker på att denna dödlighet med råge överträffar den svenska.
I Sverige är uppfattningarna olika hos uppfödare. Jag vet att skickliga smågrisuppfödare med lösgående suggor har produktionsresultat som ligger runt 30 smågrisar per sugga och år, medan andra fortfarande bara kommer upp till 22.Troligen är detta helt och hållet en managementfråga.
Vad värre är har vi ett antal mer eller mindre kvalificerade tyckare, likt en fotbollspublik där de bästa spelarna sitter på läktaren, som sannolikt aldrig ens jobbat i ett grisstall gör uttalanden både i press radio och TV. Bespara oss dessa självutnämnda ”experter”.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Köp svenskt griskött – lika bra som i resten av EU och få lite antibiotikaresistens på köpet!
I dag på uppstarten av svensk livsmedelstrategi presenterade Rolf Annerberg de viktigaste förslagen från konkurrenskraftutredningen. Om Konkurrenskraftutredaren (och LRF) får som man vill ska Sverige avveckla sina särregler på djurskydd och miljöområdet och EU-anpassa sitt regelverk. När utredaren Rolf Annerberg anför att det måste finnas vetenskapliga argument för att ha ett särskilt svenskt regelverk, så nämner han klimatet – inte livsmedelsäkerhet eller djurskydd. Och LRF och KSLA m fl upprepar sina argument i kommentarerna att man måste anpassa svensk djurskyddslagstiftning till dagens förutsättningar. Som om inget skett i lagstiftning sedan lagen antogs 1988. Förordning och föreskrifter har reviderats ett otal gånger. Gå in och hämta djurskyddsförordningen, så kan man se hur många gånger ändringar har skett. Och visst har tekniska förutsättningar ändrats, och aveln inneburit ändringar men djurens beteende har inte ändrats. Även LRF måste väl dessutom se att importen av kött minskar och den svenska produktionen ökar. Mejeriprodukterna är problembarnet.
Sven-Erik Bucht inleder med en kraftfull markering av Sveriges högkvalitativa livsmedel och miljö, EUs bästa djurskydd och lägsta antibiotikaförbrukning. Han hänvisar till regeringsförklaringen som talar om ökad svensk och ekologisk livsmedelsproduktion och konsumtion. Han anser att vi måste vara mycket bättre på att lyfta svenska mervärden och vara rädda om förtroendet. Konsumenter och bönder måste kroka arm. Han pekar på att konsumentministern också måste vara en viktig person i sammanhanget. Elisabeth Bachteman talar också om att involvera i alla fall konsumentorganisationer i det fortsatta arbetet. Frågan är om man kommer rätta till sina misstag och också skapa delaktighet hos miljöorganisationer och djurskydd.
Rolf Annerbergs presentation känns motsägelsefull med tanke på vad Bucht inleder med. Politiken och näringen har delat ansvar. Villkor och regler ska vara i paritet med konkurrentländer. EU-nivån ska vara grunden för regelverken. Flexibilitet och målstyrning ska vara vägledande, något man känner igen från LRFs ambitioner. Dagen innan hade Stig Orustfjord, SLV, ifrågasatt LRFs uppfattning och sagt att det måste det finnas tydliga och enkla regler. Hur går det då med tydliga svenska mervärden? Annerberg förslår en översyn av svensk djurskyddslagstiftning med konkurrensaspekter som vägledande. Förprövningen bör avskaffas! Handläggningen av kemiska bekämpningsmedel ska förenklas och det bör satsas på svensk växtförädling. Det är anmärkningsvärt att i expertgruppen har varken ingått miljöorganisationer, djurskydd eller konsumentrepresentation. Med tanke på debatten kring djurskyddsfrågorna är detta speciellt förvånansvärt. Och paneldeltagarna var kanske också avslöjande. Den enda ideella organisationen var WWF, som visserligen ägnar sig åt hållbar mat för alla, men? SLU fick inte heller representera forskningen. Och politikerna representerades av Ulf Berg (M). Man undrar ju fortfarande var Miljöpartiet platsar i den fortsatta processen? Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm bedyrade att svenska konsumenter värnar svenskt lantbruk, men jag hade önskat lite mer tydlighet. Vi vet att djurskydd står högt i kurs hos svenska konsumenter. Konsument – och djurskyddsorganisationer och handel har tidigare varit tydliga med att man vill ha kvar svenskt djurskydd.
Tittar man på deltagarlistan som omfattade nästan 300 deltagarna, var det en imponerande bredd. Men vad dessa tycker fick vi inte veta, eftersom auditoriet aldrig släpptes in. Det var säkert fler än jag som förberett viktiga och avgörande frågor.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 11

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,50 14,50 14,30 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,50 14,50 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,00 14,00 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,70 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans - brist överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
11,31 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,20 9,00
30,07 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,99 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,38 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
5 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,19 Tyskland, 56 % 1,43 1,47 1,47 1,40 1,35
- D:o svenska*** - - - - -
4 mar jämförbara**
14,63 England - 1,586 1,466 1,430 1,468
14,54 Italien - 1,576 1,576 1,551 1,546
14,07 Spanien - 1,525 1,499 1,442 1,403
13,07 Österrike - 1,417 1,417 1,345 1,294
13,06 Tyskland - 1,416 1,416 1,346 1,296
13,06 Danmark - 1,416 1,336 1,309 1,282
13,00 Frankrike - 1,409 1,389 1,336 1,285
12,31 Irland - 1,334 1,305 1,305 1,286
12,59 Tjeckien - - 1,365 1,321 1,283
12,72 Polen - - - 1,379 1,327
12,65 Belgien - -1,371 1,371 1,297 1,248
12,18 Holland - 1,320 1,320 1,263 1,215
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
3 mars
24 feb
17 feb
2 feb
Utbud
2795
3455
2150
2817
Sålda
1535
2693
2150
2817
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,51
1,39
Lägst
1,43
1,49
1,51
1,37
Högst
1,46
1,51
1,53
1,41
Medelpris, skr
13,38
14,10
14,36
12,17

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
6,64
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
16,65
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,13
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
12,74
12,85
12,87
12,75
12,54
12,52
12,37
Dollar 8,35 8,28 8,33 8,37 8,25 8,27 8,18
Euro 9,23 9,40 9,51 9,48 9,39 9,33 9,47
Dansk 1,23 1,25 1,27 1,27 1,26 1,25 1,27
Norsk 1,07 1,09 1,10 1,09 1,08 1,05 1,07
Yen 6,97 6,97 7,02 6,95 7,03 7,02 6,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,50 18,50 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 20,80 20,80 20,23
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 560 560 550
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 465 465 445 445
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +10 +10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 195 195 189 183 178
414
Basis 30 kg 337 337 328 320 312
246
SPF+Myc 7 kg 200 200 194 188 183
420
SPF+Myc 30 kg 342 342 333 325 317
250
SPF 7 kg 204 204 198 192 187
425
SPF 30 kg 346 346 337 329 321
1067
Økologi 30 kg 868 848 826 820 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
572
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
396
VEZG 28 kg 43 43 43 43 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.