@-GRIS 13 mars 2015
Senaste uppdatering gjord 13 mars 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatt nedåt i Tyskland, grillsäsongen igång
Tyska grispriset fortsätter nedåt även v 12, beroende på stort utbud. Danska grispriset är oförändrat, liksom vid alla svenska slakterier.
Grillsäsongen kom igång på en del håll, även för min del, men det var tusan så kallt i lördags. I morgon utlovas sol mitt på dagen, så vi har tinat en bit karré.
Det är redan brist på karré vid en del slakterier. Det är tidigt, men det skylls på att svenska handeln försäkrar sig om att få svenskt kött och även enskilda konsumenter köper till frysen redan nu därför att karrén ännu är relativt billig i butikerna och det är bra att ha hemma när solen skiner i vår.
I veckan gav Danish Crown beskedet att 280 medarbetare ska bort vid slakteriet i Ringsted. Grisproduktionen minskar i Danmark och då måste även kapaciteten i slakten ned.
Det pågår en debatt om hur dansk grisproduktion ska kunna konkurrera med andra länder, främst Tyskland. Ett förslag är att man ska få producera 1,7 djurenheter per hektar, i stället för dagens 1,4. Därmed kommer danska reglerna närmare de tyska.
Danmark har gjort liknande regeländringar tidigare, som medfört att arealkravet för att driva grisproduktion minskat. Resultatet är sänkta markpriser och med sänkta markpriser minskar låneunderlaget och fler lantbrukare blir insolventa. Redan nu har högt belånade lantbruk ekonomiska problem.
Efter ryska importembargot har krisen i dansk grisproduktion fördjupats. Många stora enheter lånar till driften. Rekordet har nog Mortensen Agro A/S, som samlat på sig ett underskott på 86 milj dkr de senaste fem åren, enl Landbrugsavisen. Allt fler danska stallar ställs tomma och allt fler grisgårdar blir till salu. /LG 150313


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi befinner oss i en mellanperiod mellan julen och grillen. En ganska tyst och stilla marknad och vi förbereder oss för grillsäsongen. Flera spännande nyheter kommer att lanseras. Fortsatt efterfrågan på smågrisar och marknadstillägg 20 kronor/smågris ligger kvar oförändrat.
Vi avslutar veckans marknadskommentar med att börja prata om grillen. HKScan startar säsongen vecka 12 och trendspaningar pekar på att benprodukter ligger i tiden. En annan inne-grej är det koreanska köket och koreanska kryddningar. Båda omfattas i denna grillnyhet, trevlig helg!


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är rätt hyfsad. Det är mycket stor efterfrågan på karré. Mycket tyder på man köper upp karré och lägger i frysarna inför den förestående grillsäsongen. Kotlett rör sig också.
-Det är balans både i slakten och för smågrisarna. Priserna är oförändrade.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt positiv med bra försäljning. Slakten är i balans, det är viss brist på smågrisar. Priserna år oförändrade.
-Igår torsdag lämnade de första hamburgarna k-packen. Vi grillade och provsmakade, de blev kanon. Våra hamburgare kommer att finnas i butik från v 16 – 17, lagom till grillsäsongen.
-Grillväder igen!

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är redan brist på karré och kotlett. Allt som går att få fram säljs omedelbart. Fortfarande går det bra att sälja allt griskött, utom charkråvaran som betalas dåligt. Charkråvaran dämpar kalkylen. Vi klagar inte över försäljningen av det kött som säljs i butik, endast det som går till charktillverkning.
-Vi har en halv dags slakt i kön, ca 500 grisar. Det är en liten brist på smågrisar. Priset är oförändrat.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
EU-initiativet med privat lagring är igång med sin första vecka med möjlighet att skriva kontrakt. Det har ännu inte fört till nämnvärda reaktioner på marknaden och det är fortsatt helt öppen fråga i vilken omfattning priserna stiger som följd av den privata lagringen.
-De europeiska marknaderna för färskt kött är mycket stilla. Det är ännu ingen reaktion på privata lagringen denna första vecka när man kunnat teckna kontrakt. Vi saknar fortfarande tecken på fall i utbudet, som är meningen med initiativet och ska driva upp priserna, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Just nu är det en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan och de tyska slakterierna höjer likaså något volymen i slakten.
-Vi ser en dämpad efterfrågan på framändar och bog, medan avsättningen på kotlett och skinka är tillfredsställande och till stabila priser säger Søren Tinggard.
Från länderna utanför Europa är det bra intresse från Kina, medan det är ett oförändrat, men stabilt intresse från Japan.


ISN, Tyskland
Splittrat på marknaderna, kritiska ögon mot Tyskland
Det ser denna vecka ganska olika ut på marknaderna i Europa, men grannländerna kring Tyskland kan inte undgå tyska prispressen. Efter att det tyska priset fallit med 4 cent, kunde Holland, Belgien och Österrike inte hålla prisnivån och priserna föll med mellan 3,1 och 4,8 cent.
Skillnaden mellan ett stort utbud och efterfrågan ser ut att vara störst i Tyskland. Men även från andra länder hörs klagan över en svagare exportaktivitet, särskilt till östra Europa.
Det våldsamma prisfallet i Tyskland ger intressenterna på marknaderna i andra länder huvudbry. Således är Frankrike och Spanien rädda för att tappa konkurrenskraft. Frankrike höjde priset något i förhållande till senaste veckan som följd av ett lågt utbud och ligger därmed, efter tyska prisfallet, på ett pris på 1,417 € åter på andra plats efter Spanien i gruppen med flest grisar i EU.
I Danmark och Irland är priserna oförändrade. Det höga engelska priset hör samman med det stora prisfallet på euro.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden fungerar ännu inte helt friktionsfritt. Omsättningen på slaktgrisar sker intill mitten av veckan med viss försening. Då volymen utbjudna grisar inte stiger ytterligare, är förhoppningarna koncentrerade till andra halvdelen av veckan. Nu borde det senaste kursfallet för euron göra det lättare för exportörerna att sälja sina varor på export.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Marknaden fungerar inte!
Grispriset är på exakt samma nivå som för 20 år sedan. Veckopriset är otroligt statiskt och fluktuerar inte alls som det gör i andra länder. Priset stiger inte trots handelns och konsumenternas stora intresse för vår kvalitet på svenskt griskött. Jag diskuterade med personer från finansvärlden om varför vi har en marknad som inte fungerar. Dessa personer är experter på att bedöma branscher, köpa och sälja företag. Jag förklarade hur grisbranschen fungerar och det tog inte mer än två minuter så kom frågan:
• Är det kunden som sätter priset?
• Ja, slakteriet sätter veckopriset varje torsdag för kommande vecka. Jag har endast förhandlat mig fram till ett mindre tillägg på veckopriset.
• Det är ju självklart att ni blir utnyttjade av marknaden om kunden får bestämma. Förstår ni inte det?
Det känns fullständigt självklart när de förklarar. Hur har vi kunnat försätta oss i denna situation? Finansexperterna menar att det blir omöjligt för oss att tjäna pengar om kunden får bestämma priset. Systemet fungerade kanske när vi ägde slakten, men idag är det inte så.
• Ingen bransch kan fungera och tillåts inte tjäna pengar när kunden bestämmer priset.
Eftersom det är oligopolliknande tendenser både i slaktledet, men framförallt i dagligvaruhandeln så bli vi utnyttjade. När jag sedan berättade om betalningsvillkoren (Läs insändare: Cash is King) för oss jämfört med slakten och framförallt dagligvaruhandeln fick jag bara ett råd:
• Förändra formerna för prissättning och betalningsvillkor i er bransch annars lägg ner er produktion. Ni är dömda att misslyckas.
Lars Hultström

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Foderkostnaderna drar iväg
Sedan årsskiftet har foderpriserna gått upp med nästan 20 %. Det är framförallt fodersäden som har dragit iväg med mer än 20 %. Sojapriset håller sig fortsatt på en relativt hög nivå trots nedgångar på Chicago-börsen. Premixen har också ökat en del. En stor påverkan är den kraftiga dollarförstärkningen under senhöst och vinter 2015.
Dessa kostnadshöjningar betyder att grisar som slaktas under försommaren måste betalas med 1 kr per kg griskött mer för att kompensera foderprishöjningarna. Kommer vi att få det? Ett av frågetecknen är eurons utveckling som gått ner med 50 öre under kort tid. Ännu en känslig nivå är enligt ekonomisk press 9 kr. Under den gränsen tvingas antagligen riksbanken till nya åtgärder. Ett annat frågetecken är om vi får god fart på grillsäsongen redan till påsk.
Det är bråttom med lönsamhetsförbättringar för vår näring och break-even nivån för nyinvesteringar i grisstallar ligger på 19 kr per kg fläsk. När kommer vi dit?
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Köp våra grisar och håll käften!
Det är en något tillspetsad analys av debattklimatet i viss lantbrukspress. På @-Grisportalen, i vissa lantbruksmedia och på Twitter pågår lite av en pajkastning mot s k ”tyckare/experter”, som vågar sig på att ha synpunkter på dagens och morgondagens djurhållning. Det handlar fram för allt om kor på bete och lösgående grisar. Bland dessa tyckare vill man dessutom också inordna lantbruksjournalister, som vågar sig på att hävda en positiv utveckling av svenskt kött. Kan man peka ut tyckarna som Stockholmare blir det ännu populärare – kanske? Dessa tyckare/experter tycker man inte ska uttala sig, eftersom man inte har vistats i ett grisstall.
Det senare är nog ytterst tveksamt eftersom många av ”experterna” faktiskt forskat just på grisar och kor. Det som oroar är bristen på förståelse för att marknadens intressenter har rätt ha insyn och synpunkter på vilka livsmedel som produceras och framför allt hur. Man måste kunna hantera debatten på ett klokt sätt och inte instinktivt ställa sig på barrikaderna. Den tiden är ju förbi när man kunde annonsera ”Ät fläsk!” Vi måste väl ändå ha lärt oss något sedan debatten startade på 80-talet. Den debatten ledde fram till ett rejält systemskifte med Scans och Svensk Fågels djuromsorgsprogram och djurskyddslagen. Inom ramen för Scans djuromsorgsprogram hade vi en kontinuerlig dialog med Djurens Rätt, Djurskyddet och Veterinärförbundet. Jag anser också att den har lärt oss värdet av friska djur och sambandet djurskydd, djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning.
Jag vill skicka ändå med en fråga som jag vid tillfälle kommer att ställa till Sven-Erik Bucht eller Rolf Annerberg:
-I Sverige utmärker vi oss för att gemensamt sätta ribban kring värderingar om djurens välfärd och omvårdnad av miljön. Det gör vi i svensk lagstiftning. Här skiljer vi oss från flera andra länder. Detta har också visat sig i flera EU-studier. Om man i ökad omfattning ska låta marknaden ta ansvar för djurens välfärd kommer detta innebära en differentiering på marknaden. Frågan är om vi överhuvudtaget kan priskonkurrera med tyskt griskött eller holländsk ost? I alla händelser kommer det innebära att många djur kanske minst 30 % av svenska grisar skulle få det betydligt sämre. Dessutom skulle antibiotikaförbrukningen troligtvis öka. Är detta acceptabelt från medborgarsynpunkt?


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 12

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,50 14,50 14,50 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,50 14,50 14,50 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,00 14,00 14,00 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,70 13,70 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans - brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
11,22 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,20 9,20
30,07 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
10,93 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,20 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
11 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,75 Tyskland, 56 % 1,40 1,43 1,47 1,47 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
10 mar jämförbara**
15,77 England - 1,732 1,586 1,466 1,430
14,30 Italien - 1,570 1,576 1,576 1,551
13,92 Spanien - 1,528 1,525 1,499 1,442
12,90 Frankrike - 1,417 1,409 1,389 1,336
12,62 Österrike - 1,386 1,417 1,417 1,345
12,53 Tyskland - 1,376 1,416 1,416 1,346
12,40 Danmark - 1,362 1,416 1,336 1,309
12,15 Irland - 1,334 1,334 1,305 1,305
12,43 Tjeckien - - 1,365 1,365 1,321
12,48 Polen - - - 1,370 1,379
12,15 Belgien - 1,334 1,371 1,371 1,297
11,58 Holland - 1,272 1,320 1,320 1,263
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 mars
3 mars
24 feb
17 feb
Utbud
2610
2795
3455
2150
Sålda
2610
1535
2693
2150
Medelpris, euro
1,44
1,45
1,50
1,51
Lägst
1,42
1,43
1,49
1,51
Högst
1,44
1,46
1,51
1,53
Medelpris, skr
13,11
13,38
14,10
14,36

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
6,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
16,65
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,01
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,09
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
12,87
12,74
12,85
12,87
12,75
12,54
12,52
Dollar 8,57 8,35 8,28 8,33 8,37 8,25 8,27
Euro 9,11 9,23 9,40 9,51 9,48 9,39 9,33
Dansk 1,22 1,23 1,25 1,27 1,27 1,26 1,25
Norsk 1,05 1,07 1,09 1,10 1,09 1,08 1,05
Yen 7,08 6,97 6,97 7,02 6,95 7,03 7,02
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 560 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 465 465 465 445
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 194 195 195 189 183
409
Basis 30 kg 336 337 337 328 320
242
SPF+Myc 7 kg 199 200 200 194 188
416
SPF+Myc 30 kg 341 342 342 333 325
247
SPF 7 kg 203 204 204 198 192
420
SPF 30 kg 345 346 346 337 329
1052
Økologi 30 kg 863 863 848 826 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
564
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
446
VEZG 28 kg 49 - - 43 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.