@-GRIS 20 mars 2015
Senaste uppdatering gjord 21 mars 10,35
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Ginsten, Dalsjöfors och KLS Ugglarps höjer 20 öre v 13!
Äntligen börjar grispriserna röra sig uppåt. Ginsten höjer 20 öre till 15,00 kr och det beror på den annalkande grillsäsongen. Plus 20 öre gäller även KLS Ugglarps och Dalsjöfors.
-Vi höjer 20 öre, så att grillsäsongens prisspiral kommer igång, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Vi ser ännu bättre efterfrågan på svenskt griskött framför oss och då kan vi börja höjningarna nu.
Ginsten har ingen slaktkö, men kan sälja mer. Därför har Ginsten frågat Scan om de vill sälja av lite av sin slaktkö. De är nog det enda slakteri som har slaktkö idag. Nästa vecka kommer således 250 slaktgrisar från Mellansverige till Halland. Jag träffade i veckan en uppländsk uppfödare som förberett en provleverans. Skövde har också köpt något lass av Scan.
-Det är inte ovanligt att vi köper grisar från andra slakterier, när de har bekymmer med slaktkö, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Vi hjälper varandra. Upplandsgrisarna, om det nu är därifrån vi får dem, betalas med vårt ordinarie pris som är 15 kr v 13 + lastningstillägget 17 kr per gris = 15,20 kr om vi dividerar med 85 kg. Grisarna kommer att bli slaktade och sålda före påsk, säger han.
Från Danmark kommer positiva rapporter om grispriset. De blir inte så dåliga som befarats och vi skriver upp prognosen med 35 danska öre, skriver VSP, Videncenter for Svineproduktion. För kv 2 skrivs prognosen upp med 50 øre, 3 med 25 øre och 4 med 50 øre. Snittet i prognosen blir då 9,35 dkr per kg exkl restbetalningen.
Orsaken till uppskrivningen är främst dollarkursen, som gått upp 15 % mot danska kronan. Det stärker danska grisköttets ställning gentemot amerikanskt. I prognosen utgår man från att ryska marknaden är fortsatt stängd.
En genomsnittlig dansk besättning med slaktgrisar får pga uppskrivna prognosen sitt driftsresultat förbättrat med 338 000 dkr och likviditeten med 265 000 dkr.
I veckan har Gård & Djurhälsan hållit vårkonferens. Gård & Djurhälsan är namnet på den nya organisationen för rådgivning och djurhälsa under Svenska Köttföretagen AB, som bildades tidigare. Svenska Djurhälsovården, Svenska Pig och Taurus Köttrådgivning har slagits samman till Gård & Djurhälsan.
-Gård & Djurhälsan blir en helhetslösning för djurgårdar, med kompetens bl a från veterinärer, lantmästare och agronomer, säger Andrea Holmström, tf vd för bolaget. Bolaget ägs till 79 % av Svenska Köttföretagen, dvs slakterierna, 10 % av Grisföretagarna, 10 % av nötföretagarna och 1 % av lammproducenterna.
Veterinärerna Gunnar Johansson har utsetts till ledare för grisavdelningen, Anita Jonasson, nötavdelningen och Karin Lindqvist Frisk för fåravdelningen. Ordförande för Gård & Djurhälsan är Hans Agné.
Ett programfel hos nuvarande leverantören (Crystone) av hemsidan Grisportalen.se orsakade att filformatet html inte prioriterades i går när du försökte öppna siten. Då fungerade inte heller @-GRIS. /LG 150321


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi befinner oss i en mellanperiod mellan julen och grillen. En ganska tyst och stilla marknad och vi förbereder oss för grillsäsongen. Flera spännande nyheter kommer att lanseras. Fortsatt efterfrågan på ekologiska grisar, kontakta din inköpare om du funderar på att ställa om din produktion.
Notering vecka 13 oförändrad.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är god efterfrågan på bl a karré och kotlett, men även påskskinka och helgskinka inför påsken. Vi höjer slaktgrispriset med 20 öre och smågrispriset med 50 öre för att bryta isen för höjningarna i vår när vi väntar den stora försäljningen av grillkött. Det är balans i slakten och för smågrisar, men vi har köpt 250 grisar från Scan nästa vecka för att möta efterfrågan på griskött.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi har fortsatt bra försäljning i och med att påsken är i antågande. Allt som slaktas säljs. Grillprodukterna börjar efterfrågas, styrt av det fina vädret senaste tiden. Fortsätter vädret att vara med oss, får vi en rekordtidig start på grillsäsongen.
-Vi höjer slaktgrisarna med 20 öre. Smågrisar och suggor oförändrat. Det är balans i slakten och brist på smågrisar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Veckan har varit hygglig, men det blev inget stort drag efter grillprodukter när vädret väntas bli kyla och snö. Det är balans i slakten och någon veckas brist på smågrisar. Vi har köpt något lass slaktgrisar från Scan, men det är ganska ofta vi byter grisar när det är brist eller överskott. Detta utöver de 1500 grisar vi legoslaktar per vecka, även rapsgrisar och kravgrisar. Vi sänker priset på sugga med 1 kr. Slaktgrisarna är oförändrade. Vi avvaktar ännu någon vecka med höjning.
-Vi gasar nu på allt vi kan bygget efter branden. Grunden är gjuten, i sommar kommer maskinerna och i augusti - september kan vi börja slakta. I dag har styrelsen hållit möte här och tittat på bygget och fått information.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Vädret är bra i större delen av norra Europa, men temperaturen är fortfarande en bit från lämplig för start på en tidigt grillsäsong. Så även om solen lyser utanför, har det inte smittat av sig på den europeiska marknaden för griskött.
-Det är dessvärre en knapp månad för tidigt att få det riktigt fina vädret i Danmark och norra Europa. Så effekten på efterfrågan har därför varit närmast obetydligt, säger Søren Tinggard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Denna vecka är andra veckan med möjlighet att skriva kontrakt på EU-erbjudandet för privat lagring av griskött. Förordningen har till syfte att stabilisera och förbättra priserna på griskött, men ännu har hjälpen dock uteblivet.
-När vi ser på de volymer som tills nu det tecknats kontrakt på, så ligger de på en låg nivå jämfört med de senaste tillfällen när vi haft möjlighet att få EU-stöd till privat lagring. Det beror på att den kontanta ersättningen ligger 35 - 40 % under det vi fick senast, som var 2011, förklarar Søren Tinggaard.
-Det är dock en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Aktörerna på marknaden opererar just nu med en mycket kort tidshorisont, så det "läggs arm" om priserna mellan säljare och inköpare.
Priserna på framändar, bog och skinkor är oförändrade. Det är just nu efterfrågan på kotlett, där den kommande påsken påverkar, medan filé och karré fortsatt är utanför säsongen.
Till länder utanför Europa är det oförändrad försäljning, med stabil avsättning till Japan och god efterfrågan från Kina på speciellt kött med ben.


ISN, Tyskland
Marknaden i balans igen, botten är nådd
EUs marknad för slaktgrisar är lite orolig igen. Priserna i flera länderna visar endast liten rörelse, men den försvagade tyska marknaden ledde till en prissänkning på 3 cent och den kunde inte kringgås av vissa länder. Tyska prisfallet får mest tillskrivas att stora utbjudna volymer inte hade motsvarande efterfrågan på köttmarknaden.
Det belgiska grispriset gick ned lika mycket. Österrikarna är inte lika pessimistiska när det gäller situationen som den är på grismarknaden. Med hänvisning till hur priserna utvecklas i Tyskland och till de österrikiska köparnas efterfrågan, gick österrikiska priset ner något. Holländska också, dvs endast delvis av det tyska fallet.
Oförändrat blev det i Spanien och Danmark. I Frankrike blev det en svag positiv förändring. England fick upp sina priser ytterligare. Ovanpå detta fick England nytta av valutakursen.
Trend för tyska marknaden: Situationen blir allt mer avslappad dag för dag. Enligt marknadens aktörer har grisköttet i lager sålts ut helt och marknaden är i balans. Priserna ser därför ut att utvecklas mer plant i fortsättningen.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Håll Svensk-Köttgrytan kokande
Vi kan glädja oss åt att vår inhemska produktion av kött går bättre. Men än är det långt kvar till break-even-Point för grisköttet. Svensk-köttmärket har fått ett bra genomslag i marknaden. Men alla varumärken måste underhållas genom att hela tiden fylla på med nyheter av alla dess slag. Det gäller det som vi bönder står för med vår produktion men även info kring köttindustrin och fortsatta recept och användningsområden. Ett bra exempel är hur ICA med sin ICA-Stig hela tiden fyller på med nytt.
Vi kan inte slå oss för bröstet och tro att denna positiva medvind vi har nu varar för evigt. Jag vet att organisationen Svenskt Kött arbetar bra numera men dessvärre är det brist på pengar för att fortsätta framåt. LRF, slakten och vi alla måste se till att den positiva marknadsföringen kan fortsätta. Vi måste tänka som Frälsningsarmén ”Håll grytan kokande”
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Värmande ledartröjor och kalla fötter
Ambitionen att tillhöra den internationella eliten inom djurvälfärd, smittoskydd, restriktiv antibiotikaanvändning, etc och samtidigt representera världssamvetet för demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religiös tolerans, kvinnors lika värde, vapenexportens etik, frihandel,......kan ge en liten nation värdefulla poäng i matchtabellerna både inom och utom landet och göra att den framstår som rakryggad, trovärdig och allmänt pålitlig. Djurskydd och mänskliga rättigheter är ju frågor av ganska olika natur, men som i praktiken har många beröringspunkter som jag ser det. Plats i superligan vinns i båda fallen inte utan uppoffringar. Ledartröjorna kostar.
Här följer några lärdomar av de senare veckornas svenska djurskyddsdebatt om betestvång för mjölkkor, skyddsgrindar i grisningsboxen, planerade vetenskapliga försök rörande smågrisdödligheten samt av radbandet av, i huvudsak, självförvållade politiska och diplomatiska blågula haverier.
Vi som valt att ge råd åt djuruppfödare och konsumenter, att uppträda som experter i debatter i media, kanske till och med forska eller bara allmänt tycka, skriva eller blogga i dessa frågor inser snart, eller borde inse, att här ställs det verkligt höga krav på kompetens. God förståelse för djuruppfödningens, uppfödarens och marknadens villkor, högt pedagogisk kunnande, diplomatisk fingertoppskänsla, sinne för lagspel och en viss ödmjukhet inför den egna betydelsen, är några av de grundläggande kraven, om man ska uppfattas som expert, värd att lyssna på. I annat fall blir man lätt en djurskyddsintressenternas, konsumenternas, näringens eller världspolitikens clown. Ens röst i debatten kommer, som någon sa, att höras men uppfattas lika lite som en vilsegången åsnas skrik i ökennatten!
De senaste dagarna har den intensiva mediabevakningen av djurskyddsdebatten skapat närmast panik (kalla fötter) bland forskare, experter, akademiska byråkrater, journalister, informatörer, näringens vänner och dess fiender, m fl. Personer som sannolikt aldrig sett en försöksplan har med ljus och lyckta sökt få fatt i vad forskarna ämnar göra. Detta naturligtvis för att kunna stämma i bäcken.
Man kan urskilja två huvudgrupper i denna allmänna yra. Den ena innefattar äldre forskare och f d-ingar bland experter och förståsigpåare som tydligen är jätterädda att deras arbete ska bli glömt, nu när både konkurrenskraftsutredningen, näringsministern och LRF aviserat att debatten ska hyfsas och vetenskapliga belägg införskaffas, där så mycket länge varit självklart för de frälsta. Det stora bekymret kan sammanfattas så: Vi hinner kanske inte få någon staty framför domkyrkan och är helt glömda om några år!
Den andra gruppen är yngre forskare och andra som är mitt i karriären och inte vet vem man ska hålla på för att inte komma att framstå som mindre vetande, den dag framtidsvisionen för svenskt jordbruk tagit form. Knepigt val, då man ju inte både kan äta upp mackan och ha den kvar!
En sak är klar: Det måste till någon dj...... SAMORDNING i jordbrukspolitiken (fritt efter kommunisten Hermansson) i ett land som har kommersiella ambitioner inom livsmedelssektorn och siktet inställt på goda globala handelsrelationer. Vi kan inte ha en falang som förorda ökad produktion och en som (kanske omedvetet) bäddar för svenskt jordbruks avveckling och landsbygdens sotdöd. Amatörmässiga solouppträdanden kan inte godtas varken på djurskyddsområdet eller inom diplomatin.
Det hastar med idéer till nytänk och alla inklusive näringsministern, LRF och KSLA inbjuder oss att komma med förslag till lösningar under det kommande året. Idélösheten är utmanande läser jag i Sydsvenskan. Så ställ upp med ditt kunnande och håll fötterna varma.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hög tid att byta perspektiv – från producent till konsument
Konkurrenskraftutredningen har ett tydligt primärproduktionsperspektiv. Man kan fråga sig varför LRF, producentorganisationer och lantbrukspress är så nöjda med utfallet, medan representanter för konsument- miljö -och djurskyddsorganisationer och dagligvaruhandeln är undrande eller starkt kritiska. Nu måste man vända på perspektivet och i alla högsta grad involvera de som påverkar efterfrågan och utbudet av svenska produkter. Sven- Erik Bucht talade om att bönderna och konsumenterna ska kroka arm, men det krävs nog mer av en ringdans. De regionala mötena får inte bara inkludera producenter. Bjud in konsument- miljö och djurskyddsföreningar! I utredningen finns en tilltro till att svenska konsumenters höga förtroende för svenska livsmedel inte skulle påverkas av att Sverige EU-anpassar sitt regelverk till EUs. Med tanke på debatten i svenska media (och även danska) kring djurhållningsfrågor och kanske f f a svensk kontra dansk grisproduktion och antibiotikaförbrukningen till djur i andra EU-länder, är detta minst sagt förvånande. Det är ju tack vare mediauppmärksamheten och ökad engagemang i frågor som djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, som ICA har haft möjlighet att marknadsföra svenska mervärden med ett merpris. Och att man rejält har ökat försäljningen av svenskt kött och kyckling. Har man inte heller uppmärksammat att den tidigare så kritiserade livsmedelskedjan Lidl nu säljer svenska mejeriprodukter och svenskt kött under egna EMV.
Utredningen och LRF talar om djuromsorg på annat sätt än lag. Jag förutsätter dock att man inte glömt bort att EU har ett stort antal djurskyddsdirektiv, som måste tåla granskning vid en FVO-inspektion. Även regeringen talar om ökad produktion på mer marknadsmässiga grunder. Innebär det att man tänker sänka ambitionerna i djurskyddsförordningen? Man ska vara klar över att svenska konsumenter i hög omfattning förutsätter att vi sätter en gemensam ribba i form av svensk lagstiftning. Det kan gälla livsmedelsäkerhet eller djurskydd. Var finns den djupa och breda analysen kring varför det gått som det gått med den vikande konsumtionen av svenska livsmedel. Att skylla på några svenska särregler inom djurskyddsområdet är att göra det alldeles enkelt för sig. Sedan år 2000 gjorde LRF vartannat år breda och djupa konsumentstudier. Dessa innehöll också analyser och grupperingar av konsumenterna som vägledning för den fortsatta kommunikationen och åtgärder. Den sista genomfördes 2006. Visst har LRF gjort konsumentenkäter sedan dess, men det är analysen och åtgärderna, som jag saknat.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 13

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,00 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,70 14,50 14,50 14,50
HKScan Agri *** 70-99,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Plus ** 75-99,9 13,70 13,70 13,70 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans överst balans -
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 13 v 12 v 11
11,50 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,20 9,20
25,42 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,18 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,51 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
18 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,04 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,43 1,47 1,47
- D:o svenska*** - - - - -
17 mar jämförbara**
16,54 England - 1,775 1,732 1,586 1,466
14,56 Italien - 1,563 1,570 1,576 1,576
14,24 Spanien - 1,528 1,528 1,525 1,499
13,28 Frankrike - 1,425 1,417 1,409 1,389
12,73 Österrike - 1,366 1,386 1,417 1,417
12,53 Tyskland - 1,346 1,376 1,416 1,416
12,67 Danmark - 1,360 1,362 1,416 1,336
12,43 Irland - 1,334 1,334 1,334 1,305
12,89 Tjeckien - - 1,384 1,365 1,365
13,00 Polen - - 1,395 1,425 1,370
12,08 Belgien - 1,297 1,334 1,371 1,371
11,77 Holland - 1,263 1,272 1,320 1,320
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 mars
10 mars
3 mars
24 feb
Utbud
2205
2610
2795
3455
Sålda
2205
2610
1535
2693
Medelpris, euro
1,45
1,44
1,45
1,50
Lägst
1,42
1,42
1,43
1,49
Högst
1,46
1,44
1,46
1,51
Medelpris, skr
13,51
13,11
13,38
14,10

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 7,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
6,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
14,08
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,20
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
12,92
12,87
12,74
12,85
12,87
12,75
12,54
Dollar 8,71 8,57 8,35 8,28 8,33 8,37 8,25
Euro 9,32 9,11 9,23 9,40 9,51 9,48 9,39
Dansk 1,25 1,22 1,23 1,25 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,09 1,08
Yen 7,22 7,08 6,97 6,97 7,02 6,95 7,03
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,00 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 560 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 465 465 465 465
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan brist - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
242
Basis 7 kg 194 194 195 195 189
420
Basis 30 kg 336 336 337 337 328
248
SPF+Myc 7 kg 199 199 200 200 194
426
SPF+Myc 30 kg 341 341 342 342 333
253
SPF 7 kg 203 203 204 204 198
431
SPF 30 kg 345 345 346 346 337
1097
Økologi 30 kg 878 863 863 848 826
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
577
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
456
VEZG 28 kg 49 49 - - 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.