@-GRIS 27 mars 2015
Senaste uppdatering gjord 28 mars 11,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Skövde höjer 60 öre, Dahlbergs 30 och Scan 20 v 14
Innevarande vecka höjde flera slakterier sina grispriser, nästa vecka kommer resten. Skövde höjer priset 60 öre och hamnar på 14,30 kr, Dahlbergs höjer 30 öre och hamanr på 14,60 och Scan höjer 20 öre och hamnar på 14,20 kr. Men Skövde har sitt golvpris på 14,50 kr.
Våren börjar alltså göra sig påmind i pristabellen och blir det en bra grillsäsong utlovas fler höjningar. Skövde hänvisar till en ny avtalsperiod, som är kvartal, som grund för sin höjning.
-En bra grillsäsong kan dock ge fler höjningar och även kvartal 3 och 4 väntas ge höjningar. Blir vädret bra kan vi vänta en bra prisutveckling, säger Ove Konradsson.
Det som inte är bra är att det synts tyskt kött i flera butiker. City Gross sålde tyskt griskött på kampanj i veckan och även Coop har tyskt i hyllorna. Enligt uppgift ytterligare ett par kedjor, men inte Ica, sägs det. Orsaken till det tyska köttets återkomst lär vara billigare euro och sänkt tyskt grispris. I Tyskland är dock marknaden positiv och i balans, så priserna kan gå upp inom kort. Internetauktionen indikerar en försiktig höjning, om vi kan lita på den historiska utvecklingen.
Djuromsorgsprogrammet, det som valsat runt i medierna senaste tiden, presenterades vid Gård & Djurhälsans vårkonferens för en vecka sedan. Om några dagar ska resultaten av en pilotstudie lämnas till Jordbruksverket och Sveriges Grisföretagare ska söka Jordbruksverkets tillstånd för ett kontrollprogram.
Några detaljer redovisades inte vid veterinärernas vårkonferens, med hänvisning till att alla resultat inte var sammanställda.
Det har också framgått att SLU ska göra en vetenskaplig studie som kan ta ett par år att genomföra.
Kontrollprogrammet syftar till att få fler överlevande smågrisar, korta ditiden, minska utslagningen av suggor, minska skadorna på suggorna under brunstperioden, samt givetvis öka konkurrenskraften hos svensk grisproduktion. Det värsta som kan hända svensk djuromsorg är att svensk grisproduktion minskar och fler grisar föds upp i andra länder.
Det är mycket som utvecklats under åren sedan djurskyddslagen klubbades, både djurmaterial, byggnader, foder och skötseln. Detta har inte föranlett några ändringar av lagen. Resultatet är att svensk konkurrenskraft försämrats och svensk grisproduktion håller på att slås ut.
Kritikerna skjuter främst in sig på att skyddsgrindar och sinsuggbås föreslås få användas en kort tid för att skydda smågrisar och suggorna. Jag kan i alla fall konstatera att förståelsen för att smågrisarnas liv är värda något i dagens debatt. När djurskyddslagen kom till var fokus mest inställd på suggornas välfärd. /LG 150327


Marknadskommentarer
HKScan Agri
HKScan Agris notering slaktgris höjs med 20 öre/kg vecka 14. Smågrisnotering höjs 15 kr per smågris vecka 14 och marknadstillägg är oförändrat.
Påsken står för dörren och därmed startskottet för grillsäsongen. Vi börjar också förbereda jul 2015 och påbörjar inlagring av råvara.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på rätt bra med försäljningen, men det är inget som sticker ut. Priserna är oförändrade och balans på allt.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden för gris är fortsatt bra. Vi startar försäljningen av grillprodukter nästa vecka inför påsken. Hoppas naturligtvis på fint väder så att vi får en bra start på grillsäsongen.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi höjer slaktgrisarna med 60 öre v 14 och smågrisarna med 75. Orsaken är nytt kvartal med nya avtal med handeln. Vi har kvartalspriser med många kunder. Det är god efterfrågan på svenskt griskött och vi har lyckats höja priserna.
-Golvpriset är oförändrat. Går man igenom golvpriset är detta ok. Golvpriset är en garanti för lägsta betalning oavsett notering.
-Prognosen är att det blir fler höjningar under kvartal 2, men för kvartal 2 är det vädret som bestämmer eftersom gillvarorna har så stor påverkan på grispriset. Den kvartalsprognosen är därför osäker. Vi tror på fortsatta höjningar kvartal 3 och 4.
-Tyvärr ser vi tyskt griskött i butikerna igen. Det beror dels på att tyska grispriset gått ner kraftigt igen, dels på billigare euro.
-I veckan har jag varit på den stora teknikmässan Anuga FoodTec i Tyskland. Där finns allt för för slakt, förädling och förpackning upp till småskaliga slakterier. Robotisering är det viktigaste intrycket. I stället för folk blir det robotar i lokalerna, som plockar, väger och packar. Kriget om slakteriernas kunder står inte enbart om köttet, utan också om förpackningarna.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Vi höjer slaktgrisen med 30 öre vecka 14. Vi har balans med slaktgrisar och liten brist på smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Även om påsken närmar sig är efterfrågan på griskött i Europa fortsatt moderat. Vid sidan av marknaden rullar EUs förordning om privat lagring (PL) vidare, men den har inte blivit den önskade katalysatorn för prisernas utveckling.
-Vi hoppades att PL skulle driva upp priserna, men den önskade ketchup-effekten har dessvärre uteblivet. För oss är det dessvärre inte överraskande, eftersom bidraget till lagringen är på en så låg nivå. De volymer som lyfts undan marknaden är så små, att de inte hjälper till att driva upp priserna, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
-PL har dock medverkat till stabilisera priserna. Priserna på framändar är dock fortsatt under press, medan efterfrågan på mittstycken och skinka är stigande. Så där pekar pilen en aning uppåt.
-Det är helt klart att det blivit mera lugn på köttmarknaden och vi hoppas på varm och tidig vår i södra Europa. Det vet vi av erfarenhet driver upp marknaden, säger Søren Tinggard.
Försäljningen till länder utanför Europa är stabil. Den kinesiska marknaden förbättras, medan aktiviteten i Japan är moderat.


ISN, Tyskland
Stabila priser i EU och goda utsikter
Marknaden för slaktgrisar i EU uppvisar en avslappnad och stabil sida denna vecka. De flesta priser stod stilla. Tillgång och efterfrågan är i balans.
Holländska priset steg något, med 0,9 cent och marknaden är positiv. Efter den stora höjningen tidigare kunde engelska priset inte upprätthålla sin nivå, utan gav efter som följd av stora utbud och svag efterfrågan.
Trend för tyska marknaden: Utbjudna volymer möter god efterfrågan hos en del kunder. I vissa fall kan fler partier än som erbjuds placeras. Industrin har svårt att inse att priserna behöver höjas. Sammantaget bör en måttlig prishöjning ligga inom räckhåll.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Prisa den som prisas bör
Hushållningssälskapet i Uppland utser grisbonden Jonas Sandgren till årets bonde! I Norrtälje tidning säger Jonas att han brinner för grisproduktion. I dagens Land läser vi att samme Jonas lägger ner hela sin grisproduktion efter en djup konflikt med först Scan, senare Skövde slakteri. Det är inte första gången som Lithell och hans hejdukar behandlar leverantörer illa. Samma Hushållningssällskap utsåg en kvinna för några år sedan till årets bonde. Hon kallar sig för ekologisk bonde och jag vet ingen i södra Uppland som har så mycket tistlar på sina åkrar som hon. Vilka parametrar går de i Upplands Hushållningssällskap efter? Saknar man helt kunskap om bönderna inom sitt område?
Grisgeneralen kan denna vecka jubilera med att ha passerat 40000 besök på sin blogg med hittills 184 inlägg. Bloggen har besök från ett fyrtiotal länder och startades i december 2011. Dessutom vet jag att kanske ännu fler läser bloggen på Lannhards grisportal. Jag uppfattas ibland som väl mycket kritiserande, men dessa har gjort rätt för det och sanningen gör ibland ont. I fortsättningen blir det mera, framförallt om banker och dess många gånger urvidriga och okunniga behandling av oss kunder.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Efterfrågan på svensk köttråvara i korven ökar. då borde det också gå att öka efterfrågan på svensk ost
Uppgivet, som om det skulle vara ett axiom, hävdar Palle Borgström, LRF Mjölk och Torbjörn Iwarsson och Lydiah Wålström i DN att konsumenterna bara marginellt värdesätter svenska mervärden i dryckesmjölk. När det gäller ost är man enligt dessa ointresserad av råvaran och var mjölken kommer från. Men har vi verkligen fått chansen att välja. Så sa man en gång i tiden också om svenska charkprodukter. Konsumenterna kanske valde svenskt färskt kött, men 70 % av grisen hamnade i korven. Och där var det ointressant om råvaran var svensk, påstod tyckarna i slaktbranschen.
Så ser det inte ut längre. Antibiotikaanvändning och grisknorrar uppmärksammade svenska konsumenter och svensk dagligvaruhandel på att svenska grisar har en fördel från livsmedelsäkerhets- och djurskyddsynpunkt. Nu satsar ICA på svensk köttråvara i sin falukorv och fler charktillverkare följer efter.
Och varför ska svensk mejeribransch och svenska mjölkbönder bara uppgivet konstatera en nedåtgående trend med ökad import, utan att ens lägga manken till och jobba för att öka försäljningen av svensk ost – om den finns. Jag har tjatat på Arla i tjugo år om att ursprungsmärka sina produkter och en liten förbättring har skett. Bregott-reklamen visar kor på bete, men att detta är unikt för Sverige har Arla aldrig kunna tala om, eftersom mjölkråvaran ibland kommit från Danmark.
Det är inget särskilt unikt som Ivarsson och Wåhlström i övrigt föreslår för att rädda svensk mjölkproduktion – nej till beteskrav (för alla nötkreatur), skatter och GMO-frihet Det intressanta är att man ber Konkurrensverket se över mejeristrukturen. Man talar om avveckling av gemensamma branschriktlinjer, som nej till Belgisk Blå och att ha importerade djur i sina besättningar, m m. Jag ifrågasätter verkligen att detta skulle allvarligt minska kostnaderna. Däremot är det intressant att utvärdera Arlas domineranade ställning. Arlas modell att betala lika pris till alla sina leverantörer/medlemmar oberoende av ursprungland har sannerligen inte gynnat en marknadsföring av unika svenska mervärden. För svenska mjölkbönder utmärker sig för att ha tydliga svenska värden – alla svenska kor ska ut på bete och har en unik låg antibiotikaförbrukning till djur. Samtliga svenska mejeriföreningar säger nej till GMO. Men vilka konsumenter vet det? Mejeriföreningarna har aldrig varit särskilt tydliga med marknadsföringen varför det är viktigt att välja svenska mjölkprodukter inklusive ost.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 14

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,00 15,00 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,70 14,50 14,50
Dalsjöfors 75-99,9 14,70 14,70 14,50 14,50
Dahlbergs 76-93,9 14,60 14,30 14,30 14,30
Skövde Plus ** 75-99,9 14,30 13,70 13,70 13,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,20 14,00 14,00 14,00
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans - - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 14 v 13 v 12
11,40 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,20 9,20
26,83 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,85 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,17 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,49 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
25 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,03 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,40 1,43 1,47
- D:o svenska*** - - - - -
24 mar jämförbara**
16,05 England - 1,724 1,775 1,732 1,586
14,74 Italien - 1,584 1,563 1,570 1,576
14,22 Spanien - 1,528 1,528 1,528 1,525
13,30 Frankrike - 1,429 1,425 1,417 1,409
12,71 Österrike - 1,366 1,366 1,386 1,417
12,67 Danmark - 1,361 1,360 1,362 1,416
12,53 Tyskland - 1,346 1,346 1,376 1,416
12,41 Irland - 1,334 1,334 1,334 1,334
12,69 Tjeckien - - 1,364 1,384 1,365
12,49 Polen - - 1,342 1,395 1,425
12,07 Belgien - 1,297 1,297 1,334 1,371
11,84 Holland - 1,272 1,263 1,272 1,320
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
24 mars
17 mars
10 mars
3 mars
Utbud
2540
2205
2610
2795
Sålda
1320
2205
2610
1535
Medelpris, euro
1,46
1,45
1,44
1,45
Lägst
1,43
1,42
1,42
1,43
Högst
1,47
1,46
1,44
1,46
Medelpris, skr
13,59
13,51
13,11
13,38

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 7,75 7,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
6,69
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
15,05
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,54 13,54
Finland
8,20
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,45
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
12,62
12,92
12,87
12,74
12,85
12,87
12,75
Dollar 8,45 8,71 8,57 8,35 8,28 8,33 8,37
Euro 9,31 9,32 9,11 9,23 9,40 9,51 9,48
Dansk 1,24 1,25 1,22 1,23 1,25 1,27 1,27
Norsk 1,08 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,09
Yen 7,12 7,22 7,08 6,97 6,97 7,02 6,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,25 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,00 19,00 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 560 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 465 465 465
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan brist brist - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist balans
Dahlbergs Slakteri brist - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
240
Basis 7 kg 194 194 194 195 195
416
Basis 30 kg 336 336 336 337 337
246
SPF+Myc 7 kg 199 199 199 200 200
422
SPF+Myc 30 kg 341 341 341 342 342
251
SPF 7 kg 203 203 203 204 204
427
SPF 30 kg 345 345 345 346 346
1088
Økologi 30 kg 878 878 863 863 848
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
577
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
456
VEZG 28 kg 49 49 49 - -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.