@-GRIS 10 april 2015
Senaste uppdatering gjord 10 april 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland och Danmark höjer v 16
Tyska grisföretagarna håller tillbaka leveranserna av slaktgrisar vad man kan inför väntade grillsäsongen, vilket säkert medverkat till att tyska priset stiger hela 5 cent v 16 pga stor efterfrågan. I Danmark stiger priset 20 øre. I Sverige däremot, ligger grispriserna stilla. Enda rörelsen är att Ginsten och Dahlbergs höjer smågrisarna 50 öre per kg och Dalsjöfors med 10 kr per smågris. Nästan alla slakterier har brist på smågrisar, men Ginsten har balans.
Värmen har kommit till södra Europa och är på väg norrut. I Tyskland ska det bli grillväder i helgen och även i södra Sverige ska det bli årshögsta temperatur. Det sätter igång efterfrågan på grilldetaljerna och i varje fall ett svenskt slakteri stod i valet och kvalet att höja grispriset än en gång denna säsong.
-Vi måste få fart på fläsktvåan, säger Ove Konradsson även den här veckan. Det är charkråvaran som bromsar ett rejält förbättrat svenskt grispris. Alla som kan påverka innehållet i korven, gör det!!
Slakterierna söderöver fortsätter att bli större och större, icke sällan genom sammanslagning. Nyligen fick vi se Danmarks största slakterier gå samman, Danish Crown och Tican. Myndigheterna som värnar om konkurrensen sa ja till fusionen. Nu ska två av de största slakterierna i Belgien gå samman och de sammanslagna företagen under namnet Belgian Pork Group ska slakta en tredjedel av de belgiska grisarna. Det går även rykten om att det nyfusionerade Danish Crown är ute och jagar mer samarbete i Europa, utöver det slakteri man köpte för ett antal år sedan. En tidsfråga, skriver ISN. Att vara störst är inte nog i Europa, andra slakterier nafsar snart i hälarna. DC har tappat slakt både i Tyskland och Danmark och danska enheterna slaktade 14,6 milj grisar senaste året. Tyska 2,6. Det blir 17,2 milj. Räknar man in KLS Ugglarps och enheterna i England och Polen, så blir det 22 miljoner.
Tönnies, Vion, Westfleisch och Danish Crown, det är de största slakterierna i Tyskland. Tönnies är klart störst med drygt 17 milj slaktade grisar, efter att ha gjort ett bra slaktår med kraftfull ökning. Vion har även 2014 tappat grisar och lagt ner slakterier, medan Westfleisch också ökat och Danish Crown alltså minskat. De tre största tyska slakterierna har 55 % av slakten och alla vill bli större. Det finns många slakterier i Tyskland, så det är bara att vänta att det ska ske fler fusioner. Orsaken uppges ofta vara att handeln är så väldigt koncentrerad och stark. De fyra största livsmedelskedjorna har 85 % av marknaden och den koncentrationen vill slakten matcha för att ha kraftfulla skuldror att sätta emot i förhandlingarna.
En del av det här här hämtat från ISN, som också säger att det är handeln som driver kraven på köttet. Förutom priset är det kvalitet och andra egenskaper, som etik, antibiotikastatus, m m. Ett hopp alltså för vår svenska gris. /LG 150410

Marknadskommentarer
HKScan Agri
En normal vecka för årstiden dock har delar av landet fortfarande vinter eller ganska kallt väder vilket försenar starten av grillsäsongen. Notering oförändrad vecka 16.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har fungerat bra med försäljningen denna vecka. Nu utlovas varmare väder, vilket är positivt för försäljningen.
-Det är balans både i slakt och förmedling. Vi höjer smågrisarna 50 öre.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Veckan som varit var som förra veckan, bra försäljning med smygande start av grillprodukter. Tyvärr lite trögt med industriråvaran.
-Balans i slakten, brist på smågrisar, som vi höjer med 10 kr st.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Fläsktvåan är trög, men även skinkan. Vi måste få tillverkarna av chark att använda svensk charkråvara och att märka den med Svenskt Kött-märket. En del tillverkare börjar gå över till svenskt kött, men långt från alla. Kan vi få snurr på charkråvaran, skulle detta kunna göra mycket på grispriset. Folk förstår inte hur viktigt priset på charkråvara är för grisens pris. Svenskt Kött måste givetvis även kontrollera att reglerna efterlevs.
-Påsken har visat hur handeln använder skinka som lockvara. Köp för xxx kr, så får du köpa skinka billigt, står det i marknadsföringen. Det händer att handeln tar viss förlust på skinkan för att få kunder till butiken.
-Priserna är oförändrade, det är balans i slakten och en mindre brist på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Vi höjer smågrisen med 50 öre fr o m vecka 16. Vi har balans i slakten. Nu ser vi fram emot att värmen och våren kommer.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Under påsken har våren fått fäste i de sydliga delarna av Europa och både sol och värme ser nu även ut att breda ut sig norrut, vilket även sänder värmande vindar över grispriserna.
-Traditionellt har vi god försäljning fram till påsken, varefter efterfrågan faller efter helgdagarna. I år har den tidiga påsken medfört mindre prishöjningar än normalt. I gengäld har det goda vädret nu medfört en ökad efterfrågan på färska köttdetaljer. Det är lite av den omvända värden i år, men just nu är utvecklingen alltså positiv, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på skinka och framändar är stabila, medan efterfrågan på både bog och kotlett just nu är stigande. Samtidigt är det god avsättning på ryggfläsk till den engelska baconmarknaden.
-Det är ett begynnande intresse för karré, men vi ska nog ett par veckor längre fram innan vi riktigt kommer in i grillsäsongen, där vi typiskt ser efterfrågan på just karré stiga markant, säger Søren Tinggaard.
Att det är sommar på väg smittar även av sig på priserna på suggkött. Vi märkte ett något större intresse från industrin till och efter påsk.


ISN, Tyskland
De europeiska marknaderna rör sig inte
Det är fortfarande ingen större rörelse på de europeiska marknaderna för slaktgrisar. I nästan alla länder talas det om omfattande volymer slaktklara grisar, trots att försäljningen av griskött gått bra under påskveckan. Förutom i Tyskland är det därför balans på marknaderna i Frankrike, Spanien, Belgien, Holland, Österrike och Danmark.
I Frankrike blir grisföretagarna allt mer desperata över sin ekonomiska situation och griper till ytterligheter för att få uppmärksamhet. Några grisbönder ställde till det i kedjan Leclerc och satte eld på några av kundvagnarna. En liten ljuspunkt i Frankrike är dock att några slakterier fått lov att exportera till Kina.
I Belgien var det stora samtalsämnet fusionen mellan de två slakterierna Covalis och Westvlees till det nya namnet Belgian Pork Group. Det nya slakteriet ska slakta 4 miljoner grisar per år och innehar därmed ca en tredjedel av belgiska marknaden.
Tendens på tyska marknaden: Det hörs övervägande positiva kommentarer kring tyska påskhandeln. Priserna på de dyrare detaljerna kunde höjas och även volymmässigt var försäljningen tillfredsställande. Detta avspeglade sig även på marknaden för slaktgrisar. Det försvann slaktdagar under påskhelgen, men slaktbanden har gått för fullt de övriga dagarna och slakteriernas efterfrågan har inte kunnat täckas helt. Det spås också sommarliknande väder, varför efterfrågan på slaktgrisar stiger ytterligare. Grisföretagarna har hållit igen på slaktanmälningarna flera veckor nu, så en prishöjning är oundviklig. Det låga utbudet syns även på internetauktionen, där priset steg till 1,48 €


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem bör betala offentliga köttkontrollavgiften?
Som företagare har vi fått vänja oss vid att våra leverantörer från tid till annan höjer sina priser mot oss.Det heter ofta ”pga framförliggande kostnader som vi inte råder över, ser vi oss nödsakade att höja våra priser med si och så mycket”.
Hur är det inom grisproduktionen? Alla tillkommande kostnader + frakt läggs på livdjuren. Då vi säljer dessa till slakt får vi ännu en gång avdrag för det ena och det andra. Det är branschgemensamma kostnader som bl a går till Svenskt Kött och en klassningsavgift. Dessutom tar man ut en offentlig kontrollavgift för köttet om 19 öre per kg slaktat kött. Varför skall det drabba leverantören då detta är till för köparen och slutligen konsumenten som ger god livsmedelssäkerhet och garanterat bra kvalitet. Om inte konsumenten skall betala avgiften så får väl Åsa Romson göra det. Det är stora pengar vi talar om för oss producenter 2,5 milj grisar á 88 kg = 42 milj kr per år som borde vara i våra kassor.
Varför tar inte SGF och det likaledes sovande LRF-kött tag i denna fråga?
Nu verkar det som att vårbruket drar igång i Mälardalen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Vadå, internationellt likvärdiga villkor?
KSLA hade igår bjudit in till sammankomst under rubriken: Svensk mat på världens fat”. Med utgångspunkt från Konkurrenskraftutredningen, ska export, i sin bredaste bemärkelse bli en del av lösningen på svenskt jordbruks konkurrenskraft. Något förvånande, eftersom det är ju en del av kritiken, att Sverige hade orealistiska förväntningar inför EU-inträdet, om export av svenska livsmedel. Har vi bättre konkurrenskraft för export idag, som medlemmar i EU? Och var finns vi svenska konsumenter? Patrik Myrelid, Lantmännen talade om starka värdekedjor, men också om kravet på internationellt likvärdiga villkor, utan att förklara vad han menade med det. För Lantmännen är det ju framför allt spannmål och spannmålsprodukter man exporterar och då är väl knappast svenska djurskyddsregler ett problem. Har man glömt att Sverige är med i EU, som har regler för miljö, bekämpningsmedel och livsmedlens och fodret säkerhet. En del av det regelverket kommer från det som Sverige tillämpade innan EU-inträdet. Om Lantmännen i Kina talat om livsmedelsäkerhet så antar jag att det var något som man anser att Sverige är bra på – eller? Fredrik Torehammar, Livsmedelsföretagen, fick inte svara på min fråga om hur stor andel av den svenska livsmedelsexporten, som bygger på svenska råvaror (förutom vodka). Han framhöll att det var nödvändigt med ett frihandelsavtal mellan EU och USA eftersom den svenska exporten till USA minskat från 15 – 7 %. Men ett sådant avtal skulle i andra ändan innebära marknadstillträde och import av produkter producerade på ett helt annat sätt än i EU. Det gäller bl a användningen av kemikalier, antibiotika och djurskydd. Skulle det gynna Sveriges bönder?
I debatten kring Konkurrenskraftutredningen och en svensk livsmedelstrategi odlas några mantran, som det kan vara bra att ifrågasätta. Konkurrenskraftutredningen utgår från fakta, som inte har beaktat utvecklingen under 2014. Man talar om skräckscenarior om fortsatt minskat värde av svensk livsmedelsproduktion om man inte gör någonting. Har man missat det faktiskt allmänt omtalade trendbrottet när det gäller svensk köttkonsumtion och svensk produktion. Svensk produktion av nöt, gris och lamm har ökat och importen minskat, för griskött med hela 6,9 %. Importen av fågelkött ökar, men det gör också den svenska produktionen. Visst, man ska inte ropa hej, men förhoppningen är att man får en positiv spiral, som manar till nya investeringar. Sorgebarnet är den bl a ökade ostimporten.
Det finns ett annat mantra som ständigt upprepas om att hälften av vad vi äter är importerad mat. Var kommer den uppgiften ifrån? Och hur har man beräknat denna? När det gäller frukt och grönt är importandelen hög (onödigt hög?) och det finns en mängd andra livsmedel, som vi inte kan producera i Sverige. Men om den svenska självförsörjningsgraden (ett uttryck som man inte får använda) ligger på närmare 70 % för fågel – och griskött, 90 % för ägg, 53 % för nötkött och närmare 100 % på dryckesmjölk? Visst har importandelen på svensk ost ökat till 60 %, men ge livsmedelshandeln bra argument för svensk ost, så kanske det blir, som med svenskt griskött och svensk korv d v s efterfrågan ökar kraftigt. Med domedagsprofetior får vi inte framtidstro hos producenterna och vi som konsumenter vill ha ”närproducerat”, tryggt och hållbart producerat. Och vi är beredda att betala.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 16

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Dahlbergs 76-93,9 14,60 14,60 14,60 14,30
Skövde Plus ** 75-99,9 14,30 14,30 14,30 13,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,20 14,20 14,20 14,00
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 16 v 15 v 14
11,75 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,40 9,20 9,20
26,58 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,85 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,20 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,54 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
9 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,54 Tyskland, 56 % 1,45 1,40 1,40 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
7 apr jämförbara**
16,19 England - 1,714 1,727 1,724 1,775
14,82 Italien - 1,587 1,606 1,584 1,563
14,27 Spanien - 1,528 1,528 1,528 1,528
13,34 Frankrike - 1,429 1,432 1,429 1,425
12,95 Polen - - 1,387 1,341 1,342
12,68 Tjeckien - - 1,358 1,365 1,364
12,68 Danmark - 1,358 1,359 1,361 1,360
12,57 Tyskland - 1,346 1,346 1,346 1,346
12,56 Österrike - 1,345 1,345 1,366 1,366
12,45 Irland - 1,334 1,334 1,334 1,334
12,23 Belgien - 1,310 1,310 1,297 1,297
11,88 Holland - 1,272 1,272 1,272 1,263
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
7 april
31 mars
24 mars
17 mars
Utbud
2760
2735
2540
2205
Sålda
2760
2735
1320
2205
Medelpris, euro
1,48
1,46
1,46
1,45
Lägst
1,45
1,45
1,43
1,42
Högst
1,50
1,48
1,47
1,46
Medelpris, skr
13,82
13,59
13,59
13,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 7,75 7,75 7,75 7,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
7,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 5,40 5,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,94 13,94
Finland
8,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 4,40 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
12,90
12,81
12,62
12,92
12,87
12,74
12,85
Dollar 8,68 8,63 8,45 8,71 8,57 8,35 8,28
Euro 9,34 9,31 9,31 9,32 9,11 9,23 9,40
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,25 1,22 1,23 1,25
Norsk 1,07 1,07 1,08 1,04 1,05 1,07 1,09
Yen 7,22 7,22 7,12 7,22 7,08 6,97 6,97
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,50 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,50 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,25 19,25 19,25 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 570 560 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 465
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri brist brist brist -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 200 194 194 194 194
431
Basis 30 kg 345 336 336 336 336
256
SPF+Myc 7 kg 205 199 199 199 199
437
SPF+Myc 30 kg 350 341 341 341 341
261
SPF 7 kg 209 203 203 203 203
442
SPF 30 kg 354 345 345 345 345
1105
Økologi 30 kg 884 878 878 878 863
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
941
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
579
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
457
VEZG 28 kg 49 49 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.