@-GRIS 17 april 2015
Senaste uppdatering gjord 17 april 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset upp ytterligare 5 cent, danska 20 øre
Tyska grispriset fortsätter uppåt i samma takt även v 17, dvs med 5 cent till 1,50 €. Priset har därmed gått upp 10 cent på två veckor. Tyska auktionen över internet indikerar fortsatta höjningar och stannade på 1,55 €.
Danska priset följer med, men i makligare takt 20 øre. Orsaken till de goda priserna på kontinenten är bra väder söderut och 1 maj. Att 1 maj inträffar på en fredag innebär långhelg och därmed en ännu matgladare valborgshelg än vanligt med förhoppningsvis grillning.
I Sverige är det f n inte lika fint väder och därmed blir det inga prishöjningar. Jag hann inte ragga upp alla priser den här veckan, men hittills är det ingen höjning.
Det rör sig nu i USA vad gäller bekämpningen av MRSA och kampen mot överanvändning av antibiotika. Obama meddelade nyligen en handlingsplan för de närmaste fem åren där USA ska minska användningen av "onödig och olämplig" antibiotika inom humanmedicinen och försöka få bort användningen av medicinskt viktig antibiotika som tillväxtfrämjare i animalieproduktionen. Den icke medicinskt viktiga antibiotikan till djur sägs dock inget om.
Läkemedelsresistenta bakterier orsakar 23 000 dödsfall och 2 miljoner sjukdomar varje år i USA. Antibiotikaresistens hotar också djurhälsa, jordbruk, och ekonomin, sägs det i handlingsplanen som kostar 1,2 milj dollar.
För att få ner "onödig" användning av av antibiotika ska nya metoder utvecklas för att rätt diagnostisera infektioner av virus och bakterier.
Har du några stordriftsfördelar att tjäna genom att samarbeta med grannarna? Hur stor ska man vara för att inte ha det? Jag läser i Landbrugsavisen att DCH International A/S överlåter åkerjorden till FirstFarm A/S mot att FirstFarm kör ut gödseln åt DCH.
-Det är bättre att koncentrera sig på det man är bra på, menar DCH som har 11500 suggor integrerat och överlåter de 2200 hektar man nu odlar till FirstFarm. Det är i Rumänien. FirstFarm menar ungefär samma, att om man kan bruka ännu mer jord och nu 10 000 hektar, så når man storleksfördelar.
Visst känns det lite orationellt att ge sig ut i vårbruket på ett antal 10-tals hektar? /LG 150417

Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vädret beter sig som det brukar i april och växlar mellan soligt och kallt med snöinslag i delar av landet. Det ryckiga vädret gör att grillsäsongen inte har kommit igång så starkt som det brukar vid denna tiden. Notering oförändrad vecka 17.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grillprodukterna börjar efterfrågas så sakteliga, men vi väntar på det riktigt fina vädret.
-Priserna är oförändrade, det är balans både i slakt och förmedling.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det har inte varit någon toppvecka pga det dåliga vädret.
-Priserna år oförändrade. Vi har ett litet överskott på slaktgrisar efter helgdagarna och en liten brist på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Medan våren fortsatt har svårt att bita sig fast i Danmark, blåser det åter denna vecka milda vindar över den europeiska köttmarknaden.
-Det är förväntningar om en stor försäljning dagarna runt 1 maj runt om i Europa. Det sägs bero på att arbetarnas internationella kampdag i år infaller på en fredag. Det öppnar möjligheten för en förlängd weekend med vännerna och givetvis god mat på bordet, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Just nu är det fortsatt god försäljning av färska detaljer och varorna säljs på en positiv marknad. Försäljningen av hela delkroppar är annars ojämn. Det är god efterfrågan på skinka och efterfrågan på bröstfläsk är bra. Den engelska baconmarknaden är oförändrad, medan framändar och kotlett går mer trögt på marknaden.
-Efter några veckor med riktigt positiv utveckling, så tar nu inköparna en funderare över situationen. De har blivit lite mer avvaktande. Därför ska vi bara hoppas på att konsumtionen runt om i Europa blir kvar på den höga nivån, säger Søren Tinggaard.
Försäljningen till länderna utanför Europa drivs av god avsättning i Kina, där det är en stigande efterfrågan, medan det är oförändrat stabil försäljning till Japan.


ISN, Tyskland
Priserna stiger och det ser positivt ut
Prisbarometern för slaktgrisar stiger i Europa igen. Denna vecka är det uppåt i de flesta länder i EU, Tyskland, Belgien, Frankrike, England och även något i Spanien.
Hittills har grisföretagarna i Österrike inte kunnat dra nytta av den generellt sett positiva utvecklingen. Det är eftersläpningen från påsken som är belastningen. Således förblev priset oförändrat, men utsikterna ser bättre ut för den kommande veckan. Enligt AMI har privat lagring av griskött endast skett i begränsad omfattning i EU. Fram till början av april har endast närmare 50 000 ton anmälts. Av den volymen svarar Spanien för en knapp fjärdedel. På andra plats kommer Danmark och tredje Polen och fjärde Tyskland. Detta kan jämföras med 2011, då det lagrades 145 000 ton i väntan på bättre tider.
Tendens på tyska marknaden: Den goda stämningen på tyska grismarknaden fortsätter. De högkvalitativa delarna, samt processat kött efterfrågas på marknaden. Efterfrågan på grillkött har också satt igång. Marknaden för kött speglar sig mycket väl i slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar. De volymer som slaktas säljs snabbt. Enligt marknadsförarna kan ännu fler grisar säljas. Priset väntas därför fortsätta uppåt.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Förklara krig mot APP!
APP är en svår lungsjukdom som kan drabba våra grisar. Det är således inte frågan om dessa APPar som finns i våra mobiltelefoner. Vi tycker att det är viktigt att vi har MRSA- och salmonellafria grisar i våra stallar och det är för konsumenterna. APP-fria grisar är till för våra grisar.
Alltfler grisbesättningar framför allt slaktgrisar drabbas av denna sjukdom. Den triggas av olika typer av stress framförallt kring hantering, vägning, slaktstämpling och kan inom ett dygn efter stressen bryta ut. Smittämnet actinobaccilus aktiveras och utsöndrar ett gift som gör djuren sjuka och i många fall uppträder dödsfall. De döda grisarna blir blå över bröstkorgen. Vidare tappar grisarna aptiten. Vad gäller utfodringen måste den mer än halveras för att undvika fodersnusk och i enskilda fall behandlas grisarna med någon antibiotika. Kontakta ALLTID din veterinär! Inför slakt och slakttransport bör du kontakta slakteriet för att få så kort tid som möjligt från utlastning till slakt.
Det måste även tas krafttag förebyggande. Ett rengörings- och desinficeringsprogram måste göras i våra stallar. Dessutom ska ett vaccinationsprogram genomföras strikt i ett halvår per besättning. Smågrisarna vaccineras före insättning i slaktsvinsstallet och där kompletteras det med ytterligare en vaccination 2-3 veckor efter insättningen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Jordbrukspolitiska återställare
Som 80-plussare blir man mer än bekymrad när man tar del av de ungdomliga förslagen från olika håll till lösningar på primärproduktionens och landsbygdens problem.
Här några snabba reflektioner.
1) Att exportera mera är räddningen, anser många. Men vi har i dag lika lite som på 1990-talet – då LRF och andra var tända på att sälja mat utomlands – vare sig det kunnande eller de volymer som krävs för en uthållig export av animalier. Det är visserligen sant att vi i det förflutna "exporterat", dvs lyckats lyfta ut tillfälliga grisöverskott vissa år. Men export värd namnet är något som producenterna kan bygga sina framtidsplaner på, det betyder upparbetade säljkanaler, konsumentupplysning av hög klass och stabila volymer av grisar etc. Det är det mer realistiskt att ta fasta på den nu ökade inhemska efterfrågan på rena svenska köttprodukter och i första hand försöka sälja dem inom landet till svenska priser.
2) Efterfrågan på svenska livsmedel utomlands ökar som aldrig förr, står det i tidningsrubrikerna. Det är sant och gäller kex, bröd, m m, Dessa produkter är i huvudsak industriens och handels babysar och de vinster, som glädjande nog görs, torde i ytterst liten grad hitta vägen till spannmålsodlarens plånbok.
3) Rädda ortens lanthandlare, så räddar du bygden, tror tydligen regeringen. Det är nog bra med en närbutik. Men landsbygden behöver i första hand närbelägen skola, fungerande bredband, postservice, vägar, mackar, reparationsverkstäder, vårdcentral, en åtkomlig bank som tjänar bygdens folk (hanterar kontanter!) och inte bara aktieägarna......., och allt det andra som krävs för kommersiell verksamhet och ett normalt familjeliv på landet. En landsbygdsforskare sa nyligen vid ett KSLA-seminaeium att hon funnit ortens lanthandel vara lättast att undvara, de flesta storhandlar med bil i tätorten! Men allt det andra är livsviktigt.
4) Konsumenterna kommer att rädda mjölkproducenterna genom att motsätta sig ändring i beteskravet, hävdar några ystra idésprutor! Min fortsatta "vetenskapliga" enkät bland de lärde i Lund (se blogg 9/15) har ytterligare stärkt mig i min förutfattade mening, att folk i allmänhet i dag vet väldigt lite om betestvång (man har varit med barnbarnen på kosläpp), bundna suggor (som inte får lägga sig på 3-5 dagar efter grisning!), salmonella (säljs det på ICA?) etc.,..... . Hur ska vi kunna utbilda och upplysa våra (unga) kunder så att de köper högprisprodukter och hur ska vi kunna övertyga en köpvillig, utvald skara i utlandet att det vi gör och gjort för våra djur är det enda rätta?
Här har våra lantbruksinriktade informatörer, informationsdirektörer, kommunikatörer, kommunikationsdirektörer och likställda något att bita i. Kanske en snabbkurs om lantbrukets villkor för de nya ungdomarna i näringsdepartementet m fl verk också skulle vara av värde.
Efter denna litania över återställare, dvs sådant som prövats tidigare och befunnits mindre dugligt, är jag väl skyldig att komma med ett eget bättre förslag. Fast får man det i min situation utan att bli kallad ond, avundsjuk, i avsaknad av sunt och säkert bondförnuft etc (se blogg 14/15)?
Det enda förslag jag kan komma med denna sena, regniga kväll knyter an till det jag sagt i tidigare bloggar: Utnyttja landsbygdens unika resurser, de 600 000 oanvända hektaren och med endast 22 personer per kvadratkilometer och en strid ström av inflyttande, nya svenskar, många landsortsbor med kunnande i bl a djuruppfödning, växtodling, trädgårdsskötsel, matberedning, m m. Kan vi så utan längre dröjsmål få en samordnad, enig riksplan för landsbygdens framtid som antyddes i tidigare blogg kan det bli riktigt bra.
Om jag får uppleva ett lyckosamt slutmål i den nu planerade utvecklingen av svensk landsbygd, lovar jag äta upp min äldsta huvudbonad, studentmössan från 1950 i original. Till dess och i väntan på allt det spännande kommer mina bloggar sannolikt att bli allt mera sporadiska.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Det fanns en tydlig strategi inför EU-inträdet
När Sveriges beslutade sig för att ansöka om medlemskap i EG (nuvarande EU) blev det den borgerliga regeringen som fick driva förhandlingarna. Dessa leddes av Ulf Dinkelspiel och med Karl-Erik Olsson som jordbruksminister. LRF tog klart ställning för ett medlemskap. Skälet var bl a att man bedömde att en EU-reglering av jordbruket var att föredra framför svensk avreglering (1990 års jordbrukspolitik). Opinionen i Sverige var inte tydligt för ett EU-medlemskap. Bland de EU-kritiska utmålades att med ett EU-medlemskap skulle vi få hit Belgisk Blå, tvingas släppa på svenskt regelverk för djurskydd och släppa in salmonellasmittade livsmedel.
LRF tog därför tydligt ställning genom att lova svenska konsumenter att man inte skulle ändra sina tydliga värderingar kring miljöarbete, god djuromsorg och säkra livsmedel (Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk). Det fanns också en tydlig politisk enighet med stöd av LRF, att Sverige skulle kämpa för att behålla det svenska förbudet mot antibiotika som fodertillsats, svensk salmonellabekämpning och att inte EU-anpassa sitt djurskydd, eftersom det inte var nödvändigt. Medlemsländerna kunde och kan ha striktare regler än EU-direktiven. Sverige ville också ha undantag (tilläggsgarantier) för ett stort antal smittssamma djursjukdomar, som vi inte ville ha in i landet. Den diskussionen pågår fortfarande. EU-kommissionen insåg 1993 -94 att man måste gå med på kraven på svenska övergångsregler för antibiotika och salmonella om Sverige skulle acceptera ett medlemskap . Historien om antibiotika känner ni ju till, där Sverige övertygade resten av EU att införa motsvarande förbud. Och när det gäller salmonella har Sverige, Finland (och Danmark?) kvar sina tilläggsgarantier, vilket delvis har räddat svensk äggproduktion. I övrigt var man inför förhandlingarna överens om att göra anpassning innan inträdet.
Från flera håll har påståtts att Sverige inte hade någon tydlig strategi för jordbruket inför EU-inträdet. Det tyder på dålig kunskap och bristande analys. Tvärtom kan man med rätt hävda att man var så förberedd som man kunde. Man tillsatte en hel kommission (Omställningskommissionen) som jobbade parallellt med förhandlingsprocessen. Man hade, vilket är viktigt att komma ihåg, också total politisk enighet och dessutom uppbackning från LRF, att förhandla jordbruket utan övergångsregler och göra anpassningen innan inträdet. Att skapa en kraftfull svensk livsmedelsstrategi gynnas inte av en bristande och felaktig historiebeskrivning.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 17

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Dahlbergs 76-93,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Skövde Plus ** 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 17 v 16 v 15
11,90 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,60 9,40 9,20
26,58 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,85 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,13 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,45 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
15 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,92 Tyskland, 56 % 1,50 1,45 1,40 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
14 apr jämförbara**
16,14 England - 1,740 1,714 1,727 1,724
14,61 Italien - 1,575 1,587 1,606 1,584
14,25 Spanien - 1,536 1,528 1,528 1,528
13,42 Frankrike - 1,447 1,429 1,432 1,429
12,95 Tyskland - 1,396 1,346 1,346 1,346
12,88 Polen - - 1,388 1,387 1,341
12,55 Tjeckien - - 1,353 1,358 1,365
12,66 Danmark - 1,385 1,358 1,359 1,361
12,50 Belgien - 1,347 1,310 1,310 1,297
12,48 Österrike - 1,345 1,345 1,345 1,366
12,37 Irland - 1,334 1,334 1,334 1,334
12,37 Holland - 1,334 1,272 1,272 1,272
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
14 april
7 april
31 mars
24 mars
Utbud
2290
2760
2735
2540
Sålda
1930
2760
2735
1320
Medelpris, euro
1,55
1,48
1,46
1,46
Lägst
1,45
1,45
1,45
1,43
Högst
1,65
1,50
1,48
1,47
Medelpris, skr
14,38
13,82
13,59
13,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 7,75 7,75 7,75 7,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
7,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,70 5,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,94 13,94
Finland
8,16
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,15
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
6,07
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,70 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
12,90
12,90
12,81
12,62
12,92
12,87
12,74
Dollar 8,70 8,68 8,63 8,45 8,71 8,57 8,35
Euro 9,28 9,34 9,31 9,31 9,32 9,11 9,23
Dansk 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,22 1,23
Norsk 1,11 1,07 1,07 1,08 1,04 1,05 1,07
Yen 7,29 7,22 7,22 7,12 7,22 7,08 6,97
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,50 19,50 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,50 19,50 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 570 570 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri brist brist brist brist
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
255
Basis 7 kg 206 200 194 194 194
437
Basis 30 kg 353 345 336 336 336
261
SPF+Myc 7 kg 211 205 199 199 199
443
SPF+Myc 30 kg 358 350 341 341 341
266
SPF 7 kg 215 209 203 203 203
448
SPF 30 kg 362 354 345 345 345
1123
Økologi 30 kg 906 884 878 878 878
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
941
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
575
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
454
VEZG 28 kg 49 49 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.