@-GRIS 24 april 2015
Senaste uppdatering gjord 24 april 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Stora prishöjarveckan i Sverige v 18
Svenska priset stiger nästa vecka med 20 öre både hos Scan, Dalsjöfors, Ginsten och KLS Ugglarps. Det är stora prishöjarveckan v 18, som en följd av att grillsäsongen startat och förväntningarna är stora, inte minst på 1 maj-helgen som dessutom är långhelg i år. 1 maj ligger på en fredag.
Särskilt optimistiskt uttalar sig Cato Gustafsson, Dalsjöfors: Det fina vädret har satt igång grillproduktionen och vi kör tvåskift från v 17. Våra kunder kör kampanjer tre veckor och vi får en extra långhelg runt 1 maj.
Även Scan säger att det mesta är i balans eller slutsålt och Scan höjer slaktgrisar 20 öre, smågrisar 15 kr och även suggor 50 öre.
Tyska rekylen på 10 cents ökning på två veckor kom som väntat och nästa vecka sänks priset med 3 cent. Tyska marknaden reagerar kraftigare än i många andra länder, men slakterierna gör också allt för att trycka ner priset. ISNs prognos var oförändrat pris, eftersom marknaden är i balans och grillningen drar.
Nu får Tyskland sitt eget djuromsorgsprogram, Initiative Tierwohl, och 28 april är sista anmälningsdag för de grisuppfödare som vill gå med i första omgången. Det är inga lagar som styr, varken tyska eller EUs. Ett antal livsmedelsföretag, bl a Lidl, Netto, Aldi, Penny, har kommit överens med slakterierna och lantbrukarna om ett välfärdsprogram som handeln och konsumenterna ska betala och grisföretagarna få betalt för att genomföra. Handeln betalar 4 cent per kilo kött eller köttprodukter till en fond, som i sin tur betalar ut till grisföretagarna för de åtgärder man genomför. Det kan vara ökat boxutrymme, vattenprogram, ventilationsåtgärder, m m. Allt kontrolleras av oberoende kontrollorganisation.
I sommar ska de första certifierade köttvarorna av gris komma ut i handeln. Senare följer fjäderfä.
Det här är något liknande jag framhöll förr, Ett land två system, EUs och vår svenska djuromsorg, där marknaden skulle sätta värdet på de olika köttkvaliteterna. Nu efter 20 års lidande för grisföretagarna, ser det äntligen ut att bli ett mervärde för svenska grisköttet eller i varje fall meruppskattning i bl a Ica-butikerna. Nu får vi jämföra vilket system (svensk lag eller tysk frivillighet mot merbetalning) som bäst gynnar grisarna och hur snabbt förändringarna i Tyskland går. Det har varit ett stort lidande för svenska grisföretagare i 20 år och lika stort lidande för de grisar (kanske någon miljon?) som under de här åren fötts upp i Tyskland, Danmark, Polen, m fl länder, i stället för i Sverige. Vi hade över 100 % självförsörjning på griskött innan kräftgången började. Det tyska initiativet är inte unikt i Europa. I Holland har livsmedelshandeln infört merbetalning för vissa åtgärder som grisföretagarna gör, bedövning vid kastrering, tror jag det är.
Du kan läsa mer om tyska livsmedelskedjornas initiativ på http://initiative-tierwohl.de/
Förbättring av djurskyddet är en komplicerad uppgift för samhället, skriver man i förordet till Initiative Tierwohl. Det kan bara lyckas om alla parter i värdekedjan – jordbruk, köttindustri, dagligvarusektorn och i slutänden konsumenterna – inte bara utvecklar en större medvetenhet om djurens välbefinnande, utan även genomför konkreta förändringar, skriver man. Initiative Tierwohl är motorn i denna process. /LG 150424Marknadskommentarer
HKScan Agri
Bra läge på marknaden där det mesta är i balans eller slutsålt. Vi höjer noteringen vecka 18 enligt följande:
• Slaktgris +20 öre/kg. Notering vecka 18: 14,40 kr/kg.
• Smågris + 15kr/smågris. Notering vecka 18: 495 kr/smågris. Markandstillägg oförändrat 20 kr/smågris.
• Sugga + 50 öre/kg. Notering vecka 18: 6,00 kr/kg (sugga över 140 kg)..


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer slaktgrisarna 20 öre, smågrisarna är oförändrade. Det är balans både i slakten och förmedlingen.
-Försäljningen rullar på som väntat för årstiden.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi höjer slaktgrisarna 20 öre och smågrisarna 10 kr. Det är kalkylen inför grillsäsongen som håller för att höja. Vi väntar en bra långhelg kring 1 maj, som ligger på en fredag.
-Det fina vädret har satt fart på grillproduktionen. Vi kör nu den avdelningen i dubbla skift från innevarande vecka 17.
-Ordinarie volymerna är redan på en hög nivå och till det kommer dessutom kampanjer hos våra kunder både v 18, v 19 och v 20. Det är positivt. Bara att hålla tummarna för fortsatt fint väder. Vår personal gör ett jättejobb.
-Hamburgermaskinen är igång, men endast i startskedet ännu. Hamburgare man äter hemma är en växande produkt. Men den är helt gjord på nötkött. Det är en snabblagad, enkel och fullvärdig maträtt. Den finns hos Lidl och börjar komma i vissa Ica-butiker och kommer även i CityGross.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är fortfarande alltför dåligt pris på charkråvaran. Den bromsar prisutvecklingen. Det är inte riktig fart på grillvarorna ännu.
-Vi avvaktar lite med prishöjningar ännu. Vi har några hundra grisar överstående, men helt marginellt, och någon brist på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Precis som det danska vårvädret är den europeiska marknaden för griskött skiftande just nu. Med 1 maj och därmed helgdag som vändpunkt, är efterfrågan på färskt kött ganska moderat och detta håller en fast arm om priserna.
-Marknaden är mycket instabil just nu och det finns inte något som tydligt pekar på vart priserna ska ta vägen, varken åt ena eller andra hållet. Å ena sidan vet vi historiskt att våren och den s k sparris-säsongen i Tyskland talar för att priserna ska stiga. Å andra sidan ser vi just nu en efterfrågan som lite är åt motsatt håll. Men det kan vända snabbt igen, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Medan den engelska baconmarknaden är stabil, så har priserna på de flesta detaljer varit en smula vikande. Marknaderna utanför Europa är i gengäld förnuftigare. Försäljningen till Japan år god, utan att vara överdriven, och den kinesiska marknaden är ganska positiv.
-Just nu är exporten bra till Australien och är ett bra alternativ till försäljningen i Europa. Australien har underskott på griskött och man täcker långt ifrån marknaden med inhemskt kött. Det är en mycket konkurrenspräglad marknad och vi har hela tiden konkurrenter att kämpa med. Men just nu har vi en fin försäljning, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Fortsatt upptrend på balanserad EU-marknad
Marknaden för slaktgrisar i EU har visat en vänligt stämning. Priserna fortsätter gå upp och höjningarna varierar från 0,8 cent i Frankrike till 5,1 i Österrike. Priset gick upp för andra veckan i rad i Tyskland och den positiva trenden spillde även över till Österrike. Eftersläpningen i slakten där har minskat och det gav utrymme för avsevärd prishöjning.
Efter tyska prishöjningen rankas nu Tyskland som tredje land bland de stora grisländerna med ett pris på 1,446 €, efter Frankrike. Men där ledde efterfrågan till någon märkbar höjning. För första gången kan vi se en höjning i Spanien som beror på säsongen. Höjningen blev 2,9 cent. Samtidigt ser vi att spanska exporten blomstrar.
Trend för tyska marknaden: Situationen på marknaden är inte lika översvallande som förra veckan, men det är balans. Vissa slakterier har något mindre slakt och allt säljs. Vädret är soligt, vilket bör ha en positiv effekt på köttmarknaden. Den uppnådda prisnivån väntas stå sig.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ännu mera pålagor
I fredags var jag på en sammankomst som det nya Gård & Djurhälsa höll vid Brunnby Västerås. Carl-Johan Ehlorsson talade förtjänstfullt och pragmatiskt om stallmiljön och dess betydelse för infektionssjukdomar. Ingvar Eriksson hade räknat på vad vissa luftvägssjukdomar kan kosta i pengar. Uppemot 80 kr per gris i omgången kan det betyda. Petra Lindblad beskrev läget i de olika Win-Pig-programen för resultatuppföljning.
Sedan kom programpunkten ”smittsäkrad besättning gris” framfört av Frida Karlsson. Hon berättade att detta nya program var frivilligt och vid hennes genomgång framgick det att nästan ingen grisbesättning i Sverige klarar detta utan betydande ombyggnader och ändrade skötselprogram. Allting ska göras så sterilt som möjligt, t ex tvätta och sprita händerna mellan varje avdelning man går in i, hantverkare som kommer ska man tillhandahålla arbetskläder till samt desinficera deras verktyg etc.Vidare ska man ha olika körvägar för fordon som kommer till anläggningen så att fordonen inte kan korsa varandras körvägar. Dessutom ska ännu en gång kontrolleras sådant som länsstyrelsen, kommunen och certifieringsorganisationerna gör. Hur många kontrollanter behöver vi?
Allt detta kostar stora pengar i form av eget arbete, investeringar och avgifter. Till den eller de ljushuvuden som kommit på detta så finns det bara en sak att göra ”Lägg ner dylika tilltag” tills vi får lönsamhet i vår näring. Man kan inte lugga en flintskallig!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
J

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

LRFs verksamhetsberättelse 2014 – några reflektioner
Jag har läst Land Lantbruks intervju med Helena Jonsson, Nils Björid och Anders Källström. Jag håller fullständigt med Helena, att LRFs styrka visar sig verkligen i krissituationer. LRFs insatser vid branden i Västmanland var imponerande och fantastiska.
Jag har ett flertal gånger i samband med konkurrenskraftutredningen kritiserat utredaren för bristande aktuell omvärldsanalys (senast 10 april och i januari då Annerberg var på Alnarp). Nu gläder sig LRF åt ICAs annonser kring julskinkan som ett paradigmskifte. Och precis som Björid säger, har detta smittat av sig på lågpriskedjor som Lidl (som jag träffade häromdagen). Som konsument gläder jag mig att det blir allt lättare att hitta svensk kött och chark med svensk köttråvara.
Svensk Fågel har ju haft sin svenskmärkning med gula pippin i många år. Nu väntar jag på ursprungsmärkning av mejeriprodukter. Men det kräver att Arla tar i med hårdhandskarna mot medlemmar som skiter i lagstiftningen och olagligt köper medicin över nätet. Kan jag lita på att Lantmännen har svenska råvaror? Jag hittade ju deras marknadsföring av Majas kyckling från Holland, Tyskland eller Polen!!
”Vi ser nu frukterna av 25 års arbete. Det finns anledning att hålla i det arbetet och stå upp för att Sverige har en djurhållning av världsklass” säger Helena Jonsson. Men budskapet från LRF har inte uppfattats så. Det något otydliga budskapet om modernisering av svensk djurskyddslagstiftning har utan tvekan tolkats, som att man vill tumma på vissa grundläggande djurskyddskrav. Vad menas egentligen med att man säger ja till bete och lösgående suggor, men nej till en detaljerad lagstiftning. Och det finns annat att reagera på. Ska vi ha samma utrymmeskrav för svenska grisar som resten av EU, fastän vi vet att detta ökar risken för ohälsa. Detta är en av ingredienserna i kontrollprogrammet gris. Därför min rubrik på bloggen 6 mars ”Köp svenskt griskött – lika bra som i resten av EU och få lite antibiotikaresistens på köpet!”. Och så det konstiga argumentet, som även framförts av Kristina Yngwe (C ). Varför ska det vara svårt att marknadsföra och ta ut ett mervärde med svensk lagstiftning? LRF ska ju jobba för alla Sveriges bönder! Titta på ICAs julskinkeannons!

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 18

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,20 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,90 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors 75-99,9 14,90 14,70 14,70 14,70
Dahlbergs 76-93,9 14,60 14,60 14,60 14,60
HKScan Agri *** 70-99,9 14,40 14,20 14,20 14,20
Skövde Plus ** 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans - balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 18 v 17 v 16
12,00 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,60 9,60 9,40
26,58 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,85 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,20 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,20 1,20
13,54 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
22 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,72 Tyskland, 56 % 1,47 1,50 1,45 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
21 apr jämförbara**
16,25 England - - 1,740 1,714 1,727
14,41 Italien - 1,543 1,575 1,587 1,606
14,61 Spanien - 1,565 1,536 1,528 1,528
13,58 Frankrike - 1,455 1,447 1,429 1,432
13,50 Tyskland - 1,446 1,396 1,346 1,346
13,12 Polen - - 1,405 1,388 1,387
12,63 Tjeckien - - 1,353 1,353 1,358
13,20 Danmark - 1,414 1,385 1,358 1,359
13,03 Belgien - 1,396 1,347 1,310 1,310
13,03 Österrike - 1,396 1,345 1,345 1,345
12,81 Irland - 1,372 1,334 1,334 1,334
12,68 Holland - 1,358 1,334 1,272 1,272
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
21 april
14 april
7 april
31 mars
Utbud
2391
2290
2760
2735
Sålda
2391
1930
2760
2735
Medelpris, euro
1,54
1,55
1,48
1,46
Lägst
1,52
1,45
1,45
1,45
Högst
1,54
1,65
1,50
1,48
Medelpris, skr
14,38
14,38
13,82
13,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 7,75 7,75 7,75 7,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
7,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,70
14,91
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,94 13,94
Finland
8,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 %b euro 1,04 - -
Galtar
6,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
13,10
12,90
12,90
12,81
12,62
12,92
12,87
Dollar 8,73 8,70 8,68 8,63 8,45 8,71 8,57
Euro 9,34 9,28 9,34 9,31 9,31 9,32 9,11
Dansk 1,25 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,22
Norsk 1,10 1,11 1,07 1,07 1,08 1,04 1,05
Yen 7,29 7,29 7,22 7,22 7,12 7,22 7,08
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 18 v 16 v 15 v 14
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,50 19,50 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,50 19,50 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 580 570 560 560
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 495 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - brist brist brist
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 206 206 200 194 194
441
Basis 30 kg 353 353 345 336 336
263
SPF+Myc 7 kg 211 211 205 199 199
447
SPF+Myc 30 kg 358 358 350 341 341
268
SPF 7 kg 215 215 209 203 203
452
SPF 30 kg 362 362 354 345 345
1151
Økologi 30 kg 921 906 884 878 878
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
941
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
579
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
485
VEZG 28 kg 52 49 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.