@-GRIS 15 maj 2015
Senaste uppdatering gjord1 15 maj 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Grispriset i Tyskland vänder uppåt igen v 21
Grispriset går upp i Tyskland med 2 cent v 21. Priset i Danmark ligger still och inte heller i Sverige är det något slakteri som höjer priserna. Att inte prishöjningarna fortsätter beror på vädret. I Frankrike säger man att sänkningen denna vecka beror på bl a vädret. Inget svenskt slakteri har sagt den här fredagen att det närmar sig prishöjning. Det sa man förra fredagen. I flera EU-länder klagar man över att prisnivån på slaktgrisar är historiskt låg för att vara maj.
Slaktstatistiken för första kvartalet visar en svag minskning, minus 0,7 %. Största ökningen har Siljans Chark med 98,6 % sedan kv 1 i fjol. Dubbla slakten alltså. De flesta slakterier ökar, utom Gotlands Slagteri med minus 7,1 % och Alviksgårdens 1,2 %. Alla övriga slakterier har ökningar och det beror på bortfallet av Scans slakteri i Skara. Den slakten är nu på andra slakterier, bl a Skövde som pga branden slaktar i just Skara. Kristianstad ökar 5,3 %. Dahlbergs ökar 15,7 %, Dalsjöfors 9,1 och Ginsten 4,9 %. Danish Crown tar för sig allt mer och har 32,4 % ökning, där 26,8 % är i Kalmar och 5,6 i Ugglarp. Då kan vi också se att Danish Crown efter kv 1 2015 har 27,2 % av svenska slakten. Nästan lika mycket som Scan som har 28,5. Det är en tidsfråga när Danish Crown blir störst i Sverige, trots att man inte fick köpa Swedish Meats.
Men Slaktsverige har förändrats mycket sedan den affären och Scan har lagt över mycket slakt på andra slakterier och fortsätter med detta. De slakterier i slaktstatistiken som slaktat grisarna är inte helt samma som företagen som köpt in grisarna. Annat att notera är även att Skövde och Dalsjöfors nu är nästan lika stora på slakt. Skövde har 12,9 % av svenska slakten och Dalsjöfors 12,3.
Jag tittade också på vad som hänt på 15 år. År 2 000 slaktade Scan lite drygt 1,5 milj grisar per år och man hade ca halva svenska slakten, som var 3 158 984 grisar. Kvartal 1 slaktade Scan 178 398 grisar. Egna slakten har mer än halverats på 15 år. Nu har Scan 28,5 % av ca 2,5 milj grisar.
Scans strategi att lägga ner Skara och inte slakta allt man kan köpa är dock framgångsrik ekonomiskt sett. Minus 12 milj euro kv 1 2014 har blivit plus 2 milj euro 2015. Även på koncernnivå i HKScan har resultatet förbättrats.
Norsvin har nu tagit sig ordentligt in på den engelska marknaden för grisavel. Engelska avelsföretaget JSR Genetics ska bli distributör av norsk-holländska Topigs Norsvins avelsmaterial i England. Topigs Norsvin är redan världens näst största avelsbolag.
Jag nämnde i ett tidigare @-GRIS om den tyska satsningen på grisvälfärd, Initiativ Tierwohl, som i mycket premierar parametrar som vi svenskar framhåller som unika och typiskt svenska. De danska och holländska organisationerna för grisföretagare har protesterat hos EU-kommissionen över att tyska livsmedelskedjor, bl a Lidl, ska ta ut en avgift av konsumenterna till en fond, som ska användas för att premiera endast tyska grisföretag som förbättrar djurvälfärden för grisar. Det snedvrider konkurrensen, anser organisationerna. Danskar och holländare säljer väldigt många grisar och mycket griskött till Tyskland och dessa grisar får inte något av bidragen från fonden. Den beräknas tillföra tyska uppfödarna ca 1 miljard extra kronor årligen och omfatta ca 75 % av inhemska handeln med griskött.
Tysk handel ska ta ut en avgift på griskött och betala tyska uppfödarna t ex 6 € per knorr på svansen (delas med uppfödarna av smågrisar), 2,80 € för mer boxutrymme åt slaktgrisar, 1 € för strö eller leksaker i slaktgrisboxen, 0,9 € för grovfoder till suggan och 2 € för lösdrift i grisningsstallet. Alla besättningar som går med i programmet får en grundpeng på 500 € per år.
Det här välfärdsprogrammet drar igång utan att några nya lagar stiftas. Det är marknaden som bestämmer.
15 maj, i dag, gjorde Tele2 ett nästan historiskt drag genom att lägga ner sin emailserver för domännamn. Jag har trott att email tillhörde framtiden för it-företag, men man säger i ett meddelande att deras teknik är undermålig och inte värd att uppdatera, så man hoppar av tåget och hänvisar till exempelvis Googles gmail. Jag gjorde ett försök att flytta min domän till ett annat bolag, men jag vet inte hur det lyckades. Mina kunskaper är nog också undermåliga, men så småningom fungerar det nog. En alternativ adress är larsgunnarlannhard@gmail.com tills vidare.
Många lantbrukare berörs av Tele2-serverns nedläggning, eftersom LRFs t ex @lm.lrf.se och andra adresser med länsförbund försvinner. Meddela mig om du fått ny mailadress! /LG 150515Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan oförändrad jämfört med tidigare vecka. Vi är på väg in i grillperioden och detaljer som hör ihop med grill beställs av våra kunder. Notering oförändrad vecka 21.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Oförändrat grispris även nästa vecka. Balans både i slakt och för smågrisar.
-Det har varit en ganska bra försäljningsvecka och det är grillen som drar.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: --Vi är nu i en strulvecka med helgdag mitt i veckan och förlorad slaktkapacitet. Dessutom tråkigt väder för försäljningen av grillvaror. Vackert väder ökar slakten. Vi har balans i slakten, nära balans för smågrisarna och grispriset får bli oförändrat även nästa vecka.
-Bygget för grisslakteriet går för fullt med nu gjutning av golv och första väggarna börjar resas.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Det är balans på smågrisar & slaktgrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska köttmarknaden är ungefär som att titta ut genom fönstret just nu. Det är grått och lite tråkigt, men vi kan i alla fall glädjas åt att det inte är kallt. Det är kortvecka i stora delar av Europa och därför är det förhållandevis lugnt på marknaden för färskt kött.
-Efterfrågan just nu är dämpad, men det motsvaras av lägre utbud av kött, så det är inte i sig självt negativt. Men vi längtar efter sol och sommar, som förhoppningsvis kan driva upp priserna, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Marknaden är absolut inte stark på framändar, bog och kotlett, men priserna på skinka, karré och bröst är oförändrade. Det är fortsatt efterfrågan på låg nivå om vi tar hänsyn till årstiden.
Avsättningen till länderna utanför Europa är oförändrade, jämfört med senaste veckan. Men god efterfrågan i Kina och stabil försäljning till Australien och Japan.


ISN, Tyskland
Slut på prisfallet, marknaden i balans
Prisfallet på slaktgrisar i Europa stoppades innevarande vecka och nu verkar marknaden stabil. Priserna rörde sig endast marginellt eller stod stilla. Grisföretagarna i Europa är överens om att priserna är oacceptabelt låga för att vara maj och de har inte varit lägre på många år.
Det tyska priset bidrog till stabiliteten på den europeiska marknaden. Förutom i Tyskland var priserna oförändrade i Österrike, Belgien och Danmark. I Holland slutade priset något uppåt. Spanska priset rörde sig också marginellt. Det franska priset pressades nedåt med 2,4 cent pga svag efterfrågan som följd av dåligt väder och internationell konkurrens. Priset närmade sig därmed Danmarks nivå, följt av Tyskland och Holland.
Tendens på tyska marknaden: Marknadens intressenter väntar sig att det ska vara fortsatt balans på marknaden de närmaste dagarna. Helgdagen mitt i veckan verkar inte bli något stort problem.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ställ krav på djurskyddsinspektionen
Här om veckan hade vi ordinarie djurskyddsinspektion. Inspektören underrättade oss några dagar före, som hon ska göra. Där har man möjlighet att säga nej om man inte har tid.
Dagen började med att inspektören med följe, totalt 4 personer, kom för sent med en halvtimme och förklarade det med att länsstyrelsen inte hade uppdaterade register över vårt företag. Inspektören berättade att det var hennes första inspektion och att hon aldrig hade varit i ett grisstall. Genomgången av inspektörens checklista gick bra men sedan gick rundvandringen mycket långsamt. Gasmätningar genomfördes utan anmärkning och djurbeläggning och mått kontrollerades. Ett långt uppehåll gjordes vid en sjukbox där inspektören funderade över om vår och den veterinära bedömningen var rätt. Grisen var svårt halt och förd till sjukbox där vi satte in relevant behandling. Tre dagar senare var grisen helt frisk och äter med god aptit.Inspektionen var avslutad 13.45, men vi hade avsatt tid till kl 12.00.
Vår reflektion är att inspektören måste komma i tid och dessutom tala om hur många man kommer. Att skicka ut helt orutinerade inspektörer borde inte få förekomma, det ger bara upphov till onödiga och alltför elementära frågor. Att inspektören dessutom ifrågasätter veterinära frågor är helt oacceptabelt.
Ställ krav på proffitionell inspektion nästa gång.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Rationell och human skötsel och omvårdnad
Sviterna av en operation har på senare tid gjort mig till storkonsument av svensk sjukvård. Overksamma timmar i köer i väntrum och korridorer har gett långa stunder till observationer och reflektioner.
Trafiken på ett sjukhus är intensiv: I sängar och på bårar med hjul rullas patienter till operation och röntgen, sköterskor halvspringer med prover och PM i handen, läkare med vitrockskragen uppslagen, stetoskop runt halsen och mapp under armen, skrider fram ofta på väg till samråd med kollegor.... Blir väntan lite längre hinner samma människor passera förbi åtskilliga gånger. En gammal arbetsforskare frågar sig om alla dessa rörelser och förflyttningar är rationella, i vad mån kan personalen styra flödet av människor och material, används personalens kompetens optimalt, går värdefulla minuter förlorade som spill- och ställtider, etc. Blir kontakten läkare – patient för kort, tar noteringar i olika register och administration för mycket av läkarnas och sköterskors verktid?
Alla dessa frågor, får jag veta, ställs i ett nyligen påbörjad forskningsprojekt "Framtidens vårdavdelning" under docent Peter Almströms (Chalmers) ledning. Det slår mig att upplägget är detsamma som i våra arbetsstudier på LBT, påbörjade på 1950-talet, numera hörande till Arbetsvetenskap vid SLU -Alnarp.
Principen är fortfarande densamma, men observations- och registreringstekniken ny med datoriserad dataanalys. Vår förebild var för 60 sedan projektet arbetsrationalisering som startade vid Purdue-universitetet 1942, då USA gick in i kriget och de flesta arbetsföra i jordbruk och andra branscher inkallades. Syftet var att förenkla och effektivisera arbetet för dem som var kvar på farmerna för att svara för livsmedelsförsörjningen. En av mina lärare medverkade i en klassisk handbok (Vaughan-Hardin) i det som i USA kallas Farm Work Simplification, ett ämne jag fick chansen studera några terminer.
Akuta fall kan plötsligt helt förrycka arbetsrutinerna på ett sjukhus, men en "normal" dag vågar jag, med risk att bli missförstådd, hävda har det goda djurstallet och sjukhuset många likheter som arbetsplats. I båda fallen tas individer under tidspress om hand på ett kärleksfullt sätt.
I dessa dagar kan det avslutningsvis sorgligt nog vara anledning påminna främst historielösa djurskyddsaktivister om att skötsel av grisar med knorr inte har något med verksamheten i Auschwitz att göra!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Det är djurvälfärden vi får betalt för!
Ovanstående är ett citat från Jonas Tuvestål, VD för KLS Ugglarps slakteri ägt av Danish Crown. Jag hörde det för något år sedan. Men vad jag förstår säger Jonas samma sak idag. Det är intressant att ett danskägt slakteri hela tiden varit jättetydligt med värdet av svenskt kött. Det går bra för KLS Ugglarp. Och när får vi se ett annat företag ägt av svenska bönder (och danska, engelska och tyska) d v s Arla marknadsföra svensk mjölk med svenska mervärden och uttala: Det är det svenska beteskravet vi får betalt för! Nu när man bestämt sig för att ursprungsmärka sina svenska mjölkprodukter. Jag läser ICAs broschyr: ”Klimaträtt, gott och lätt”. Man marknadsför blågula kor, som Astrid Lindgren sett till att de får gå på sommarbete.
Jag som just nu har plöjt mig igenom Konkurrenskraftutredningen, förvånas över den bristande omvärlds – och marknadsanalysen. Det finns mycket bra i utredningen, som man bör satsa på, men avsnittet om regler och villkor är ett sorgligt kapitel. Konkurrenskraftutredningen har allvarligt felbedömt effekterna av sina förslag på konsumenternas förtroende för svenska produkter. Flera konsumentstudier visar att svenska konsumenter vill att lagstiftning sätter ribban och har högt förtroende för svenska myndigheter. Frivilliga kontrollprogram är därmed ett dåligt alternativ. Dessutom har man missuppfattat definitionen kontrollprogram. Kontrollprogram är program godkända av Jordbruksverket, som avviker från gällande lagstiftning, där man uppnår ett gott djurskydd på annat sätt än enligt djurskyddsföreskrifterna. Resonemang kring flexibilitet och målstyrning skapar osäkerhet för såväl konsumenter som producenter. Kontrollen av efterlevnaden riskerar att bli rättsosäker, vilket även utredningen pekar på som ett problem.
I veckan samlade World Animal Protection djurskydds – och konsumentorganisationer kring frågor kring djurskydd och den svenska livsmedelstrategin. Att lantbruksnäringen ser svenska djurskyddsregler som det stora hindret för ökad konkurrenskraft är beklämmande och bygger på bristande analys. Vill man skapa värde i produktionen får man inte avveckla det som ger värde d v s djurskydd, miljö och klimat. Och på måndag samlar Näringsdepartementet en dialoggrupp. Sveriges Konsumenter fick tvinga sig in och någon djurskyddsorganisation är inte inbjuden, trots att djurskyddsfrågorna är en av knäckfrågorna. Däremot får såväl Naturskyddsföreningen, WWF och Ekologiska lantbrukarna möjlighet att vara med och ge synpunkter. Näringsdepartementet hänvisar till sin hemsida för strategin. Ett dåligt alternativ. Det räcker inte anser jag.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 21

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,20 15,20 15,20 15,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,90 14,90 14,90 14,90
Dalsjöfors 75-99,9 14,90 14,90 14,90 14,90
Dahlbergs 76-93,9 14,80 14,80 14,80 14,60
Skövde Plus ** 75-99,9 14,50 14,50 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst - -
Skövde Slakteri
-
balans balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans - -
Ginsten
balans överst balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 21 v 20 v 19
11,90 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,60 9,60 9,60
26,58 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,85 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,20 Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,58 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
13 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,30 Tyskland, 56 % 1,42 1,40 1,40 1,47 1,50
- D:o svenska*** - - - - -
13 maj jämförbara**
16,09 England - 1,718 1,694 1,747 1,751
14,62 Spanien - 1,561 1,566 1,575 1,565
13,68 Italien - 1,461 1,505 1,532 1,543
13,31 Frankrike - 1,421 1,445 1,453 1,455
13,23 Danmark - 1,413 1,413 1,414 1,414
12,61 Tyskland - 1,346 1,346 1,416 1,446
12,89 Polen - - 1,378 1,441 1,432
12,81 Tjeckien - - 1,368 1,383 1,376
12,85 Irland - - 1,372 1,372 1,372
12,15 Belgien - 1,297 1,297 1,359 1,396
12,12 Österrike - 1,294 1,294 1,366 1,396
11,74 Holland - 1,253 1,244 1,329 1,358
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 maj
5 maj
28 april
21 april
Utbud
2365
2520
1888
2391
Sålda
2365
1540
990
2391
Medelpris, euro
1,48
1,44
1,44
1,54
Lägst
1,43
1,42
1,44
1,52
Högst
1,51
1,45
1,45
1,54
Medelpris, skr
13,86
13,42
13,34
14,38

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 7,75 7,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
6,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,20 5,20 5,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,94 13,94
Finland
8,20
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,15
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
9,32
VEZG 56 %b euro 1,00 1,00 1,00
Galtar
5,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,20 4,20 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
12,96
12,49
12,87
13,10
12,90
12,90
12,81
Dollar 8,21 8,20 8,34 8,73 8,70 8,68 8,63
Euro 9,37 9,32 9,27 9,34 9,28 9,34 9,31
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,25 1,24 1,25 1,24
Norsk 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11 1,07 1,07
Yen 6,88 6,86 7,02 7,29 7,29 7,22 7,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,50 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 580 580 580 580
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 495 495 495 495
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans - -
Ginsten balans brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 207 207 207 206 206
438
Basis 30 kg 354 354 354 353 353
262
SPF+Myc 7 kg 212 212 212 211 211
445
SPF+Myc 30 kg 359 359 359 358 358
267
SPF 7 kg 216 216 216 215 215
450
SPF 30 kg 363 363 363 362 362
1200
Økologi 30 kg 960 983 937 921 906
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
941
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
580
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
477
VEZG 28 kg 51 51,50 52 52 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.