@-GRIS 29 maj 2015
Senaste uppdatering gjord1 29 maj 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
V 23 höjer resterande svenska slakterier
Nästa vecka höjer de tre svenska slakterier som inte höjde förra veckan, Scan, Skövde och Dahlbergs. Alla med 20 öre. Danska och tyska grispriserna är oförändrade. Ginsten toppar fortfarande listan över svenska grispriser med 15,40 kr, följd av KLS Ugglarps och Dalsjöfors på 15,10 kr.
Alla slaktare säger nu att grillvarorna drar och detta trots det minst sagt dåliga grillvädret. Svenskar är ett grillälskande folk och grillar med vintermössan på, om det behövs. I varje fall menar Cato Gustafsson, Dalsjöfors, att det är troligaste förklaringen till att det trots vädret säljs mycket grillkött.
Cato berättade vidare att Dalsjöfors ligger långt över fjolårets majvolymer, trots att maj i fjol var sommarlik och maj i år är vinterlik. Skulle sommaren komma i juni kan vi vänta riktigt god försäljning av grillprodukter.
Ungefär samma beskrivning av grillvåren kommer från länder långt ner på kontinenten. Vädret är dåligt, men det efterfrågas grillprodukter.
KLS Ugglarps och Dalsjöfors har som sagts samma grispris och i veckan meddelades att de båda slakteriföretagen i framtiden ska gå samma vägar och göra mer tillsammans för att vässa ekonomin. Dalsjöfors slaktar redan 1000 grisar per vecka för KLS Ugglarps och nu ska bl a logistiken samordnas för att spara pengar.
KLS Ugglarps köper en majoritetspost i Dalsjöfors, vilket betyder att Dalsjöfors hamnar inom Danish Crowns hägn, om nu konkurrensvårdande myndigheterna godkänner affären. I höst kan de båda företagen sätta igång sina tänkta rationaliseringar. Dalsjöfors kommer även i fortsättningen att vara ett fristående slakteri med Magnus Larsson som vd och Cato Gustafsson som vice vd. Tillsammans blir de tre Danish Crownslakterierna större än Scan, med ca 940 000 grisar mot Scans 902 000. Än viktigare är att DC-sidan är starkt växande, medan Scan-sidan bantar verksamheten. Scan har dock, eller har i varje fall haft, intressen i andra slakterier både i aktier och legoslakt.
Vi som åsåg slagsmålet mellan finnar och danskar om Swedish Meats och deras leverantörer, när Swedish Meats såldes, kan nu säga att finnarna vann första halvlek, medan det nu ser ut som dansk seger i nästa halvlek i slagsmålet om svenska grisarna.
Danskar är affärsmän och brukar alltid ha skarpa planer för sitt agerande. Det har de säkert också för Dalsjöfors. Sverige är vår hemmamarknad, har man sagt i många år. Alla har trott att det var danskt griskött man ville ha in på svenska marknaden. Men så kom en massa strul, med nu senast mediadebatten, de kuperade svansarna, MRSA och annat besvärligt. Det ser nu ut som om det danska köttet inte i lika stor omfattning kommer att komma från Danmark. Det kan ju också komma från Sverige. Här finns ju mycket bättre förutsättningar att producera danska grisar än i Danmark och därtill med dansk genetik.
Detta slog mig när jag hörde nyheten om att DC köpt storparten av Dalsjöfors. Det finns fler intressanta aspekter i samma riktning. Danish Crown ska producera ett premiumsortiment griskött på Bornholm, som till stora delar liknar det svenska konceptet. Bl a med knorrarna kvar. Bornholm är enda delen av Danmark där det finns sådana förutsättningar, eftersom besättningarna på Bornholm har bättre smittstatus. Men Bornholm är inte stort, om DC skulle få framgång med det nya köttet.
Det andra är att en rad tyska livsmedelskedjor, bl a Lidl, bestämt sig för att sälja ett bättre kött i framtiden, med fler mervärden. De har säkert lärt sig i Sverige hur det ska gå till, eftersom det fungerar i svenska Lidl-butiker. "Initiativ Tierwohl", kallar man projektet. Detta projekt skärrar Danish Crown och danska grisföretagare. Danske Svineproducenter har räknat ut att det kan bli oväntat mycket mer pengar till de tyska uppfödare som hoppar på "svensktåget", kan vi kalla det, eftersom kriterierna för det nya tyska köttet i stor utsträckning ser ut att vara delvis rena kopian av svenska modellen. Det nämndes i något sammanhang 1 kr per kg i merpris, men det kan vara mer eller mindre. Danskarna tror att storparten av det tyska griskött som säljs på hemmamarknaden i framtiden kan omfattas av merpriset.
Det danska dilemmat är att de tyska livsmedelskedjorna endast ska premiera tyska grisuppfödare, inte danska. Danskarna kastas av tåget och därför klagar de hos EU-kommissionen över det tyska tilltaget till merbetalning.
Ännu en del i min spaning: I Pig Progress har en forskningsrapport från Köpenhamns och Århus universitet publicerats som säger att "danskt griskött är nog bra idag, men inte i framtiden om man inte lägger in fler mervärden i köttet". Forskarnas studier från en rad länder visar att viktigaste mervärdena är kopplade till djurens välfärd. Det ska m a o in mer av svenska modellen i danskt griskött, för att det i framtiden ska sälja bra i Danmark och många andra länder.
Mycket av det som ska bli extra krydda i köttet är svårt att få fram i Danmark. MRSA är ett stort problem att överbrygga, andra djurhälsoproblem också, eftersom danska stallar inte är anpassade till djurvärldfärd med strö, utrymme, m m. Det tar mycket lång tid att ställa om dansk grisproduktion till framtidens konsumentkrav, skriver forskarna. Marknadsdriven djurvälfärd, kallar man det.
Det var alltså detta som slog mig när jag hörde nyheten om köpet av Dalsjöfors. I Sverige har Danish Crown ett fullt användbart koncept och en utbyggd infrastruktur att producera ett griskött som både vida överträffar försöket på Bornholm och de tyska livsmedelskedjornas "Initiativ Tierwohl".
Tänk om det här är ett möjligt scenario? Och varför skulle det inte vara möjligt! Vi har kämpat mot lagarna och sett svenska grisnäringen nästan svälta ihjäl. Nu är det marknaden som börjar agera, och i samma riktning. Det är mycket, mycket mer intressant för oss. Danish Crown å sin sida kan producera något i Sverige, som man på kort och medellång sikt har svårt att producera hemma i Danmark eller i ett annat land. Vi svenskar har aldrig varit duktiga på att exportera. Det kan danskarna. Kan vi få dem att sälja svenskt griskött ute i stora världen, då kan vi kanske nå de drömmar vi hade när vi gick med i EU.
-Vi lever på en konkurrensutsatt marknad. Vi måste få tillväxt i alla led inom svensk grisproduktion. Så sa Cato Gustafsson vid flera tillfällen under vårt samtal idag. Veckans slakteriaffär är intressant! /LG 150529Marknadskommentarer
HKScan Agri
Grillsäsongen har börjat komma igång vilket märks på vår försäljning. Vi höjer noteringen vecka 23 med 20 öre/kg på slaktgrisar. Smågris höjs 10 kr/smågris. Hoppas vi ses på Grisstämman i Bålsta nästa vecka!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Det har varit en kall vecka, men helt ok med tanke på väderleken. Det är balans i både slakt och förmedling.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är samma tråkiga väder, men trots detta säljer vi bra och vi ligger långt över fjolårets volymer redan nu. I fjol var det sommar hela maj, i år har det inte varit bra väder. Varför det säljs bra trots det kalla vädret är svårt att förklara. Möjligtvis grillar vi trots kylan och regnet.
-Om det är så bra försäljning i vårkylan, hur blir det inte då om det blir bättre väder? Vi är rustade för ökade leveranser! Griskött säljs fortsatt väldigt bra.
-Veckans affär, där KLS Ugglarps köper en majoritetspost i Dalsjöfors, kommer att stärka oss och ge leverantörerna ökade möjligheter. Jag har haft många samtal med leverantörer, som inte i något fall varit negativa till affären. Om konkurrensverket säger ja, kan vi börja utveckla gemensamma strategier och affärer, bl a inom logistiken, där det går att spara en hel del pengar.
-Vi lever på en konkurrensutsatt marknad där det gäller att vara effektiv och vi måste skapa möjligheter till tillväxt i animalieproduktionen.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är inget vidare väder, men det börjar släppa ändå på marknaden. Vi höjer slaktgrisarna 20 öre och smågrisarna 50. Det är något underskott på slaktgrisar, men balans på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Nu hoppas vi på sol när vi kommer in i juni månad. Vi höjer slaktgrisen med 20 öre och smågrisen med 50. Det är en liten brist på slaktgrisar, men balans på smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött är fortfarande präglad av att vädergudarna inte på allvar sänder ut sin kärlek över Europa. Framför allt den saknade värmen medför att marknaden är trång, eftersom vi saknar den goda marknaden för grillkött.
-Den europeiska marknaden för färskt kött står fortsatt i en övergångsperiod. Almanackan närmar sig sommar, men vädret är fortsatt inte riktigt för grillning. Vi har en vansklig situation för avsättning för bog, framändar och skinkor. Det säljs begränsade volymer, med följd att det är press på priserna, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Dansich Crowns exportavdelning.
Köttmarknaden präglas av en liten efterfrågan, som sätter försäljningen en smula under press. Vissa delstycken säljs ändå hyfsat, trots det saknade grillvädret.
-Marknaden för karré är mer stabil, men inte heller där är det stark efterfrågan. Vi har god försäljning och god efterfrågan för kotlett och bröstfläsk, medan försäljningen av bakdelskött till engelska marknaden är stabil, säger Søren Tinggaard.
Till länder utanför Europa är det stabil avsättning till både Japan och Kina. Den kinesiska marknaden fortsätter med förnuftig efterfrågan, till skillnad från Hongkong som har svag handel och mycket liten efterfrågan.


ISN, Tyskland
Fortsatt optimism och höjningar i många länder
Priserna på slaktgrisar steg i flera länder i veckan. De avgörande impulserna till höjning kom från Tyskland, där utbudet fortsatt är lågt. Priset steg med 3 cent. Holländska och belgiska priset vände uppåt som följd av tyska höjningen. Något höjda priser blev det också i Spanien och Frankrike. I Frankrike är optimismen med dämpad pga stigande slaktvikter.
Från Danmark, Italien, Österrike och Irland meddelas oförändrade priser. Särskilt i Österrike är det en puckel med slaktgrisar som följd av helgdagarna, som dock möts av en efterfrågan som ligger över genomsnittet. Här står grillväder överst på önskelistan.
Tendens på tyska marknaden: Handeln med slaktgrisar tuffar fortsatt på problemfritt. Helgdagen orsakade inga problem på tyska marknaden. Tvärtom, slakten har svårt att skaffa fram efterfrågade volymer. Även på köttmarknaden är stämningsbilden positiv. Grillvaror och dyrare detaljer hjälper upp den totala köttkalkylen och förbättrar marginalen. Dessutom väntas köttaffären fortsätta i en positiv anda framöver.
Detta speglas även på försäljningen av slaktgrisar över auktionen på internet. De utbjudna volymerna blev genomsnittligt sålda 6 cent över det officiella tyska grispriset. Därför väntas som lägst ett oförändrat pris eller kanske lätt stigande. De osålda volymerna förklaras med att några säljare var alltför optimistiska och satte alltför höga reservationspriser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Ett inlägg i debatten
som borde föras!
Det har kommit till min kännedom att f d QG varslat sin enda veterinär om uppsägning. F d avelspoolen har ingen veterinär anställd överhuvudtaget. Om detta är ett steg i riktning mot "spetskompetens i alla led" inom det nyfusionerade Svenska Köttföretagen är man ute på en riskabel väg. Vore det inte lämpligare att utnyttja denna resurs även i den f d Avelspoolen?
Den kompetens som den nu varslade veterinären har om galtarnas reproduktion är unik för landet och är även internationellt uppmärksammad. Varken f d Svenska Djurhälsovården, eller någon av de andra djurhälsoorganisationerna innehar den kompetens som nu kastas ut med badvattnet.
Nu när aveln leasats ut från landet är det viktigt att vi fortsätter göra allt för att hålla oönskade smittor borta. Vi ska inte glömma att eventuella tillkortakommanden här kommer att drabba oss bönder direkt. Därför får vi inte glömma bort det kloka i att även ha en kompetens som behärskar spermier och som kan tekniker och bedöma risker när det gäller att på bästa möjliga sätt få in nya gener i landet. En kompetens som också gör att exporterande länder behandlar oss med respekt.
Jag tycker att den här kompetensen behövs inom landet. Strunt samma om den utgår från avelsbolagen eller någon av djurhälsoorganisationerna, men jag anser att den ska finnas inom näringen. Inte minst för vår säkerhets skull. Vi borde snarare diskutera hur en överföring av kompetens till nästa generation ska gå till än att kasta bort densamma.
Exempelvis kan djupfrysning av spermier vara en klok väg att gå om man vill importera sperma, särskilt från länder med lägre hälsostatus än Sverige. Inför ett smittohot kan faktiskt rutinmässig djupfrysning av sperma från avelstoppen garantera tillgång till gener även efter ett hälsomässigt bakslag i exportlandet. Som det är nu, är snarare risken att tvärtom det djupfrysningslaboratorium som SLU tillhandahåller i ett samarbete med f d QG kommer att läggas ner. Då riskerar denna kompetens att försvinna för gott.
Sven-Erik Johansson
Nibble


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ny marknadsledare i slakten
Äntligen får vi en marknadsledare värd namnet inom slakten! Idag har det bekantgjorts att Ugglarp köper en aktiepost i Dalsjöfors Kött AB. Företagen har samarbetat under en tid varför det faller sig naturligt för ett djupare samarbete. Det innebär också att den nya företagsgruppen blir störst på slakt i Sverige. Företagen ska fortsätta att jobba som nu med tillförsel och slakt, men i övrigt samordna förädling och försäljning.
Jonas Tunestål, svensk slakts ”comming man”, blir en allt större tillgång för oss inom svenskt kött.
Som grisföretagare räknar vi med att man ligger i topp med avräkningspriser och behåller och utvecklar det goda sätt man har vad gäller anmälan och leveranser av såväl liv- som slaktdjur.
Den tidigare marknadsledaren Scan fortsätter sin kräftgång och dess skuggföretag Scan-Agri gör ett allt sämre arbete för producenterna. Scan-Agri saknar helt precision och förstår inte hur illa man behandlar sina leverantörer.
Vad händer med de kvarvarande slakterierna, Skövde Slakteri, Dahlbergs Slakteri och Ginsten? Kanske borde Scan köpa Skövde Slakteri som redan idag har ett betydande samarbete genom slakt av grisar i Skövde. Investeringen efter branden i Skövde framstår ännu mer som ytterst tveksam.
Lycka till KLS-Ugglarp-Dalsjöfors kött!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

J

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 23

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,40 15,40 15,20 15,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,10 15,10 14,90 14,90
Dalsjöfors 75-99,9 15,10 15,10 14,90 14,90
Dahlbergs 76-93,9 15,00 14,80 14,80 14,80
Skövde Plus ** 75-99,9 14,70 14,50 14,50 14,50
HKScan Agri *** 70-99,9 14,60 14,40 14,40 14,40
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
brist balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist balans balans balans
Ginsten
balans balans balans överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 23 v 22 v 21
11,90 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,60 9,60 9,60
26,58 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,85 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,20 Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,42 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
27 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,42 Tyskland, 56 % 1,45 1,45 1,42 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
26 maj jämförbara**
16,32 England - 1,761 1,708 1,718 1,694
14,60 Spanien - 1,575 1,561 1,561 1,566
13,52 Italien - 1,461 1,461 1,461 1,505
13,23 Frankrike - 1,428 1,423 1,421 1,445
13,08 Danmark - 1,413 1,413 1,413 1,413
12,64 Tyskland - 1,396 1,366 1,346 1,346
12,11 Polen - - 1,316 1,308 1,378
12,51 Tjeckien - - 1,349 1,351 1,368
12,70 Irland - 1,372 1,372 1,372 1,372
12,36 Belgien - 1,334 1,310 1,297 1,297
11,98 Österrike - 1,294 1,294 1,294 1,294
12,06 Holland - 1,301 1,272 1,253 1,244
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
29 maj
19 maj
12 maj
5 maj
Utbud
1966
2250
2365
2520
Sålda
1786
2250
2365
1540
Medelpris, euro
1,51
1,51
1,48
1,44
Lägst
1,49
1,49
1,43
1,42
Högst
1,52
1,52
1,51
1,45
Medelpris, skr
13,98
13,98
13,86
13,42

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
6,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,20 5,20 5,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 13,94 13,94 13,94
Finland
8,14
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,15
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
9,26
VEZG 56 %b euro 1,00 1,00 1,00
Galtar
5,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,20 4,20 4,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
13,03
12,96
12,49
12,87
13,10
12,90
12,90
Dollar 8,47 8,21 8,20 8,34 8,73 8,70 8,68
Euro 9,27 9,37 9,32 9,27 9,34 9,28 9,34
Dansk 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,24 1,25
Norsk 1,09 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11 1,07
Yen 6,85 6,88 6,86 7,02 7,29 7,29 7,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,00 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,75 19,25 19,25 19,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 590 590 580 580
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 505 495 495 495
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 207 207 207 207 207
438
Basis 30 kg 354 354 354 354 354
262
SPF+Myc 7 kg 212 212 212 212 212
445
SPF+Myc 30 kg 359 359 359 359 359
267
SPF 7 kg 216 216 216 216 216
450
SPF 30 kg 363 363 363 363 363
1254
Økologi 30 kg 1012 1012 960 983 937
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
941
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
574
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
463
VEZG 28 kg 50 50 51 51,50 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.