@-GRIS 26 juni 2015
Senaste uppdatering gjord1 27 juni 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Storm på tyska grismarknaden v 27
Det är helt lugnt v 27 med svenska grispriserna, sånär som att Dalsjöfors och KLS Ugglarps höjer suggorna med 50 öre. Storm är det dock kring tyska grispriset efter sänkningen med 4 cent den här veckan och ytterligare sänkning 9 cent nästa vecka. Allt mitt i grisårets höjdpunkt med grillfesterna. Det dåliga vädret i hela nordvästra Europa har givetvis haft stor betydelse, men även en oväntat stor ökad produktion i EU och hela problematiken med Ryssland.
-Det kan bli en fortsatt ekonomiskt kylig sommar, varnar Danish Crown, om inte vädret blir väldigt gynnsamt resten av grillsäsongen. Vi måste hitta nya marknader, säger man.
I Frankrike har handeln gjort som Ica-handlarna i norr för mjölken, betalat mer än vad man måste. Allt för att stödja den inhemska grisproduktionen. I Sverige ska vi vara tacksamma för den starka ställning svenska grisköttet har i butikerna. Det var väl inte minst Ica även här som var med och vände trenden?
Tyvärr kom ett meddelande härom dagen att Rysslandsproblemen kommer att fortsätta ännu ett år, om ingen politisk uppgörelse kommer. Både EU och Ryssland fortsätter sina sanktioner resp motsanktioner.
Ett positivt besked från USA är att antibiotikaanvändningen ska stramas åt. Antibiotika som används till människor får inte utan vidare användas förebyggande som tillväxtmedel. Veterinär måste alltid kolla djuren innan behandling. Däremot blir det inget stopp för tillväxtmedel, men risken för resistens ska minskas. Grisuppfödarnas organisation NPPC uppmanar till försiktighet med human antibiotika och Mc Donalds ska inom två år sluta köpa kycklingkött från djur som fått human antibiotika. Fort går det inte, men åt rätt håll! /LG 150627Marknadskommentarer
HKScan Agri
Stort utbud av fläsk i Europa och en kall sommar som inte ger fart i grillsäsongen leder till att priserna faller stort i Tyskland men även i Danmark. Importen trycker på samt lägre fart på grillarna även i Sverige, och det påverkar såklart efterfrågan och försäljning. Notering oförändrad.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Har vi haft fler grisar, har vi kunnat sälja mer. Nu verkar vi gå mot en bättre väderlek.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är mycket lik förra veckan. Fint väder idag gör att många grillar i kväll, jag också. Dessutom ser prognosen för nästa vecka bra ut vädermässigt, med en topp mot nästa helg. Ser lovande ut.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det har varit en ok vecka. Allt går åt. Nu lovar man bättre väder och då stiger säkert efterfrågan.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den ekonomiska temperaturen på den europeiska grismarknaden indikerar att det kan bli en prismässigt kylig sommar. Det är högst ovanligt, eftersom sommaren brukar, tillsammans med tiden fram till jul, vara den bästa tidpunkten på året när efterfrågan på griskött är som störst.
-Just nu är det svårt att hitta ljuspunkter i länderna runt omkring oss. Därför prövar vi att om möjligt sälja vara produkter utanför Europa. Vi har en bredare tillgång till marknader än de flesta av våra konkurrenter och den hoppas vi att kunna profitera på i den nuvarande situationen, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Det är en kombination av en rad faktorer, som just nu påverkar marknaden negativt. Rakt emot prognoserna så stiger produktionen av griskött just nu i Europa. Samtidigt har den kalla våren, speciellt i mellersta och norra Europa, resulterat i en markant lägre konsumtion av griskött än vad som är normalt för årstiden.
Samtidigt kämpar en del europeiska slakterier fortsatt med att hitta kanaler för avsättning av det kött som tidigare exporterades till Ryssland.
-Inköparna i industrin sitter i stor utsträckning på sina händer just nu. När konsumtionen samtidigt är lägre än normalt, uppstår inte överraskande tryck på säljsidan, förklarar Søren Tinggaard.
Det är speciellt på framändar, och därmed också kotletter och karré, som det är prispress på just nu. Avsättningen av skinka sker till lätt fallande priser, medan den engelska marknaden för bacon och försäljningen av kotlett och mittdelar är mer stabil.


ISN, Tyskland
Griskrasch i Tyskland
Griskrasch i Tyskland! Waterloo för grismarknaden! Tysk exit! Det är ingen brist på beska rubriker som beskriver den katastrofala situationen på den europeiska grismarknaden. I onsdags utlöste Tyskland en storm av protester och lavin av prisfall. När Tyskland sänkte grispriset satte de flesta slakterier igång att ytterligare underminera marknaden genom att gå ut med ännu lägre egna priser.
Europas grismarknad kommer att spricka i sömmarna! Många priser har redan gått ner och gett efter för trycket från Tyskland. Det holländska priset svarade på den tyska sänkningen genom att gå ner med 8,6 cent. Således faller holländska priset långt under VEZGs sänkning. De belgiska och österrikiska sänkningarna blev 3,7 resp 2 cent.
Aktörer på marknaden i andra grannländer är chockade över hur saker och ting utvecklas i Tyskland. Det är kritik från alla håll. Fram till tyska sänkningen var allt okej i Österrike. Men nu måste priset sänkas pga osäkerheten på marknaden.
Något stigande priser rapporteras från de sydliga länderna Spanien och Frankrike. De franska höjningarna sägs orsakas av att några franska kedjor för livsmedel vill säkra en acceptabel prisnivå för de franska producenterna och då måste de övriga slakterierna följa med oberoende av den generella utvecklingen i Europa.
Trend för tyska marknaden: Osäkerheten är stor bland grisföretagarna. En del blir ivriga att sälja och detta ökar pressen på marknaden. Dessvärre är det svårt att motverka ett fortsatt prisfall.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Framtiden utan leveranskontrakt?
För många grisföretagare kan det vara aktuellt med att förnya leveransperioden eller t o m byta slakteri till årsskiftet. De flesta kontrakten har avtalat sex månaders uppsägningstid och då kan det vara högst aktuellt med nya affärsförbindelser. Roger Olsson vid Ginsten tycker att de nuvarande kontrakten har tjänat ut sitt syfte. Ska vi då leva utan kontrakt och sälja en här och en där? Vi skulle då få stora avräkningsprisvariationer över året som i sin tur gör att jan-marsproduktion skulle bli ännu olönsammare än vad det är idag och höstslakten kunde ge möjlighet att skära guld med smörkniv.
Grisproduktionen är tämligen hårt styrd av biologi varför variationen endast kan bli marginell om inte en kraftig styrning görs i avtal. Dessutom har produktionen lång ledtid, 11 månader från spermie till fläsk. Marknaden för griskött reagerar mycket snabbare och inte alltid förutsägbart.
Det fanns mycket i de äldre kontrakten som var bra och stimulerade till följsamhet i produktionen. Exempelvis extra betalning vid överstående resp tidigarelagd leverans, fulla lass, osv. Jag har tidigare beskrivit hur man kan styra rekryteringen av suggor så att det i den planerade produktionen minskar slaktvolymerna på tidpunkter som marknaden vill.
Dessutom finns det så många kontrakt som är illa skrivna att vilken affärsjurist som vill kan ifrågasätta kontrakten. Vid tvist så hänvisar de flesta kontrakten till att tvisten ska lösas i skiljedom, vilket är mycket oförmånligt för framförallt grisproducenten. Skiljdom kan inte överklagas och är dyr att starta och rättsskyddförsäkringen gäller ej. Skiljdomsklausulen måste bort!
Se till att du får ett nytt kontrakt till påseende och ger dig möjlighet att konsultera affärsjurist innan du skriver på!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Dags för almedalen
Nästa vecka är det dags! Jag har varit i Almedalen sedan 2006 och aldrig varit besviken, kanske bara på vädret något år. De fanns de som trodde att Almedalen skulle spela ut sin roll under icke-valår, men Almedalen fungerar fortfarande som mötesplats för att debattera, mingla, skapa nya kontakter och inte minst fortbilda sig och vidga sina vyer. Och nästan alla är där. Vissa, exempelvis, Jordbruksverket har valt att avstå och prioriterar i stället Borgeby. Det innebär att Djurskyddet Sverige på sitt seminarium kring kontrollprogrammet gris, inte får myndighetens syn i frågan, vilket säkert skulle behövas. Det finns många upprörda känslor över att suggorna ska få fixeras i samband med grisning, men jag anser att tillåta ökad beläggning, för växande grisar är väl så tveksamt. Djurskyddsfrågorna tas även upp av Djurens Rätt, som behandlar betesfrågan och allmänt djurskydd för livsmedelsproducerade djur. Djurskyddet är en av knäckfrågorna vid Vi Konsumenter, World Animal Protection och Djurskyddet Sveriges seminarium kring livsmedelstrategin den 1 juli kl 08.00 på Björkanders. Vi arrangörer saknar en dialog i dessa frågor mellan näringen, politiker, myndigheter och konsument- miljö och djurskyddsorganisationer. Jag har uppmanat LRF att bjuda in, men nu är det vi som gör det. Visst är jag orolig för svenskt djursskydd när jag läser yttranden över Konkurrenskraftutredningen från LRF, Hushållningssällskapet och KSLA. Jag noterar att Jordbruksverket liksom djurskyddsorganisationerna och Vi Konsumenter tycker det inte finns motiv och se över djurskyddslagen. Det gjorde ju djurskyddutredningen SOU 2011:75. Läs gärna konsument- miljö – och djurskyddets inlägg i debatten i söndagens GP www.gp.se.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 27

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,60 15,60 15,60 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,30 15,30 15,30 15,10
Dalsjöfors 75-99,9 15,30 15,30 15,30 15,10
Dahlbergs 76-93,9 15,20 15,20 15,00 15,00
Skövde Plus ** 75-99,9 15,20 15,20 14,70 14,70
HKScan Agri *** 70-99,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans brist brist
Ginsten
balans balans balans -
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 27 v 26 v 25
11,80 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,60 9,80 9,60
26,19 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,95 24,85 24,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,38 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
25 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,92 Tyskland, 56 % 1,40 1,49 1,53 1,48 1,45
- D:o svenska*** - - - - -
23 jun jämförbara**
16,79 England - 1,820 1,779 1,749 1,766
15,40 Spanien - 1,669 1,659 1,619 1,592
14,26 Frankrike - 1,546 1,511 1,469 1,442
14,20 Italien - 1,539 1,543 1,491 1,461
13,37 Irland - 1,449 1,478 1,440 1,401
13,30 Danmark - 1,441 1,441 1,414 1,414
13,25 Tyskland - 1,436 1,476 1,426 1,396
12,81 Polen - - 1,388 1,348 1,355
13,43 Tjeckien - - 1,456 1,398 1,371
12,70 Österrike - 1,376 1,396 1,345 1,294
12,43 Belgien - 1,347 1,384 1,347 1,334
12,09 Holland - 1,310 1,396 1,348 1,310
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 juni
12 juni
2 juni
29 maj
Utbud
2940
1896
2435
1966
Sålda
2220
1456
2135
1786
Medelpris, euro
1,57
1,60
1,51
1,51
Lägst
1,56
1,57
1,48
1,49
Högst
1,59
1,62
1,54
1,52
Medelpris, skr
14,49
14,92
14,11
13,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,05 6,65 6,65 6,65
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 6,60 6,60 6,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
5,90
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,80 5,20 5,40
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,94 13,94
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
9,32
VEZG 56 %b euro 1,01 1,01 1,04
Galtar
4,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,80 4,20 4,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
12,92
12,82
12,77
12,73
13,02
13,03
12,96
Dollar 8,24 8,11 8,27 8,31 8,41 8,47 8,21
Euro 9,23 9,20 9,33 9,35 9,24 9,27 9,37
Dansk 1,23 1,23 1,25 1,25 1,24 1,24 1,25
Norsk 1,05 1,06 1,06 1,06 1,09 1,09 1,11
Yen 6,66 6,59 6,70 6,69 6,91 6,85 6,88
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 19,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 590 590 590 590
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 505 505 505 505
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 205 213 213 207 207
436
Basis 30 kg 355 363 363 354 354
258
SPF+Myc 7 kg 210 218 218 212 212
442
SPF+Myc 30 kg 360 368 368 359 359
263
SPF 7 kg 214 222 222 216 216
447
SPF 30 kg 364 372 372 363 363
1245
Økologi 30 kg 1013 1019 1019 1012 1012
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
572
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
433
VEZG 28 kg 47 50 50 50 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.