@-GRIS 17 juli 2015
Senaste uppdatering gjord1 16 juli 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Scan höjer 20 öre v 30
-Vi höjer grispriset 20 öre v 30, men eftersom tyskarna sänker 2 cent närmar sig en osunt liten skillnad mellan ländernas priser. Vi får betalt för de svenska mervärdena så länge som inte gapet mellan svenskt pris och tyskt är för stort, skriver Scan i sin marknadskommentar.
Till detta kan vi lägga att skillnaden mellan Ginstens och Scans pris tack vare Scans höjning krymper till 1,40 kr. Till Ginstens fördel.
Prissättning på slaktgrisar är alltså en komplicerad fråga. Stora slakterier måste hålla ett lågt svenskt grispris för att inte locka in mer import i Sverige. Problemet måste dock rimligen vara lika stort när aktörerna på marknaden ser hur andelen slaktade grisar för varje kvartal ändrar sig. Till nackdel för dem som betalar minst. Hur länge står en grisföretagare ut med att betrakta prisskillnaderna? Ska någon få pengar till att bygga nytt, då måste grispriset ligga minst över 16 kr. Det säger i alla fall de som räknar på nybyggen. Inte ens tre veckor i turistbältet är tillräckligt för investeringarna.
Vi har i år, hittills, otur med vädret. V 30 2014 var tyska priset 1,60 € och steg till 1,63 v 31. I fjol var det väldigt fint grillväder stora delar av senvåren och sommaren. Samma vecka 30 i år är priset 1,40 €, alltså 20 cent, 1,90 kronor lägre. Dåligt grillväder kostar pengar, men även nästan lika opåverkbara ryska embargot har sin del av orsaken, liksom just nu frisläppandet av det griskött som frystes in med EU-bidrag tidigare i år. Detta senaste borde ha gått att påverka och vi kanske ha kunnat undgå en del av den stora tyska sänkningen med 9 cent v 27. Tanken med att frysa in griskött var givetvis att ta ut det ur frysen när grillarna var glödheta. Men det har de inte blivit ännu i år.
2 kronors bortfall ur griskalkylen känns för grisföretagarna, även om prisskillnaden är lite olika i olika länder. England, Spanien och Italien har som synes av EU-tabellen en egen prisnivå, beroende på olika förutsättningar. Spanien har sin stora turism och där har säkert det regniga vädret i norra Europa blivit en positiv faktor för det annars så svårt ekonomiskt drabbade landet.
Danmark har oförändrat grispris 9,40 dkr v 30. Men suggorna höjs 20 øre. Det är positivt, eftersom höjning av danska suggpriset ofta är en indikator på kommande höjning av priset på slaktgrisar. För ett år sedan låg danska priset på slaktgrisar 1,10 dkr högre än i år, då 10,60 dkr.
Spanien tillhör de länder som spelade ut sina kort förnuftigt i samband med EUs skärpning av djurskyddet. Staten betalade ut betydande bidrag till ombyggnad av stallarna och resultatet blev en stor produktionsökning av griskött, som dock nu även tynger övriga EU-länders grispris när det är överskott i Europa totalt och konsumtionen viker.
Produktionen av griskött i Europa väntas enligt globalmeatnews.com öka med 5,6 % och där svarar Spanien för 11,7 % och Polen 6,6. Siffror för första kvartalet indikerar att ökning av produktionen i Europa 2015 är att vänta även för nöt och fjäderfä, även om ökningen för nöt delvis härstammar från utslaktning av kor.
Amerikanska Smithfield Foods, kinesägt sedan 2013, planerar en ytterligare expansion av grisproduktionen i Rumänien och satsar 54 milj € i sina anläggningar där. Det är pengar som lånats av ett utvecklingsbolag under Världsbanken, IFC, som verkar i 100 länder med stöd till privatägda företag. Smithfield har verksamhet i 26 amerikanska delstater, Mexiko och tio europeiska länder, och slaktar 27 miljoner grisar, enl Wikipedia.
Det som bl a lockar till investeringarna är sänkning av livsmedelspriserna i Rumänien, genom att momsen på livsmedel sänks från 24 % till 9. Det är i varje fall rumänska statens förhoppning att hjulen ska rulla lättare med statlig draghjälp.
Ca 2000 tyska företag har t o m 15 juli haft revision och är klara för att få merbetalning för gott djurskydd inom projektet Initiative Tierwohl. Det är några stora livsmedelskedjor, bl a Lidl, som via en uppfödarorganisation betalar ut en premie för ökat boxutrymme, strö i boxarna, m m.
Förra veckans distribution av @-GRIS var en katastrof. Åskan slog ut telefonerna och därmed Adsl-uppkopplingen. 6 dagar för att reparera en teleledning är det bara mäktiga Telia som vågar ta på sig. Det syns att man försöker straffa sig ur Graham Bells teknik från 1876. Han skulle nog bli förvånad om han vaknade upp och såg att hans teknik fortfarande används 2015! /LG 150717Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden är fortfarande relativt lugn med tanke på det svenska grillvädret. Vi ser ändå en bra efterfrågan på det svenska grillköttet och höjer därför slaktgrisnoteringen med 20 öre/kg v30. Smågrisnoteringen höjs 10 kr.
Den europeiska marknaden är fortfarande väldigt trög och Tyskland sänker med 2 eurocent till v30. Vi får betalt för våra svenska mervärden så länge inte prisgapet mot importen är på en osund nivå. Med den senaste sänkningen i Tyskland närmar vi oss den osunda nivån.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu går det bra att sälja griskött här på Västkusten! Marknadstillägget på 40 öre från v 29 har inte gett särskilt många fler slaktgrisar, men tillägget är en klapp på axeln till de leverantörer som vi har.
-Det borde finnas något system med avtal som är mer flexibelt, så att det går att få in fler grisar när marknaden är som hetast. Ett par hundra grisar ytterligare i veckan skulle sitta fint just nu och de skulle säkert gå att sälja. Men där sätter slakteriernas avtal käppar i hjulen.
-Vi skulle ju kunna betala t ex 1 kr upp till de som kommer med ett lass, men detta är ojust mot de gamla leverantörerna. Vi får fundera på något bättre betalningssystem till ett kommande år.
-Marknadstillägget på 40 öre gäller ytterligare två veckor.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det har varit en ok vecka, men inte super. Vi verkar som sagts inte i semesterbältet. Men det är fantastiskt för de slakterier som gör det. Priserna är oförändrade och det är balans både i slakt och för smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Vi är nu inne mitt i semestrarna. Speciellt i norra Europa monterar man nu ner för ledighet, medan man i södra Europa gör sig klar för ferierna som börjar om ett par veckor.
Vi märker ganska tydligt att det är mindre aktivitet just nu. Samtidigt är det en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan, så priserna håller sig generellt sett lugnt i Europa, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
I länderna utanför Europa är det oförändrat och stabil försäljning till Japan, medan det för ögonblicket är ganska fint intresse från Kina.


ISN, Tyskland
Prisökningar igen
Efter senaste prissänkningen med 2 cent är marknaden i balans igen. Nu registreras stabila till lätt stigande priser. Förra veckans plus på 2 cent accepterades inte av alla slakterier. Enligt några neutrala marknadsbedömare är det en lite konstig situation. Stigande priser noterades i Frankrike, Österrike och Belgien.
Pga den försvagade köttbranschen, där alla länder som analyserats klagar, uppnår man inte en acceptabel lönsamhet. Med sina något sänkta priser är de holländska priserna på väg att glida isär från andra länder. De engelska förändringarna får tillskrivas valutaförändringar.
Trend för tyska marknaden: Vad vi hör är att marknadsläget stabiliseras på uppnådd nivå. Slaktgrisar efterfråga både av handlare och uppköpare. Utbjudna volymer väntas ligga kavar på oförändrad nivå de kommande dagarna. Ur dagens perspektiv kan vi vänta oförändrat pris. Nästa internetauktion kan ge viss vägledning.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Grisgeneralen jubilerar
I och med detta inlägg så är det inlägg 200. Mer än 200 personer går in på bloggen och läser varje inlägg. Besök ifrån mer än 40 länder under den tid bloggen har verkat. Därtill lägger vi att ännu fler läser bloggen via Lannhards Grisportalen.
I början då bloggen debuterade fanns det flera som ville se att bloggen försvinna så fort som möjligt. Dessa belackare återfanns ibland slakterifolk. Jag kan ha förståelse för kritiken men sanningar gör ju ont och enskilda personer som omnämnts hade gjort sig förtjänta av att omskrivas i bloggen. Jag har även blivit hotad vad gäller min produktion av grisar.
Jag skriver om saker som kommer till min kännedom som grisproducent och som engagerar mig och då är det bra att rensa tankarna genom att skriva av sig sina funderingar.
Även i fortsättningen kommer jag att finnas som en fri röst i min blogg. Som tur är så är yttrandefriheten en grundlagsskyddad rättighet.
Häng med bloggen även framöver!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Rätten att veta var drivmedlet kommer från
Jag läser i Svenska Dagbladet en intervju med ny VD Hilde Wahl för det finska bolaget ST1, som vill satsa på helt fossilfritt bränsle. Jag mötte ST1 under Almedalen, då jag blev inbjuden av Gröna Bilister till panel i egenskap av ordförande i Vi Konsumenter på ett frukostseminarium den 2 juli (kl 07.00!). Syftet var att ge ett konsumentperspektiv på rätten att kunna välja drivmedel.
Jag kunde inget i frågan, men har lärt mig en hel del på vägen. Att kräva ökad information om ursprung på den bensin jag köper till min bil känns alldeles rätt. I dag krävs allmänt transparens och öppenhet. Det finns ett ökat intresse och engagemang för hur och var kring de produkter vi köper.
Vi som framför allt jobbat med livsmedel har ju verkligen drivit på att få uppgift om ursprung och produktionssätt. Det kan gälla arbetsmiljö, sociala aspekter, miljö – och klimatpåverkan. För att inte tala om den viktiga aspekten kring djurens välfärd, hälsa och användningen av antibiotika.
När det gäller drivmedel så vill jag definitivt inte medverka till fracking eller oljesand som utvinningsmetod. Och kan jag skippa olja från Putin skulle det kännas bra som personlig demonstration. Jag stöttar ST1 och Preem som tar steg på vägen mot rätten att välja ursprung och övergå till biodrivmedel. Små steg på vägen är bra.
Min son Alexander som talade på Gröna Bilister på ett seminarium kl 10.00 nöjer sig inte med det. Han vill hellre tala om ”peak car” och hur vi genom förtätning kan göra oss mer biloberoende och lämna mer utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtraffik.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 30

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakteri**** 75,0-99,9 15,80 15,80 15,80 15,60
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,30 15,30
Dalsjöfors 75-99,9 - 15,50 15,30 15,30
Dahlbergs 76-93,9 - 15,20 15,20 15,20
Skövde Plus ** 75-99,9 15,20 15,20 15,20 15,20
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,60 14,60 14,60
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Marknadstillägg
Ginsten****
-
+40 +40 - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - - balans
Ginsten
brist brist brist balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 30 v 29 v 28
11,65 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,40 9,40 9,40
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,51 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
15 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,04 Tyskland, 56 % 1,40 1,42 1,40 1,40 1,49
- D:o svenska*** - - - - -
14 jul jämförbara**
16,54 England - 1,775 1,802 1,783 1,820
15,51 Spanien - 1,665 1,665 1,665 1,669
15,08 Italien - 1,619 1,587 1,553 1,539
14,42 Frankrike - 1,548 1,534 1,547 1,546
13,32 Irland - 1,430 1,430 1,449 1,449
12,92 Danmark - 1,387 1,387 1,414 1,441
12,73 Tyskland - 1,366 1,346 1,346 1,436
12,25 Polen - - 1,315 1,365 1,420
13,18 Tjeckien - - 1,415 1,425 1,470
12,34 Österrike - 1,325 1,294 1,294 1,376
11,97 Belgien - 1,285 1,273 1,273 1,347
11,59 Holland - 1,244 1,253 1,253 1,310
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 juli
14 juli
3 juli
30 juni
Utbud
1770
2040
1745
3220
Sålda
1600
930
1745
1440
Medelpris, euro
1,46
1,45
1,46
1,44
Lägst
1,35
1,35
1,43
1,43
Högst
1,75
1,46
1,47
1,45
Medelpris, skr
13,60
13,51
13,51
14,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
6,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,00 4,80 4,80
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,20
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,85
VEZG 56 %b euro 0,95 0,95 0,95
Galtar
4,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,00 3,80 3,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
13,33
13,00
13,06
12,92
12,82
12,77
12,73
Dollar 8,53 8,44 8,36 8,24 8,11 8,27 8,31
Euro 9,32 9,36 9,26 9,23 9,20 9,33 9,35
Dansk 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,25 1,25
Norsk 1,04 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06
Yen 6,89 6,96 6,78 6,66 6,59 6,70 6,69
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 590 590 590 590
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 515 505 505 505
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 199 205 213
427
Basis 30 kg 346 346 346 355 363
252
SPF+Myc 7 kg 204 204 204 210 218
435
SPF+Myc 30 kg 351 351 351 360 368
257
SPF 7 kg 208 208 208 214 222
440
SPF 30 kg 355 355 355 364 372
1247
Økologi 30 kg 1006 1007 1007 1013 1019
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
577
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
379
VEZG 28 kg 40,70 42,30 43,60 47 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.