@-GRIS 24 juli 2015
Senaste uppdatering gjord1 25 juli 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Danish Crown har förlorat miljard på rysskrisen
Det händer inget alls på marknaden för slaktgrisar v 31 i våra närmaste omgivningar. Vädret är fortsatt ostadigt, vilket dämpar grillningsintresset och då stiger inte heller priserna på slaktgrisar. Dahlbergs höjde 20 öre v 30, samtidigt med Scan, men den här veckan blev det som sagts inget alls.
Det som diskuteras i spalterna är det ryska embargot mot livsmedelsimport, sedan Ryssland sagt att det förlängs med ett år, i första hand. COPA och Cogeca menar att EU borde ta upp förhandlingar med Ryssland om i varje fall feta produkter, som inte omfattas av embargot, men i stället av andra påhittade veterinära skäl. För dessa produkter har det varit svårt att hitta andra köpare. För de ädlare delarna har har man hittat andra länder att exportera till, även om inte priserna varit lika goda. Exporten från EU har fortsatt växa under det gångna halvåret.
I danska fackets tidning skriver man att ryska embargot är oerhört dyrt, både för slakteriarbetare som blivit utan jobb och för grisföretagare som får lågt pris för sina grisar. Danish Crown har gått miste om en miljard danska kronor, 160 slakteriarbetare har fått sparken pga uteblivna exporten och grisföretagarna går på knäna pga dålig lönsamhet.
Däremot är ryska grisföretagarna glada över högt grispris och likaså riskkapitalisterna. ATL rapporterar om ännu en ny gigantisk grisanläggning för 46 000 suggor.
Det dåliga vädret i Sverige för grillfolket delas med semesterseglare. I dag träffade jag två familjer som gått till hemmahamnen två veckor tidigare än vad som var tänkt. Vi tröttnade på att invänta bättre väder, sa de. Det ligger säkert mycket grillkött kvar i frysarna. Nu får vi hoppas på en soligare sensommar. /LG 150724Marknadskommentarer
HKScan Agri
Sommarvärmen vill inte riktigt infinna sig. Vilket gör att det inte blir någon riktig fart på grillprodukterna. Vår notering är oförändrad vecka 31.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka. Försäljningen rullar på. Det är balans i både slakt och för smågrisar och priserna är oförändrade.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Allt rullar på trots det dåliga vädret. Väderprognosen för augusti ser lovande ut, kanske ger en förlängd grillsäsong.
-Försäljningen första halvåret är upp för de flesta produkter kopplade till gris, jämfört med 2014. Mycket positivt.
-Alla priser oförändrade. För slaktgrisar mindre brist, smågrisar balans.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Vi har en viss brist på slaktgrisar. Priset höjdes innevarande vecka med 20 öre.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Vi är nu en bra bit in i industrisemestern för länderna i Nordeuropa. Det ger en förhållandevis låg efterfrågan på färskt griskött. De italienska och spanska inköparna har inte gått på semester ännu, men det sker i löpet av nästa två veckorna. Så efterfrågan på de stora marknaderna i Sydeuropa är också avtagande.
-Utbudet av kött är typiskt för säsongen också förhållandevis lågt, så det är en fin balans mellan utbud och efterfrågan i detta, som jag vill kalla generellt sömnig marknad. Enda undantaget är skinka, som handlas till lätt stigande priser, vilket vi värderar till att vara de sista kramptagen innan semestern börjar i de stora fabrikerna i södra Europa, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Till länderna utanför Europa är det oförändrad men fin försäljning till Kina och en jämn försäljning till Japan.


ISN, Tyskland
Splittrad prisbild i Europa och ett OBS för tyska priset
Marknaden för slaktgrisar i EU har gångna veckan inte visat någon klar tendens. Ändringarna av priserna har varit både uppåt och nedåt. Tyska priset kräver dock förklaringar. De tyska slakterierna accepterade inte föregående veckas höjda pris, 1,42 €, utan erbjöd huspriser, dvs egna satta lägre priser. Veckans pris på 1,40 € är således en återgång till prisnivån v 28. Priserna i de tyska grannländerna följde inte med tyska sänkningen, som man brukar göra. Spanien, Danmark, Belgien och Österrike håller kvar det högre priset.
I södra Europa påverkas marknaden i stigande grad av värmeböljan. Utbudet av slaktgrisar faller och slakterierna har därför minskat antalet slaktdagar. Dock har man rikligt med kött att bjuda ut. Turisterna hjälper till med avsättningen i turistområdena. Gemensamt för de europeiska marknaderna är att aktörerna klagar över att handeln går trögt.
I Frankrike höjdes priset med 3 cent. Det skylls i första hand på press från grisföretagarna.
Tendens för tyska marknaden: Efter senaste prisfallet är det ro på marknaden. Det låga utbudet av slaktgrisar harmonerar med den låga efterfrågan, så det väntas inga ändrade priser kommande vecka.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem kommer först till 17 kr?
Vi är inne i en uppåtgående trend vad gäller våra avräkningspriser. Grillköttsförsäljningen har kommit av sig något men går ändå hyggligt.
Med ett extra tillägg har Ginsten passerat 16 kr även om det bara är tillfälligt. Närmast därefter noterar KLS-Ugglarp - Dalsjöfors 15.50. Scan släpar som vanligt efter.
Nu skall vi i rättvisans namn säga att till avräkningsnoteringarna kommer leveranstillägg alltifrån 10 öre till 1kr och 25 öre per kg med Scan som har de högsta tilläggen. Detta gör att verkligt avräknat pris, efter avdrag för köttbesiktning 19 öre per kg och 8 kr i branschgemensamma kostnader, jämnas ut mellan slakterierna.
Vem kommer först till nödvändiga 17 kr per kg avräknat. Som det ser ut nu så ligger Ginsten bäst till. 17 kr är en psykologiskt viktig gräns för att återfå förtroendet i näringen. Nivån behövs för att befintliga grisföretagare skall kunna göra investeringar för att öka och förbättra produktionen. Många företag går utan att köra för full kapacitet genom att delar av deras anläggningar ligger i malpåse. 17 kr får ses som ett delmål eftersom nybyggnad av anläggningar kräver 18,50 kr per kg fläsk.
Det är av största vikt att våra slakterier lägger i minst en växel till för att ge TYDLIGA besked till oss producenter om framtiden och dessutom verka aktivt för att få upp produktionen i Sverige. Gör vi inget så kommer vi att dö ”sotdöden”.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning

Detta är titeln på en bok författad av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage. Budskapet i boken är viktigt men innehållet spretar stundtals. Författarna har tidigare skrivit boken Maten och framtiden. Budskapet i båda böckerna är det svenska politiska och allmänna ointresset för en svensk jordbruksproduktion och svensk livsmedelsförsörjning. Syftet är att boken ska vara ett inspel till den nationella livsmedelsstrategin med behov av en svensk försörjningsstrategi vid kris. Det finns mycket intressanta fakta och intervjuer i boken, men jag saknar en del viktiga röster. Boken har getts ut med stöd av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan och har speciellt fokuserat den dåliga beredskapen för livsmedelsförsörjningen vid kris. Jag är inte säker på att de två aktörerna är överens om vägen mot ökad livsmedelsproduktion och ökad konkurrenskraft. I inledningen nämns behovet av en livsmedelstrategi, som lyfter värdet av inhemsk matproduktion, en produktion med hög kvalitet som tar hänsyn till miljö och djurhälsa och inte minst inkluderar behovet av försörjningsberedskap. Svenska Blå Stjärnan marknadsför svenska livsmedel genom en utmärkt liten broschyr: Välj svensk mat – ett tydligt budskap kring bl a svenskt djurskydd. Sven Lindgren, som ordförande för Civilförsvarsförbundet har med sin koppling till Hushållningssällskapen tvärt emot Blå Stjärnan, anammat Konkurrenskraftutredningens förslag att ha regler och villkor i paritet med konkurrentländerna och bl a ta bort förprövningen av djurstallar. Hushållningssällskapets VD Jesper Broberg, med samma uppfattning får också komma till tals liksom Harald Svensson, Jordbruksverket. Harald pekar på det förhållandet att många av förslagen redan fanns inom den s k högnivågruppens förslag 2011. Han ställer sig frågande till den stora tilltron till export, som väg framåt. Det hade varit intressant att släppa fram representanter för konsumenter, miljö, djurskydd och handel, som inte delar Lindgrens och Brobergs uppfattning.
Den offentliga upphandlingen av mat får stort utrymme. Intressanta positiva exempel presenteras från Finland, England och även från Sverige. Här finns en stor potential att öka upphandling av svenska livsmedel, vilket alla är överens om. Mathias Sylwan f d förbundsjurist på SKL utreder skattefinansierade välfärdstjänster, som, om jag fattat rätt, skulle innebära att måltider i skola, vård och omsorg, på något sätt skulle undantas från EU:s direktiv om offentlig upphandling. Men det är juridiska spetsfyndigheter, som jag har svårt att greppa. Den ekologiska produktionen, f f a i Danmark får en hel del uppmärksamhet. Jag noterar fotot med den danska suggan med ring i trynet. Från svensk synpunkt är detta tvärt emot den svenska synen på djurens rätt till naturligt beteende. Böka är en stark drivkraft för grisen. Det är därför man kräver manipulerbart material i EU:s grisdirektiv. Jag köper därför inte danskt ekologiskt griskött. Det var intressant att läsa Harald Svensson. Jag har mött fler som ifrågasatt den stora potentialen i svensk export. Det intressanta är att man förlöjligar i dag de exportsatsningar som gjordes efter EU-inträdet. Kommer man verkligen lyckas så mycket bättre nu? Man kan hoppas det. Boken behandlar också de svenska miljömålen, som inte uppnås. Och det viktiga är generationsmålet. Vi exporterar miljöproblem, klimatpåverkan, dåligt djurskydd och livsmedelssäkerhetsproblem. Jag har lärt mig ett nytt begrepp – preppers. Det borde kanske förklarats. Jag fick googla. Svårfattbart är att Swedish Preppers på Twitter har tolkat min blogg, som att jag anser att import ska stå för svensk livsmedelskonsumtion. Jag har verkligen väldigt svårt att tolka min blogg på det sättet. Det är ju precis tvärt om. Jag vill inte att vi fortsätter att bryta mot generationsmålet.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 31

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakteri**** 75,0-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,50 15,30
Dalsjöfors 75-99,9 15,50 15,50 15,50 15,30
Dahlbergs 76-93,9 15,40 15,40 15,20 15,20
Skövde Plus ** 75-99,9 15,20 15,20 15,20 15,20
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,60 14,60
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Marknadstillägg
Ginsten****
-
+40 +40 +40 -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
brist balans - -
Dahlbergs Slakteri
-
brist - - -
Ginsten
balans brist brist brist
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 31 v 30 v 29
11,65 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,40 9,40 9,40
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,61 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
22 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,14 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,42 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
21 jul jämförbara**
17,08 England - 1,819 1,775 1,802 1,783
15,63 Spanien - 1,665 1,665 1,665 1,665
15,20 Italien - 1,619 1,619 1,587 1,553
14,84 Frankrike - 1,581 1,548 1,534 1,547
13,42 Irland - - 1,430 1,430 1,449
13,02 Danmark - 1,387 1,387 1,387 1,414
12,63 Tyskland - 1,346 1,366 1,346 1,346
12,74 Polen - - 1,357 1,315 1,365
13,28 Tjeckien - - - 1,415 1,425
12,44 Österrike - 1,325 1,325 1,294 1,294
12,06 Belgien - 1,285 1,285 1,273 1,273
11,76 Holland - 1,253 1,244 1,253 1,253
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
24 juli
17 juli
14 juli
3 juli
Utbud
1720
1770
2040
1745
Sålda
1105
1600
930
1745
Medelpris, euro
1,45
1,46
1,45
1,46
Lägst
1,42
1,35
1,35
1,43
Högst
1,47
1,75
1,46
1,47
Medelpris, skr
13,61
13,60
13,51
13,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
6,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,00 5,00 4,80
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,26
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,92
VEZG 56 %b euro 0,95 0,95 0,95
Galtar
4,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,00 4,00 3,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
13,42
13,33
13,00
13,06
12,92
12,82
12,77
Dollar 8,59 8,53 8,44 8,36 8,24 8,11 8,27
Euro 9,39 9,32 9,36 9,26 9,23 9,20 9,33
Dansk 1,25 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,25
Norsk 1,05 1,04 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06
Yen 6,92 6,89 6,96 6,78 6,66 6,59 6,70
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 590 590
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 515 515 505 505
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans brist balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 199 199 205
427
Basis 30 kg 346 346 346 346 355
252
SPF+Myc 7 kg 204 204 204 204 210
435
SPF+Myc 30 kg 351 351 351 351 360
257
SPF 7 kg 208 208 208 208 214
440
SPF 30 kg 355 355 355 355 364
1247
Økologi 30 kg 1006 1006 1007 1007 1013
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
582
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
382
VEZG 28 kg 40,70 40,70 42,30 43,60 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.