@-GRIS 31 juli 2015
Senaste uppdatering gjord 31 juli 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Julslakten stimuleras med tillägg på smågrisar v 32
Priserna på slaktgrisar är oförändrade v 32, förutom att Ginsten tar bort marknadstillägget och återgår till normalt pris. Marknadstillägget var till för att få fram fler slaktgrisar till det stora antalet turister om under semesterperioden grillade griskött på västkusten.
I Danmark går priset ner 20 danska öre, medan det är oförändrat i Tyskland.
Från den här veckan stimulerar Ginsten till ökad julslakt, genom att införa ett marknadstillägg på smågrisar med 30 kr fram till v 34.
Dalsjöfors skriver att försäljningen av grillprodukter varit bra i år trots regnigt väder. Volymerna är ungefär som i fjol. Cato Gustafsson spår att lockpriserna på julskinka snart är ett minne blott. 2015 blir nog sista året. Och han konstaterar att det redan nu råder brist på skinka, men även charkråvara, som det varit så svårt att sälja sedan länge.
Danish Crown sa nyligen att de danska grisuppfödarna förlorat ca en miljard dkr på ryska importstoppet. Den här veckan säger ordföranden i Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, att förlusten av marknad och pengar inte bara handlar om det gångna året, utan kanske för all framtid.
-De danska grisföretagarna börjar ställa in sig på farhågan att ryska marknaden aldrig kommer att bli som förr. Den ryska bojkotten blir dyr och kan kosta många danska lantbruk livet. Hoppet i Danmark är dock att det blir andra grisproducenter i Europa som stupar först. Men den miljard som dansk grisnäring förlorat, kommer aldrig igen. Och de lägre priserna kan bli permanenta.
Den ryska importen av griskött minskade 55 % 2014 och siffrorna ser ut på samma sätt hittills 2015, skriver Finanas.dk. Samtidigt satsar Ryssland stort på att bli självförsörjande på livsmedel och stöttar t ex grisproduktionen med lån till låg ränta för att snabbt öka grisproduktionen. Det är mycket som tyder på att bojkotten är ett medel som ryssarna använder för att stödja sitt lantbruk.
I en rapport redogör Jordbruksverket för hur den svenska konsumtionen av livsmedel förändrat sig under de senaste 50 åren. Rapporten heter Livsmedelskonsumtionen i siffror - Hur har konsumtionen utvecklats de senaste 50 åren och varför?
Råvarorna är till stor del samma, men de är mer förädlade och utbudet bredare. Vi köper också mer mat per person och med ett högre innehåll av energi. Vissa varor köper vi mindre av, såsom mjölk och mjöl, medan vi köper mer av kött, grönsaker och godis.
Att matkostnaderna har sjunkit i förhållande till inkomstnivån är troligen en viktig förklaring till utvecklingen. Kött och grönsaker är exempelvis förhållandevis dyra livsmedel som vi under senare decennier har haft råd att köpa mer av.
I går torsdag kom en enda åsksmäll och stängde internet för andra gången på kort tid. Den här gången gick också ADSL-modemet sönder. /LG 150731
Internet är igång igen och med ett annat modem. I dag påbörjade Stadsnät också installation av fiber. Förhoppningsvis är den uppkopplingen mindre sårbar! 150807Marknadskommentarer
HKScan Agri
Intresset för ekologisk gris hos våra konsumenter ökade kraftigt under föregående år, en trend som håller i sig. Är ni intresserad av att starta med EU-ekologisk produktion så kontakta er inköpare för mer information.
Vår notering är oförändrad vecka 32.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, som vi räknat med. En del turister åker hem vid veckoslutet, men många är kvar. Vi hoppas att marknaden håller bra en vecka till.
-Marknadstillägget för slaktgrisar upphör i och med denna vecka, men nästa vecka inför vi ett marknadstillägg för smågrisar på 30 kr. Det varar veckorna 32 - 34. Tillägget införs för att planera julslakten. Avsikten är att stimulera insättningen så att slaktgrisarna kommer fram i lagom tid före jul.
-Vi höjer priset på suggor med 50 öre.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Då vi nu närmar oss slutet på och kan summera grillsäsongen, som vi stänger v 34, är det glädjande att vi trots dåligt väder sålt bra volymer. Vi ligger i paritet med föregående år. Känns som att sommaren bara passerat och att vi nu börjar fokusera på hösten och med allt vad det innebär, julskinka, m m.
-Vi kan redan nu konstatera att det råder brist på skinka, fläsk II, m m. 2015 är nog det sista året med lockpriser på svensk julskinka.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Prognosen "soligt väder i helgen" satte igång efterfrågan på grillkött, så vecka 31 blev riktigt bra. Riktigt dåligt har det inte varit någon gång under sommaren, trots dåliga vädret. Det svenska grisköttet har en grundmurat bra ställning på svenska marknaden. Vi har draghjälp av att kunna sälja lokalt producerade produkter.
-Men vi får inte slå oss på bröstet och ta för givet att den situationen varar för evigt. Vi ska vara ödmjuka för att konkurrensen är hård med importen.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Det är en liten brist på slaktgrisar, smågrisar balans.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Medan sommarens semestrar närmar sig sin avslutning i Danmark, så är det nu folket i det sydliga Europa som tar plats i liggstolarna. Det betyder en markant lägre aktivitet i de stora fabrikerna i alpländerna och därmed också en lägre efterfrågan på råvaror.
-Semestern i södra Europa kan speciellt markas på skinkpriserna, eftersom länder som Italien, Spanien och Frankrike har både stor produktion och stor förbrukning av just skinkor. I år är vi så i en situation, där många av producenterna tydligen har upparbetat ett stort lager till semestern. Därför kan de sänka produktionen mer, än de brukar och låta sina anställda hålla sommarferie, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på framändar, kotlett och bröstfläsk är i stort sett oförändrade, medan försäljningen till den brittiska baconmarknaden är stabil. Det samma gäller marknaderna utanför Europa, där det är jämn försäljning till Japan och ett ganska gott intresse från Kina.


ISN, Tyskland
Protester i Frankrike
Inte heller den här veckan blev det någon fart på prisutvecklingen på slaktgrisar i EU. Generellt är priserna stabila. Aktörerna på köttmarknaden är överens om att det inte är något drag. Då ska vi också notera att det inte är några överutbud av slaktgrisar.
I söder gör värmen att djuren inte växer särskilt fort. Inte heller i Spanien ser man spår av heta sommarpriser trots turisterna, utan stabil låg nivå som i övriga Europa. I stället berättas det om en allt mer aggressiv försäljning på exportmarknaderna.
I Frankrike visas en annan prisutveckling. Där steg priserna något, medan grisföretagarna tydligt demonstrerade sina krav genom strejker och genom att orsaka rubriker i medierna i de andra europeiska länderna. Inte alla anmälda slaktgrisar kunde säljas till det nya högre priset. Även i England är modlösheten stor och leder till betydande protester från grisföretagarna.
Tendens på tyska marknaden: Situationen är enkel och kan beskrivas med några få ord: Det fortsätter som tidigare. De prisskapande argumenten är orförändrade. Utbudet är fortsatt lågt och efterfrågan är liten. Som resultat av detta torde priserna bli oförändrade kommande vecka.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bästa bondekompisen
LRF har inrättat begreppet bondekompis som skall kunna vara själasörjare för kollegor som har det extra jobbigt. Hur skulle det vara om LRF ansträngde sig för att medlemmarna får bättre lönsamhet? Det vore den bästa bondekompisen. Bondenyttan som LRF kan erbjuda är lika med noll på riksplanet medan man lokalt har ett litet berättigande. LRF-kött verkar att vara en organisation helt i LRFs anda, dvs. helt uddlöst och saknar handlingskraft. LRF -mjölk är samma sak.
Kanske är de franska kollegorna våra bästa bondekompisar. Där gör bönderna uppror pga för låga producentpriser på främst animalieprodukter. Dessutom kräver man av den franska regeringen att den inhemska produktionen och konsumtionen skall gynnas extra.
När gjorde de svenska bönderna sig hörda på allvar senast? LRF gör ju alltför att tysta ner oss och traktordemonstrationer eller andra aktioner banlyses. Vi kan inte ”tassa i korridorerna” längre.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

EUs djurbönder i kris
I dag kan man läsa i Svenska Dagbladet om krisen i den svenska mjölknäringen. Och visst blir man oerhört ledsen och upprörd när Arla än en gång sänker avräkningspriset till mjölkbönderna, med hänvisning till minskad global efterfrågan på mejeriprodukter. I den svenska debatten, speciellt med hänvisning till Konkurrenskraftutredningen, får man ibland känslan av att de svenska djurbönderna är ensamma om att ha det extra tufft och krisartat. Bönder i andra länder tjänar pengar på att inte ha så strikta djurskyddsregler, genom att använda mer antibiotika och GMO-foder och att inte ha så tuffa miljökrav.
Men så är det inte. Den ryska blockaden av livsmedel, den ökade globala livsmedelshandeln och detaljhandelns prispress drabbar alla EUs bönder. Det är ju en klen tröst för svenska djurbönder, men det visar frågans komplexitet. Danska lantbrukare går i konkurs. Franska bönder, sin vana trogen, blockerar vägarna med sina traktorer och engelska mjölkbönder mobiliserar i rikskampanjer. Tyska grisproducenter protesterar kraftfullt mot handelns prispress. Krav ställs på EU-kommissionen att hjälpa såväl frukt- och grönsaksodlare som djurbönder i kris.
Överskott av griskött har tidigare frysts in för att lätta på prispressande överskott. Eftersom mjölkkvoterna släppts, har man även ropat på kollektiv hjälp för att rädda de europeiska mjölkproducenterna. I den situationen känns ett handelsavtal med USA, TTIP, snarare som ytterligare ett hot med ökad global konkurrens. Om vissa svenska bönder ropar på lättnader i svenskt regelverk, kanske vi får ett ökat tryck från EUs bönder att lätta på EUs regelverk. Och de nödvändiga satsningarna på att minska antibiotikaanvändningen till djuren i vissa EU-länder kan gå i stå. Detta känns mycket oroande med tanke på att EUs förhandlare valt att inte driva frågan kring USAs användning av tillväxtantibiotika.
Stefan Gård, Mjölkproducenterna, vill avveckla det svenska beteskravet och göra det frivilligt för att kunna få betalt. För det första är det så att svenska grisuppfödare får betalt för svenskt lagstadgat djurskydd. För det andra skulle ett frivilligt beteskrav kräva certifiering och därmed följande kontroll. Handeln, konsument- djurskydd och miljöorganisationerna är tydliga. Svenskt djurskydd inklusive beteskravet är unika svenska mervärden, som bidrar till förtroendet för svenska livsmedel och handelns marknadsföring av svensk mat.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 32

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,50 15,50
Dalsjöfors 75-99,9 15,50 15,50 15,50 15,50
Dahlbergs 76-93,9 15,40 15,40 15,40 15,20
Skövde Plus ** 75-99,9 15,20 15,20 15,20 15,20
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,60
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
brist brist balans -
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist - -
Ginsten
balans balans brist brist
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
11,59 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,40 9,40
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,67 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
29 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,20 Tyskland, 56 % 1,40 1,40 1,40 1,42 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
28 jul jämförbara**
16,93 England - 1,796 1,819 1,775 1,802
15,70 Spanien - 1,665 1,665 1,665 1,665
15,26 Italien - 1,619 1,619 1,619 1,587
15,17 Frankrike - 1,609 1,581 1,548 1,534
13,12 Irland - 1,392 1,392 1,430 1,430
13,07 Danmark - 1,387 1,387 1,387 1,387
12,69 Tyskland - 1,346 1,346 1,366 1,346
13,04 Polen - - 1,383 1,357 1,315
13,52 Tjeckien - - - 1,434 1,415
12,49 Österrike - 1,325 1,325 1,325 1,294
12,11 Belgien - 1,285 1,285 1,285 1,273
11,81 Holland - 1,253 1,253 1,244 1,253
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
24 juli
17 juli
14 juli
3 juli
Utbud
1720
1770
2040
1745
Sålda
1105
1600
930
1745
Medelpris, euro
1,45
1,46
1,45
1,46
Lägst
1,42
1,35
1,35
1,43
Högst
1,47
1,75
1,46
1,47
Medelpris, skr
13,61
13,60
13,51
13,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 8,00 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
6,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,29
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,95
VEZG 56 %b euro 0,95 0,95 0,95
Galtar
4,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,00 4,00 4,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
13,45
13,42
13,33
13,00
13,06
12,92
12,82
Dollar 8,62 8,59 8,53 8,44 8,36 8,24 8,11
Euro 9,43 9,39 9,32 9,36 9,26 9,23 9,20
Dansk 1,26 1,25 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23
Norsk 1,05 1,05 1,04 1,03 1,05 1,05 1,06
Yen 6,94 6,92 6,89 6,96 6,78 6,66 6,59
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 605 590
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 515 515 515 505
Marknadstillägg/avdrag +20 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* 30 kr
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans brist balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 193 199 199 199 199
427
Basis 30 kg 337 346 346 346 346
252
SPF+Myc 7 kg 198 204 204 204 204
435
SPF+Myc 30 kg 342 351 351 351 351
257
SPF 7 kg 202 208 208 208 208
440
SPF 30 kg 346 355 355 355 355
1247
Økologi 30 kg 1014 1006 1006 1007 1007
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
490
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
383
VEZG 28 kg 40,70 40,70 40,70 42,30 43,60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.