@-GRIS 7 augusti 2015
Senaste uppdatering gjord 7 augusti 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Bra julpriser att vänta
Svenska priserna på slaktgrisar blir oförändrade även v 33. Tyska priset sänks 2 cent till 1,38 €. Danska priset sänks 20 øre ytterligare och är nu nere i 9 dkr.
Allt fler aktioner i Europa för att stärka priserna genomförs eller planeras. I Belgien, tror jag det var, släppte någon in svanslösa grisar i butiker.
Veckans märkligaste rubrik hämtar vi dock från Danmark: Grisbonde dömd till böter för att ha använt för lite medicin.
Frank Johansen i danska Hals fick oanmält besök av Fødevarestyrelsen, som gjorde bedömningen att för lite medicin användes i besättningen. Det blev 24 000 dkr i böter i första instans. I nästa instans frikändes Frank, men Fødevarestyrelsen står på sig och har överklagat till Landsrätten. -Jag har fokus på att inte medicinera mer än nödvändigt, förklarar Frank. Vi måste bli bättre på att bekämpa MRSA.
I sin veckokommentar säger Cato Gustafsson, Dalsjöfors, att han tror på en bra julomgång och att även industriråvaran kanske kan bli en bristvara. Det svenska grisköttet är starkt på marknaden, men skinkan och korven till jul har under flera år nästan bara haft svenskt ursprung.
-Jag tror att julproduktionen blir marknadsmässigt bra för svenskt griskött, säger han. Om trenden håller i sig kommer den även att påverka efterfrågan på svensk industriråvara.
Det vore verkligt trevligt. Om svenska skinkan ska räcka är ju en fråga varje jul i många medier, sedan några år. Om vi för diskutera om julkorvarna kan fyllas med svensk råvara, blir en riktigt rolig läsning. /LG 150807Marknadskommentarer
HKScan Agri
Justering pris smågris mellan notering och marknadstillägg vecka 33: Smågrispriset höjs 10 kr/smågris och marknadstillägget sänks 10 kr/smågris. Notering slaktgris oförändrad.
Det vackra vädret håller i sig över helgen, så passa gärna på att grilla gott kött eller korvar utomhus!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi fick ytterligare en bra vecka, sommargästerna är kvar och allt är sålt.
-Tillägget på 30 kr per smågris fortsätter även v 33 och 34. Det är balans både för smågrisar och slaktgrisar.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi är nu på väg att lämna grillsäsongen. Kanske kan den bli något förlängd med hjälp av fint sensommarväder. Vi är på väg in i
en ny stark marknad, julproduktionen som jag tror blir bra marknadsmässigt för svenskt griskött.
-Trenden svenskt håller i sig och det kommer att påverka efterfrågan på svensk industriråvara.
-Vi har något brist på slaktgrisar, men balans för smågrisar.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
De senaste månaderna har det varit en ganska god efterfrågan på danskt griskött från Kina. Mätt i ton har exporten ökat påtagligt, men det är dessvärre inte enbart goda nyheter.
-I en situation där det globala utbudet av griskött är förhållandevis stort är det självfallet positivt att vi säljer mer på den kinesiska marknaden. Omvänt är det endast bra därför att priserna på europeiskt griskött – sett med kinesiska ögon – är så billigt. Vi tar nu sådana ordrar på den kinesiska marknaden, som tidigare blev tagna av länder som traditionellt säljer billigare än vi gör, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Den högre dollarkursen över euron under första halvan av 2015 har varit med till att stimulera den danska försäljningen till Kina. Kineserna betalar nämligen med dollar. Därför har kött från Europa blivit relativt sett billigare, jämfört med kött från USA, Canada och Brasilien.
-Vi ser ett riktigt gott intresse från Kina just nu. Samtidigt indikerar de senaste prognoserna, att den kinesiska produktionen av griskött kommer att falla något 2015. Därför har vi god grund att tro på en fortsatt hög försäljning till Kina, säger Sören Tinggaard.
Handeln i Europa är just nu präglad av semestrarna i länderna kring Alperna. Det ger markant mindre efterfrågan på kött från de stora företagen som benar ut kött. Speciellt priserna på skinka är under press, medan de övriga detaljerna säljs till oförändrade priser.


ISN, Tyskland
Kommer priserna att stiga i augusti?
Oron bland grisföretagarna i EU är inte mindre den här veckan. Trots sommartemperaturer, är det ingen förbättring. Från nästan alla delar av Europa rapporteras balanserad marknad på låg nivå.
I Spanien har slaktvikterna minskat betydligt under senaste veckorna och slakterierna frågar efter grisar för att fylla upp kapaciteten i anläggningarna. Dock uppstår det pga de stora lagren ingen brist på griskött och därmed går inte grispriserna upp, vilket brukar ske vid ökad efterfrågan. Enligt analytiker Österrike, Holland, Belgien, Tyskland och Danmark ligger köttvolymerna som lägst i balans. Så när som i Danmark, där priset föll 3 cent, fortsatte priserna denna vecka på nivån från föregående vecka.
Jämfört med i de andra länderna i det centrala Europa, har priset i Frankrike utvecklats positivt under de senaste veckorna och fann sitt läge på 1,60 €. Det bör emellertid noteras att det höga priset i varje fall delvis är "politiskt" satt. Det oroar en del franska aktörer på marknaden.
Det meddelas även en strimma av hopp på marknaden. Holländarna har nått en överenskommelse om export av griskött till Indien och Tyskland har fått restriktioner av exporten till Japan lindrade. Antalet regioner som fortfarande inte är betraktade som fria från klassisk svinpest har reducerats väsentligt.
Tendens på tyska marknaden: Äntligen är grillvädret tillbaka! Med detta stiger hoppen om att återvändande semesterfolk kan stimulera köttmarknaden. Samtidigt är utbudet av slaktgrisar hanterbart. Priserna kan i varje fall bli oförändrade.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bort med branschgemensamma kostnader
Sedan många år dras branschgemensamma kostnader ifrån slaktlikviden hos de flesta slakterierna totalt ca 15 milj kr. Detta är otidsenligt och direkt konkurrensbegränsande hos de branscher som får dessa pengar.
Svenska PIG är en organisation som får bidrag ifrån grisproduktionen med ca 5 milj kr per år. Till vilken nytta? På det viset så håller vi en orationell verksamhet under armarna och omöjliggör för enskilda som vill starta privatrådgivning. Samma sak gäller Gård & Djurhälsan, tidigare Svenska Djurhälsovården. Det är klart svårare för privatpraktiserande veterinärer att starta eget till gagn för grisnäringen. Vidare får Svenskt Kött en del pengar i ovan nämnda avdrag som möjligen kan vara motiverade.
För många år sedan hade fackföreningen LO ett liknande sätt. Dvs i medlemsavgiften så betalade man automatiskt en slant till det socialdemokratiska partiet. Då det var alltfler LO-medlemmar som inte var sossar så ändrades avgiften till att bli frivillig och medlemmen själv fick bestämma.
Låt oss grisproducenter var och en bestämma över huruvida vi vill betala dessa avgifter. Dessutom kan jag inte hitta i något leveransavtal för slaktgrisar som medger avdrag på våra avräkningar.
Det är ju t o m frivilligt om man vill vara med i svenska kyrkan.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Mjölkkris
Nu är det Åke Hantoft, Arla, som intervjuas i P1 och inte Palle Borgström, LRF Mjölk. Det visar på Arlas roll när det gäller dagens kritiska situation för svenska mjölkbönder. Åke Hantofts svar är det förväntade, d v s att marknadssituationen är unik och är orsaken till sänkningen av mjölkpriset. Undrar om jag som svensk mjölkbonde skulle glädja mig åt att Arla öppnat ett kontor i Kuala Lumpur? Skånemejerier försöker i stället hjälpa sina leverantörer genom en höjning av avräkningspriset på mjölken. Men det är också tydligt att detta inte är ett svenskt problem(se blogg 25 juli). Bondeorganisationerna COPA/COGECA planerar en jättelik bondedemonstration i Bryssel. Kraftfulla bondedemonstrationer pågår på flera håll i EU. Engelska mjölkbönder tömmer mejerihyllorna i butikerna och belgiska grisproducenter släpper in svanslösa grisar i butikerna. Dagens Industris ledare häromdagen avspeglar det trångsynta perspektivet, som utan omvärldsanalys, åter pekar på att, om man tar bort svenska särregler skulle det vara en del av lösningen på den svenska mjölkproduktionens konkurrenskraft. Man känner igen Torbjörn Iwarsson och Lydiah Wålström argument i DN i mars (blogg 26 mars). Apropå hyllor så finns idag en skylt på ICA om att ICAs grädde kommer från Österrike. Ett sätt att medverka till ett informerat val – eller?
I Land Lantbruk gör Ulf Berg (M) samma tankevurpa som Konkurrenskraftutredningen d v s talar varmt om att svensk mat håller hög klass tack vare vårt höga djurskydd och vår låga antibiotikaanvändning och vårt fokus på klimat och miljö. Men rubriken på debattinlägget är ”Låt svenska lantbrukare konkurrera på lika villkor”. Det håller inte! Vi kan inte ha lika villkor och unik hög svensk kvalitet.
Adam Arnesson, Ekobonden, matambassadör och debattör tror på direktkontakt mellan bonde och konsument. ”Men nästa generations lantbrukare behöver inte acceptera den sanning som råder just nu. Det behöver inte vara det storskaliga, rationella industrijordbruket, där djur behandlas som maskiner, som är framtiden. Den industriella djurproduktion som är standard i dag kommer med stor sannolikhet att vara en parantes i mänsklighetens historia. Lantbrukarens roll kommer allt mer att likna en planetskötares. Att driva lantbruk kommer att handla om att samarbeta med naturen, och djuren. Att driva ett hållbart lantbruk som bidrar till hela den här planetens och alla dess invånares bättre hälsa. Att skapa de unika värden som ingen maskin någonsin kommer att klara av att skapa” säger Adam i Expressen. Likartade signaler när det gäller landsbygdsutveckling kommer från Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen. Det blir spännande att se hur arbetet kommer gå vidare med en svensk livsmedelstrategi. Vi som vill ha en konstruktiv dialog kommer se till att en sådan kommer till stånd.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 33

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,50 15,50
Dalsjöfors 75-99,9 15,50 15,50 15,50 15,50
Dahlbergs 76-93,9 15,40 15,40 15,40 15,40
Skövde Plus ** 75-99,9 15,20 15,20 15,20 15,20
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
brist brist brist balans
Dahlbergs Slakteri
-
- brist brist -
Ginsten
balans balans balans brist
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
11,43 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,00 9,20 9,40
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,76 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
5 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,09 Tyskland, 56 % 1,38 1,40 1,40 1,40 1,42
- D:o svenska*** - - - - -
4 aug jämförbara**
17,24 England - 1,817 1,796 1,819 1,775
15,80 Spanien - 1,665 1,665 1,665 1,665
15,72 Italien - 1,657 1,619 1,619 1,619
15,22 Frankrike - 1,604 1,609 1,581 1,548
13,21 Irland - - 1,392 1,392 1,430
12,90 Danmark - 1,360 1,387 1,387 1,387
12,77 Tyskland - 1,346 1,346 1,346 1,366
13,12 Polen - - - 1,383 1,357
13,65 Tjeckien - - 1,439 1,434 1,434
12,57 Österrike - 1,325 1,325 1,325 1,325
12,19 Belgien - 1,285 1,285 1,285 1,285
11,89 Holland - 1,253 1,253 1,253 1,244
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
4 aug
24 juli
17 juli
14 juli
Utbud
2570
1720
1770
2040
Sålda
1530
1105
1600
930
Medelpris, euro
1,45
1,45
1,46
1,45
Lägst
1,44
1,42
1,35
1,35
Högst
1,46
1,47
1,75
1,46
Medelpris, skr
13,76
13,61
13,60
13,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
6,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,35
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,92
VEZG 56 %b euro 0,94 0,95 0,95
Galtar
4,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,00 4,00 4,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
13,58
13,45
13,42
13,33
13,00
13,06
12,92
Dollar 8,69 8,62 8,59 8,53 8,44 8,36 8,24
Euro 9,49 9,43 9,39 9,32 9,36 9,26 9,23
Dansk 1,27 1,26 1,25 1,24 1,25 1,24 1,23
Norsk 1,05 1,05 1,05 1,04 1,03 1,05 1,05
Yen 6,97 6,94 6,92 6,89 6,96 6,78 6,66
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 525 515 515 515
Marknadstillägg/avdrag +10 +20 +20 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* 30 kr 30 kr
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
237
Basis 7 kg 187 193 199 199 199
416
Basis 30 kg 328 337 346 346 346
243
SPF+Myc 7 kg 192 198 204 204 204
422
SPF+Myc 30 kg 333 342 351 351 351
247
SPF 7 kg 196 202 208 208 208
427
SPF 30 kg 337 346 355 355 355
1278
Økologi 30 kg 1007 1014 1006 1006 1007
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
588
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
389
VEZG 28 kg 41 40,70 40,70 40,70 42,30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.