@-GRIS 21 augusti 2015
Senaste uppdatering gjord 25 augusti 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!



Vi bygger om!

Vi bygger om och kommer att plocka ut 400 självstängande foderbås. Båsen togs i bruk 1990.
Samtidigt tar vi ut 250 ej självstängande foderbås av märke Stallsystem.
Kontakta
Mattias Espert
070-658 12 21
espert@kvarnlyckan.net

Senaste nytt om marknaden och priser
Skövde och Dahlbergs höjer v 35
Skövde och Dahlbergs höjer 20 öre v 35. Nya priset blir för båda slakterierna 15,60 kr. Ginsten tar bort det tidsbegränsade marknadstillägget på 30 kr och ersätter det med ett icke tidsbegränsat tillägg på 15 kr. I Tyskland sänks grispriset med 1 cent. Danmark har oförändrat.
Skolorna är nu igång och de som semestrat på annan ort har flyttat hem. Det gläder en del slakteriet.
-Nu har vi vårt marknadsområde på rätt plats igen, säger Ove Konradsson, Skövde Slakteri. Semesterfirarna är hemma igen och de använder de fina augustikvällarna till grillning. Dessutom säljs övriga köttsortimentet bra, skolorna köper skolmat och de som jobbar äter ute på personalmatsalarna. Hela sortimentet säljs bra och vi är väldigt nöjda.
-Även fläsktvåan går bra, fortsätter han. Vi får ut ett fullt rimligt mervärde även från charkråvaran, därför att den är svensk.
Samma positiva rapport kommer från Dalsjöfors.
-Det var meningen att grillsortimentet skulle tonas ned v 35, men vi kör vidare med ett skift på full fart, säger Cato Gustafsson. Vi kör det tills vädret försämras.
-Problemet vi ser framför oss nu är att det blir brist på svenskt griskött. Det är beklagligt att så få nysatsningar i stallar gjorts på länge. Branschen har sett den positiva vändningen för svenskt griskött länge, men tyvärr har inte bankerna gjort det. Bankerna är det svenska problemet idag. Därför kommer vi med nya idéer inom kort till hur vi ska få igång nybyggnation.
Jag har redan tidigare skrivit om bankmaffians inställning till grisproduktionen och jag och många läsare har tyckt den varit helt fel. Det har enligt min mening varit mycket lättare att satsa på mjölk.
-När det gäller åker och skog, fungerar nog svenska banksystemet hyggligt. Men när det gäller byggnader, då fungerar det inte, säger Cato. Det behövs ett nytänkande. /LG 150824



Marknadskommentarer
HKScan Agri
Situationen på den svenska marknaden är oförändrad. Dock fortsätter priset ned i Europa. Tyskland sänker ännu en vecka och Danmark har oförändrat på låg nivå jämfört med Sverige.
Oförändrad notering vecka 35.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det tidsbegränsade marknadstillägget på smågrisar tas bort, men ett nytt marknadstillägg på 15 kr, utan slutdatum, införs från v 35.
-Sommargästerna på västkusten reser nu hemåt, men det vackra vädret har förlängt vistelsen för många. Försäljningen rullar på bra och vi hoppas det beror på att man köper med sig kött hem av det goda kött man ätit på västkusten!


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det fina vädret gör att grillproduktionen fortsätter. Det var avsikten att den skulle tonas ner denna vecka, men i stället kör vi med ett skrift i stället för två. Det fortsätter vi med tills att vädret blir sämre. Vi har kört med tvåskift hela sommaren. Allt säljs slut.
-Vi har börjat lägga in skinka. Nu ser vi att både skinka och fläsktvåan blir bristvaror i höst. Korvråvaran har gått upp flera kronor per kilo under senaste tiden, beroende på ökad efterfrågan hos charktillverkarna. Man vill ha svensk råvara.
-Det här gör att grispriset kan höjas. Dilemmat är att charkråvaran är så billig i Tyskland. Vi vill ta i höjningarna med försiktighet, eftersom risken är stor att köparna vänder sig till Tyskland igen och köper billig råvara.
-Ökad efterfrågan på svenskt kött och höjda priser gör att intresset för investeringar i nya stallar och renovering av gamla tar fart. Vi i branschen har sett trenden länge, men tyvärr har bankerna inte gjort det. Det är alltså bankerna som är det stora problemet för grisproduktionen idag. Det går att diskutera med bankerna om åker och skog, men byggnader vill de inte höra talas om. Det är tråkigt att det blivit så.
-Det måste bli en vändning och vi har vid Dalsjöfors en del på G, som jag kommer att återkomma till. Jag har idéer om hur vi ska få igång nysatsningar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Nu har vi vårt marknadsområde på rätt plats i Sverige! Semesterfirarna har återvänt hem till skolstarten och grillar på kvällarna i det varma och fina vädret. Jag gillar inte att använda överord, men veckans väder, liksom försäljningen, har varit kanonbra.
-Vi gläds åt att både storhushållen, med bl a skolorna, köper bra och att konsumenterna köper mycket grillprodukter. Trots draget i grillprodukterrna säljer vi bra även av övrigt kött. Det är också bra drag i fläsktvåan och vi säljer skinka så det stänker om det. Positivt på alla fronter, alltså.
-Vi höjer grispriset med 20 öre.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Medan sommarsolen långt om länge skiner över Danmark, börjar det också att bli hål i de svarta skyar som under den senaste månaden legat tungt över den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Det ser ut som att priserna har stabiliserat sig. Semestrarna är slut i södra Europa, så fabrikerna som förädlar kött är tillbaka i sina gamla gängor igen. Vid allt annat lika ger det stimulans åt efterfrågan, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Fabnish Crowns exportavdelning.
Priserna är generellt sett stabila. Framändar och skinkor avsätts dock fortsatt på låg nivå, medan marknaden för mellanstycken, kotletter och bröstfläsk är något bättre.
-Den svåra övningen nu är att nå till den punkt, där vi kan lyfta priserna. Det ser dessvärre ut att kunna bli en både lång och härd kamp, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Frustration över hela Europa - skandal i Frankrike
Återigen är det knappast goda nyheter för EUs grisföretagare denna vecka. Trenden är nedåtgående nästan överallt, oförändrat som bäst. Situationen fortsätter att vara paradoxal, med marknaderna balanserade för slaktgrisar, men priserna trots detta under press.
Å ena sidan kan detta förklaras av den svaga köttmarknaden, samt av försäljning från EUs fryslager. Å andra sidan är det ett oproportionerligt tryck orsakat av de tyska huspriserna, dvs slakteriernas egna lägre priser. För andra veckan i rad är de ledande tyska slaktföretagen inte nöjda med de av producentorganisationer rekommenderade priserna. Dessa har gått ned med en cent jämfört med föregående vecka. Förra veckans priser kunde bibehållas i Nederländerna, Danmark och Österrike.
I Spanien fortsätter marknaden att vara under press. Där minskar efterfrågan i slutet av semesterperioden. Slaktvikterna går ner igen och detta visar att spanska priserna ännu inte är föremål för pristryck. Enligt spanska analytiker måste en cent prissänkning snarare ses som ett resultat av den växande prisskillnaden mot Tyskland.
En skandal bevittnades i Frankrike förra veckan. Varken på måndagen och tisdagen kunde franska pilotpriset publiceras. Två till tre större kunder hade annullerat sitt deltagande, eftersom, som de sade, manipulerade priser hade visats i veckor.
Trend för den tyska marknaden: Situationen har inte förändrats jämfört med förra veckan. De kvantiteter av slaktsvin som erbjuds är hanterbara. De är bara stora nog för att tillfredsställa slaktföretagens efterfrågan. Helt till skillnad från de stora slaktföretagen, betalar de medelstora företagen inte huspriser. Från dagens synvinkel, skulle en ytterligare prisminskning inte vara i linje med marknaden.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Slakteriernas prisändringsstrategi
Alla grisföretagare som varit med ett tag vet att då avräkningspriserna ändras är det alltid 20 öre då det är höjningar, men 50 öringar och kronor då det gäller sänkningar. Så har det varit sedan 1980-talet. Då jobbade också danskarna på samma sätt med 20 öringar. Då var den danska kronkursen 1 kr mot den svenska, men idag är danska kronan i 1,25 kr per svensk krona. Slutsatsen blir då att de tidigare svenska 20-öringarna bör vara 25-öringar för närvarande. Tittar vi på prisrörelserna i övrigt så är de betydligt större ute i Europa.
Dessutom bör prisinformationen för aktuell vecka komma tidigare, så att vi som anmäler grisar till slakt skall veta vilket pris som gäller för slaktanmälda grisar. Detta var ett enigt krav från Jönköpingsmötet som var för några år sedan.
Fram för rakare affärer inom branschen!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Danskarna tar över i Sverige !
För någon vecka sedan blev jag överraskande uppringd av en grisuppfödare, som på 80– 90-talet var en av de största leverantörerna och ägare till privatslakten. Själv jobbade jag då med djuromsorgsprogrammet på Slakteriförbundet, Scan, d v s den kooperativa slakten, som då hade närmare 80 % av slakten. Vi hade inte träffats på 25 år. Han har en hel del danska kontakter, varför det var intressant att gemensamt analysera dagens situation i Sverige. Danish Crown, bondekooperativ dansk slakt, äger i dag det största slakteriet (KLS, Ugglarp och Dalsjöfors). Det näst största foderföretaget, Svenska Foder är också danskägt. I Danmark ifrågasätts utvecklingen mot att som Danish Crown bara växa volymmässigt (jämför Arla). Danska grisuppfödare går i konkurs och sneglar på Sverige, där man får mer betalt för sina grisar. Det finns ett intresse för att köpa svenska gårdar. Vi får kanske se ett ökat antal danska grisuppfödare, som svenska grisuppfödare. Svenska slakterier bekräftar en god efterfrågan och att man kan hålla ett högre avräkningspris än konkurrentländerna.
Det pekar verkligen på att det krävs en aktuell omvärldsanalys, när man ska föreslå åtgärder för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft. Konkurrenskraftutredningens slutsatser bygger på situationen, som den såg ut 2014. Och att som Rutegård och Wierup, i november 2014 i Svensk Veterinärtidning och i DN peka ut dansk grisproduktion som det positiva exemplet känns i dagsläget ganska främmande.
Varför skulle då danska intressen söka sig till Sverige? Det är nog dags att erkänna att det händer saker hela tiden. Jag fick ett intressant och förvånande erkännande av min konkurrent från 90-talet ”Du fick ju rätt”. Det kanske är att ta i, men tveklöst har svenska bönder, veterinärer och forskare gjort massa bra saker sedan 80-talet, som det gäller att skörda nu.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 35

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!



Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 16,00 16,00 15,80 15,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,50 15,50
Dalsjöfors 75-99,9 15,70 15,70 15,50 15,50
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,40 15,40 15,40
Skövde Plus ** 75-99,9 15,60 15,40 15,40 15,20
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans - brist
Dalsjöfors Slakteri
-
brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans brist - brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.




Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 54 v 34 v 33
11,34 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,00 9,00 9,00
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,71 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
20 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,86 Tyskland, 56 % 1,36 1,37 1,38 1,40 1,40
- D:o svenska*** - - - - -
18 aug jämförbara**
16,94 England - 1,791 1,787 1,817 1,796
16,87 Italien - 1,784 1,752 1,657 1,619
15,75 Spanien - 1,655 1,665 1,665 1,665
15,17 Frankrike - 1,604 1,604 1,609
12,79 Irland - 1,353 1,353 1,392 1,392
12,61 Danmark - 1,333 1,333 1,360 1,387
12,44 Tyskland - 1,316 1,326 1,346 1,346
12,68 Polen - - 1,341 1,350 1,357
12,66 Tjeckien - - 1,339 1,439 1,439
12,53 Österrike - 1,325 1,325 1,325 1,325
11,91 Belgien - 1,260 1,273 1,285 1,285
11,82 Holland - 1,225 1,225 1,253 1,253
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.




Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
11 aug
4 aug
24 juli
17 juli
Utbud
2773
2570
1720
1770
Sålda
1700
1530
1105
1600
Medelpris, euro
1,40
1,45
1,45
1,46
Lägst
1,37
1,44
1,42
1,35
Högst
1,40
1,46
1,47
1,75
Medelpris, skr
13,24
13,76
13,61
13,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
6,30
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,32
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,89
VEZG 56 %b euro 0,94 0,94 0,94
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,00 4,00 4,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
13,33
13,46
13,58
13,45
13,42
13,33
13,00
Dollar 8,50 8,62 8,69 8,62 8,59 8,53 8,44
Euro 9,46 9,58 9,49 9,43 9,39 9,32 9,36
Dansk 1,26 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,25
Norsk 1,02 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,03
Yen 6,85 6,92 6,97 6,94 6,92 6,89 6,96
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21,00 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 525 525 525 515
Marknadstillägg/avdrag +10 +10 +10 +20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* 15 kr 30 kr 30 kr 30 kr
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans - balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans - balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 187 187 187 193 199
413
Basis 30 kg 328 328 328 337 346
241
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 198 204
419
SPF+Myc 30 kg 333 333 333 342 351
246
SPF 7 kg 196 196 196 202 208
424
SPF 30 kg 337 337 337 346 355
1268
Økologi 30 kg 1007 1007 1007 1014 1006
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
586
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
358
VEZG 28 kg 37,90 39 41 40,70 40,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.