@-GRIS 4 september 2015
Senaste uppdatering gjord 5 okktober 15,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Vi bygger om!

Vi bygger om och kommer att plocka ut 400 självstängande foderbås. Båsen togs i bruk 1990.
Samtidigt tar vi ut 250 ej självstängande foderbås av märke Stallsystem.
Kontakta
Mattias Espert
070-658 12 21
espert@kvarnlyckan.net

Senaste nytt om marknaden och priser
Svensk julskinka börjar kvoteras till kunderna
Hurra! Tyskland höjer grispriset med 6 cent, samtidigt som vi är på väg in i en, som det ser ut nu, stabilare period för marknaden i Europa. Det är stark efterfrågan på grisar i många EU-länder, bl a därför att semesterfirarna är hemma igen och äter vid egna matbordet eller vid gårdsgrillen, skolorna börjar och alla industrier kör för fullt. Inga nya mörka moln syns på grishimlen, inga utöver de som ligger över öster.
Här hemma ser det också bra ut och nu väntar vi på prishöjningarna. Det blev inga nästa vecka 37, men jag gissar på veckan därpå. Antydningar har gjorts från ett par slakterier. Det är bl a som en följd av att Tyskland höjt nästan 1 kr på kort tid, dock från en mycket låg nivå, så det går att ta mer betalt utan att skrämma köttkunderna till Tyskland för att handla korvråvara. Den förlängda grillsäsongen, den fulla farten på inläggning av julskinka, den höga preferensen och väntade bristen på svensk skinka, är alla parametrar som ligger på den positiva sidan. Efterfrågan och prishöjningarna på industriråvaran känns som en extra, men mycket betydelsefull bonus. Det var länge sedan vi hade industriråvaran som plusfaktor.
Den väntade bristen på svensk julskinka är f ö inte längre en prognos. Redan nu måste Dalsjöfors kvotera leveranserna av julskinkeämnen till sina kunder som lägger in julskinka.
Det är inte förvånande att byggmarknaden inom grisproduktionen ser ut att vända. Detta är väldigt positivt. Men gnällspik som man är frågar jag bara varför inte byggena står färdiga, när trenden började visa sig för mer än ett år sedan. Och jag har ju varit elak tidigare om orsaken, så det behöver inte ordas så mycket mer om detta.
I Västergötland sätter man i alla fall igång på riktigt, 42 000 nya smågrisar från samma stall. Det är bra, låt oss glädjas åt tron på framtiden och att en del sätter igång från och med nu med det som inte blivit gjort tidigare.
I rapporterna från Danmark har vi kunnat läsa att kineserna tidvis köpt mer griskött än tidigare. I en analys från Rabobank sägs nu att grisproduktionen i Kina de senaste 18 månaderna gått ner med häpnadsväckande 81 miljoner grisar. Det är 17 % till 385 miljoner grisar. Avelsgrisarna fortsätter också minska och har blivit 20 % färre under samma period.
Detta är stora förändringar, även med kinesiska mått. Orsaken uppges vara den ekonomiska krisen i Kina, men ändå tycks förändringen vara ofattbart stor. Detta förklarar Agra Europe med att kinesiska grisuppfödarna i allmänhet är miljontals mycket små besättningar, som inte klarat prispressen utifrån den redan svåra ekonomiska situationen med redan negativa vinstmarginaler. Produktionsminskningen uppges vara den tredje största på fyra decennier och torde inte vara avslutad ännu.
Rabobank konstaterar också att konsumtionen visar en viss nedgång, 5,3 %, men den är alltså inte lika stor som produktionsminskningen. Det blir därför ett ökat importbehov vilket ger exportörer i Europa, USA m fl länder möjligheter. Europa har f n en valutafördel i och med den svagare euron i förhållande till dollarn. /LG 150904


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Tack till våra ekologiska grisproducenter som har lämnat extra många grisar till slakt senaste tiden och möjliggör butiksaktivitet med smörgåspålägg!
Notering oförändrad vecka 37. Europa är på väg upp från sin mycket låga nivå.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är relativt bra. Det är lätt att sälja. Balans både för smågrisar och slaktgrisar. Priserna oförändrade.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden för svenskt griskött är fortsatt stark. Vi säljer slut på allt. Vi får kvotera vissa produkter till våra kunder. Det är exempelvis julskinkeämnen för tillverkning av julskinka.
-Det är brist både på slaktgrisar och smågrisar. Priserna är oförändrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det finns inget att gnälla över den här veckan. Det är bra drag i försäljningen av allt kött. Allt säljer bra.
-Det är bra balans i både slakt och smågrisar. Priserna är oförändrade.


Dahlbergs Slak

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Sommaren och semestrarna är nu över för i år. Det betyder att det på alla sätt blivit vardag igen och det ser ut att smitta av sig positivt på den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Vi kan tydligt märka att den europeiska förädlingsindustrin nu äter är uppe i fullvarv. Det är ganska god efterfrågan på färska detaljer såsom bog, framändar och skinka och som säljs till lite bättre priser, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Medan avsättningen på den brittiska baconmarknaden är stabil, så är högsäsongen för karré motsatsen och på väg att ta slut. Efterfrågan är låg med vikande priser till följd.
Till länderna utanför Europa är det stabil avsättning till Japan, medan det är en mindre uppbromsning i försäljningen till Kina.
-Vi märker fortsatt en del intresse från Kina. Tempot har gått ner en smula, men vi har också haft en period med mycket stor aktivitet. Därför är det inte onaturligt och det ändrar inte på att den kinesiska marknaden fortsatt är ganska attraktiv, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Marknaden börjar sätta fart – prishöjningar i vissa länder
Trots inkonsekvens i prisutvecklingen för slaktgrisar i EUs länder verkar marknaden ta fart steg för steg. Detta visar den aktuella slakten under veckan. Tyskland har gett den avgörande signalen med höjningen med 3 cent. Holländarna följer med och höjde prisen nästan 4 cent. Belgien och Österrike redovisar också positiva trender. Pga ökad efterfrågan på kött, är efterfrågan stigande, samtidigt som utbudet är lägre i dessa länder.
I alla länder syns marknadens intressenter vara lättade över att slakteriernas huspriser, dvs förhandling med musklerna, är över.
Samtidigt börjar den årliga höstdepressionen visa sig i de södra semesterregionerna. Semesterfirarna återvänder hem och därmed minskar efterfrågan på griskött i restaurangerna på semesterorterna. Det märks inte minst på det spanska grispriset. I Frankrike fortsätter den svåra situationen för grisföretagarna. Dålig konkurrenskraft hos branschen jämfört med i kringländerna, anges ofta som orsak. Det franska priset är ofta oförändrat.
Tendens på tyska marknaden: Veckan börjar optimistiskt. Utbudet av slaktgrisar är fortfarande lågt. De som föder upp grisar har stort besvär med att täcka slakteriernas behov. Semestrarnas slut och en ny månad för verksamheten ger positiva impulser till köttmarknaden. Det senaste resultatet från internetauktionen visar att marknaden ser lovande ut. Totalt sett måste vi vänta att priserna fortsätter stiga.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Inför proteinbetalning för foderspannmål
I tisdagens ATL finns rubriken ”Foderpris ljusning i mörkret” med fet stil. Detta är emellertid en sanning med modifikation eftersom proteinhalterna i årets spannmål är betydligt lägre än normalt. Visserligen är kornpriset under skörd 10-15 öre lägre per kg än i fjol, men proteinnivåerna drar ner värdet i foderstaten.
Jag lät Lena Classon, pigforsäljare vid Lantmännen, göra en optimering till slaktsvin. Förutsättningarna är kornpris 1 kr per kg oavsett proteinhalt och 4,25 kr per kg för sojamjölet. Det ena kornet innehöll 11 % protein och det andra 9 % protein. Optimeringen ger vid handen att det proteinsvagare kornet gör att man måste kompensera med protein, i det här fallet med soja, och gör att dessa grisar kostar 22-23 kr mer att föda upp ifrån 30 kg smågris till slakt.
Slutsats; För varje % skillnad i protein så är värdet 5 öre per kg korn. Härav måste en proteinbetalning av fodersäd och foderärtor införas. Enl uppgift så har proteinhalter i korn om 7 % skördats i södra Sverige. Sådan vara har endast användbarhet som bränslekärna.
Än idag hör man spannmålshandlare säga om dålig spannmål ”att spannmålen duger alltid till foder”, vilket säger ganska mycket om personerna som säger så.
Då du skall köpa foderspannmål så bör du begära foderanalys och betala därefter. TÄNK PÅ ATT DU ÄR KUNDEN!!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Skördetid

Frågan är bara om skörden är lagom mogen, övermogen eller om vi har en skördekatastrof. Det finns helt olika uppfattningar om nuläget. Dessutom finns oenighet om skördemetod. Vilken metod ska användas för att få bästa skörd? Helt oprofessionellt tar jag mig friheten att göra en personlig snabbanalys.
Kycklingbranschen har under många år strategiskt byggt upp ett förtroende och kommunicerat. Man införde en egen ursprungsmärkning ”den gula pippin” för många år sedan. Man har byggt upp kontrollprogram inom viktiga områden; djuromsorg inklusive fothälsoprogram, campylobacter, övervakning av resistens mot narasin och åtgärder mot ESBL Man har bjudit in till öppna seminarier och gårdsbesök. Branschen är samlad och täcker hela kedjan. Den svenska produktionen ökar och utbudet av produkter har ökat d v s bra jordbearbetning, bra ogräsbekämpning och skörden lovar gott. För höga kostnader? Det verkar i alla fall som svenska produkter håller ställningarna i butik. Utmaningen är storhushåll och restaurang.
Nu är det dags att skörda allt som investerats för svensk grisuppfödning. Man har ju massor med värde i grödan; tunga argument, som anammats av handeln och konsumenterna – grisknorrar och låg antibiotikaförbrukning. Många upprörs över att svensk grisproduktion minskat i antalet slaktade grisar, men man har ändå närmare 70 % av hemmamarknaden. Ove Konradsson, Skövde slakteri, säger: ”Det går bra att sälja nu, vi säljer så det knakar. Det gäller även industriråvaran och vi får ut vettiga priser. Det kommer att bli skinkbrist så det smäller!” Men snälla Grisföretagarna, släng nu inte in massa skrot i skärbordet. Ett eventuellt kontrollprogram måste vara mycket väl underbyggt. Annars riskeras det högvärdiga skördeutfallet. Även en liten tuva kan stjälpa tröskan.
Svenskt nötkött lider av att utsädet varierar alldeles för mycket. En del kött kommer från ungtjurar på spalt, en del från kor, visst från köttrasdjur på bete och visst kött är naturbeteskött. I åratal har man talat om att höja ätkvaliten och sortera bättre. Det finns fortfarande mycket snack om sega svenska biffar och mört naturkött (Sydamerika) eller kött från Australien. Jag som alltid väljer svensk, är dock nästan alltid nöjd med att välja garanterat mört, typ Hälsingestintan. Den stora utmaningen nu är tillräckligt med utsäde d v s kalvar från mjölkproduktionen.
Svensk mjölkproduktion har verkligen gjort en ordentlig markbearbetning för att få en högkvalitativ skörd. Man har laddat med etikprogram och kvalitetssäkring i form av Svenskt Sigill-certifiering eller Arla-gården. Det har funnits branschöverenskommelser i kritiska frågor som nej till köttmjöl och kalvexport, aflatoxinkrav, nej till Belgisk Blå och tidigare nej till GMO, m m. Det finns inga lik i garderoben – eller? Man har friska och högavkastande kor, som går ute om sommaren. Och varför kan man inte skörda? Produktionsmedlen är för dyra, säger man. Man har inte talat om för köparna vilken fin råvara man erbjuder både för samhället och för konsumenterna. Och slutkonsumenterna vet inte om, eller tänker inte på att den ost man köper påverkar vårt svenska landskap. Ursprungsmärkning kommer, men alldeles för sent. Och det är för sorgligt att vi slåss om hur vi ska tröska och skörda.
Ja, jag vet att det är jätteskillnad mellan svensk kyckling och svenskt kött, som i dag huvudsakligen lever på en nationell marknad och mejerimarknaden som är global.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 37

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dalsjöfors 75-99,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,60 15,40
Skövde Plus ** 75-99,9 15,60 15,60 15,60 15,40
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 14,80 14,80
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
brist - brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
- brist balans brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 37 v 36 v 35
11,68 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,00 9,00
26,18 Nortura 67,1–95,0a nkr 24,94 24,94 24,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,73 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
2 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,73 Tyskland, 56 % 1,45 1,39 1,36 1,37 1,38
- D:o svenska*** - - - - -
1 sep jämförbara**
16,81 England - 1,776 1,739 1,791 1,787
16,51 Italien - - 1,744 1,784 1,752
15,41 Spanien - 1,628 1,645 1,655 1,665
15,03 Frankrike - 1,588 1,590 - 1,604
13,34 Tjeckien - - 1,409 1,407 1,339
12,83 Österrike - 1,355 1,325 1,325 1,325
12,81 Irland - 1,353 1,353 1,353 1,353
12,65 Tyskland - 1,336 1,306 1,316 1,326
12,62 Danmark - 1,333 1,333 1,333 1,333
12,44 Polen - - 1,314 1,317 1,341
12,28 Belgien - 1,297 1,273 1,260 1,273
12,04 Holland - 1,272 1,234 1,225 1,225
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
28 aug
11 aug
4 aug
24 juli
Utbud
1760
2773
2570
1720
Sålda
1400
1700
1530
1105
Medelpris, euro
1,48
1,40
1,45
1,45
Lägst
1,46
1,37
1,44
1,42
Högst
1,49
1,40
1,46
1,47
Medelpris, skr
14,01
13,24
13,76
13,61

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
6,98
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,00 5,00
14,62
Nortura Fri vikta nkr 13,93 13,93 13,93
Finland
8,33
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
8,90
VEZG 56 %b euro 0,94 0,94 0,94
Galtar
5,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,00 4,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
12,90
13,10
13,33
13,46
13,58
13,45
13,42
Dollar 8,44 8,45 8,50 8,62 8,69 8,62 8,59
Euro 9,47 9,58 9,46 9,58 9,49 9,43 9,39
Dansk 1,27 1,28 1,26 1,28 1,27 1,26 1,25
Norsk 1,02 1,01 1,02 1,05 1,05 1,05 1,05
Yen 7,01 7,04 6,85 6,92 6,97 6,94 6,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 535 535 525 525
Marknadstillägg/avdrag - - +10 +10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - 15 kr 15 kr 30 kr
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
245
Basis 7 kg 193 188 187 187 187
429
Basis 30 kg 338 330 328 328 328
251
SPF+Myc 7 kg 198 193 192 192 192
435
SPF+Myc 30 kg 343 335 333 333 333
256
SPF 7 kg 202 197 196 196 196
440
SPF 30 kg 347 335 337 337 337
1267
Økologi 30 kg 998 993 1007 1007 1007
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
587
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
358
VEZG 28 kg 37,90 37,90 37,90 39 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.