@-GRIS 9 oktober 2015
Senaste uppdatering gjord 10 oktober 18,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Vi bygger om!

Vi bygger om och kommer att plocka ut 400 självstängande foderbås. Båsen togs i bruk 1990.
Samtidigt tar vi ut 250 ej självstängande foderbås av märke Stallsystem.
Kontakta
Mattias Espert
070-658 12 21
espert@kvarnlyckan.net

Gård med
suggbesättning
köpes
500 suggor eller större,
även integrerad

Konfidentiell handläggning
För klients räkning, f v b
gris@agrar.se

Senaste nytt om marknaden och priser
Fyra slakterier höjer v 42
Scan höjer 25 öre, KLS Ugglarps, Dalsjöfors och Skövde höjer 20 öre. Skövde höjde 20 öre även förra veckan och har således höjt 40 öre på två veckor och är nu uppe i 16 kr, tätt efter Dalsjöfors och KLS Ugglarps på 16,10. Men Ginsten leder på 16,40 kr och förbereder, som jag sa förra veckan, ytterligare höjning. Men det blev alltså inte nästa vecka.
Förra veckan diskuterade jag 17-kronorsnivån, som en och annan uppnått inkl tilläggen. Jag blev påmind om att det för ett par år sedan, när jakten på nya leverantörer var som störst, priset för en del grisföretagare var uppe i 18,10 kr. Har inte strulet med ryssarna varit, så kanske detta har varit en trolig nivå även idag.
Nästa vecka höjer Scan smågrisarna med 10 kr och KLS Ugglarps höjer suggorna med 50 öre till 8,60 kr. KLS Ugglarps och Dalsjöfors följs nu åt precis på öret när det gäller slaktgrisar. Men för suggor ligger Dalsjöfors nästan 2 kr under KLS Ugglarps.
Tyska och danska priserna är oförändrade på en låg nivå, Tyskland 1,47 € och Danmark 9,20 dkr, som endast är 11,50 skr. Hösten och inför julen är som regel inte lika bra tid för grispriser söderut i Europa som hos oss. Där har vi här uppe i Norden bättre tumme med tomten!
Skövde Slakteri har börjat slakta i det nyuppförda slakteriet efter branden. På prov ännu, men nästa vecka ska de nya robotarna börja jobba för fullt. Slakteriet i Skara blir åter öde och tomt. Nu får vi se vad det blir av den nedlagda anläggningen. Jag tycker den skulle passa bra för Danish Crown, men det går väl aldrig Scan med på. Tänk vilken injektion det skulle bli för grisproduktionen i Mellansverige? Och vilken ökad överkapacitet!
I nya skövdeslakteriet införs nya tekniker, autofom för klassningen och skållning med ånga, som båda sägs öka värdet på grisen. Autofom mäter hela grisen och ger treraskorsningar högre värde och skållningen med ånga ger tyngre grisar och bättre kvalitet på köttet. Det blir spännande att se hur mycket mer grisarna blir värda för grisföretagarna.
Zink i smågrisfoder har åter kommit i fokus i Danmark. Efter några decenniers användning ser man nu på vissa platser oroväckande höga halter i jorden, och myndigheterna börjar fundera över hur länge gödsel med zink kan läggas på åkrarna. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har beslutat fortsätta forskningen om detta för att få bättre beslutsunderlag.
Sedan nyår har fem grisuppfödare på Bornholm fött upp grisar utan att använda antibiotika. De producerar 150 "svenskgrisar" till slakt per vecka och är på väg mot 300. Syftet är att se om det fungerar i stallarna, men också om det finns marknad för griskött producerat utan antibiotika. Danish Crowns exportavdelning har funnit att intresset är störst på exportmarknader, bl a i USA där användningen av antibiotika är särskilt stor.
Ännu har man inte gått ut till handeln med konceptet. Man utöka försöket till ett område i norra Jylland där 1000 grisar per vecka ska slaktas i Sæby.
Nu får vi säga "doktor Gunnela" till vår bloggerska längre ner i spalten. Vi gratulerar till titeln! /LG 151009


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Notering vecka 42 höjs med 25 öre/kg på slaktgris och smågris höjs 10 kr/smågris.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: --Marknaden fungerar bra nu, det är god efterfrågan på allt. Vi har inte börjat med inläggning av skinka ännu.
-Vi har inga kända nybyggnationer för gris i vårt område. Det verkar som om bönderna tröttnat på djurproduktion överhuvud taget. Det är inte lätt för unga att starta med att först skaffa gård, sedan bygga för stora kostnader.
-Nästa vecka är det älgjakt!

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi har provslaktat i nya slakteriet denna vecka och börjar slakta på allvar nästa vecka. Måndag blir sista dagen i Scans Skara-slakteri. En del justeringsarbeten fortsätter ännu en tid. Bl a ska robotarna trimmas in. Det tar väl en vecka. -En helt annan metod för klassning startar i nya slakteriet. Det är autofom, som mäter hela grisen och alltså mycket mer noga än idag. Dagens klassningsmetod utvecklades på 1980-talet och sedan dess har grisen förändrats ganska mycket. Tre-raskorsningar, som är köttigare, anses gynnas av den nya mätningsmetoden. I Sverige finns autofom endast i Kristianstad tidigare.
-En annan stor metodutveckling är kondensskållning. Ånga sprutas på slaktkroppen. Mer vätska stannar kvar i kroppen, vilket förbättrar ätkvaliteten och minskar droppsvinnet. Kroppen blir tyngre. Även detta är positivt för slaktkroppens värde och därmed betalningen.
-Det är framtidens slaktlinje vi byggt och tekniken är jämförbar med Danish Crowns stora slakteri i Horsens och de moderna slakterierna i Tyskland och Spanien.
-Den nya slaktlinjens kapacitet blir större än den gamla, men vi slaktar det som är optimalt för lönsamheten, så vi kan optimera betalningen till våra leverantörer. -Vi höjer slaktgrisarna 20 öre.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 42. Avtalsteckningen inför nästa år är igång i en jämn ström. Vi ser inga leverantörer som lägger ner längre.
-Vi tror inte på några dramatiska sänkningar av priserna efter jul. Men det vet man aldrig. Det är logiskt med sänkning efter jul, men inget år är det andra likt.
-Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt positiv. Vi skulle behöva fler grisar i landet.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Hösten är traditionellt sig lik med svårare tid för den europeiska marknaden för färskt griskött. Priserna gör då ofta ett dyk. Det är dock inte något som direkt har drabbat marknaden ännu, för försäljningen håller fortfarande en förnuftig fart.
-Även om vi just nu står mitt i hösten, har det ännu inte drabbat priserna, som fortsatt ser stabila ut. Utbudet av skinkor, framändar och bog rammar efterfrågan, men samtidigt är det generellt sett bra försäljning av kotlett och bröstfläsk, och den brittiska marknaden för ryggkött är stabil, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Till länderna utanför Europa rapporteras det om oförändrad efterfrågan från Japan, medan det är större osäkerhet kring den kinesiska marknaden.
-Kina visade osedvanligt hög aktivitetsnivå i september, då det var verkligt högt tryck på efterfrågan. Denna har dock bromsat upp nu och därför är det också en marknad, som det är något större osäkerhet om framtiden, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Stabilt i norra Europa, svagt i söder
Priserna på slaktgrisar har planat ut i många av EUs länder. Det oförändrade grispriset i Tyskland blev måttstock för flera grannländer. Det blev således oförändrat i Holland och Belgien och även i Danmark. I Holland höjde dock slakteriet Hilckmann något.
Men det är inte balans i alla EU-länder. I sydliga Europa visar priserna säsongsmässigt tendens till svaghet. I Spanien föll priset med 3,9 cent. Där ser man med bekymmer konkurrensen på exportmarknaden, samtidigt som produktionen växer i det egna landet. I Frankrike är situationen ännu mer fastlåst denna vecka. Två slakterier sätter egna priser. Detta år problematiskt för de andra slakterierna, som köper in till högre pris på Plérin-börsen.
Inte heller priset i Österrike höll sig oförändrat denna vecka. Köttköparna krävde sänkt pris pga den ökade prisskillnaden till Tyskland. F n ligger priset i Österrike väsentligt över tyska nivån.
Tendens på tyska marknaden: Priserna beskrivs från alla sidor som stabila. Det stora utbudet avsätts utan problem av slakterierna. Det är möjligt att sälja grisar utan lång anmälan. Det ser inte ut att vara svårt att placera de volymer som bjuds ut. Det nuvarande priset tros stå sig eller vara ett minipris.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Inför proteinbetalning även på foderärter
För några nummer sedan beskrev jag optimeringen av fodersäd som gav vid handen att för varje %-enhet som proteinhalten ändrar sig så betyder det 5 öre per kg spannmål i skillnad.
Vid optimeringen för foderärter där maxgränsen 15 % av energin kommer från ärtor blir förhållandet detsamma, dvs 5 öre per %-enhet och kg. Vid optimeringen jämfördes ärter 20,2 % proteininnehåll med ärter som innehöll 17,2 % protein.
Det är således av största vikt att införa proteinbetalning på alla grödor som går till foder. Idag blir det avdrag på låg rymdvikt för fodersäd. Ett avdrag som vi aldrig ser som köpare av samma spannmål.
I växtodlingsrådgivningen lägger man stor vikt vid proteinhalten i vall och veteodlingen och beräknar ekonomin i detta. Då är det samma sak med foderspannmålen.
Börja med att proteinbetala korn med 5 öre per %-enhet och låt 10 % protein vara utgångspunkten. På ärter gäller också 5 öre per kg och % med 20 % protein som utgångspunkt.
Som köpare är du KUND och begär analys på det du köper och betala därefter!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Alnarps grisdag 2015
Efterfrågan på svenskt griskött är glädjande stor. Det är ett gap på ca 30 % kvar att fylla på den inhemska marknaden. Den bloggande grisgeneralen, som är närmare verkligheten än de flesta av oss och som brukar ha synpunkter på grisnäringen, frågade för en tid sedan om tiden är inne för nyinvesteringar. Internationellt pekar t ex de amerikanska prognoserna på en sällan noterad produktionsökning i USA det närmaste året. Mot denna inte alltför dystra bakgrund samlades 6 oktober 2015 ca 120 deltagare, varav 67 icke studenter samt två representanter för lantbrukspressen, till Alnarps årliga svindag. Den var som vanligt arrangerad av SLU s LB institution och Partnerskap Alnarp, LRF och Skånes och Blekinges Grisproducenter. Dagens tema "Framtidssatsningar för skånsk och svensk grisproduktion – hur bygger vi för framtidstro, tillväxt och hållbarhet?" behandlades i åtta inlägg. . I det följande görs korta nedslag i några valda ämnen.
I Jordbruksverkets jämförelse av våra djurskyddsföreskrifter och EUs grisdirekiv påvisades skillnader vad gäller främst fem områden; grupphållning av suggor (svenskt krav sedan 1988 – EU först 2013 och begränsat till dräktiga suggor, rörelsefrihet (svenskt förbud mot fixering – EU tillåter fixering från vecka 1 före grisning till vecka 4 efter betäckning), avvänjningsålder (minst 28 dagar i Sverige – i EU är 21 dagar möjlig), stympning (svenskt förbud mot svanskupering – tillåts i EU), stallklimat (buller max 65 db(A) och gränsvärden för t ex svavelväte och ammoniak, samt krav på dagsljusinsläpp i Sverige mot 85 db(A) i EU och inga krav på gränsvärden för luftföroreningar eller dagsljusinsläpp.
I Sverige krävs dessutom förprövning eller ett godkännande i förhand för att få bygga för djurhållning. En viss allmän optimism präglade diskussionerna. Vår djurskyddsnivå ska "bibehållas men utvecklas", vad det nu betyder. Förprövningen är snabb, gratis och en garanti mot framtida kostsamma ändringar om byggfel begåtts. Hur mycket fördyrar våra regler svinstallarna? Det beror på, ingen ville ange en procentsats. Ibland är en dyrare djurplats det bästa alternativet om den är "värd mer" i produktionen.
Byggnadskostnaderna i Sverige och Finlands jämfördes. Här nämndes vissa siffror, som gav finnarna en fördel i produktionen med nästan 1 kr per kg kött. Detta tack vare särskilt investeringsstöd i Finland och billiga bygglån. Standardskillnaden i djurskydds- och miljökrav är obetydliga mellan de två länderna."Finnarna håller nu på att bygga helt ifatt oss med hjälp av sina stödpengar", var sammanfattningen. Nog så intressant i konkurrenssammanhang.
Diskussionen om hur den skånska livsmedelsstrategien ska utformas för att skapa framtidstro, tillväxt och hållbarhet, ledd av representanter för LRF Skåne blev trots lovvärda ambitioner en verklig besvikelse. Här avslöjades tydligt att det är långt till en gemensam plan. Olika aktörer och led i livsmedelskedjan har skilda idéer, talar självsäkert, men har få konkreta förslag. Man är möjligen överens om att vi ska behålla ledartröjan beträffande standarden på djuromsorgen, där det ju är bonden som får bära kostnaden.
De stora orden i diskussionspunkten "Skåne ska bli globalt attraktivt" störde mig speciellt mot bakgrund av att vi år 2015 inte ens lyckats bli "danskt attraktiva" utan drar åt olika håll vad gäller arbetsmarknadsregler, skattepolitik, språkförståelse och mycket annat som påverkar tron på framtiden, livskvaliteten, tillväxten i regionen och sysselsättningen. Här har LRF, skånska riksdagsmän och många andra en ännu olöst uppgift att övertyga regeringen, våra danska vänner, oförstående 08-or och motsvarade om vilken betydande tillväxtpotential det finns i Sydsverige och närliggande delar av Danmark. (Se tidigare bloggar).
Förslag: Gör grisdagen 2016 till en "fälles svineköd-dag"!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Min stora dag
I lördags fick jag min doktorsring, hatt och diplom i SLUs aula. Att få bli hedersdoktor vid 72 år ålder känns fantastiskt. Ingen annan utmärkelse har jag upplevt så intensivt. Så fantastiskt mycket värme och gratulationer har jag aldrig upplevt (förutom att jag fick många komplimanger för min klänning). Här blev man gratulerad av allt från sina nära och kära, vänner, f d yrkeskollegor, till helt okända studenter och ärkebiskopen Antje Jackelén. Hela proceduren tog nästan tre dagar – rektorsmiddag på torsdagen, hedersdoktorsföreläsning med dekanernas lunch, generalrepetition på fredag kväll och till slut promoveringen i lördags.
Ett stort och varmt tack till Margareta Steen och Helena Röcklinsberg, som förslagställare och som vallade sin hedersdoktor runt till alla aktiviteter, inklusive hattprovning. Vill också passa på att framföra ett tack till en fantastisk ceremonimästare vid SLU, Jenny Sälgebäck. Det mest fantastiska var att Bo Algers fick SLUs högsta förtjänsttecken. Vi uppfattar det nog som en markering från SLU, att djursvälfärdsfrågorna är viktiga. Och det kan väl verkligen behövas i dessa tider, när åtminstone vissa krafter vill ta bort det mesta av svenskt djurskydd.
Jag fick uppdraget att framföra hedersdoktorernas tack under middagen på Uppsala slott. Jag hade fått bra inspel från min hedersdoktorkollegor. Lite mäktigt att tala för 400 personer och göra det på engelska. När man dessutom kallades upp till podiet, när man knappt hunnit tugga ut lammytterfilén. Jag kunde ha spenderat del av tiden med att harangera alla höjdare som var där – nuvarande och f d landsbygdsministrar, nuvarande rektor för SLU och minst tre tidigare rektorer, ordförande i SLUs styrelse, dekaner, jubileumsdoktorer, forskare på SLU, generaldirektörer och framför alla nya doktorer från fyra fakulteter och alla män och fruar. Doktorspromovering anses vara SLUs främsta högstidssammankomst.
Jag inledde min föreläsning på fredagen med att säga att det inte var möjligt att skriva ett färdigt manus eftersom det man skriver i juli, kan vara inaktuellt i oktober. I stället valde jag att kommentera historien och viktiga budskap med stöd av bilder. Huvudbudskapet var: Tillsammans och med omsorg, ska vi säkra svensk mat. Men jag kommer kanske så småningom att lägga upp föreläsningen på bloggen, för mycket är skrivet.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 42

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 16,40 16,40 16,40 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 15,90 15,90 15,90
Dalsjöfors 75-99,9 16,10 15,90 15,90 15,90
Skövde Plus ** 75-99,9 16,00 15,80 15,60 15,60
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,60 15,60
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
HKScan Agri *** 70-99,9 15,55 15,30 15,30 15,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist - -
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 42 v 41 v 40
11,50 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,20 9,20 9,20
25,33 Nortura 67,1–95,0a nkr 25,33 25,33 24,93
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
13,45 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
7 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,17 Tyskland, 56 % 1,42 1,42 1,42 1,48 1,48
- D:o svenska*** - - - - -
7 okt jämförbara**
15,72 Italien - 1,695 1,733 1,789 1,790
15,40 England - 1,660 1,676 1,700 1,712
14,03 Frankrike - 1,512 1,544 1,572 1,576
13,90 Spanien - 1,498 1,537 1,575 1,576
13,29 Tjeckien - - 1,433 1,451 1,438
13,30 Polen - - - 1,434 1,422
12,87 Danmark - 1,387 1,387 1,387 1,387
12,76 Österrike - 1,376 1,396 1,448 1,448
12,67 Tyskland - 1,366 1,366 -1,426 1,426
12,55 Irland - 1,353 1,353 1,353 1,353
12,26 Belgien - 1,322 1,322 1,384 1,384
11,89 Holland - 1,282 1,282 1,320 1,358
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
6 okt
29 sep
15 sep
8 sep
Utbud
2986
2450
2410
3210
Sålda
2318
2450
2410
2690
Medelpris, euro
1,47
1,46
1,52
1,54
Lägst
1,46
1,44
1,51
1,50
Högst
1,48
1,47
1,53
1,56
Medelpris, skr
13,64
13,54
14,18
14,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,10 8,10 8,10
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
HKScan Agri 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,20 4,20
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
7,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
14,43
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 13,93
Finland
8,16
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
9,83
VEZG 56 %b euro 1,06 1,05 1,05
Galtar
5,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 4,70 4,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
12,63
12,69
12,83
12,80
12,87
12,90
13,10
Dollar 8,42 8,39 8,40 8,35 8,39 8,44 8,45
Euro 9,28 9,35 9,41 9,33 9,41 9,47 9,58
Dansk 1,24 1,25 1,26 1,25 1,26 1,27 1,28
Norsk 1,00 0,98 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01
Yen 6,88 6,96 6,98 6,83 6,95 7,01 7,04
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,45 23,45 23,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 605 605 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
249
Basis 7 kg 201 198 198 198 198
432
Basis 30 kg 349 346 346 346 346
255
SPF+Myc 7 kg 206 203 203 203 203
438
SPF+Myc 30 kg 354 351 351 351 351
260
SPF 7 kg 210 207 207 207 207
443
SPF 30 kg 358 355 355 355 355
1244
Økologi 30 kg 1004 1004 1004 1004 1004
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
880
25-kilos Helsegris 880 880 880 900 900
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
575
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
359
VEZG 28 kg 38,70 39,80 39,80 39,50 37,90
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.