@-GRIS 4 december 2015
Senaste uppdatering gjord 4 december 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Vi bygger om!

Vi bygger om och kommer att plocka ut 400 självstängande foderbås. Båsen togs i bruk 1990.
Samtidigt tar vi ut 250 ej självstängande foderbås av märke Stallsystem.
Kontakta
Mattias Espert
070-658 12 21
espert@kvarnlyckan.net

Gård med
suggbesättning
köpes eller
arrenderas

500 suggor eller större,
även integrerad

Konfidentiell handläggning
För klients räkning, f v b
gris@agrar.se

Senaste nytt om marknaden och priser
Priserna oförändrade v 50
Efter de stora sänkningarna av grispriset i Tyskland, och nu sist sänkningen med 30 øre i Danmark, är priserna oförändrade nästa vecka i de båda länderna. Marknadsläget ljusnar något i Europa inför julen och sedan kommer EUs stöd till infrysning av kött, s k privat lagring. Det vanliga efter jul är att försäljningen minskar och därmed priset. Hur mycket det blir i år vet vi inte ännu.
Även i Sverige ligger priserna stilla för slaktgrisar. De ytterligare höjningar vi hoppades på, uteblev pga de låga priserna i Europa. Dalsjöfors höjer smågrisarna 15 kr.
Vi står nu på en pristopp i Sverige, som grundar sig på priset på skinka till jul. Snart är det slut med skinkinläggningen och då rycks en del av grunden bort för det svenska högre grispriset. Fortfarande är dock preferensen för svenskt griskött mycket högt bland konsumenterna, men när importkött är så billigt, är det risk för att konsumenterna köper det som är billigt. Prisskillnaden mellan svenskt och tyskt griskött är mycket stor. Det är stora pengar att tjäna för importörerna, om man bara kan få konsumenterna att acceptera importkött. Statistiken över importen visar ökande volymer och Axfood är en importör som pekas ut av branschen.
Ove Konradsson säger i dagens kommentarer att branschen behöver friska upp minnet hos konsumenterna. MRSA-diskussionerna ligger en tid tillbaka och folk har lätt att glömma.
I veckan kom ett larm från Danmark om misstänkt svinpest. Grisar från två besättningar hade symtom och slakteriet i Herning stängdes. Efter utredning blåstes faran över och det var ännu en gång annat som orsakat symtomen. Det har varit många larm genom åren i Danmark, men det har inte varit allvar sedan 1933.
Det gäller dock att vara på sin vakt både i Danmark och Sverige. Svinpesten finns i Baltikum, Ryssland, m fl länder och det finns inga tecken på att den skulle vara under kontroll.
I veckan fick ett nytt danskt-tyskt slaktsamarbete grönt ljus från konkurrensmyndigheterna. Danska Danish Crown och tyska Westfleisch ska samarbeta om styckning och försäljning av suggkött under namnet Westcrown. Tillsammans ska man slakta 675 000 suggor i nya lokaler i Dissen, söder om Osnabrück i Tyskland. De blir klara under första halvåret 2016. Det mesta suggköttet säljs i Tyskland. /LG 151204

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Mindre grisslakt kv 3, men ...
DCs ägare får mer av årsvinsten
151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka Asien-export
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till septMarknadskommentarer
HKScan Agri
Fokus på julproduktionen och vi slaktar även lördag för att hinna få fram alla produkter som våra kunder vill ha till julen! Vi är just nu i bra fas och tackar alla leverantörer för gott samarbete kring anmälan och hämtning av slaktgrisar. Fortsatt behov av mer charkråvara till julprodukterna så vi tar gärna emot fler suggor till slakt.
Vi går tillbaka till ordinarie viktintervall måndag vecka 52 det vill säga slaktvikt 70 kg – 99,9 kg.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har fått in stora volymer grisar till slakt. Det är bra, men vi måste hinna slakta undan också. Vi kör med viss övertid för att öka slakten.
-Försäljningen är jättebra, men volymerna hänger på hur mycket vi hinner slakta.
-Jag tror att det blir rätt hyfsade priser även efter jul och det är bra att EU sätter igång sin frysinlagring så tidigt att den hinner stabilisera marknaden.
-Priserna är oförändrade och det är balans både för smågrisar och slaktgrisar.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är full fart på marknaden. Priset på slaktgrisar är oförändrat, men vi höjer smågrisarna 15 kr. Det är brist på smågrisar och balans för slaktgrisar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Försäljningen går riktigt bra och nästa vecka sänker vi övre viktgränsen till 96,9 för att få in fler grisar. Julproduktionen står nu på sin topp. Vid Lucia ska inläggningen av skinka vara klar, för senare går det inte att hinna med styckning, saltning, nätning och kokning av julskinka och få ut den till butikerna för försäljning. Det innebär att skinkan senare i december får ett annat värde och skinkan till jul är den del av grisen som sätter priset så här års. Därmed måste det bli något annat som håller uppe priset, annars finns risk för prissänkning.
-Jag är lite orolig för försäljningen av svenskt griskött framöver. Det finns tecken på att importen ökar pga de låga priserna i Europa. Branschen behöver påminna konsumenterna om det svenska grisköttets fördelar, med dess hälsostatus, osv. Det verkar som om konsumenterna börjar glömma.
-Alla priser är oförändrade nästa vecka och det är balans både för slaktgrisar och smågrisar.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Hösten har varit hård mot den europeiska marknaden för färskt griskött, eftersom priserna har varit under press pga mycket stort utbud av kött överallt i Europa. Jultiden brukar traditionellt ge ett litet andrum och den kapar av toppen på en besvärlig period.
-Vi ser nu att julhandeln är igång och detta stabiliserar marknaden för färskt kött i Europa. Vi har god efterfrågan på de flesta detaljer och vi försöker att sälja så mycket som färskt kött som är möjligt, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danixh Crowns exportavdelning.
Andrummet i Europa kommer också som en funktion av god försäljning speciellt i Asien och Australien.
-Just nu säljer vi rekordstora volymer till länderna utanför Europa, där särskilt Japan och Kina köper mycket. Priserna är dock dessvärre under press i Kina, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Julhandeln började till slut
Förra veckans prisnedgång kunde äntligen stoppas på EUs marknad för slaktgrisar. Med utgångspunkt från Tyskland är priserna i Österrike, Belgien och Holland kvar på oförändrad nivå. Marknadens aktörer rapporterar om minskande volymer utbjudna slaktgrisar, men också att kötthandeln ser bättre ut än tidigare. Eftersom julhandeln är på gång, går fabrikerna som benar ut kött på full fart. Dessutom har euron en gynnsam kurs för exporten. EUs privata lagring av kött skickar signaler till kunderna om att köttet inte väntas bli mer ekonomiskt att köpa inom en snar framtid.
I Spanien har priserna fortsatt en negativ trend och stora volymer bjuds ut. Där måste grisföretagarna klara ett nästan 2 cent lägre pris än tidigare. Även danska priserna, som varit förvånansvärt robusta och oberoende av marknadens aktiviteter under senaste veckorna, sänktes med 4 cent under innevarande vecka.
För första gången på sju veckor tog franska auktionen Marché du Porc Breton (MPB) upp verksamheten. Men det bjöds inte ut mer än hälften av de traditionella volymerna denna första vecka (25 000 grisar) för att undvika att auktionen sattes under ytterligare press vid omstarten.
Trend för tyska marknaden: Efterfrågan på slaktgrisar har gått upp avsevärt under senaste dagarna. Som resultat av att det är ny månad och julen närmar sig, ökar efterfrågan på griskött. Det har rapporterats att små prisökningar kunnat förverkligas under senaste dagarna för vissa detaljer. Så det finns i varje fall en chans för priserna att gå upp.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Effektivisera grisleveranserna!
Det är känt att grisleveranser sker på många olika sätt. En del leverantörer har bra och rymliga utlastningsrum eller liknande, medan andra inte har tillstymmelse till bra utlastningsmöjligheter. För djurens bästa skall hanteringen vara skonsam men ändå med bra fart.
Här några exempel. De bästa har så välordnat att man med lätthet kan lasta 150 till 250 grisar per timme förutom väl genomförda förberedelser. Det värsta jag har hört att det tagit 4 timmar att lasta 100 grisar på en tömning. Många gårdar struntar i förberedelser och till och med stämplar grisarna i samband med lastningen.
Vi har alla förbundit oss att inte senare än ett dygn före leverans stämpla eller på annat sätt oroa grisarna. Dessutom får grisarna inte utfordras närmare än 4 timmar före avgång från gården.
På mejerisidan ställer man krav på leverantörerna att mjölkbilen med lätthet skall kunna komma till för mjölkhämtningen. Dessutom har du inte fri gårdshämtning på alltför små kvantiteter.
Vid hämtning av spannmål måste lastbilarna komma till på ett bra sätt och leveranser som går över idealtiden, ofta ca 40 min, kostar det extra för leverantören,
Jag tycker att köttföretagen skall göra gemensamma krav där djurleveranserna skall ske skonsamt och får ta en maxtid och därefter skall det göra skillnad för leverantören. Den skillnaden bestäms i avtalet och kan betyda 10 till 15 öre per kg fläsk.
Svensk julmat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Mjölk och kött på Alnarp
Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och sydsvenska producentgrupper för gris, mjölk och nötkött fortsätter oförtrutet med sina årliga och höstliga gris- etc dagar.
Grisdag (se blogg 41/!5 och 42/15) och även mjölkdag anordnades, vill jag minnas, redan under min aktiva SLU-tid, dvs i slutet av förra århundradet. Nötköttsdagen som nu hölls för en vecka sedan firar nästa år 10-års jubileum. Låt oss hoppas att evenemangen inte dör ut, parallellt med en fortlöpande utglesning av svensk mjölk-och köttproduktion.
Senare månaders pressdebatt om efterfrågan på kött, konsumtionen i olika länder, djurs miljö-och klimatpåverkan, mjölkstöd mm behandlades, men torde vara bekant för de flesta invigda. I det följande gör vi i stället några spridda personliga reflektioner.
Det är synnerligen upplyftande att i dessa turbulenta tider tillbringa en hel dag med kämpande, hoppfulla producenter och stora grupper unga lantbruksstudenter av vilka flera tänkt sig en grön framtid.
Tre fjärdedelar av nötköttet har sitt ursprung i mjölkproduktionen och man kunde haft glädje av en gemensam partnerskapsdag. Det jag emellertid saknar mest på Alnarps tre djurdagar är representanter för konsumenterna, de som redan tror sig veta allt om hur djur ska hållas och hur mjölk och kött ska produceras. Svansföringen blir ju allt högre hos dem jag tidigare har kallat mervärdesfundamentalister. Man drar sig t.ex. inte för att offentligt undervisa professorer, som ägnat ett helt forskarliv åt ett djurslag, om hur försöksrapporter ska läsas och tolkas. Man lär även ut till pressade bönder hur lätt det är att leva med de svenska djurskyddsreglerna" bara viljan finns" ute på gårdarna och om "systemfelen" avvecklas! Några timmar varje år bland branschfolk på Alnarp skulle förhoppningsvis få åtminstone några att inse vad fakta i uthållig djuruppfödning innebär. Jag erinrar mig att den vidsynta svinprofessorn Sandra Edwards, välförtjänt hedersdoktor vid SLU år 2014, nyligen påpekde att ett k o m m e r s i e l l t fungerande system för hög spädgrisöverlevnad återstår att utveckla och att det sannolikt kräver förändringar både vad gäller avel och management.God djuromvårdnad ska vi naturligtvis alla verka för, men utan system som fungerar i storskalig ekonomiskt lönsam produktion blir det allt mindre mjölk och kött producerat.
Vi har varit naiva påstod jag redan i bloggen 9/13 . Då gällde det ledartröjan i det internationella djurskyddsregelverket. Nu läser jag att rikspolitikerna anser att vi varit naiva i vår syn på hur asylsökande ska hanteras. Har vi kanske också varit för blåögda i frågor rörande försvaret, skolan och annat som "reformerats" de senaste decennierna? Det må vara oss förlåtet att föredra en lugnare avlövningstakt på olika områden , vi som minns och upplevt matransoneringen under andra världskriget, de finska krigsbarnen, stora militära repmöten på Gotland, den gamla klassens yrkesstolta och fullt behöriga skollärare och en levande landsbygd.
Alnarps mjölkdag, den 19 nov, hade som tema "mjölkproduktion och företagande bortom mjölkkrisen". Internationellt tenderar produktionen stiga mer än konsumtionen och det är svårt bedöma vart priset är på väg, ansåg man. Till våra fördelar räknade man de goda naturliga förutsättningarna, inte minst tillgången på vatten, hög produktion, god kvalitet, låg antibiotikaanvändning och starka varumärken. Som nackdelar räknas den dåliga lönsamheten, det höga kostnadsläget (löner, byggnader, regelverk) och svag förståelse för primärproduktionens problem bland konsumentgrupper, politiker, banker och livsmedelhandels företrädare. Mot denna bakgrund skorrar det i mina öron falskt och något naivt att just nu snacka om att vi ska klara den svenska maten med gemensamma krafter från livsmedelskedjans alla led. Blir det kanske bättre samverkan om det krisar ännu mer och om vi får en riksstrategi för livsmedel på plats?
Från mina spridda anteckningar under nötköttsdagen läser jag bl a att Indien exporterar mest kött och att USA är störst importör. I Sverige är det av ganska naturliga skäl kalvbrist och en krympande nötköttsproduktion. Men ingen kris, menade man. Vi måste emellertid öka produktionen och kan inte ens upprätthålla det vi har om inte investeringar kommer igång. Kommunikationen uppfödare–slaktare måste förbättras, Man överdriver de negativa klimateffekterna av nötens rapande och fisande. Det är positivt med djur som betar,men de som står på stall är mest klimatsmarta. Vi är för små för export och exporterar i dag alltför billiga sortiment, men det knappast möjligt att ta upp kampen mot de stora exportnationerna. Exporten ger oss ökade kunskaper och andra värden. Vi behöver en livsmedelsstrategi inte minst i det högproduktiva Sydsverige. Men är det samma äkta intresse för detta i trakterna kring Rosenbad som i det gröna Skåne? Ett bestående intryck av nötköttsdagen är att det finns en uppsjö av samverkansgrupper. delegationer, styrgrupper, kommunikatörer, organisationer ( LRF mjölk, LRF kött, Svenskt kött, etc), myndigheter, o s v, som alla har goda föresatser, men är det inte plats för lite förenklingar...?
Just som jag ska maila detta hör jag på radion att Stadsmissionen i Stockholm börjat med lågprisbutiker för livsmedel. Är vi på väg mot de mjölk- och köttkuponger för låginkomstfamiljer som inte ha råd köpa vår utmärkta, hälsosamma, men dyra, svenskproducerade mat? Se min blogg 38/15.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Boken Maten och moralen – ska vi producera livsmedel i Sverige? Ett viktigt inspel i debatten
LRF Mjölk tror på det öppna demokratiska samtalet och också för att uppskatta svenska mervärden. Det svaret fick jag på twitter av LRF Mjölk, när jag tyckte det var modigt att i boken Maten och Moralen, bjuda in ett antal kloka människor för att ge synpunkter på svenskt jordbruk i allmänt och svensk mjölkproduktion i synnerhet. Fokus ligger på under vilka förutsättningar livsmedlen produceras, hur de påverkar miljö och klimat och hur djuren har det.
Sammanfattningsvis finns i boken en tilltro till svenskt jordbruk och dess starka värden. God djuromsorg, betande djur, som ger biologisk mångfald och friska djur med låg antibiotikaförbrukning är starka svenska mervärden. Att vi alla som konsumenter kan bidra med att välja svenska livsmedel genomsyrar boken.
Visst finns avsändare i boken som talar om minskat regelverk och i ökad omfattning låta marknaden, konsumenternas efterfrågan och bonden som företagare styra utvecklingen. Men djuren är kännande varelser, som har rätt till ett drägligt liv med skydd av en lagstiftning byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk, talar inledningsvis om att det är världsmarknadspriset som styr och att de opålitliga konsumenterna väljer importerade produkter. Men man kan också säga som Stefan Edman: ”Ät dig till ett öppet landskap. Att avveckla beteslagen är kontraproduktivt tänkande. Det är ju tvärtom utomhusbetet som gör djuren friskare och mer intressanta för miljöintresserade konsumenter”. Men det kräver ordentlig märkning och marknadsföring. Allt kött och alla mejeriprodukter från svenska mjölkkor kommer i dag från betande djur.
För tio år sedan ville föreningen Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige ha märkning av kött från djur som betat. Kanske Hälsingestintans spårbarhetsmetodik kan hjälpa oss med detta. Och Jan Wärnbäck, WWF: ”Att ensidigt fokusera på att göra svenskt jordbruk till ytterligare ett dussinjordbruk i Europa kan troligtvis bäst liknas vid en mycket stor björntjänst”.
Christer Isaksson var också redaktör för Svensk Mjölks bok Makten och Maten för några år sedan, som följdes upp av en spännande seminarieserie. Boken Maten och Moralen bygger på inlägg från tunga opinionsbildare som Åke Bonnier, biskop, Stefan Edman, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Jan Wärnbäck, WWF. Leif Dennerberg, Jordbruksverket och Jens Matsson, SVA får också komma till tals. Jag hade välkomnat en djurskyddsrepresentant, eftersom djurskyddet är mycket av knäckfrågan i anslutning till livsmedelsstrategin. De politiska partiernas representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet har tänkvärda och personliga inlägg. Helena Jonsson, LRF och Annika Åhnberg har intervjuats av Christer Isaksson.
Boken är ett inlägg i debatten kring en svensk livsmedelsstrategi. En strategi som Helena Jonsson ser som en stor möjlighet för svenska bönder. Annika Åhnberg tycker att vi faktiskt kan sätta mål kring svensk självförsörjning, för att ha någonting att mäta mot. Politiken måste leverera först, men sedan måste det till verkstad för att något ska hända. Den offentliga upphandlingen måste gå före. Industri och handel har viktiga roller. Men Annika, var finns konsumenterna?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 50

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakteri 65,0-90,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dalsjöfors 75-99,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Skövde Plus ** 75-96,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-94,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans brist brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 50 v 49 v 48
11,03 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,90 8,90 9,20
25,73 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,73 25,73 25,73
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,42 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
3 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,52 Tyskland, 56 % 1,25 1,25 1,25 1,30 1,33
- D:o svenska*** - - - - -
3 dec jämförbara**
14,89 England - 1,615 1,647 1,640 1,662
13,25 Italien - 1,438 1,472 1,518 1,566
12,17 Danmark - 1,320 1,360 1,360 1,360
12,01 Tjeckien - - 1,303 1,338 1,376
11,93 Spanien - 1,294 1,309 1,331 1,350
11,81 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,315
11,74 Frankrike - 1,274 - - -
11,05 Polen - - - 1,194 1,251
11,07 Tyskland - 1,196 1,196 1,246 1,276
10,63 Belgien - 1,149 1,149 1,198 1,223
10,55 Österrike - 1,140 1,140 1,191 1,222
10,24 Holland - 1,111 1,111 1,158 1,187
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
27 nov
20 nov
10 nov
6 nov
Utbud
2140
1710
2305
1840
Sålda
1780
1170
2125
890
Medelpris, euro
1,31
1,28
1,34
1,34
Lägst
1,30
1,36
1,33
1,34
Högst
1,32
1,30
1,34
1,35
Medelpris, skr
12,13
11,87
13,35
13,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,50 7,50 7,50 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
6,07
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 5,20
14,43
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
8,14
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,61
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,83
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 4,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
13,00
13,18
13,28
13,19
13,29
13,03
12,64
Dollar 8,71 8,37 8,69 8,67 8,64 8,54 8,33
Euro 9,22 9,26 9,28 9,32 9,37 9,33 9,43
Dansk 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,01
Yen 7,05 7,12 7,05 7,05 7,10 7,07 6,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 605 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 570 570 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
233
Basis 7 kg 188 188 196 196 196
407
Basis 30 kg 329 329 341 341 341
239
SPF+Myc 7 kg 193 193 201 201 201
414
SPF+Myc 30 kg 334 334 346 346 346
244
SPF 7 kg 197 197 205 205 205
419
SPF 30 kg 338 338 350 350 350
1305
Økologi 30 kg 1053 1053 1063 1063 1063
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
880
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
574
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
330
VEZG 28 kg 35,90 36,70 36,70 37,70 38,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.