@-GRIS 11 december 2015
Senaste uppdatering gjord 25 december 15,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Gård med
suggbesättning
köpes eller
arrenderas

500 suggor eller större,
även integrerad

Konfidentiell handläggning
För klients räkning, f v b
gris@agrar.se

Senaste nytt om marknaden och priser
Skövde sänker 30 öre v 51
Skinksäsongen är över för en del slakterier och därmed sjunker priserna. Skövde sänker 30 öre (obs korrig) redan v 51 därför att skinkinläggningen är slut på onsdag. Därefter blir skinkans pris i kalkylen lägre.
Moab, som köper huvudparten av Dahlbergs grisar, lägger in skinka en vecka längre och slutar lägga in på onsdag v 52. Michael Oldin berättar att trenden är färre stora skinkor och fler små. De riktigt stora skinkorna är inte populära längre och de med ben vill man inte ha, trots att benet i skinkan var närmast obligatoriskt förr. Folk köper numera ofta fler än en skinka under december. De allra flesta skinkorna är kokta.
Trenden med mer exklusiva skinkor till jul framhåller både Moab och Scan. Scan säger att försäljningen av skinka av Rapsgris, Gourmet och ekologiskt ökar.
Ove Konradsson varnar för att importen ökar. Det kanske beror på att det är brist på svenskt kött, men också på att skillnaden i pris mellan svenskt griskött och import är stor.
-Det är framför allt på vissa detaljer skillnaden i pris är stor mellan Sverige och importen, säger Michael Oldin. På en del detaljer är skillnaden mindre.
Både Tyskland och Danmark har oförändrade grispriser v 51.
I veckan har, förutom Nobelpriset, genen mcr-1 stått i fokus. Kineserna meddelade att mcr-1 är resistens mot den sista typen av effektiv antibiotika, polymyxin, som finns kvar. Kineserna har hittat genen både hos människor och grisar.
Danmarks Tekniske Universitet, som redan tidigare hade alla gener kartlagda i sin databank, konstaterade snabbt att den dels funnits hos en människa i Danmark med en blodinfektion tidigare i år, dels i importerade partier fågelkött från Tyskland mellan 2012 och 2014.
Professor Otto Cars beskriver upptäckten som ett mardröm och befarar att resistensen kan sprida sig snabbt över världen. /LG 151211, 151225

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Mindre grisslakt kv 3, men ...
DCs ägare får mer av årsvinsten
151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka Asien-export
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till septMarknadskommentarer
HKScan Agri
Julproduktionen har gått bra och vi vill passa på att tacka alla leverantörer för gott samarbete kring anmälan och hämtning av slaktgrisar. Vi ser en ökad trend att exklusivare produkter säljs till jul, det vill säga försäljningen av skinka av Rapsgris, Gourmet och ekologiskt ökar, vilket också finns att läsa i Livsmedelsföretagarnas rapport 2015.
Vi går tillbaka till ordinarie viktintervall måndag vecka 52 det vill säga slaktvikt 70 kg – 99,9 kg.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är full fart i produktionen och med leveranser av råvaror till julrelaterade produkter.
-Vi har varit uppe i en slakt på 7 000 grisar per vecka under några veckor före jul, för att kunna leverera så mycket vi bara kan när marknaden är som bäst.
-Det är lite överstående slaktgrisar, men brist på smågrisar. Alla priser är oförändrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Tisdagen är sista dag för inläggning av skinka och då faller värdet på skinkan. Vi sänker priset på slaktgrisar 20 öre v 51. Balansen i slakten är bra och även för smågrisar. Vi planerar höjning av smågrisarna v 52.
-Försäljningen är fortsatt bra, men vi märker en stigande import. Det kan bero på att svenska grisköttet inte räcker, men lika sannolikt att köparna tycker skillnad i pris på svensk vara och import är för stor.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Vi lägger in skinka hela nästa vecka och ett par dagar in i v 52. Vi har ordrar som ligger och det kan även komma ordrar som plussas på. Omfattningen på skinkinläggningen är ungefär som föregående år. Marknaden är skaplig, men priserna är beroende av när affärerna gjordes upp. Det mesta som levereras nu fick vi kontrakt på i våras.
-Några nya produkter eller stora trendändringar är det inte. En pågående trend är att det säljs fler små skinkor och färre stora. Folk vill inte ha de stora skinkorna på 5 - 6 kg. 70 proc är kokt skinka, så det säljs även okokta.
-Över tid har det hänt mycket med julskinkan. Förr var det stora skinkor med ben. En riktig och traditionell skinka skulle ha ben, annars var folk inte nöjda. I dag är även svålen borta och de är som sagts allt mindre, men det säljs fler. Sortimentet är stort och det säljs svensk skinka från 29,90 kr till 200 kr och en stor del är exklusiva varianter. Du kan även få den skivad.
-Frågan är vad det blir härnäst, vaniljsmak, lakrits? Det tror jag givetvis inte, men det blir nog fler varianter av traditionell skinka. .


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Julförsäljningen har lagt en botten under prisnivån på¨den europeiska marknaden för färskt griskött och den ligger på en tillfredsställande efterfrågan denna vecka.
-De europeiska marknaderna är stabila nu under den sista fasen av julförsäljningen till industrin och det är tillfredsställande efterfrågan på de flesta färska detaljerna. Det är likaså en god efterfrågan på baconprodukter, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
-Det må dock väntas att efterfrågan i industrisegmentet nu börjar klinga av. Försäljningen till detaljhandeln fortsätter dock fram till jul.
Utöver en tillfredsställande efterfrågan på den europeiska marknaden, är det också vackra toner från länderna utanför Europa.
-Till länderna utanför Europa upplever vi rekordhöga leveranser under senaste veckan. Detta gäller särskilt försäljningen till Kina, som svarar för en väsentlig del av den samlade volymen, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Botten är nådd, priserna stabiliserar sig
Den europeiska marknaden för slaktgrisar ser stabil ut så här strax före jul och efter prisfallet. Botten är nådd, är den entydiga bedömningen, enligt marknadens intressenter. Det tyska priset, som var oförändrat, utgjorde största orsaken till denna stabilisering.
Likaså var priserna i Holland, Belgien, Österrike, Danmark och Frankrike oförändrade.
Medan antalet djur och slaktvikterna faller i Tyskland, är österrikarna fortsatt igång med att reducera pucklarna. Tack vare julhandeln och goda beställningar i kötthandeln, möjliggjorde den österrikiska optimismen ett oförändrat pris. I Frankrike riktar marknadens intressenter sina blickar mot januari, när man förväntar att handeln med griskött ska bli hjälpta av reklamkampanjer. Det franska priset ligger nu veckan efter att Plérin-börsen startade upp, på 1,27 € per kg och efter Spanien i gruppen med fem största grisländerna.
I Spanien fortsätter den prispress som är vanlig för säsongen och priset faller en aning. De spanska slaktvikterna är rekordhöga. Det engelska priset är däremot svagare som följd av ändringar i valutakursen.
Trend på tyska marknaden: I början av veckan är stämningen på marknaden för slaktgrisar fortsatt ovanligt positiv. Slaktarnas köpintresse är stort och omsättarna lägger sig i selen för att kunna leverera det efterfrågade djurantalet.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

PK-faschismen hindrar utvecklingen
I Sverige har det växt fram ett förhållningssätt där man måste vara Politiskt Korrekt, PK. Det innebär att du ska ansluta dig till åsikter och värderingar som våra makthavare och press radio och TV framför. Gör du inte det så är du ute! Du skall vara foglig och inte avvika, vilket gör att Louise Hoffstens visa ”Only the dead fish follow the strem” säger allt om hur du skall uppföra dig. Allt detta innebär en alltför långsam utveckling inom många sektorer i vårt samhälle.
Det är många gånger just de avvikande och udda åsikterna som ger snabb utveckling. Att komma med förslag som ej är PK kan innebära att du och din verksamhet stannar av, t o m kan upphöra. För dig personligen kan det betyda ren utfrysning.
Inom vår näring borde vi inom olika branscher ha tankesmedjor. Det räcker inte med branschföreningar, eftersom dessa jobbar på tok för långsamt och ska alltid uppnå consensus i alla frågor, stora som små.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
M

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Vart är vi på väg?
Frågan ”Vart är vi på väg?” känns verkligen relevant just nu. Kommer vi få en rimlig diskussion kring hållbarhet som inte bara handlar om klimatfrågan? Kommer vi få en livsmedelsstrategi som inte bara tar sin utgångspunkt i Konkurrenskraftutredningen, som innehåller många bra förslag, men delvis är både inaktuell och saknar viktiga fakta? Kommer vi få en övergripande vision som förenar hela livsmedelskedjan och inte minst intressenter som konsumenter, planeten, ekosystemen och djuren?
Kommer vi få en ny djurskyddslag, som verkligen skyddar djuren och inte djurhållarna? Med hänvisning till Konkurrenskraftutredningens slutsatser känner jag oro. Jag hoppas på en djurskyddslagstiftning, som också tagit till sig kravet från många remissinstanser, att politikerna måste ta sitt ansvar och inte överlämna stora delar av lagstiftningen till Jordbruksverket. Djurskyddsförordningen måste ange viktiga nyckelfrågor kring djurskyddet där politikerna sätter ned foten.
Klimatfrågan är med all rätt är i fokus. Då hamnar nötkreaturen i strykklass, även om betande nötkreatur och får är en förutsättning för ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald. Det figurerar rena skräcksiffror kring nötköttets bidrag till utsläppet av växthusgaser. Vi ska äta mindre, men bättre kött. WWFs Köttguiden ger bra vägledning till offentliga upphandlare, livsmedelshandlare och konsumenter. Det finns bra initiativ just nu kring naturbeteskött och ekologisk och lokalproducerat. Men jag efterlyser mer klimatcertifierat kött. Kriterier finns inom Sigill Kvalitetssystem.
Konkurrenskraftutredningens delbetänkande kom 2014 och med fakta från 2013 och slutrapporten i mars 2015. Det pågår ett febrilt arbete inom Näringsdepartementet att formulera den svenska livsmedelsstrategin och dessutom utarbeta en proposition till ny djurskyddslag. Jag oroar mig över att man hänger kvar i att Konkurrenskraftutredningen äger sanningar, som om de skulle vara sanningar och gällande även idag. Jag som läst många av remissyttrandena, undrar om dessa och ett flertal debattinlägg i media passerat ombemärkta. Utfallet av Konkurrenskraftutredningen var ju ett utfall av de som var experter i utredningen och deras syn på djurskydd. Och nu har vi fått en ny moderat representant i Miljö – och jordbruksutskottet som okunnigt ropar på konkurrens på lika villkor.
Det finns berättigad kritik över att de verkliga kostnaderna för svenska djurskyddsregler inte kvantifierats. Nu pågår ett arbete vid SLU att kartlägga forskningen kring lagstiftningens effekter på djurhälsa och produktivitet. Det gäller såväl kors behov av bete och djurskyddsregelverket för gris. Betande djur bidrar också till att uppfylla svenska miljökvalitetsmål. En majoritet av mjölkbönder som tillfrågats i olika undersökningar säger att det inte är djurskyddet, som är problemet utan Arla och världsmarknaden. Och rådgivningen måste vara kunskapsbaserad. Om man nu satsar på ökad produktivitet inom grisuppfödningen, så måste den bygga på aktuell kunskap och inte bara på praktisk erfarenhet.
Det finns också en vulgäruppfattning att de svenska djurskyddsreglerna är omoderna. Men så sent som 2007 gjorde Djurskyddsmyndigheten en genomgång av den s k L100, djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur. När det gäller beteskravet är det näringens krav på tillämpning från 2013, som gäller idag. Och djuren har inte moderniserats. Kors möjlighet att röra sig över större ytor befrämjar hälsa, naturligt beteende och smidighet. Bete är inte till för att vi konsumenter tycker det ser trevligt ut, utan för att korna ska må bra. Det finns omfattande forskning som stöder detta och som World Animal Protection i sin rapport ”Betesresan” har kartlagt.
Suggor blir frustrerade av att stängas in i bur, vilket också EFSA:s (Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten) rapport från 2007 var tydlig med. I mars 2015 hade inte Grisföretagarnas pilotstudie utvärderats. Utvärderarna var tydliga med att tidigare forskning samt utfallet från pilotstudien inte motiverar att förändra den svenska djursskyddsförordningen om att grisar ska gå lösa. Det är snarare så att Sveriges ställningstagande i lag och förordning fått stöd av ny kunskap och under senare tid också i EFSA:s rapporter. Forskning kring djurvälfärd har ju pågått under lång tid, långt innan EFSA:s tillkomst. Man behöver ju bara nämna beteendestudierna på Tovetorp kring frigående grisars beteende med suggors bobyggnad på 80-talet.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 51

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Ginsten Slakteri 65,0-90,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dalsjöfors 75-99,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,00
Skövde Plus ** 75-96,9 15,90 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-94,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst balans brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 51 v 50 v 49
10,94 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,90 8,90 8,90
25,33 Nortura 67,1–81,0a nkr 25,33 25,73 25,73
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,36 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
9 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,52 Tyskland, 56 % 1,25 1,25 1,25 1,25 1,30
- D:o svenska*** - - - - -
8 dec jämförbara**
14,53 England - 1,576 1,615 1,647 1,640
13,59 Italien - 1,425 1,438 1,472 1,518
12,17 Danmark - 1,320 1,320 1,360 1,360
11,93 Tjeckien - - 1,295 1,303 1,338
11,82 Spanien - 1,282 1,294 1,309 1,331
11,76 Irland - - 1,276 1,276 1,276
11,70 Frankrike - 1,270 1,274 - -
10,26 Polen - - 1,113 1,155 1,194
11,02 Tyskland - 1,196 1,196 1,196 1,246
10,59 Belgien - 1,149 1,149 1,149 1,198
10,51 Österrike - 1,140 1,140 1,140 1,191
10,24 Holland - 1,111 1,111 1,111 1,158
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
8 dec
27 nov
20 nov
10 nov
Utbud
2420
2140
1710
2305
Sålda
1800
1780
1170
2125
Medelpris, euro
1,30
1,31
1,28
1,34
Lägst
1,28
1,30
1,36
1,33
Högst
1,31
1,32
1,30
1,34
Medelpris, skr
11,98
12,13
11,87
13,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
6,02
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
14,43
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
8,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,57
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,79
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,90 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
13,00
13,18
13,28
13,19
13,29
13,03
12,64
Dollar 8,71 8,37 8,69 8,67 8,64 8,54 8,33
Euro 9,22 9,26 9,28 9,32 9,37 9,33 9,43
Dansk 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,01
Yen 7,05 7,12 7,05 7,05 7,10 7,07 6,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 605 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 570 570 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 192 188 188 196 196
412
Basis 30 kg 335 329 329 341 341
242
SPF+Myc 7 kg 197 193 193 201 201
418
SPF+Myc 30 kg 340 334 334 346 346
247
SPF 7 kg 201 197 197 205 205
423
SPF 30 kg 344 338 338 350 350
1280
Økologi 30 kg 1041 1053 1053 1063 1063
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
880
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
571
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
331
VEZG 28 kg 36,00 35,90 36,70 36,70 37,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.