@-GRIS 18 december 2015
Senaste uppdatering gjord 25 december 15,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Julen är över för de svenska grisföretagarna
Scan sänker grispriset 50 öre v 52, Ginsten 40, KLS Ugglarps och Dalsjöfors sänker 30 öre och Dahlbergs 20 öre, Skövde sänkte 30 öre (rättelse) innevarande vecka, Ginsten sänker nästa vecka men ska fundera över helgen kring nivån. Julen är således över för grisföretagarna. Slakterierna och förädlingen ska skörda för fullt och har förmodligen den största omsättningen för året nästa vecka.
Ingen annan vecka på året är så hektisk som den före jul. Danish Crown jämför julruschen med den stora sommarförsäljningen och konstaterar att julens koncentrerade försäljning slår allt, därför att den helgen alltid är samma tid varje år i alla länder.
Det blev således ingen topp i priskurvan före jul, som vi så gärna väntar oss, som förr i tiden. Orsaken är griskrisen i Europa, med för många grisar på marknaden och missad försäljning till ryssarna. Det har varit stor prisskillnad mellan svenskt pris och t ex tyskt. Nu sjunker priserna i Sverige och även Europa, men tack vare att EU aviserat en ny omgång med privat lagring av griskött, så väntas inte så stort prisfall. Danish Crown skriver att man räknar om prognoserna, eftersom situationen på marknaden ljusnat pga EUs bidrag till lagring.
På tal om ryssarna har jag under veckan noterat en mer försonande ton kring det ryska embargot. Ryssar och amerikaner talar nu allt mer om samarbete i Syrien-konflikten och att bekämpa IS, och då har man ett gemensamt intresse av att inte bråka om Ukraina. Det verkar som om man på båda hållen tycker att det inte är så bra att bråka i Europa. Det kan vara värt mycket för de europeiska grisuppfödarna.
Maria Forshufvud är nu på plats i den nya organisationen Svenskmärkning AB och ett nytt svenskmärke håller på att tas fram. ?Elisabet Qvarford är tillförordnad vd på Svenskt Kött tills vidare.
Ny vd blir det även vid Andersson & Tillman, där Lövsta Kött ingår. Jesper Gunnarsson Berg tillträder 4 januari.
Norska valutan fortsätter nedåt och vi behöver endast betala 97 öre för en norsk krona. Det är oljepriset som trycker ned den och oljan spås bli ännu billigare. Det kommer nog att fresta på gränshandeln.
Det tyska Initiativ TierWohl meddelar att 85 % av Tysklands livsmedelsbutiker anslutit sig till den förbättrade djurvälfärden och 12 miljoner grisar är på väg att omfattas. Det är mer än man räknade med i kalkylerna. /LG 151218, 151219, 151222, 151225

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Mindre grisslakt kv 3, men ...
DCs ägare får mer av årsvinsten
151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka Asien-export
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till septMarknadskommentarer
HKScan Agri
Julproduktionen har gått bra och är nu över för denna gång och vi vill passa på att tacka alla leverantörer för gott samarbete kring anmälan och hämtning av slaktgrisar. Vi ser en ökad trend att exklusivare produkter till jul, dvs försäljningen av skinka av Rapsgris, Gourmet och ekologiskt ökar .
Notering vecka 52:
• Slaktgris sänks 0,50 kr/kg
• Smågrisar sänks 30 kr/st
• Sugga sänks 0,50 kr/kg
Vi går tillbaka till ordinarie viktintervall måndag vecka 52, dvs slaktvikt 70 kg – 99,9 kg.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är verkligen full rulle i hela företaget, nästan kaos. Slaktarna har jobbat över varje dag den här veckan två timmar. Ändå hinner vi inte med att slakta alla grisar som strömmar till före jul. Vi har en del överstående. Det är beklagligt när det går bra att sälja.
-Vi har diskussioner om priset nästa vecka, men måste vänta till måndag för att få bilden klar för att sätta det. Det är balans för smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.Alla jobbar till 100 procent för att hinna få ut alla leveranser till jul. Vi slaktar måndag till onsdag nästa vecka.
-Slaktgrisarna går ner 30 öre nästa vecka, övrigt är oförändrat.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det gäller nu att få ut alla varor under julhandeln. Det är mycket som ska distribueras. Det är inget kaos, men det sätter alla medarbetare på prov.
-Om svenska julskinkan räcker? Det finns inte svensk skinka så alla kan få. Det som saknas fylls på av importen. Jag tror att det blir mindre svensk julskinka över i butikerna i år, jämfört med tidigare år. Det brukar alltid bli volymer osålda i butikernas gondoler, men min uppfattning är att det blir mindre svensk skinka över den här julen.
-Nu väntar vi med spänning på nästa års marknad för griskött. Det är oroande att det är så stor prisskillnad mellan svenskt kött och importerat. Både bönderna och industrin ser med oro att skillnaderna ökat. Det som är spännande är att se om den skillnaden håller, så inte importen sätter fart igen.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -Vi har fortsatt bra efterfrågan på suggor inför det nya året. Vi vill tacka alla gamla och nya leverantörer för 2015 och ser fram i mot ett nytt år med ett gott samarbete. Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År.


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Just nu är det lika hektiskt i slakterierna, som det är i tomtens verkstad. Om ganska få dagar går storparten av den europeiska förädlingsindustrin på julledighet, så slakterierna arbetar på högtryck för att svara upp till efterfrågan fram till jul.
-Den kommande veckan är mycket speciell i vår bransch. Under loppet av två-tre dagar går vi från att göra allt det bästa vi lärt oss, till en öronbedövande tystnad. Alla kämpar för att få ut det maximala ur julförsäljningen, men när de sista lastbilarna är lastade, då är det julferie och tid att pusta ut, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Veckorna kring jul är faktiskt lugnare än semesterperioden. Medan semestrarna är utspridda till olika veckor i de olika länderna i Europa, ligger julen helt fast. Dock med den avvikelsen, att de stora länderna i södra Europa firar julhelg ända till efter trettondagen. -Dessa marknadsmekanismer ser vi nästan utan avvikelser år efter år. Det är också en av grunderna till att vi sänker viktgränserna fram till jul och kan se både prishöjningar och fall redan i början av oktober. De 20 öre priset faller denna vecka är också helt i linje med den planen, säger Søren Tinggaard.
Priset på skinkor slår i taket den kommande veckan och faller en del när julförsäljningen är över. Försäljningen av framändar är stabil och bog har gått upp något i pris, medan priserna på både karré och kotlett är under press så snart vi når julaftonen.
-När vi ser på januari, är vi något mer optimistiska än vi har varit tidigare. Förväntan på en EU-förordning för Privat lagring ser ut att stimulera marknaden. Vi hoppas att kunna undgå kraftiga prismässiga baksmällor efter nyår, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Bra marknad, men prishöjningarna uteblir
Slutspurten för den europeiska grismarknaden inför julen är igång. Julhandeln är igång med full styrka och det berättas om att det säljs stora volymer kött. Ändå är priserna i de flesta länder oförändrade. Danmarks förstaplats i gruppen fem största grisländer ligger fast på 1,32 € innevarande vecka. Tyska priset blev oförändrat och Österrike, Belgien och Holland fortsatte också med oförändrat pris.
Endast England justerade priset nedåt, men ligger med 1,55 € överst i tabellen över EUs länder. Inte heller i Spanien är prispressen helt övervunnen. Det stora antalet utbjudna slaktgrisar skylls inte minst på en betydlig ökning av produktionen i landet.
I Frankrike är handeln med griskött mycket lugn just nu. Där konstateras god efterfrågan på kött från östra Europa. Dessutom sätter fransmännen stora förhoppningar till säljkampanjer i detaljhandeln efter nyår.
Tendens på tyska marknaden: Situationen på marknaden för slaktgrisar kan fortsatt betecknas som ovanligt positiv. Aktörer på marknaden säger att det saknas slaktgrisar på marknaden för att kunna möta slakteriernas efterfrågan. Inte desto mindre kämpar slakterierna fortsatt hårt mot prishöjningar.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Lövsta kött slipar knivarna
Jesper Gunnarsson Berg blir from 4 januari 2016 ny vd för Andersson och Tillman i Uppsala. I koncernen ingår även slakterierna Lövsta Kött och Faringe Kött, som han även blir VD för.
Jesper kommer närmast ifrån Värmlands Chark där han varit vd. Före det har han varit kategorichef vid Hilton Food Group i Västerås.
Ola Nordström, ordförande och delägare i koncernen är mycket nöjd med rekryteringen av Jesper. Valet av Jesper ska ge de bästa förutsättningarna för den fortsatta kraftiga expansionen som koncernen befinner sig i , säger Ola Nordström.
Jesper ser fram emot att få fortsätta utvecklingen av koncernen, som slaktar lokalproducerat i Uppland. Den mesta försäljningen sker i närområdet, där även Stockholm räknas in.
Vi önskar Andersson och Tillman till med sina satsningar.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Uthållig vinst i lantbruket – internationell jämförelse
Offentliga seminarier på SLU-Alnarp är oftast givande. Man diskuterar frågor av vikt för den gröna sektorn och för samhället i stort, utifrån vetenskap och praktisk erfarenhet.
Så var fallet även i måndags, då KSLAs LUPP-kommitté för lönsam uthållig primärproduktion stod som värd. Drygt 70 deltog. Programmet kretsade kring frågan vilken vinst (profit i mer vulgära sammanhang) lantbruksföretagaren behöver för att kunna klara intäktsvariationer, bygga upp en likviditets- och resultatbuffert samt skapa långsiktig stabilitet i företaget. Inbjudna experter belyste och jämförde situationen i Sverige, Danmark ock England.
Danskarna har mycket hög skuldsättning, behov av generationsväxling bland brukarna och bättre och lättare tillgång till pengar från bankerna för de unga som siktar på en grön framtid. Som en kuriositet observerade jag att den danske föreläsaren nämnde minkuppfödning(!) samtidigt med de traditionella driftsgrenarna mjölk, grisuppfödning, äggproduktion, etc.
De engelska jordbrukarna är inte så högt skuldsatta men kämpar på en glesnande landsbygd, där en mjölkproducent lägger av varje dag. I vårt land,sas det, ska lantbruket anstränga sig att skapa ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet (förvalta de givna resurserna väl) samt social hållbarhet (god arbetsmiljö, utbildning, personalutveckling etc).Vi halkar efter. Fram till år 2005 var vi ledande i t ex avkastning per ko. Nu är vi omsprungna av både Danmark och USA. Med dagens låga investeringstakt pekar det rakt ner i backen för vissa driftsgrenar.
Så vägen till uppsatta mål blir hos oss liksom i de andra länderna lång och mödosam. Det är så lite det inhemska lantbruket kan påverka i dag, med styrande världsmarknadspriser, övergripande EU-lagstiftning och högröstade konsument- och miljöorganisationer som verkar se rött om primärproducenterna t o m har mage kräva "profit" för att kunna överleva!
På seminariet fick vi också, veta att det nu på Alnarp startar ett kompetenscentrum (KCF) för företagare med syfte att göra den gröna sektorn till en tillväxtbransch med lönsamma och hållbara företag. UTMÄRKT IDÈ! Hoppas man lyckas locka till sig alla de externa forskare, utbildare och rådgivnings- och företagsexperter som med hjälp av vetenskap och praktisk erfarenhet ska skapa ett uthålligt resultat.
För att knyta an till det jag i tidigare bloggar skrivit om utmärkt, säker och hälsosam, men för många kunder DYR svensk mat, vill jag sluta med en grötrimsinspirerad slogan:
Utan bondeprofit – ingen svensk mat för stadens elit.
GOD JUL!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Köttberget checkar inte ut
”Jag är på en utvecklingsresa” Så säger Antonia Ax:son-Johnson i det intressanta och spännande TV-programmet ”Köttberget checkar ut”. Claes Elfsberg intervjuar intressanta personer, födda under 40-talet. Och sådana är vi 40-talister. Vi går inte i pension. Det sa faktiskt förra ordföranden i LRF, Lars-Göran Pettersson om mig för några år sedan ”Gunnela går aldrig i pension”. Och Astrid Lindgren uppmanade mig 1990:” Ge inte upp!”. Och det är väl det som har förföljt mig hela tiden. Ibland till förargelse för inte bara mina oliktänkande utan också för mig själv.
Jag är född 1943, mitt under brinnande krig. Även om jag inte har något direkt minne av att familjen drabbades av brist på mat, så tror jag det finns något i ryggmärgen, som säger att landet ska ha sin egen mat. Det är viktigt. I ryggmärgen sitter också att spara, inte slänga och återanvända. Min mamma var specialist på att servera s k ”rester” under varierande former. Och då hade man ingen frys. Jag har vaga minnen av ransoneringskort och minns att min pappa fick konserverade ripor från Norrland. Dessa finns som en raritet i glasburkar i källaren på landet.
Jan Carlzon (SAS-Janne) avslutade veckans inslag i TV-programmet med kloka tankar om att VD-bonusar inte behövs. Oftast är uppgiften i sig tillräckligt utmanande och inspirerande. Men det som vi upplevde under vår aktiva tid var en tilltro till att vi tillhörde ett kollektiv, som kunde göra massa bra saker tillsammans enligt Janne. Nu har vi blivit individer. ”I mina mörka stunder är människan egoistisk, girig och elak. Vi blir som barn, som successivt tänjer på gränserna. Därför behövs staket och gränser”.
Mina tankar går till det som är så aktuellt just nu dvs att vi faktiskt måste forma ett staket – ett regelverk som sätter ramarna för vad vi får göra med djuren, miljön och ekosystemen. Just nu driver LRF att man i ökad omfattning ska få politikernas, myndigheternas förtroende att forma sin egen verksamhet och utveckling. Och visst är det i slutändan bonden som ansvarar för hur man förvaltar jorden och sköter djuren. När djurskyddslagen och förordningen kom 1988 var det inget problem för den omdömesgilla bonden att ha en djurskyddslagstiftning, som satte gränser. Det som stod i lagstiftningen var ”best practice” hos de flesta bönder. Lagstiftningen var till för svansen, som inte ville eller förstod att större kor behövde mer plats, att kalvar och grisar mår bra av halm, att grisar mådde bäst av att gå lösa och att kor behöver gå på bete. Det behövs staket och gränser även idag som bygger på kunskap och värderingar. Ribban ska samhället sätta. Djuren har ingen egen röst och är kännande varelser.
Och så är det. Vi som är födda på 40-talet har inte och tänker inte checka ut. Vi har det historiska perspektivet och har tagit till oss utvecklingen. Vi skiter i att bli kallade mervärdesnördar. Vi känner att vi har med oss många unga människors engagemang och kan tillföra historia, energi och stöd.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 52

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten Slakteri 65,0-99,9 16,40 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,30 16,30 16,30
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 75-99,9 15,90 15,90 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,30 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst balans brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 52 v 51 v 50
10,78 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,90 8,90
24,18 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,93 25,33 25,73
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
16 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,58 Tyskland, 56 % 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
15 dec jämförbara**
14,32 England - 1,545 1,576 1,615 1,647
13,25 Italien - 1,410 1,425 1,438 1,472
12,23 Danmark - 1,320 1,320 1,320 1,360
11,99 Tjeckien - - 1,294 1,295 1,303
11,82 Spanien - 1,278 1,282 1,294 1,309
11,82 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
11,72 Frankrike - 1,265 1,270 1,274 -
10,30 Polen - - 1,112 1,113 1,155
11,08 Tyskland - 1,196 1,196 1,196 1,196
10,65 Belgien - 1,149 1,149 1,149 1,149
10,56 Österrike - 1,140 1,140 1,140 1,140
10,29 Holland - 1,111 1,111 1,111 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 dec
8 dec
27 nov
20 nov
Utbud
2250
2420
2140
1710
Sålda
1250
1800
1780
1170
Medelpris, euro
1,29
1,30
1,31
1,28
Lägst
1,28
1,28
1,30
1,36
Högst
1,29
1,31
1,32
1,30
Medelpris, skr
11,95
11,98
12,13
11,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
5,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,90 4,90
13,80
Nortura Fri vikta nkr 14,23 14,43 14,43
Finland
8,15
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,62
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 51 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
12,76
13,00
13,18
13,28
13,19
13,29
13,03
Dollar 8,54 8,71 8,37 8,69 8,67 8,64 8,54
Euro 9,27 9,22 9,26 9,28 9,32 9,37 9,33
Dansk 1,24 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25
Norsk 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99
Yen 6,97 7,05 7,12 7,05 7,05 7,10 7,07
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 605
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 570 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 186 192 188 188 196
405
Basis 30 kg 327 335 329 329 341
236
SPF+Myc 7 kg 191 197 193 193 201
411
SPF+Myc 30 kg 332 340 334 334 346
241
SPF 7 kg 195 201 197 197 205
416
SPF 30 kg 336 344 338 338 350
1282
Økologi 30 kg 1034 1041 1053 1053 1063
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
574
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
347
VEZG 28 kg 37,50 36,00 35,90 36,70 36,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.