@-GRIS 25 december 2015
Senaste uppdatering gjord 25 december 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Övergången till 2016 verkar hoppfull
Årets sista vecka inom grisnäringen går helt i lugnets tecken, såsom julen för de flesta av er läsare. Inga prisändringar alls varken i Tyskland, Danmark, eller här hemma. De prissänkningar som gjorts står sig alltså även v 53. En korrigering ska dock göras för v 51, då Skövde sänkte 30 öre och inte 20. Från både Tyskland och Danmark sägs att priserna väntas stå sig ganska bra även in i v 1 och även längre fram. Danmark har redan spikat priset till oförändrat v 1 och den tyska rapporten talar om god efterfrågan på griskött i slutet av året och v 2 träder EUs förordning om privat lagring i kraft. Därför väntas inga pristryckande volymer komma ut på marknaden. Exporten går också bra. Det väntas inte heller någon nämnvärd puckel i slakten som följd av helgerna.
Smolket i glädjebägaren är väl närmast att EU och USA beslutat förlänga sanktionerna mot Ryssland för Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Förra veckan såg det ut som om man tonar ner konflikten, men det var alltså en alltför optimistisk tolkning av de senaste utspelen. Däremot har det inte synts några kommentarer från ryska sidan, ännu, om EUs senaste utspel.
Till slut vill jag tacka för det gångna året, till alla som använder @-GRIS. Det är många som hör av sig om olika saker, vilket är trevligt. Nästa års förändringar i @-GRIS har jag inte tagit ställning till än, så hör av er om ni har önskemål.
1. Jag noterar att det fortsatt är betydande skillnader mellan verkligt utbetalda priser och de som finns i min tabell. T o m att de sägs öka. Verkligt pris är således något att titta på, igen. Storparten av tilläggen är dock offentliga, men det sägs att de s k personliga tilläggen tenderar att öka hos vissa slakterier.
2. Enligt uppgift ska EU ta tag i frågan om vad det ska stå i EUs jämförelser av priser, den tabell jag hade med i @-GRIS för några år sedan. Den var uppskattad av många, men dessvärre så manipulerad, även av vissa svenska slakterier. Man kan inte annat än bli trött på alla falsarier som förekommer i EU-redovisningar och det är en skam att Sverige inte vill leva upp till sitt rykte som ett bättre land än andra.
Det handlar om att försöka dölja vilka grispriser man i verkligheten betalar. Det är alltså det jag behöver en ny svensk tabell för.
Men detta är tidskrävande arbete, så tills vidare önskar jag en fortsatt
God Jul
och
Gott Nytt År!

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Mindre grisslakt kv 3, men ...
DCs ägare får mer av årsvinsten
151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka Asien-export
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till septMarknadskommentarer
HKScan Agri
Julproduktionen är över och vi tackar alla för gott samarbete! Priserna vecka 53 är oförändrade.
Under veckan har många av HKScans medarbetare varit ute i butik för att hjälpa konsumenterna att hitta rätt julskinka. Tack för i år!
Vi vill också passa på att tacka för det gångna året och önska alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!
Nu tar marknadskommentarerna en paus och är åter fredagen den 8e januari.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Julslakten har gått bra, men det är några grisar överstående. Det är synd att vi inte hunnit slakta undan helt, men det är ett problem vi haft varje år. Det kommer många grisar till jul.
-Försäljningen har också gått bra. Det har varit full rulle för alla julvaror. Skinkorna är praktiskt taget slut.
-Och det ser också ut att bli ett liv efter ju. Situationen på marknaden för svenskt griskött ser fortsatt bra ut. Det känns som om det blir en rätt hyfsad början på året.
-Antalet leverantörer och beräknad slakt nästa år blir ungefär oförändrad. Det är inga stora nya volymer. Vi ska sköta om de leverantörer vi har.
-Det är ungefär balans i smågrisförmedlingen.
-Jag tillönskar alla leverantörer och alla i näringen
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Allt oförändrat. Jag vill passa på att önska alla en
God Jul och Gott Nytt År!

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Priset för slaktgrisar är oförändrat, men priset v 51 är sänkning med 30 öre och inte 20.
-Det är ungefär 600 grisar överstående, eftersom det inte går att slakta dem före jul och få dem hängande för många dagar. Vi slaktar juldagen i stället.
-Försäljningen inför julen har gått bra. Det har gått att sälja allt och skinkorna är slut. De skinkor som styckas nu läggs i frysen och tas fram i april - maj för att bli flintastek. Det mindre priset blir 10 - 15 kr, vilket alltså påverkar grispriset.
-Årets stora glädjeämne är givetvis vändningen för det svenska grisköttet. Förhoppningen är att preferensen för svenskt ska stå sig. Men oron gnager i mig om risken för ökad import.
-Jag tror att det finns anledning att känna optimism inför 2016. Långsiktigt har det inte sett så här bra ut på långe. Min tro är att grisuppfödarna ska tjäna minst lika mycket nästa år som i år, men troligen bättre. Vi lovar att grispriset ska vara 16,50 kr som lägst i snitt över kvartalen 2016, tilläggen inräknade.
-Det är fantastiskt bra att regeringen är positiv till ökad märkning av köttet, nu senast till restaurang.
-Till slut önskar jag alla riktigt
God Jul och Gott Nytt År!


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Oförändrade priser de kommande två veckorna
Den europeiska industrin för förädling har stängt för julen. Enstaka företag producerar även på juldagen och för dem gäller att de i god tid disponerat och försäkrat sig om de nödvändiga råvarorna.
-Julen är i stort sett ingen spotförsäljning alls. De senaste veckorna har vi i stort sett haft fokus på att sälja färsk vara. På så sätt har vi utrymme för att slakten över julen i hög grad kan frysas in till våra kunder på de andra sidorna haven. Därför känner vi i stort sett också att de hemtagna priserna också kan låsas för priset för grisar veckorna 53 och 1, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning. I södra Europa sträcker sig julen helt fram till Trettondagshelgen. Därför kommer skärningen av färskt griskött igång först i början av vecka 2. Då träder även den EU-stöttade privata lagringen av griskött i kraft.
-Vi har en förhållandevis stark tro på att privata lagringen kommer vid en lämplig tidpunkt i år. Dvs att det läggs stora volymer kött i frysarna och vi kan undgå den så vanliga säsongsmässiga prissänkningen i Europa, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Inga ändringar innan jul
Sista veckan före jul ändrades inte grispriserna nämnvärt i Europa. Sedan Tyskland meddelade oförändrat pris följde Holland, Österrike, Belgien, Frankrike och Spanien med och fullbordade 0-sviten. Observatörer på marknaden i dessa länder rapporterar frisk efterfrågan på slaktgrisar. Överallt hör man att slakterierna hittills varit mycket nöjda med handeln inför julen. De dyrare detaljerna har också varit riktigt bra efterfrågade. Efterfrågan hos styckarna har dock de senaste veckorna varit något mindre. Inte heller exporten ger slakterierna orsak att klaga. Endast de danska grisuppfödarna har denna vecka tvingats acceptera ett mindre prisfall. Trots detta ligger danska priset på 1,29 € och håller förstaplatsen i gruppen fem största grisländerna.
Tendens på tyska marknaden: Slakt och styckning har i stort sett avslutat verksamheten inför helgdagarna. Trots de saknade slaktdagarna bör det inte byggas upp någon puckel i tillförseln inför årets slut. Således kan vi förvänta stabila priser när vi går in i det nya året.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Hur blir 2016?
2015 är snart till ända och har avslutats på ett klart bättre sätt än föregående år. Alla produkter verkar att vara sålda till jul med gott resultat. Inför 2016 börjar prisnivåerna klart högre än för ett år sedan. Mycket talar för att det kan hålla i sig med svenskt i köttdiskarna och att vi håller i den trend som vuxit sig stark under 2015.
Inom EU lämnar man bidrag till privatlagring av griskött fr o m januari 2016. Kritiken mot Rysslands ockupation av Ukraina svalnar och det kan leda till att bojkotten mot Ryssland lättar och exporten dit kan komma igång igen. Även exporten mot Kina och Sydkorea kan växa.
Vi har också fått en ny marknadsledare i form av KLS-Ugglarp-Dalsjöfors som verkar att ha hyggliga muskler. Det är mycket som pekar på att vi kan få ett bra 2016.
Frågan är om det kommer att trigga till nya investeringar? Vi har stort behov av ersättningsinvesteringar för nedslitna anläggningar och det bör finnas utrymme även för en ökad produktion i Sverige. En fortsatt lönsamhetsförbättring bäddar för grisnäringen.
Det största hindret är svenska BANKER. Där verkar det som att man hamnat i en ”Törnrosasömn”. Det är dags att de s k lantbruksansvariga vid bankerna sätter sig in i hur vår framtid ljusnar. De stora bankerna verkar att vara helt toppstyrda, medan de mindre oftast lokala sparbankerna har uppfattat att vår näring är på G.
Grisgeneralen önskar härmed sina läsare en
GOD JUL!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Uthållig vinst i lantbruket – internationell jämförelse
Offentliga seminarier på SLU-Alnarp är oftast givande. Man diskuterar frågor av vikt för den gröna sektorn och för samhället i stort, utifrån vetenskap och praktisk erfarenhet.
Så var fallet även i måndags, då KSLAs LUPP-kommitté för lönsam uthållig primärproduktion stod som värd. Drygt 70 deltog. Programmet kretsade kring frågan vilken vinst (profit i mer vulgära sammanhang) lantbruksföretagaren behöver för att kunna klara intäktsvariationer, bygga upp en likviditets- och resultatbuffert samt skapa långsiktig stabilitet i företaget. Inbjudna experter belyste och jämförde situationen i Sverige, Danmark ock England.
Danskarna har mycket hög skuldsättning, behov av generationsväxling bland brukarna och bättre och lättare tillgång till pengar från bankerna för de unga som siktar på en grön framtid. Som en kuriositet observerade jag att den danske föreläsaren nämnde minkuppfödning(!) samtidigt med de traditionella driftsgrenarna mjölk, grisuppfödning, äggproduktion, etc.
De engelska jordbrukarna är inte så högt skuldsatta men kämpar på en glesnande landsbygd, där en mjölkproducent lägger av varje dag. I vårt land,sas det, ska lantbruket anstränga sig att skapa ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet (förvalta de givna resurserna väl) samt social hållbarhet (god arbetsmiljö, utbildning, personalutveckling etc).Vi halkar efter. Fram till år 2005 var vi ledande i t ex avkastning per ko. Nu är vi omsprungna av både Danmark och USA. Med dagens låga investeringstakt pekar det rakt ner i backen för vissa driftsgrenar.
Så vägen till uppsatta mål blir hos oss liksom i de andra länderna lång och mödosam. Det är så lite det inhemska lantbruket kan påverka i dag, med styrande världsmarknadspriser, övergripande EU-lagstiftning och högröstade konsument- och miljöorganisationer som verkar se rött om primärproducenterna t o m har mage kräva "profit" för att kunna överleva!
På seminariet fick vi också, veta att det nu på Alnarp startar ett kompetenscentrum (KCF) för företagare med syfte att göra den gröna sektorn till en tillväxtbransch med lönsamma och hållbara företag. UTMÄRKT IDÈ! Hoppas man lyckas locka till sig alla de externa forskare, utbildare och rådgivnings- och företagsexperter som med hjälp av vetenskap och praktisk erfarenhet ska skapa ett uthålligt resultat.
För att knyta an till det jag i tidigare bloggar skrivit om utmärkt, säker och hälsosam, men för många kunder DYR svensk mat, vill jag sluta med en grötrimsinspirerad slogan:
Utan bondeprofit – ingen svensk mat för stadens elit.
GOD JUL!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Det blev en skinka från Havor – en Svenskt Sigill-märkt tredjepartscertifierad skinka. Nu kan man med rätt hävda att i stort sett alla svenska skinkor är tredjepartscertifierade. Men är skinkan märkt med Svenskt Sigill så krävs det mer än svensk lagstiftning när det gäller djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet. Det krävs 70 % svenskt och GMO-fritt foder, en hälsoplan och gott om halm m m. För svenska grisar och grisuppfödare gläds jag åt att 2015 blev ett år med ökat sug efter svenskt griskött och hyfsat avräkningspris. Det gäller också nötköttsuppfödningen.
Olyckskorparna talar hela tiden om att vilken dag som helst ökar importen och avräkningspriset måste sänkas. Jag tycker man ska fråga sig varför svenska slaktsvin växer bäst i världen. Och det med mycket liten användning av antibiotika. Tidigare studier har visat att slaktsvinen därmed betalar för kostnaderna för större ytor och mer halm.
Kan vi inte ändra fokus i debatten? Är det verkligen någon som tror att om vi ändrar djurskyddsförordningen och djursskyddsföreskrifterna och sänker djurskyddskraven, så vips får vi ökad lönsamhet för svenska djurbönder, när det finns så mycket annat som spelar roll. Fixerar man sig inte för mycket på kostnadssidan. Är LRF och djurbönderna beredda att möta kritiken och man monterar ned svensk djurskyddslagstiftning till EUs nivå? Och berätta för mig hur vi fixar flexibilitet, men ändå kräver en trygg och rättssäker djurskyddskontroll. Och det är inte bara Sverige som har strängare regler än EUs djurskyddsdirektiv. Det finns svenska grisbönder som nyinvesterar enligt svenskt djurskydd (inga skyddsgrindar för suggor) och pekar på motsvarande utveckling i Danmark. Det finns många mjölkbönder, som inte tycker att djurskyddslagstiftningen är problemet. Svenskt djurskydd är en framgångsfaktor på den svenska marknaden och för export. Så har jag även tolkat Sven-Erik Bucht.
God Jul och Gott Nytt år!

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 53

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 53 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,30 16,30
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,30 16,30
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,20 16,20
Skövde Plus ** 75-99,9 15,90 15,90 15,90 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,30 15,30 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst överst balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 53 v 52 v 51
10,78 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,90
24,18 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,93 24,93 25,33
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 53 v 52 v 51 v 50 v 49
24 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,58 Tyskland, 56 % 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
22 dec jämförbara**
14,28 England - 1,536 1,545 1,576 1,615
13,25 Italien - 1,418 1,410 1,425 1,438
12,02 Danmark - 1,293 1,320 1,320 1,320
11,99 Tjeckien - - - 1,294 1,295
11,84 Spanien - 1,274 1,278 1,282 1,294
11,82 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
11,77 Frankrike - 1,266 1,265 1,270 1,274
10,30 Polen - - - 1,112 1,113
11,08 Tyskland - 1,196 1,196 1,196 1,196
10,65 Belgien - 1,149 1,149 1,149 1,149
10,56 Österrike - 1,140 1,140 1,140 1,140
10,29 Holland - 1,111 1,111 1,111 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 dec
8 dec
27 nov
20 nov
Utbud
2250
2420
2140
1710
Sålda
1250
1800
1780
1170
Medelpris, euro
1,29
1,30
1,31
1,28
Lägst
1,28
1,28
1,30
1,36
Högst
1,29
1,31
1,32
1,30
Medelpris, skr
11,95
11,98
12,13
11,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 53 v 52 v 51 v 50
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 53 v 52 v 51
5,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,90
13,80
Nortura Fri vikta nkr 14,23 14,23 14,43
Finland
8,15
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,62
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
12,77
12,76
13,00
13,18
13,28
13,19
13,29
Dollar 8,55 8,54 8,71 8,37 8,69 8,67 8,64
Euro 9,30 9,27 9,22 9,26 9,28 9,32 9,37
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25
Norsk 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99
Yen 7,05 6,97 7,05 7,12 7,05 7,05 7,10
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 53 v 52 v 51 v 50
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 53 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 186 186 192 188 188
405
Basis 30 kg 327 327 335 329 329
236
SPF+Myc 7 kg 191 191 197 193 193
411
SPF+Myc 30 kg 332 332 340 334 334
241
SPF 7 kg 195 195 201 197 197
416
SPF 30 kg 336 336 344 338 338
1282
Økologi 30 kg 1035 1034 1041 1053 1053
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
574
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
347
VEZG 28 kg 37,50 37,50 36,00 35,90 36,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.