@-GRIS 8 januari 2016
Senaste uppdatering gjord 11 januari 13,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset vänder uppåt igen v 2
De svenska priserna är helt oförändrade v 2, likaså danska, men tyska priset stiger med 3 cent till fortfarande låga 1,28 €. Marknadsrapporterna från Tyskland är positiva och t o m bättre än väntat. Ingen slaktpuckel som det brukar vara så här års. Efterfrågan på kött har varit god en längre tid. Men priset hålls lågt. Slakterierna har ett starkt grepp över tyska grismarknaden, precis som handeln i Sverige under en lång följd av år.
Ove Konradsson, Skövde Slakteri, har flera gånger uttalat sin oro över den stora skillnaden i pris på grisköttet i Sverige och internationellt. Han är mindre oroad idag än för några veckor sedan. Det beror på att svenskt griskött fått betydande erkännanden under senare tid, sedan antibiotikafrågan och MRSA-riskerna uppmärksammats nu igen i medierna. När mediabruset upphör, dör dock frågorna ganska snabbt.
Flera aktörer på marknaden, bl a Ica och storköksgrossisten Martin och Servera, sa i TV-rutan att man skulle köpa mer svenskt griskött om grisföretagarna kunde producera mer. Trots köttbrist vågar svenska bönder inte satsa, klagade man. De sa att de köper importerat griskött, trots att grisarna fötts upp med mycket antibiotika, därför att det inte går att köpa så mycket svenskt som man önskar.
Men det var ingen i reportagen som tog upp frågan varför det är brist på svenskt griskött. Det var ju handeln som prispressade ihjäl så gott som alla mindre och medelstora grisföretagare för några år sedan. Den normala gången när en bransch expanderar, är att små och medelstora företag blir större. Rekryteringsbasen i svensk grisproduktion är utkonkurrerad.
För några år sedan när det inte varnades för MRSA i medierna, köpte Ica och övriga handeln bara mer och mer kött från grisar uppfödda med mycket antibiotika på internationella marknaden. Ögontjänare, som man är.
Det är jättebra att handeln åter vill ha svenskt griskött. Men så enkelt är det inte att öka grisproduktionen. Det är satsningar på lång sikt. Med så lynniga köttköpare, som hela tiden vänder kappan efter vinden, får man inte vara förvånad över att bankerna är försiktiga. Men det är fel att säga att svenska bönder inte vill satsa. Det vill de, men de får inte!
Grisbranschens historik kan vi nu. Vi kan läsa facit. Nu är det mjölken som är i den situation som grisnäringen var i för några år sedan. Om handeln fortsätter köpa österrikisk grädde och ost från alla världens hörn, då tar man död på mjölkproducenterna också. Och om några år beklagar man sig över att det inte finns svensk mjölk att köpa. LG 160108


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Mindre grisslakt kv 3, men ...
DCs ägare får mer av årsvinsten
151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka Asien-export
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till septMarknadskommentarer
HKScan Agri
Normal marknad för säsongen. Nyhet angående vikt vid överståendeersättning:
Om anmälda grisar hämtas efter anmäld leveransvecka utbetalas högsta grundpris enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas ersättning för slaktgrisar som blir överviktiga genom att betalningsgrundande viktintervall höjs med 7 kg/veckas överstående.
Notering oförändrad vecka 2.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det ser positivt ut för 2016. Det nya året börjar med god försäljning, det är inte så stor skillnad i efterfrågan jämfört med december. Grispriset är oförändrat.
-Om en vecka har vi slaktat bort kön som uppstod när vi inte hann med att slakta före jul.
-Vi har inte hunnit sammanfatta julhandeln ännu, men den gick väldigt bra.
-Slakten väntar vi bli ungefär som i fjol, men vi hoppas på en ökning i slutet av året. Det är leverantörer som bygger. Tyvärr går ökningen trögare nu än förr, eftersom de flesta små och medelstora leverantörerna slutade när lönsamheten var dålig och efterfrågan på svenskt kött var svag. Det är mycket svårt att få de som slutat att starta upp igen.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Året har börjat bra med fortsatt bra efterfrågan på svenskt griskött. Alla priser är oförändrade.
-Vi har ett litet överskott på grisar efter helgerna. Vi kör för fullt och har snart slaktat ikapp. Det är en mindre brist på smågrisar.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är ofrånkomligt att efterfrågan på griskött minskar efter jul, men det är ovanligt liten minskning den första veckan. Men försäljningen har inte riktigt kommit igång ännu, så vi vet inte.
-Julhandeln har vi inte räknat samman ännu, men som helhet gick den bra.
-Det är fortfarande stor skillnad i pris mellan svensk köttråvara och internationellt pris. Jag har oroat mig för detta. Den senaste tiden har det varit uppmärksammade reportage i TV om riskerna med den flitiga användningen av antibiotika i länder som säljer griskött till Sverige. Det är reportage som gått i vår riktning, så det känns bättre nu. Köttköparna får något att tänka på.
-Det är nu överskott på slaktgrisar och underskott på smågrisar.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den första veckan på nya året är traditionellt ganska lugn efter de många helgdagarna. Den europeiska marknaden för färskt griskött ska dras igång och det är fortfarande marknader i södra Europa som firar helg ända till efter trettondagen. Det är först då hjulen börjar snurra för fullt.
-Vi har firat nyår och marknaden börjar röra sig igen. Det är en optimistiskt stämning, vilket beror på dels att lagren ska fyllas upp i butikerna efter nyår, dels därför att den privata lagringen i EU träder i kraft. Båda hjälper till att lyfta stämningen under en tidsperiod som brukar vara ganska matt i början på januari, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Den privata lagringen trädde i kraft 4 januari med bidrag som ligger 20 % högre än den senaste bidragsperioden 2015.
Till länderna utanför Europa är försäljningen stabil till Kina, medan det är fortsatt positiv avsättning till Japan.


ISN, Tyskland
Året börjar med blankt papper
Nu efter julhelgen verkar marknaden för slaktgrisar vara i balans. De flesta aktörerna på marknaderna verkar nöjda med resultatet av sina affärer. Tvärt emot vad som hände tidigare år, är det ingen eftersläpande i grisleveranserna från 2015. I Tyskland har grisföretagarna generöst valt att sälja grisarna före jul. Samtidigt har slaktarna satt in extra skift för att täcka beställningarna från parti- och detaljhandel. Även prisnivån låg kvar på oförändrat.
Samma var situationen i Holland, Frankrike, Österrike, Danmark och Spanien. Vad gäller priserna är det inga förändringar. Dock kommer korten att blandas under de närmaste dagarna.
Trend för tyska marknaden: Traditionellt är de första veckorna på året fyllda av kampanjer i dagligvaruhandeln, med många förmånliga erbjudanden. EUs förordning om privat lagring väntas också resultera i lättnader på marknaden. Samtidigt är de volymer slaktsvin som erbjuds märkbart lägre i början av året i år, jämfört med samma tid förra året. Detta enligt marknadsförarnas bedömning. Som resultat av detta torde priserna bli som lägst oförändrade.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Förbättra Svenskt Kött-märkningen
Den Svenskt Kött-märkning som startade på allvar för halvtannat år sedan har varit till stor nytta för svensk köttproduktion. Emellertid har det avklingat något. I början fanns stora märken uppsatta i stort sett i alla affärer som sålde kött. Dessa märken är i många butiker nedtagna. På köttpaketen var Svenskt Kött-märket av storlek som en enkrona och fanns på framsidan av produkten. Dessa märken har ersatts av mindre märken av tioörings storlek och ofta hänvisade till baksidan på köttpaketen. Dessutom använder vissa varumärken flaggsymboler eller inget alls. Det kan få konsumenter att tro att varumärket står för svenskt kött och samtidigt produceras mat av importkött i samma varumärke. Är det för att förvilla svenska konsumenter?
Se till att vi återgår till de större Svenskt Kött-märkena och sätt dem på framsidan på paketen. Gör även stora märken, 50 cm i diameter, så att vi producenter kan sätta upp dessa på våra gårdar och fordon. Det skulle stärka vår produktion och konsumenterna känner en identifikation. Marknadsföring måste hela tiden underhållas och utvecklas.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

2015 – första året som samhällsdebattör
Redan i början av året lyftes djurskyddsfrågorna i media som knäckfrågor i den kommande Konkurrenskraftutredningen. Konsumenter, miljö – och djurskyddsrörelserna var eniga om att det svenska djurskyddet måste hållas på hög nivå, inte minst beroende på att risken annars var stor att antibiotikaförbrukningen kunde öka. Men dessa inlägg väckte inte gehör. Sedan arbetet startat i mars förra året med att forma en svensk livsmedelsstrategi har positioneringar från olika intressenter gett debatt i olika typer av media. Det verkar vara svårt att i Näringsdepartementets nationella dialoggrupp finna en gemensam vision. I november utformade Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, WWF och World Animal Protection en gemensam vision. Ekologiska lantbrukarna förenade sig i december till denna gemensamma vision för konsumenterna, planeten, ekosystemen och djuren (inte publicerad tidigare i bloggen)
”År 2030 äter det svenska folket hälsosamma, välsmakande och säkra livsmedel som producerats av lönsamma och konkurrenskraftiga företag på ett hållbart sätt och bidrar till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. En hållbar livsmedelskedja bygger på:
• ekosystemens bärkraft och planetens gränser;
• att konsumenterna har förtroende för livsmedelskedjan och förmågan att göra medvetna val;
• mervärden inom miljö, djuromsorg och kvalitet som ger lönsamhet i hela sektorn;
• förebyggande djurhälsovård som ger friska djur;
• att lönsamma livsmedelsföretag och lantbruk finns i hela Sverige med en stark marknad nationellt och internationellt;
• innovation och ett väl samordnat forsknings- och utvecklingsarbete.
Livsmedelskedjan är transparent, alla aktörer tar ansvar och gör åtaganden för att uppnå en hållbar livsmedelskedja.”
Jag noterar att djuren har fått sin plats, vilket saknas i regeringsförklaringen, som jag citerat i tidigare blogg. Djurskyddsfrågor som varit på dagordningen är framför allt beteskravet för kor och kravet på att suggor ska få gå lösa. Dödsstöten till Grisföretagarnas planer att få fixera suggor efter grisning gav utvärderarna av det s k pilotprojektet. När Centerns stämma avslog en motion kring att häva beteskravet, är nu inte längre Alliansen enig i denna fråga. Att regeringen ska lägga en proposition om ny djurskyddslag ser vi fram emot med spänning. Det fanns bra förslag i Eva Erikssons förslag, men också svagheter. Flexibilitet får inte uppnås genom att sänka djurskyddskraven. LRF har ju flyttat sin position och talar om att man vill ha EU-reglerna som norm. Och hur ska flexibilitet uppnås när kontrollen måste vara rättssäker.
Antibiotikafrågan har fått berättigad uppmärksamhet i media. I slutet på året fick ICA stå till svars i TV för att man importerar griskött från Polen och Tyskland, som använder mer antibiotika till grisar än Danmark. Statistiken från EU visar att Sverige fortfarande har lägst förbrukning till djur beräknat per kg levande vikt i EU. Utvecklingen av antibiotikaresistens är oroande speciellt inom humanmedicinen. En intressant nyhet i sammanhanget är att SVA hittat ESBL i färsk hundmat (se sva.se). Fryst färsk hundmat är omåttligt populärt bland de uppfödare jag mött, när jag letat ny hund.
Det har varit ganska tyst kring TTIP frihandelsavtalet mellan USA och EU under senare tid. Att EU och USA är oeniga kring jordbruk och livsmedelssäkerhet är väl känt. Frågan är om förhandlingarna gått i stå eller om något konkret kommer hända 2016. Frågan är kvar på dagordningen
Personligen var år 2015 ett år med både glädje och sorg. I januari förlorade jag min livskamrat, stora pudeln Sappho i en akut lunginflammation i sviterna efter en anaplasma-infektion. Jag hade hoppats på flera år till tillsammans. Hon finns hos mig varenda dag och jag drömmer om henne och min första hund om nätterna. Lösningen är att hitta en ny hund, vilket jag är på full gång med.
Den stora omtumlande händelsen var att bli promoverad till hedersdoktor vid SLU 3 oktober. Så fantastiskt roligt och förpliktigande. Hedersdoktorsföreläsningen kändes bra och var rolig att genomföra (www.slu.se/hedersdoktorer). Och både Bosse och sonen Alex var med på promovering och middag på slottet. Det var SLU, som utnämnde mig till samhällsdebattör i samband med hedersdoktoratet förra året. Det känns bra efter att ha jobbat i 40 år för Sveriges bönder, att kunna ha en friare roll. I år firar jag dessutom 10 år med bloggen gunnela.nu. Detta är mitt 876 inlägg. Och jag kommer fortsätta.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 2

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 53 v 52
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 15,90 15,90 15,90 15,90
HKScan Agri *** 70-99,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 2 v 1 v 53
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,18 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,93 24,93 24,93
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
6 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,82 Tyskland, 56 % 1,28 1,25 1,25 1,25 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
5 jan jämförbara**
13,46 England - 1,468 1,481 1,536 1,545
13,46 Italien - 1,457 1,439 1,418 1,410
11,88 Danmark - 1,292 1,292 1,293 1,320
11,89 Tjeckien - - 1,287 1,288 1,286
11,72 Spanien - 1,274 1,274 1,274 1,278
11,73 Irland - - - 1,276 1,276
11,71 Frankrike - 1,268 1,267 1,266 1,265
10,83 Polen - - - 1,173 1,131
11,00 Tyskland - 1,196 1,196 1,196 1,196
10,57 Belgien - 1,149 1,149 1,149 1,149
10,48 Österrike - 1,140 1,140 1,140 1,140
10,34 Holland - 1,120 1,120 1,111 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
8 jan
15 dec
8 dec
27 nov
Utbud
1380
2250
2420
2140
Sålda
810
1250
1800
1780
Medelpris, euro
1,34
1,29
1,30
1,31
Lägst
1,32
1,28
1,28
1,30
Högst
1,35
1,29
1,31
1,32
Medelpris, skr
12,38
11,95
11,98
12,13

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 53 v 52
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 53
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
13,80
Nortura Fri vikta nkr 14,23 14,23 14,23
Finland
8,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,59
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 53 v 52 v 51 v 49 v 48 v 47
Pund
12,52
12,52
12,77
12,76
13,00
13,18
13,28
Dollar 8,57 8,40 8,55 8,54 8,71 8,37 8,69
Euro 9,24 9,20 9,30 9,27 9,22 9,26 9,28
Dansk 1,24 1,23 1,24 1,24 1,23 1,24 1,24
Norsk 0,95 0,96 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00
Yen 7,26 6,96 7,05 6,97 7,05 7,12 7,05
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 2 v 1 v 53 v 52
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade obligat - + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 186 186 186 186 192
402
Basis 30 kg 327 327 327 327 335
234
SPF+Myc 7 kg 191 191 191 191 197
408
SPF+Myc 30 kg 332 332 332 332 340
239
SPF 7 kg 195 195 195 195 201
413
SPF 30 kg 336 336 336 336 344
1273
Økologi 30 kg 1035 1035 1035 1034 1041
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
572
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
355
VEZG 28 kg 38,50 38,50 37,50 37,50 36,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.