@-GRIS 15 januari 2016
Senaste uppdatering gjord 15 januari 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland höjer ännu en gång med 3 cent v 3
Äntligen har det börjat röra sig i rätt riktning i Tyskland. V 3 höjs tyska grispriset med ytterligare 3 cent, samma höjning som v 2. Vi får nog tillskriva EUs bidrag till lagring av griskött som betydelsefull orsak till det stabilare prisläget.
I Sverige höjer Skövde priset 10 öre. Det är en anpassning till vad flera andra slakterier betalar. Nu betalar således både Skövde, Dalsjöfors, KLS Ugglarps och Dahlberg samma pris, 16 kr. Scan släpar efter och har 15,30 kr och Ginsten låg denna vecka på 16,40. Priset var inte satt för nästa vecka när jag ringde.
Vad det blir exakt efter tilläggen, vet jag inte, ännu, men det sägs att priserna i slutändan ska vara ganska lika.
Tydligen är det i alla fall viss skillnad på de personliga tilläggen, eftersom Scan har tagit över gruppen Skaraborgsgrisens slaktgrisar från KLS Ugglarps. Det är 80 000 grisar per år, enligt Land.
Enligt ett pressmeddelande från HKScan ska Rapsgrisen introduceras i Kina. Det börjar med HongKong där HKScan öppnade ett kontor 13 januari. Det är ju en trevlig nyhet, eftersom man mest hör talas om att kineserna köper öron, klövar, grisknorrar och diverse inälvor i väst. Tänk om Rapsgrisen blir populär i Asien! Då behöver vi föda upp några fler grisar i Sverige.
På tal om pressmeddelanden, ska du läsa Gunnelas blogg den här veckan. Hon tycker att vi journalister ska ägna oss mer grävande journalistik, eller i varje fall vara mer kritiska när vi skriver om det som händer inom våra fackområden.
Ja, det är verkligen något att tänka på. Det finns inte många journalister kvar inom några medier som har tid att ägna åt ordentligt bearbetade artiklar. Men mycket behöver granskas. Man har fullt jobb med att expediera pressmeddelanden. Så är det överallt. Det finns inga pengar till att avlöna journalister. Alla tidningar har svårt att sälja prenumerationer, när nu nästan allt är tillgängligt på nätet gratis. Det är i och för sig bra att kunskaper sprids, men den granskande journalistiken blir som sagts lidande.
Många bloggar har tagit över, men det blir inte alls samma sak när inte yrkesmän skriver. Jag vet ingen lösning, och det har nog ingen. Men det är allvarligt, som Gunnela skriver.
Sveriges Radio meddelar, i ett pressmeddelande, att det granskande programmet Matens Pris ska komma tillbaka. /LG 160115


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Normal marknad för säsongen. Notera tidigare information kring vikt vid överståendeersättning:
Om anmälda grisar hämtas efter anmäld leveransvecka utbetalas högsta grundpris enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas ersättning för slaktgrisar som blir överviktiga genom att betalningsgrundande viktintervall höjs med 7 kg/veckas överstående.
Notering oförändrad vecka 3.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har inte satt grispriserna ännu. Vi har slaktat ikapp och det är balans både i slakt och för smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser oförändrade, det är balans i slakten och en mindre brist på smågrisar.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi höjer priset 10 öre för att komma på samma pris som en del andra slakterier. Butikerna har fyllt upp på hyllorna efter helgen. Det är överskott på slaktgrisar och brist på smågrisar.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -Priserna är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden ligger nu i fasen "efter påfyllningen", dvs av butikernas hyllor efter helgerna. Aktiviteten har gått ner och det är vardagsstämning på marknaden. Samtidigt är det första veckan med pengar från EU till privat lagring, som ska hjälpa mot den prispress det normalt blir den här årstiden.
-Trots mycket stort intresse för privat lagring under första veckan, med kontrakt på över 50 000 ton, så är det rikligt utbud av kött i Europa i början av januari. Lagren i butikerna är nu uppfyllda efter julförsäljningen och vi ser därför stabila priser på skinka, framändar och bog, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Baconmarknaden i England är under press med en låg efterfrågan och sjunkande prisnivå. I länder utanför Europa är det god efterfrågan från Japan, medan Kina-marknaden är lite mer matt.
-Det är inte överraskande, att det är så stilla i Kina just nu. Vi är tätt inpå det kinesiska nyåret och detta gör att efterfrågan dyker en aning, säger Søren Tinggaard.


ISN, Tyskland
Prishöjningar i en del EU-länder
Optimismen har äntligen kommit tillbaka på den europeiska grismarknaden. Efter tre veckor utan några förbättringar har några länder höjt priserna. Detta måste tillskrivas den tyska höjningen med 3 cent. Efter julhelgen har lagren av griskött försvunnit och det finns inte heller några eftersläpningar i slakten, som brukar vara vanligt efter en period med många röda dagar. Ovanpå detta har det kommit in många ansökningar om bidrag till privat lagring av griskött. De första fyra dagarna tecknades kontrakt på 32 000 ton. Holland och Belgien följde tyska initiativet och höjde grispriset, om än måttligt.
Stabila priser noteras i Spanien, Danmark, Frankrike och Österrike. l veckor har man i Frankrike klagat över att omfattande kvantiteter grisar bjudits ut och med höga slaktvikter. Kampanjer har startats i handeln för att om möjligt lätta på lagren. När tyska priset stiger bidrar detta till att stabilisera den franska marknaden. Både i Spanien och Österrike börjar man komma ikapp med slakten av den puckel som bildades efter helgerna. Av denna anledning väntas priserna förbli stabila.
Den kraftiga sänkning av engelska priset tillskrivs delvis förändringar av valutakurserna.
Trend för tyska marknaden: Situationen på grismarknaden har inte förändrats under helgerna. Slaktvikterna är kvar på hög nivå. Stämningen på marknaden är dock positiv, eftersom överskotten börjar försvinnna. Allt som allt är läget på marknaden stabilt. De närmaste dagarna visar det sig om det finns utrymme kvar för en moderat höjning av priset. Förutsättningen för detta är kontinuitet av leveranserna från producenterna.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Medaljernas baksida
Under 2015 fick Gunnela Ståhle och Bo Algers utmärkelser för sina insatser vad gäller djurvälfärden hos Sveriges lantbruksdjur. Dessa två har helt saknat insikter i svensk grisproduktionsekonomi.
Medaljernas baksida fick inte minst vi grisproducenter känna av. Vid mitten av nittiotalet arbetade Gunnela på LRF som lanserade hennes idéer. Detta innebar att svensk grisnäring kom i en dålig ställning i jämförelse med framförallt Danmark. Våra produktionskostnader blev ca 2 kr högre per kg fläsk än i Danmark och Tyskland. LRF ”tutade i” oss att det skulle vi med lätthet försvara på den svenska konsumentmarknaden.
Alla grisproducenter vet hur fel LRF återigen hade. Under de kommande 15 åren tills konsumenterna accepterat de svenska har vi grisproducenter förlorat astronomiska summor. Mina beräkningar talar om 8 till 10 miljarder kr. Det är inte underligt att näringen är avvaktande.
Bo Algers har agerat klumpigt i sina uttalanden mot svensk grisnäring och ibland fått den danska grisen att framstå som minst lika bra som den svenska. Dessutom har Bo fått betydande motstånd från många av sina veterinärkollegor. Vem har rätt?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vår ljusnande framtid 2016-2030
På äldre dar drömmer man oftare och mer. Senast fick jag uppleva min 100-årsdag. Uppvaktningen på den stora dagen blev verkligen minnesvärd. Innehållet i presentboken "Swedish Agriculture 2030" med sammanfattning på både arabiska och stockholmska gladde mig särskilt.
En utmärkt buffe serverades. Maten var helsvensk, garanterat hälsosam, välsmakande och säker. Den hade producerats av lönsamma och konkurrenskraftiga företag på ett hållbart sätt. Den starka livsmedelskedjan sades främst bygga på konsumenternas förtroende, mervärden inom miljö, djuromsorg och kvalité som genererar lönsamhet i hela sektorn. Förebyggande djurhälsovård gav friska djur och skapade underlag för lönsamma livsmedelsföretag i hela Sverige och en stark inhemsk och internationell, marknad.för livsmedel. Forskning, rådgivning och utvecklingsinsatserna var väl samordnade. Alla led i livsmedelskedjan samverkade och tog sitt ansvar för att uppnå ett hållbart resultat.
Mina skumma ögon noterade att de flesta av någon betydelse för svensk matproduktion var representerade bland de minglande: Sveriges Konsumenter, Konsumentföreingen Stockholm, Natursskyddsförenigen, Världsnaturfonden, WWF och World Animal Protection. Jag skymtade också flera akademiska doktorer och dito doktorinnor, Tidskriften Lands debattredaktör, utgivaren av @-Gris. samt några av SJV utsedda utvärderare av god svinforskning.
Jag var mäkta imponerad av vad experterna åstadkommit under de senaste 15 åren och frågade församlingen "hur har ni hunnit med allt detta?" Just som jag väntade på svaret och reste mig i rullstolen för att tacka för all uppvaktning, hände något: Jag vaknade till en mörk, vintrig ny dag, där verklighetsnära visioner om svenskt matproduktions framtid lyste starkt med sin frånvaro.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Var finns kritiskt granskande media?
Var finns blåslampan på regeringen kring hur vi ska producera våra livsmedel i Sverige i framtiden d v s livsmedelsstrategin? Var finns kritiskt granskande media? Frågan borde inte ägas av bara lantbrukspressen. Den är för viktig för det. Det är en fråga, som berör konsumenter, planeten, ekosystem och inte minst djuren. Näringsdepartementet ger luddiga signaler kring att arbete pågår (se tidigare blogg), men det räcker inte. Är flyktingfrågan så dominerande att resurserna inte räcker till?
Professionella, kunniga, självständiga och granskande journalister är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle. Med all rätt uttalas stor oro över vad som händer i Polen, där politikerna vill ta över makten över vad som ska kommuniceras till medborgarna.
I Sverige monterar man ned regional massmediebevakning, man talar om tidningsdöden och av kostnadsskäl minskar antalet journalister med specialområden. Många talar med oro om att sociala media tar över rollen som granskare av beslutsfattare, näringsliv och andra företeelser i samhället. Visst, påtryckningar från engagerade medborgare och ideella organisationer i bloggar och på twitter kan vara oerhört viktiga i att påverka samhällsutvecklingen. Men vi som håller på är ändå ofta amatörer i kommunikation – eller?
Förut talade man om media och journalister som den tredje statsmakten – ibland med viss obehagskänsla. Och visst, jag vet hur det känns att vara utsatt och en del i ett mediadrev. Men utan kritiskt granskande media hade Sverige inte tagit beslut om att förbjuda antibiotika som fodertillsats eller att sluta stoppa döda djur i fodret till våra livsmedelsproducerande djur på 80-talet. Det finns mängder av exempel på hur medias granskning har drivit på en utveckling mot ökad hållbarhet. Se bara på diskussionen om vår köttkonsumtion, som tyvärr innehåller såväl bra fakta som rena stolligheter.
Jag är en livlig påhejare av public service. Jag lyssnar mycket på radio och anser att konsumentprogrammet Plånboken är ett program, som verkligen hjälper villrådiga konsumenter. Och visst finns viktiga inslag i SVT, inte minst kring den viktiga frågan kring antibiotika till grisar, kycklingar och kor. Det är jättebra. Men mat, som vi stoppar in i kroppen minst tre gånger om dagen, har stor klimatpåverkan, berör våra miljökvalitetsmål och har stor betydelse för våra kännande medvarelser som djuren är värd större uppmärksamhet. Många medborgare har rätt att veta vad, som är på gång.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 3

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 53
Ginsten Slakteri 75-99,9 - 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 15,90 15,90 15,90
HKScan Agri *** 70-99,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans överst överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 3 v 2 v 1
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 24,93 24,93
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
13 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,13 Tyskland, 56 % 1,31 1,28 1,25 1,25 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
12 jan jämförbara**
12,90 England - 1,394 1,468 1,481 1,536
13,84 Italien - 1,495 1,457 1,439 1,418
12,25 Danmark - 1,323 1,292 1,292 1,293
11,91 Tjeckien - - - 1,287 1,288
11,79 Spanien - 1,274 1,274 1,274 1,274
11,81 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
11,76 Frankrike - 1,271 1,268 1,267 1,266
10,79 Polen - - - 1,166 1,173
11,35 Tyskland - 1,226 1,196 1,196 1,196
10,98 Belgien - 1,186 1,149 1,149 1,149
10,55 Österrike - 1,140 1,140 1,140 1,140
10,72 Holland - 1,158 1,120 1,120 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 jan
8 jan
15 dec
8 dec
Utbud
2630
1380
2250
2420
Sålda
2630
810
1250
1800
Medelpris, euro
1,36
1,34
1,29
1,30
Lägst
1,33
1,32
1,28
1,28
Högst
1,37
1,35
1,29
1,31
Medelpris, skr
12,59
12,38
11,95
11,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 53
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 14,23 14,23
Finland
8,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,61
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 53 v 52 v 51 v 49 v 48
Pund
12,29
12,52
12,52
12,77
12,76
13,00
13,18
Dollar 8,53 8,57 8,40 8,55 8,54 8,71 8,37
Euro 9,26 9,24 9,20 9,30 9,27 9,22 9,26
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,24 1,24 1,23 1,24
Norsk 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97 1,00 1,00
Yen 7,22 7,26 6,96 7,05 6,97 7,05 7,12
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 3 v 2 v 1 v 53
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 21,00
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat - + 20 kr
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 186 186 186 186 186
402
Basis 30 kg 327 327 327 327 327
234
SPF+Myc 7 kg 191 191 191 191 191
408
SPF+Myc 30 kg 332 332 332 332 332
239
SPF 7 kg 195 195 195 195 195
413
SPF 30 kg 336 336 336 336 336
1273
Økologi 30 kg 1035 1035 1035 1035 1034
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
574
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
395
VEZG 28 kg 42,70 38,50 38,50 37,50 37,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.