@-GRIS 22 januari 2016
Senaste uppdatering gjord 22 januari 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Scan sänker grispriset 20 öre v 4
Det svenska grispriset har i början av året legat ovanligt högt, men nu tar Scan initiativet att sänka med 20 öre v 4. Hoppas inte fler tar efter. Scan-priset nästa vecka blir futtiga 15,10 kr, när alla andra utom Ginsten ligger på 16 kr. Ginsten har oförändrat 16,40 nästa vecka.
Man kan åter börja fundera på hur man lägger pengarna i kontrakten, igen. Vi glömmer väl aldrig Scans löjligt låga offentliga pris och höga tillägg (i varje fall för en del) för några år sedan, där tilläggen var nästan lika stora som offentliga priset?!
Jag skrev om dagens aktuella tillägg för en tid sedan och ser att de fortsatt är i den storleksordningen. Scans offentliga pris den här veckan var 15,30 kr, medan notering + tilläggen blir bortåt 17 kr. Nåja, minst 16,70 vet jag att du ska ha idag om du har ett större antal grisar. 16,60 kr betalar Dalsjöfors idag, men troligen mer.
Vad som händer med KLS Ugglarps och Dalsjöfors offentliga pris nästa vecka, vet jag inte. Det har inte gått att få besked. Det enda man kan säga är att det inte här höjning, för höjningar meddelar alla slakterier väldigt snabbt!
Jag pratade även ekogrispris nyligen. Officiellt grispris + 20 kr är tydligen vanligt. Där kan man verkligen säga att tilläggen är större än notering!
Tyska och danska grispriserna är oförändrade nästa vecka.
Från Sverige, står det på den nya logga som ska upplysa om att mat och dryck är från Sverige. Loggan presenterades 20 januari. Färgerna är givetvis blått och gult, vilket gör att man kan känna igen sig från Svenskt Kött-loggan. De första produkterna med nya loggan kommer i april. Hemsidan heter http://fransverige.se/
Här är kriterierna:
• Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling ska ha skett i Sverige.
• All förädling och packning ska ske i Sverige.
• I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 % av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte). Bröd, ost och fruktyoghurt är exempel på sammansatta produkter.
• Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även som ingrediens i en produkt.
I Danmark har grisföretagarnas organisation Danske Svineproducenter fått ny direktör. Nicolaj Nørgaard heter han och är en av Danmarks starkaste profiler inom grisnäringen. Han har en bakgrund som forskare och har tills nu varit vd för AGROVI Videncenter och ännu tidigare för välkända Videncenter for Svineproduktion. /LG 160122


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan är som förväntat, en normal vecka i januari där inget särskilt sticker ut. Scans vardagsfavoriter såsom köttbullar, falukorv och bacon är det som folk köper mest av just nu. Fortsatt efterfrågan på ekologiska grisar.
Priset på slaktgrisar sänks 20 öre/kg vecka 4.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på bra i januari och priserna är oförändrade. Det är balans i slakten och brist på smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är för tidigt att höja priset ännu så det är oförändrat nästa vecka. Lite överstående slaktgrisar och brist på smågrisar.

Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -Priserna är oförändrade v 4.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött ser åter fram mot daglig drift. Med stöd om EU-ordningen med privat lagring är det redan ingått kontrakt på över 60 000 ton och den håller handen under en pressad marknad.
-Färskköttmarknaden i Europa är pressad och som vi ser det, säkrar EU-ordningen stabiliteten på marknaden. Den underliggande tendensen är fortsatt, att det är för stora volymer griskött på marknaden. EU-ordningen har visat sig vara mycket populär och den flyttar en del färska volymer bort från marknaden de kommande veckorna, berättar Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
-Vi upplever press på priserna på i stort sett alla detaljer, men det är tills nu som vi lyckats placera produkterna på marknaden löpande. Därtill kommer att den brittiska marknaden för bacon är under press. Det beror bl a på att pundets värde är försvagad under senaste tiden, säger Søren Tinggaard.
Till länder utanför Europa är det jämn avsättning, både till Kina och Japan.


ISN, Tyskland
Fortsatt stigande priser, tacka EU för det
Priserna på slaktgrisar fortsätter stiga i ett antal länder i EU, medan andra håller priset stabilt. Det märks på köttmarknaden att det ingåtts ett antal kontrakt för privat lagring, just nu på 60 000 ton, som alltså hindrats komma ut på marknaden. Det tyska grispriset steg således med ytterligare 3 cent, liksom det holländska priset. Belgiska steg 2 cent.
I Österrike klagar man fortsatt över att marknaden inte är i balans. Vikterna är fortsatt höga. Men även där märks de positiva verkningarna efter den privata inlagringen. Detta trots att det är betydligt mindre intresse för EU-stödet i Österrike än i Tyskland.
I Frankrike har priset justerats upp något. Därför ligger landet prismässigt nu före Spanien och håller andraplatsen bland de fem svintätaste EU-länderna.
Reklamkampanjerna för att främja försäljningen av griskött i detaljhandeln, som startade vid årets början, är nu avslutade. Även här kan positiva effekter noteras från privata inlagringen, trots allmänna betänkligheter inom kötthandeln.
Priserna är oförändrade i Spanien, Danmark och Irland. I Spanien är utbudet av slaktgrisar stort och priset kan inte hänga med i den stigande europeiska trenden. Dessutom lägger Spanien stor vikt vid att spanska priset ska vara konkurrensduktigt på exportmarknaden för griskött.
Trend för tyska marknaden: I den nuvarande situationen på marknaden är det fortfarande gott att sälja slaktklara grisar. Utbudet är inte så stort och kanske faller det ytterligare inom närmsta tiden pga den starka kylan. Den gör att producenterna är mindre villiga att sälja grisarna och få ett tomt stall. Å andra sidan klagar slaktarna oavbrutet över att de saknar möjligheter att höja priset på köttmarknaden.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ljuset i tunneln
Ser vi inom grisnäringen ljuset i tunneln? 2016 har börjat klart positivt, men hur länge räcker det?
Det som behövs är draghjälp ifrån slakterier och banker. Konsumenterna verkar att alltmer uppskatta det svenska fläsket. Vi producenter behöver lite fastare spelregler över längre tid. Som nu förekommer i huvudsak 1-årskontrakt. På några slakterier börjar man med 2-3 årskontrakt. Alla minns vi de förhatliga 3-årskontrakten som Scan erbjöd leverantörerna i samband med att Scan blev finskägt. Vi får hoppas att vi lärde oss något av det och kan bättre nu.
Inom industrin är det vanligt med längre ramavtal, upp till 5 år, som har kontrollpunkter vid kostnadsförändringar över en viss gräns och minimivinst. I alla lägen har man en årlig översyn. Denna typ av avtal är klart uppskattade av bankerna.
Dessvärre lever fortfarande en stor pessimism kvar i näringen. Det visar inte minst den undersökning som gjorts bland läsare av ATL. Där tror endast 11% att grisnäringen blir bättre under 2016. Det är bara mjölkbönderna som visar sämre förtroende.
För den kreativa finns det säkert möjligheter eller som en gammal devis säger, ”när det blåser bygger den offensiva väderkvarnar, medan den passiva bygger vindskydd”.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
V.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

En djurskyddskonferens i samförstånd?
”Ska konsumenterna välja svenska livsmedel så krävs tillit. Och tillit får man inte om bönderna klagar på att djurskydd är ett problem” citerat från Åsa Domeij, Axfood. ”Lägg inte djurskyddet i konsumenternas knä. Det måste finnas ett bra djurskydd i grunden i form av lagstiftning innan man talar om att lägga till olika typer av djurvälfärdsmärkningar” sa Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm i paneldebatten. Ett viktigt budskap när man tittar på hur Danmark jobbar med att förbättra djurskyddet på marknadens villkor och Jordbruksverket talar om att man kan lösa djurskyddet på annat sätt än lagstiftning och flexibilitet. Annika Åhnberg tycker att det är alldeles för lätt att skylla på djurskyddet och att det blir onödiga strider. Åsa Domeij, undrade också varför djurskyddet lyfts som ett hot mot konkurrenskraften. Och då undrar man vilken intressent som drivit den frågan? Men konsumenternas tillit måste uppnås genom kontroll – en bascertifiering säger Åsa. Tillit blev något av ett nyckelord under debatten och behovet av märkning och att ständigt upprepa budskapet och informationen till konsumenterna. Roger Petersson, World Animal Protection talade om tilliten till myndigheternas kontroll, behovet av att lägga grunden i skolan och driva märkning på krogen. Och varför redovisar inte Sverige läget för djurskyddet, som Danmark gör årligen?
De som väntat sig en hetsig debatt kring beteskravet eller kontrollprogrammet för gris på årets djurskyddskonferens blev besvikna. Konferensen präglades av samförstånd och en försonlig samtalston. Flera av föreläsarna tassade runt de kritiska frågorna. Suzanne Cewe, LRF Mjölk, fick dock deklarera att man verkar för en förenkling på 60 dagars beteskrav. Observera att det var inget som Palle Borgström nämnde på mjölkdagen i riksdagen förra veckan. I djurskyddskonferensens paneldebatt nämndes inte konkurrenskraftutredningen. En ganska väsentlig skillnad mot tonläget på seminariet i riksdagen Mjölkens dag förra veckan (se tidigare blogg). Men lyssnade man med djurskyddet i pauserna är man frustrerad över att jordbruksverket betonar konkurrenskraften, att djurskyddet kan lösas på annat sätt än lagstiftning och att kontrollprogram är en del av lösningen.
Den kritiska frågan är vilken nivå vi ska ha på skyddet till våra djur – alla våra djur, både i lantbrukets och våra sport- och sällskapsdjur. Handlar det i realiteten om ett närmande till EU-nivån? Danmark anges som ett exempel på marknadsdrivet djurskydd. Per Henriksson, danska miljö- och födovarustyrelsen berättade om danska satsningar. Man vill låta konsumenterna välja genom märkning enligt holländsk modell, d v s en till tre stjärnor. Och staten sätter in pengar i marknadsföringen. Det intressanta är arbetssättet i Danmark. 2014 bjöd ministern in hela livsmedelskedjan och djurskyddet och konsumenterna för att forma en offensiv handlingsplan för att förbättra djurskyddet för danska grisar. Att inkludera konsument och djurskydd i samtalen har varit mitt budskap i flera år och ett av huvudbudskapen i Almedalen. Men hallå! Vem såg till att det inte gick att twittra under stora delar av dagen?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 4

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 15,90 15,90
HKScan Agri *** 70-99,9 15,10 15,30 15,30 15,30
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 4 v 3 v 2
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 24,93
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
22 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,24 Tyskland, 56 % 1,31 1,31 1,28 1,25 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
22 jan jämförbara**
12,75 England - 1,364 1,394 1,468 1,481
14,09 Italien - 1,508 1,495 1,457 1,439
12,36 Danmark - 1,322 1,323 1,292 1,292
12,01 Tjeckien - - 1,285 - 1,287
11,92 Spanien - 1,275 1,274 1,274 1,274
11,93 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
12,01 Frankrike - 1,285 1,271 1,268 1,267
10,77 Polen - - - 1,152 1,166
11,74 Tyskland - 1,256 1,226 1,196 1,196
11,32 Belgien - 1,211 1,186 1,149 1,149
10,85 Österrike - 1,161 1,140 1,140 1,140
11,09 Holland - 1,187 1,158 1,120 1,120
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 jan
8 jan
15 dec
8 dec
Utbud
2630
1380
2250
2420
Sålda
2630
810
1250
1800
Medelpris, euro
1,36
1,34
1,29
1,30
Lägst
1,33
1,32
1,28
1,28
Högst
1,37
1,35
1,29
1,31
Medelpris, skr
12,71
12,38
11,95
11,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 14,23
Finland
8,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,61
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 53 v 52 v 51 v 49
Pund
12,15
12,29
12,52
12,52
12,77
12,76
13,00
Dollar 8,58 8,53 8,57 8,40 8,55 8,54 8,71
Euro 9,35 9,26 9,24 9,20 9,30 9,27 9,22
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,23 1,24 1,24 1,23
Norsk 0,96 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97 1,00
Yen 7,35 7,22 7,26 6,96 7,05 6,97 7,05
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat -
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist - -
KLS Ugglarps brist brist - -
Skövde Slakteri brist brist brist balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 186 186 186 186 186
402
Basis 30 kg 327 327 327 327 327
234
SPF+Myc 7 kg 191 191 191 191 191
408
SPF+Myc 30 kg 332 332 332 332 332
239
SPF 7 kg 195 195 195 195 195
413
SPF 30 kg 336 336 336 336 336
1273
Økologi 30 kg 1035 1035 1035 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
579
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
419
VEZG 28 kg 44,90 42,70 38,50 38,50 37,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.