@-GRIS 29 januari 2016
Senaste uppdatering gjord 31 januari 19,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Stabilt i hela EU
Marknaden för griskött är stabil i hela EU. Tyskland och Danmark har båda oförändrat och inte heller i Sverige sker några förändringar. Det kan vi tacka EUs bidrag till infrysning, som nu är uppe i sina 90 000 ton. När det nu inte går att lagra in mer med EU-bidrag, blir det spännande att se om grispriserna kommer att stå sig. Vi är nu framme i februari och en betydande del av den tuffa vintern för grispriset är över.
Det är ovanligt så här års, skriver Danish Crown, att priset på karré är så stabilt som det är. Under vintern är det annars alltid stor press på karré. Det kan tyda på att priserna på karré inte blir lika låga som de brukar vara i början av säsongen.
I veckan har tidningarnas rubriker handlat mycket om köttfusk. Och det är i första hand dyrt kött, som Krav-kött som stått i fokus. Där är vinsterna med köttfusk störst.
"Livsmedelskontrollen i Stockholm misstänker slakteriföretagen Gothemsgården och Gotland K&D för att ha sålt hundratals ton kött som spritts över Sverige som kravmärkt svenskt kött, men som i själva verket varit uppblandad med utländsk kött.
Två företag har samarbetat. Det ena företaget köper in utländskt kött. Det andra företaget säljer svenskt kött. En hel del av det utländska köttet har de sålt som svenskt kött och i en del fall som Kravmärkt". Så skriver tidningen Restauranger och Storkök om skandalen.
Fusket har pågått i flera år, men under en period på sex veckor hösten 2015 har man sålt 50 ton som svenskt kött, men hela 23 ton av detta var utländskt, skriver tidningen.
Det här är inte alls bra för det svenska köttet, som fortsatt säljer väldigt bra. Det är lätt att fuskande företag förstör för det svenska köttet. Man måste kunna lita på ursprunget. /LG 160129


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden för griskött är lite lugnare enligt säsong. Fortsatt stor efterfrågan på ekologiskt griskött-kontakta din inköpare om du funderar på att ställa om din produktion.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det händer inte mycket så här i början av året. Priserna är oförändrade. Vi har slaktat ikapp och det är brist på slaktgrisar och smågrisar.
-Det är inte bara att skaffa grisar till slakt, de ska rymmas inom koncessionen också. Vi har ansökt om utökad koncession till 12500 ton, men man är inte nöjda med alla lämnade uppgifter. Vi har ökat slakten, men samtidigt sänkt utsläppen. Det är alldeles för många och krångliga papper som ska in.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är bra efterfrågan på allt svenskt kött. Priserna är oförändrade, brist på smågrisar och överstående slaktgrisar.


Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -Priserna är oförändrade v 5.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
EUs bidrag till privat lagring av griskött blev en kort historia denna omgång. Den har redan upphört och stängdes med retroaktiv verkan 21 januari efter att ha kört under endast två veckor. Orsaken till den korta perioden är att det var ett massivt intresse för kontrakten på lagring. På rekordtid lagrades 90 000 ton griskött in i de europeiska fryshusen.
-Marknaden har varit stabil, men ändå ganska nervös under de två veckorna som det gick att söka kontrakt. Därför är det inte heller överraskande, att kunderna nu när lagringen upphör försöker testa marknaden. Det bjuds generellt sett lågt på spotmarknaden, så därför är dete mycket osäkert hur priserna blir de kommande två veckorna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
På skinka, framändar och bog sjunker priserna något f n. Marknaden för kotlett är likaså osäker.
-På den positiva sidan ser vi en god försäljning av bröstfläsk just nu. Högst ovanligt ser vi samma sak för karré, som annars brukar vara under press under vinterperioden. Så allt är inte tråkigt, men vi har heller inte fått någon klar indikation på vart marknaden är på väg, säger Søren Tinggaard.
Till länderna utanför Europa är det oförändrat god försäljning till Japan, medan Kina är på väg till semester. Det är firandet av det kinesiska nyåret, då det är låg aktivitet.

ISN, Tyskland
EUs priser står stilla, efterfrågan på lagring
EUs grispriser är i stort sett stabila. När priserna slutade stiga i Tyskland, var det även slut med höjningarna i länderna runt om. Det var visserligen stor efterfrågan på slaktgrisar, men när de mäktiga slakterierna åter hotade sätta egna priser, huspriser, så vek sig uppfödarnas organisationer. De saknade helt enkelt mod de senaste veckorna.
I Frankrike är marknaden balanserad och grisar säljs smidigt. Dock klagar grisföretagarna över lönsamheten. I Österrike har man slaktat undan puckeln i tillförseln och det är åter balans på marknaden. I Spanien är slaktvikterna fortsatt höga och följaktligen även utbudet.
Den tydliga avspänningen på EUs grismarknad beror på bidragen till privat lagring. EU-kommissionen har fram till 20 januari tagit emot ansökningar om knappt 90 000 ton griskött. Tyskland lagrar mest med sina 29,1 %, följd av Spanien med 21,5.
Tendens på tyska marknaden: Försörjningen med griskött ligger i god balans. Några slakterier har enligt uppgift reducerat styckningen, medan andra livligt efterfrågar slaktgrisar. I allt är marknaden i balans.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem törs säga något?
Det har alltid hänt mycket bakom kulisserna inom grisnäringen.
Det höjs röster för att det skall grävas av journalister mer inom vår bransch. Tyvärr så saknas det personer som vill ägna sig åt detta eller också så är det ointressant.
Om en grisleverantör hävdar sin rätt mot ett slakteri så riskerar denne att få sitt leverantörskontrakt uppsagt. Det finns åtskilliga exempel på oredovisade slaktdjur, avräkningar som inte stämmer, samt varjehanda intermezzon i affärerna med slakterierna. Det finns också uppsägningar som har haft grund då leverantören vägrar att uppfylla de villkor som satts upp i leveransvillkoren.
Då jag i mitten på 1980-talet ringde till valberedningens ordförande för Farmek och föreslog en kandidat till styrelsen som jag ansåg vara lämpligare än valberedningens förslag, så fick jag till svar” jag tycker inte att du skall lägga dig valberedningens arbete för det är lugnast för din produktion”.
Idag törs endast ett fåtal säga någonting om ev skojeri inom jordbruket. Även om enskilda slaktproducenter säger något till en journalist så är vi så få att många av motparterna skulle kunna spåra källan. Alla uppgiftslämnare har ju källskydd hos journalister.
Det vore av stort värde om något allvarligt fall kunde prövas i domstol. Detta borde det tafatta LRF sponsra.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
V.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Mat och klimat
Är klimatfrågan överordnad andra miljömål? Ska vi tvingas sluta äta kött för att rädda klimatet. Och är ekonomiska styrmedel på gång? I veckan har jag lyssnat av två seminarier kring klimatfrågan. Europahuset ordnade i måndags ett seminarium om vad som är på gång efter klimatavtalet i Paris. Alla gladde sig över att det blev ett avtal, men det krävs konkreta tuffa åtgärder nu när målet har skärpts. Det måste Miljömålsberedningen beakta. Om jag inte minns fel har Anders Wijkman som ordförande uttalat något kring köttet. Näringslivet är lite besviket, eftersom de inte nämns i klimatavtalet. Man vill gärna ha ett åttagande. Jordbruket ingår ju inte i avtalet, men frågan om jordbrukets stora andel av växthusgasutsläppen, kornas metanutsläpp och köttkonsumtionen kom upp. Min berättigade fråga om huruvida klimatfrågan är överordnad andra miljöfrågor, som biologisk mångfald som en effekt av betande djur och kolinlagring i grön mark, fick inget bra svar.
I torsdags ordnade AirClim ett seminarium tillsammans med Naturskyddsföreningen. AirClim konstaterar att 26 % av försurningen kommer från jordbruket f f a ammoniakavgång från gödsel. Det går att åtgärda och förbättringar har skett. Knäckfrågor är vår import av handelsgödsel och foderråvaror. Metanavgången har minskat i Sverige huvudskaligen beroende på färre kor. Man är medveten om att det finns målkonflikter med andra mål för jordbruket. Frågan är vad jordbruket ska leverera och livsmedelsförsörjningen och biologisk mångfald är kritiska frågor.
Elin Röös, SLU (skapare av Köttguiden) driver projekt inom Framtidens lantbruk med målsättning att utnyttja idisslarna som gräsätare och enkelmagarna som avfallsförädlare. Hon har gjort en teoretisk beräkning över hur produktionen skulle se ut om vi har målsättningen att bevara våra 400 000 ha betesmarker. Elin har tittat på olika perspektiv med Livsmedelverkets Svenska Näringsrekommendationer Översatta till mat (SNÖ-kosten) som utgångspunkt. Man kan antingen satsa på intensiv mjölkproduktion med många mjölkkor med många betande kvigor, en extensiv mjölkproduktion med betande kor, kvigor och stutar alt dikoproduktion. Elin påpekade det som fler har konstaterat, att det är ingen som vet hur stor andel importen är av vår livsmedelskonsumtion. Det har bara blivit ett mantra med 50 % självförsörjning.
Gustaf af Wetterstad, näringsdepartementet hade den otacksamma uppgiften att redovisa arbetet med livsmedelsstrategin. Återigen kan konstateras att man är försenad, men planen är att lägga en proposition i vår. ”Vi får se och vi får avvakta” var standardsvaren på de flesta frågorna. Det blev en diskussion kring ekonomiska styrmedel och det känns som om det finns ett tryck i att införa köttskatt, vilket drivs av Naturskyddsföreningen. Elin Röös tycket det var svagt ledarskap att avfärda skatter som styrmedel. Hon rapporterade att Sverige annars har ett gott rykte när det gäller åtgärder för att förbättra miljön och minska klimatpåverkan. Därför finns ett värde i att gå före, vilket också gällde djurskyddet, som jag framförde.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 5

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 15,90
HKScan Agri *** 70-99,9 15,10 15,10 15,30 15,30
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
brist balans balans överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 5 v 4 v 3
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,44 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
22 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,13 Tyskland, 56 % 1,31 1,31 1,31 1,28 1,25
- D:o svenska*** - - - - -
26 jan jämförbara**
13,91 Italien - 1,503 1,508 1,495 1,457
12,27 England - 1,326 1,364 1,394 1,468
12,25 Danmark - 1,323 1,322 1,323 1,292
11,95 Frankrike - 1,291 1,285 1,271 1,268
11,85 Tjeckien - - 1,280 1,285 -
11,84 Spanien - 1,279 1,275 1,274 1,274
11,81 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
11,63 Tyskland - 1,256 1,256 1,226 1,196
11,21 Belgien - 1,211 1,211 1,186 1,149
10,99 Holland - 1,187 1,187 1,158 1,120
10,97 Polen - - - 1,166 1,152
10,75 Österrike - 1,161 1,161 1,140 1,140
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 jan
12 jan
8 jan
15 dec
Utbud
1985
2630
1380
2250
Sålda
1985
2630
810
1250
Medelpris, euro
1,35
1,36
1,34
1,29
Lägst
1,34
1,33
1,32
1,28
Högst
1,36
1,37
1,35
1,29
Medelpris, skr
12,50
12,71
12,38
11,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
5,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
8,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,61
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
Pund
12,15
12,15
12,29
12,52
12,52
12,77
12,76
Dollar 8,51 8,58 8,53 8,57 8,40 8,55 8,54
Euro 9,26 9,35 9,26 9,24 9,20 9,30 9,27
Dansk 1,24 1,25 1,24 1,24 1,23 1,24 1,24
Norsk 0,98 0,96 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97
Yen 7,16 7,35 7,22 7,26 6,96 7,05 6,97
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist -
KLS Ugglarps brist brist brist -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 186 186 186 186 186
402
Basis 30 kg 327 327 327 327 327
234
SPF+Myc 7 kg 191 191 191 191 191
408
SPF+Myc 30 kg 332 332 332 332 332
239
SPF 7 kg 195 195 195 195 195
413
SPF 30 kg 336 336 336 336 336
1273
Økologi 30 kg 1035 1035 1035 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
579
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
4264
VEZG 28 kg 46,10 44,90 42,70 38,50 38,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.