@-GRIS 5 februari 2016
Senaste uppdatering gjord 3 februari 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Inga prisrörelser v 6
Det sker inga prisändringar varken i Tyskland, Danmark, Sverige eller Norden i övrigt. Den EU-subventionerade inlagringen av 90 000 ton griskött, i huvudsak från Tyskland och Spanien, såväl startade som avslutades utan att marknaden reagerade särskilt mycket. Däremot bidrog den nog till den stabila den marknad som råder just nu.
De svenska slaktarna konstaterar att svenskt griskött säljer fortsatt bra på en stabil marknad. Man tror inte på några stora förändringar förrän grillsäsongen börjar dra. Det finns i varje fall inget tryck nedåt.
-Det finns inga stora lager i frysarna och vi tror på en bra prisutveckling framåt i tiden, sa Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten, idag.
-Det är just nu trevligt att träffa både grisföretagarna som säljer grisar och köttkunderna som köper, sa Ove Konradsson, Skövde Slakteri. Det är en positiv stämning i alla läger.
Slaktstatistiken för 2015 visar att det blev en liten minskning av slakten med -0,2 %. I stort sett har vi således bevarat volymen, trots att avvecklingen av stallar fortsatte in på 2015. Sista kvartalet visar en ökning med 2,7 %.
De slakterier som ökat mest var KLS Ugglarps i Kalmar med 15,4 %, Skövde med 13,8, Dahlbergs 9,5, Dalsjöfors 5,7 och t o m Scan i Kristianstad ökade med 1,5 %. Men samtidigt blev det 0 slaktade grisar i Skara. Det var enbart Skövde som slaktade i Skara.
Den stora ökningen svarar Siljans Chark för med 58,6 %.
Ginsten minskade 1,5 % och Gotlands Slagteri med 5,7 %.
Som vanligt ska siffrorna tas med en nypa salt, eftersom slakterierna slaktar åt varandra.
Totalt slaktades 2 554 829 grisar vid de svenska slakterierna.
Från och med den första kvartalsrapporteringen 2016 kommer Jordbruksverket själva att ta över publiceringen av den kvartalsvisa slaktstatistiken. Den statistik som Kött och Charkföretagen under många år har behandlat och sedan publicerat har varit Jordbruksverkets insamlade siffror och nu kommer Jordbruksverket fortsätta på egen hand. Ett viktigt skäl för förändringen är att det är viktigt att den officiella statistiken endast kommer från ett håll så att det inte råder oklarhet om vilka siffror som stämmer. Ett annat viktigt skäl är att Jordbruksverket i framtiden kan komplettera slaktstatistiken med annan tillgänglig statistik, t ex genomsnittsvikter som kommer att göra statistiken än bättre.
Kristina Gustafsson tillträder tjänsten som foderchef vid Lantmännen 1 april. Hon efterträder Klas Hesselman som gick i pension vid årsskiftet. /LG 160205


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
-.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har inga stora lager griskött, efterfrågan är god. Vi kan hoppas på en god prisutveckling i vår. Närmaste tiden torde dock bli ganska oförändrad. Inga prissänkningar i alla fall.
-Det är fortsatt brist på smågrisar och ganska bra balans för slaktgrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt stabil. Priserna är oförändrade. Slakten är i balans och för smågrisar är det ett mindre underskott.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det går bra att sälja griskött och det är roligt att träffa både med grisproducenter och kunder. Grisproducenterna är glada och kunderna köpvilliga.
-Priset är oförändrat. Jag tror det blir en ganska stabil period under närmaste tiden.

Dahlbergs Slakt
Håkan Alqvist: -Priserna är oförändrade v 6.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
EUs bidrag till privat lagring av griskött blev en kort historia denna omgång. Den har redan upphört och stängdes med retroaktiv verkan 21 januari efter att ha kört under endast två veckor. Orsaken till den korta perioden är att det var ett massivt intresse för kontrakten på lagring. På rekordtid lagrades 90 000 ton griskött in i de europeiska fryshusen.
-Marknaden har varit stabil, men ändå ganska nervös under de två veckorna som det gick att söka kontrakt. Därför är det inte heller överraskande, att kunderna nu när lagringen upphör försöker testa marknaden. Det bjuds generellt sett lågt på spotmarknaden, så därför är dete mycket osäkert hur priserna blir de kommande två veckorna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
På skinka, framändar och bog sjunker priserna något f n. Marknaden för kotlett är likaså osäker.
-På den positiva sidan ser vi en god försäljning av bröstfläsk just nu. Högst ovanligt ser vi samma sak för karré, som annars brukar vara under press under vinterperioden. Så allt är inte tråkigt, men vi har heller inte fått någon klar indikation på vart marknaden är på väg, säger Søren Tinggaard.
Till länderna utanför Europa är det oförändrat god försäljning till Japan, medan Kina är på väg till semester. Det är firandet av det kinesiska nyåret, då det är låg aktivitet.

ISN, Tyskland
Slut på EUs privata lagring, marknaden är i huvudsak balanserad
Förra veckan upphörde bidragen till EUs inlagring av griskött. EU-kommissionen överraskades av att efterfrågan på bidragen var så stort och att de fick dra i nödbromsen redan efter tre veckor. Bidragen infördes så sent som i början av januari. Många ansökningar fick avslås. Tills förra torsdagen hade bidrag beviljats till nära 90 000 ton griskött, därav 26 100 ton från Tyskland och 19 300 från Spanien. Pengarna blev dåligt utnyttjade av Frankrike och Österrike, trots att dessa länder hade ropat på att få bidrag.
Det avslutade bidraget fick ingen märkbar effekt på marknaden. I Tyskland var marknaden även förra veckan i balans. Köttmarknaden kan beskrivas som ganska lugn och den svagare efterfrågan blev mött av ett utbud som låg under genomsnitt. Priset fortsatte vara oförändrat. Spanien och Frankrike höjde en cent. I dessa länder ger en fallande slaktvikt och god efterfrågan från konsumenterna hopp om bättre stämning på grismarknaden. Denna positiva tendens ses ännu inte i Holland och Belgien. Här måste producenterna finna sig i ett prisfall på två cent.
Tendens på tyska marknaden: Som det f n ser ut, borde den kommande slaktveckan inte bjuda på stora ändringar av marknadssituationen. Utbudet av slaktgrisar är inte för stort, utan kör problemfritt. Detta borde resultera i oförändrade priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Uppåt i slakteribranschen?
Det är på tiden att lönsamheten kommer.
Vi kunde härom veckan läsa att Skövde Slakteri aldrig haft så bra resultat någonsin. Det kan vi gratulera dom för, men hur har det gått till? Faktum är att slakteriet har haft ett lägre avräknat pris till bönderna än vad de flesta övriga slakterier avräknat. Så det är väl ingen större prestation av Skövde Slakteri.
Följden borde bli att Skövde Slakteri borde lämna en efterlikvid till leverantörerna i likhet med vad de gamla ekonomiska föreningarna gjort. Vi talar om 20 öre per kg fläsk och 50 - 75 öre på nötkött.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
V.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Antibiotikaberoende gödkalvkött finns fortfarande på krogen
Den intensiva kalvuppfödningen har ifrågasatts från djurskyddsynpunkt sedan många år och EUs direktiv kom redan 1991, senare ändrat 1998. Det som ifrågasatts är den extrema utfodringen för att få vitt kalvkött och att kalvarna hölls i trånga bås. Gödkalv utfodras inte med mjölk utan med mjölkersättning i pulverform.
I direktivet ställs bl a krav på att kalvar ska hållas i grupp och få ett foder, som inte förorsakar blodbrist. 2005 utarbetade EFSA, EUs livsmedelsäkerhetsmyndighet, en rapport som pekade på de viktigaste riskerna med en intensiv kalvuppfödning, som den bedrivs i bl a Nederländerna, Frankrike och Italien. EFSA bedömer att de främsta sjukdomsriskerna är lunginflammationer och diarréer.
Att man blandar djur från olika gårdar med olika smittor (dagisproblemet) ökar risken för sjukdomsutbrott. Detta kräver generell förebyggande antibiotikabehandling. Kalvarna hämtas från stora delar av EU och transporteras ofta långa tider.
Det holländska djurskyddet har arbetat med att förbättra förhållandena för kalvarna i den holländska kalvuppfödningen. Man har bl a satt upp maxgränser för transporttider. Men svagheterna att transportera och blanda unga känsliga djur kvarstår. Export av svenska kalvar till Holland var föremål för skarp kritik i början av 2000-talet. LRF tillsammans med Slakteriförbundet arbetade med att se till att kalvarna skulle stanna i Sverige. Slutligen enades Svensk Mjölk om en branschpolicy med budskapet att mjölkbonden har ett ansvar för sin kalv och export av kalvar förbjöds i en frivillig överenskommelse. Den riskerar nu att tas bort när man jagar kostnader i mjölkproduktionen.
Jannike Kihlberg i DN lyfte föredömligt att många krogar fortfarande serverar kalvkött från kalvar som uppfötts under intensiva förhållanden med hög antibiotikaförbrukning. Det ska vi tacka Kristin Sundström, generalsekreterare i Blå Stjärnan. I början av september förra året kontaktade hon mig för att berätta att hon varit på Långbro Värdshus och att man där serverade holländsk gödkalv. Jag satte ihop en faktatext, som man kan hitta på Blå Stjärnans hemsida.
På Hälsingestintans pressmöte 19 november träffade jag Fredrik Eriksson, Långbro, och påpekade det olämpliga i att servera holländskt kalvkött. Detta sa jag också på Facebook. Där träffade jag också Jannike Kihlberg. Resten av historien kan ni läsa om i lördagens Dagens Nyheter..

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 6

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 - 15,10 15,10 15,30
Lövsta Kött 75-92 15,75 15,75 15,75 15,75
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
brist brist balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
10,87 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
13,58 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
3 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,27 Tyskland, 56 % 1,31 1,31 1,31 1,31 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
2 feb jämförbara**
13,83 Italien - 1,477 1,503 1,508 1,495
12,15 England - 1,297 1,326 1,364 1,394
12,39 Danmark - 1,323 1,323 1,322 1,323
12,14 Frankrike - 1,296 1,291 1,285 1,271
12,10 Tjeckien - - 1,292 1,280 1,285
12,04 Spanien - 1,285 1,279 1,275 1,274
11,95 Irland - 1,276 1,276 1,276 1,276
11,76 Tyskland - 1,256 1,256 1,256 1,226
11,11 Belgien - 1,186 1,211 1,211 1,186
10,94 Holland - 1,168 1,187 1,187 1,158
11,03 Polen - - - 1,178 1,166
10,87 Österrike - 1,161 1,161 1,161 1,140
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 jan
12 jan
8 jan
15 dec
Utbud
1985
2630
1380
2250
Sålda
1985
2630
810
1250
Medelpris, euro
1,35
1,36
1,34
1,29
Lägst
1,34
1,33
1,32
1,28
Högst
1,36
1,37
1,35
1,29
Medelpris, skr
12,64
12,71
12,38
11,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 5 v 4
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
8,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,71
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,37
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
Pund
12,32
12,15
12,15
12,29
12,52
12,52
12,77
Dollar 8,44 8,51 8,58 8,53 8,57 8,40 8,55
Euro 9,37 9,26 9,35 9,26 9,24 9,20 9,30
Dansk 1,25 1,24 1,25 1,24 1,24 1,23 1,24
Norsk 0,98 0,98 0,96 0,96 0,95 0,96 0,97
Yen 7,16 7,16 7,35 7,22 7,26 6,96 7,05
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 189 186 186 186 186
411
Basis 30 kg 329 327 327 327 327
242
SPF+Myc 7 kg 194 191 191 191 191
417
SPF+Myc 30 kg 334 332 332 332 332
247
SPF 7 kg 198 195 195 195 195
422
SPF 30 kg 338 336 336 336 336
1293
Økologi 30 kg 1035 1035 1035 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
580
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
442
VEZG 28 kg 47,20 47,20 44,90 42,70 38,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.