@-GRIS 26 februari 2016
Senaste uppdatering gjord 26 februari 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska och danska priserna säsongsmässigt ned v 9
Vi närmar oss våren och nästa vecka är det mars, vårmånaden. Trots prissänkning i Tyskland med 7 cent och Danmark med 30 øre och sänkningar på många andra europeiska marknader, kan vi behålla hoppet om en fortsatt bra vinter och vår för grisköttet. Som Danish Crown påpekar, har EUs bidrag till inlagring av griskött i januari, gjort att prisnivån kunnat hållas uppe ända till nu och den "kalla" vintern för grisföretagarna i Europa bör inte bli särskilt lång.
I Sverige är alla grispriserna oförändrade v 9. /LG 160226

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi har en ok efterfrågan på fläsk. vi slaktar enligt plan.
Kom ihåg att lägga in planerigsanmälan på gris. Påsken kommer snart och då är slakten lite lägre.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har vackert väder på västkusten, men så här års påverkar det inte marknaden. Den rullar på i normal takt.
-Priserna är oförändrade, det är balans i slakten, men brist på smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt stabil marknad för årstiden. Vi kör slakten för fullt. Slakten är i balans och det är brist på smågrisar. Alla priser är oförändrade.
-Arbetet med att genomföra och hämta hem de synergier vi identifierat i samarbetet med KLS Ugglarps pågår för fullt på alla områden. Från nästa vecka kör vi grisarna till närmsta slakteri. Inga grisar från Skåne till Dalsjöfors och inga grisar från Västergötland till Skåne/Kalmar.
-Detta innebär stora besparingar i transportkostnader, vilket kommer att komma våra leverantörer till del framöver.
-Ha en riktigt trevlig och solig helg. Kanske dags att plocka fram grillen?!

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är lite sportlovsstiltje på köttmarknaden den här veckan, men annars en normal vecka. Det dröjer ännu någon månad innan grillsäsongen börjar dra.
-Priserna är oförändrade, det är balans i slakten och lite brist på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Alla priser är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött har upplevt en ökande press på priserna sedan EU-förordningen om privat inlagring avslutades i slutet av januari.
-Det är självfallet alltid tråkigt, när vi måste acceptera fallande priser. Just nu är det dock viktigt att se det nu aktuella prisfallet som en säsongsmässig avmattning, som vi utan EUs bidrag med stor säkerhet haft redan i första halvan av januari. Nu är våren nära förestående och vi har hopp om att priserna redan nu är nere på bottennivån, säger Søren Tinggaard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
Handeln med alla köttdetaljer går trögt. Priserna på skinka, framändar och bog sjunker. Karré är ännu utanför säsongen och säljs därför trögt i Europa, men detta uppvägs av en något så när tillfredsställande efterfrågan från länder utanför Europa. Priserna på engelska baconmarknaden är inte heller särskilt upplyftande. Ett generellt sett stort utbud av kotlett i Europa försöks i stor stil säljas som backs i England.
-Om vi ska pröva på att hitta något positivt i degens situation, så kan det vara vår breda tillgång till marknader, som ger Danish Crown bättre möjligheter att manövrera i det mycket pressade marknadsläge som våra europeiska kolleger har. Därför är vi heller inte heller drabbade av panikförsäljning, som då och då några av marknadens aktörer får utstå, då man får gå mycket långt ner i pris för att få sälja sitt kött, säger Søren Tinggaard.
På marknaderna utanför Europa är det fortsatt god avsättning till Japan. I Kina är kunderna tillbaka efter det kinesiska nyåret och det är god efterfrågan, men förhållandevis låga priser.

ISN, Tyskland
Osäkerheten på marknaden orsakar prispress
Priserna på slaktgrisar i Tyskland blev liksom i Danmark, Frankrike och Österrike oförändrade den gångna veckan. Men det råder stor osäkerhet om prisutvecklingen, eftersom enskilda tyska slakterier fronderar från den gemensamma nationella tyska noteringen och sätter lägre priser. Denna osäkerhet smittar av sig till flera länder i området, eftersom tyska priset ofta är vägledande.
Särskilt känner man av osäkerheten i Holland, där man har så nära till tyska slakterierna. Där har priserna senaste tiden gått ner 2,8 cent. Därmed växer gapet mellan tyskt och holländskt pris, vilket späder på osäkerheten på marknaden.
Även i Belgien sjönk noteringen, liksom i Spanien. I Spanien har antalet grisar ökat och dessutom har grisarna växt bra pga bra väderförhållanden. Landet har nu ett stort utbud av slaktgrisar.
Tendens på tyska marknaden: Trots att många är rädda för sänkta priser pga huspriserna, så är utbudet slaktgrisar inte särskilt omfattande. Det som slaktas säljs även bra på kort sikt. Men situationen på slaktmarknaden leder till oenighet bland slaktföretagen.
Kommentar: När det är kamp mellan producenter och slakterier, är det oftast slakterierna som vinner!

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Investeringsdags för smågrisar!
På senare tid har vi kunnat läsa att flera projekt för smågrisproduktion görs och planeras. Två av dessa projekt tillhör två styrelseledamöter i SGF. Sitter dessa på informationer som övriga kollegor inte känner till?
Om man gör en företagsekonomisk analys så ger det vid handen att med god produktivitet, 27 - 28 smågrisar per sip och år, och nuvarande goda prisbild för smågrisar så är det klart lönsamt att investera i nya suggplatser. Är det dessutom utbyggnad av redan befintliga anläggningar så når man flera storleksfördelar och andra synergieffekter.
För slaktsvinsproduktionen har vi ännu inte nått break-even-point. Där fattas det fortfarande drygt 1 kr per kg fläsk, utan att smågrisarna blir dyrare, för att investeringarna skall gå hem. Den tidigare balansnoteringen strävade efter att smågrispriset skulle vara ca 45 % av slaktsvinspriset. För närvarande ligger balansen på 48,5 %.
Det känns ändå bra att griskonjunkturen är till vår fördel och vi har ännu några år med låga räntor.Dessutom verkar det som att bankerna börjar vakna ur sitt ide och förstår att köttproduktionen i Sverige har en framtid.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
M

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Välj svensk ost!
”Jag vill ha tydlig märkning av ursprunget på ost, så att jag kan välja ost från svenska kor, som går på bete!” det var mitt budskap på seminariet på förra fredagens Ostfestival på Nordiska Muséet. Och, obs, det gäller förstås också ost från svenska getter och får. Då hade Sören Persson, LRF, berättat om den katastrofala ökningen av importen av ost under senare år. 62 % är idag importerad. Men det har skett ett trendbrott. Mellan 2014 – 15 har konsumtionen av svensk ost ökat med 3,6 %. Importen kommer framför allt från Danmark, Tyskland, Finland, Holland och Frankrike. Med hjälp av data om antibiotikaförsäljningen till djur i EU-länderna och importkvantiteter räknade Sören ut att antibiotikaavtrycket är sex gånger högre på grund av importosten jämfört med att osten kom från svenska kor. Visst, är det tveksamt om man kan räkna så. Men budskapet är klart framfört av Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården på våra tre antibiotikaseminarier, 2013, 2014 och 2015. Våra val av livsmedel påverkar mängden använd antibiotika till djur d v s antibiotikaavtrycket. Och det gäller förstås såväl kött som mejeriprodukter.
ICAs representant i paneldebatten svarade glatt på min uppmaning och berättade att man har infört egen ursprungmärkning på svensk ost. ICA vill ha öppna svenska landskap och marknadsför världens strängaste djurskyddslag. Det framgick också av deras stånd på festivalen. Tänkvärt för de inom bondekåren, som hävdar att det inte går att marknadsföra svensk lagstiftning. Jag har hört tvärsäkra påståenden från LRF Mjölks ordförande Palle Borgström och ”marknadsexperten” råvaruexperten Torbjörn Iwarsson att konsumenterna inte bryr sig om ostens ursprung – endast dryckesmjölken. Det är nog dags att tänka om. Det har i alla fall ICA och svenska mejeriföretag gjort. Och det tackar jag för på konsumenternas vägnar.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 9

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,10
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans brist
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 9 v 8 v 7
10,50 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,40 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
24 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,59 Tyskland, 56 % 1,24 1,31 1,31 1,31 1,31
- D:o svenska*** - - - - -
23 feb jämförbara**
12,82 Italien - 1,372 1,394 1,442 1,477
12,36 Danmark - 1,322 1,322 1,322 1,323
12,22 Frankrike - 1,307 1,305 1,299 1,296
12,06 Spanien - 1,290 1,304 1,299 1,285
11,93 Tjeckien - - 1,276 1,277 1,279
11,80 England - 1,263 1,262 1,250 1,297
11,74 Tyskland - 1,256 1,256 1,256 1,256
11,57 Irland - 1,238 1,276 1,276 1,276
11,24 Polen - - - 1,203 1,219
11,04 Österrike - 1,181 1,181 1,161 1,161
10,74 Belgien - 1,149 1,161 1,161 1,186
10,38 Holland - 1,111 1,139 1,139 1,168
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
23 feb
19 feb
9 feb
26 jan
Utbud
720
1780
3383
1985
Sålda
720
3600
3263
1985
Medelpris, euro
1,30
1,31
1,36
1,35
Lägst
1,29
1,30
1,33
1,34
Högst
1,30
1,32
1,36
1,36
Medelpris, skr
12,15
12,39
12,87
12,64

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 9,50
Skövde 140- 10,00 10,00 8,75 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,69
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,30 3,50 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
11,81
12,15
12,18
12,32
12,15
12,15
12,29
Dollar 8,49 8,49 8,39 8,44 8,51 8,58 8,53
Euro 9,35 9,46 9,47 9,37 9,26 9,35 9,26
Dansk 1,25 1,26 1,27 1,25 1,24 1,25 1,24
Norsk 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 0,96 0,96
Yen 7,57 7,45 7,44 7,16 7,16 7,35 7,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
225
Basis 7 kg 180 189 189 189 186
395
Basis 30 kg 316 329 329 329 327
231
SPF+Myc 7 kg 185 194 194 194 191
401
SPF+Myc 30 kg 321 334 334 334 332
236
SPF 7 kg 189 198 198 198 195
406
SPF 30 kg 325 338 338 338 336
1278
Økologi 30 kg 1023 1035 1035 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - 62 62 62 62
Tyskland
451
VEZG 28 kg 48,30 48,20 48,20 47,20 47,20
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.