@-GRIS 4 mars 2016
Senaste uppdatering gjord 4 mars 20,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Grispriserna oförändrade v 10
Grispriserna är oförändrade i Sverige v 10 och även i Danmark och i Tyskland, efter den stora tyska sänkningen förra veckan med 7 cent. Den stora sänkningen kom oväntat och omotiverat, enligt många aktörer, och visar att slaktarna i Tyskland gör lite som man vill på grismarknaden. Det spelar ingen roll att man kommer överens om ett nationellt grispris, enskilda stora slaktare sätter ändå det pris de vill och drar stora delar av Europas slakt med sig.
I Sverige är det fortsatt stor brist på smågrisar.
Veckans viktigaste nyhet är att man kanske är problemet med spädgrisdiarréer på spåret. Om forskningen visar sig vara sann, ska vi tillägga, efter att t o m Karolinska Institutet gått ut med resultat från forskning (om transplantation) som visat sig vara helt åt skogen och kostat redan sjuka människor livet. SLU har försiktigt nog sagt att man ska forska vidare i ämnet.
Vi kanske kan glömma zink, jäst och andra medel för att hålla diarréerna borta?! Jenny Larsson, SLU, har nämligen i en avhandling kommit fram till att diarréerna inte beror på det man hittills trott. Det kan leda till ett spårbyte i forskningen och bara detta kan hjälpa en bra bit på väg.
-Den enda tydliga skillnad jag kunde se mellan sjuka och friska spädgrisar i de besättningar jag undersökte var att tunntarmsslemhinnan var koloniserad av Enterococcus hirae hos mer än hälften av de sjuka grisarna i många av besättningarna. Detta var överraskande, då denna bakterie inte brukar förknippas med spädgrisdiarré, säger Jenny Larsson. Detta är definitivt något som bör undersökas vidare.
Spädgrisdiarréer är ett gissel i grisproduktionen över hela världen. Vi hoppas att fortsatt forskning kommer fram till lösningen på problemet.
Det är nu helt klart med danska Ticans fusion med tyska Tönnies. EUs konkurrensmyndighet har sagt ja. Föreningsslakten blev 88 år vid Thisted och den stora tyska slaktkoncernen Clemens Tönnies breder ut sig över ett betydande danskt område. Ticans vd är utsedd att bli vd i Tönnies danska verksamhet.
Det tog nästan precis ett år från beskedet att Danish Crown och Tican ville fusionera och nio månader från det Danish Crown kastade in handduken i fusionsplanen, därför att man insåg att myndigheterna inte skulle godkänna affären. Vid samma tidpunkt presenterades alternativt Tönnies.
Tönnies tidigare verksamhet i Danmark, SB Porc i Brørup, läggs nu in i Tican-bolaget. Även i Polen och England, där både Tican och Tönnise har verksamhet, blir det troligen sammanslagningar och besparingar av kostnader.
Tönnies har meddelat att man tänker investera runt 100 milj dkr i Thisted.
Nu ska ägarna av gamla Tican, grisuppfödarna, få tillbaka sina insatser i föreningen och delar på 150 milj dkr. Fusionen räknas bakåt till 1 oktober i fjol.
Topigs Norsvin stärker insatsen i Sverige och Finland genom att anställa Bjørn Olav Vennatrø till att bistå Svenska Köttföretagen och Finnpig i avelsfrågor. Hans uppgift blir att i samarbete med avelsbesättningarna i Sverige och Finland stärka kvaliteten på producerade livdjur och samarbeta med enskilda grisproducenter med rådgivning och teknisk support.
Danish Crown är nu igång med att tiodubbla produktionen av grisar som inte får antibiotika under uppfödningen. DC är således också inne på ett spårbyte, till det svenska spåret sedan flera decennier. Sedan 1 januari 2015 har två grisgårdar på Bornholm som prov försett Danish Crown med 200 icke antibiotikauppfödda grisar per vecka och köttet har sålts till USA. Produktionen har nu flyttats till även Jylland där ett antal uppfödare ska producera 2000 grisar per vecka, och det köttet ska också säljas till USA. Det är kunder som är missnöjda med den stora användningen av antibiotika.
Det finns alltså köpare i USA som vill ha detta sortiment grisar och är beredda att betala för det. Vi har det sortimentet i Sverige, långt fler än 2 000 grisar per vecka. Något för DC-ägda KLS Ugglarps och Dalsjöfors!? /LG 160304

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Slakten ökas vecka 10 för att förbereda inför påsken. Priserna i Europa sjunker både i Danmark och Tyskland. HKScan Agris notering är oförändrad.
Har du ekologiska grisar eller funderar på att ställa om till ekologisk produktion? Kontakta gärna din inköpare!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Den här tiden på året händer inte mycket på marknaden, men den rullar på och vi säljer nästan allt. Väldigt lite går till frysarna. Till skillnad från andra slakterier säljer vi inte mycket långt i förväg, som inför de stora helgerna. Det är fortsatt brist på smågrisar, men balans i slakten. Priserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Slakten är i balans, men det är fortsatt brist på smågrisar. Priserna är oförändrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det går att sälja, får bli veckans kommentar, eftersom det varit påsklov och lugnare på marknaden. Nu är marknaden lite piggare igen.
-Den stundande påsken har inte satt några spår i försäljningen ännu. Handeln har lagt kampanjer både före och efter påsk, men beställningarnas volym verkar man vara osäkra om. Man vet inte vädret och därmed vågar man inte bestämma.
-Priserna nästa vecka blir oförändrade. Slakten är i hyfsad balans och det lite brist på smågrisar, ca en vecka.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Alla priser är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Marknaden ser skaplig ut, men den kan vara bättre. Det är fortfarande låga priser på fett, som följd av ryssbojkotten. Den har inte börjat röra sig ännu inför våren. Påsken är tidig i år och har vi tur med vädret kan den märkas i försäljningen. Karrén börjar annars sätta fart v 14.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött har varit ganska lugn den senaste veckan. Efter flera veckor med uttalad press på priserna, är det nu rimlig balans mellan utbud och efterfrågan.
-Priserna ligger fortsatt på en ganska låg nivå, men det är vår värdering att botten bör var nådd. Vi har sett en stibilisering av priserna den senaste veckorna och industrin som bearbetar köttet börjar nu att planera för sommaren, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
I förhållande till senaste veckan handlas skinka, kotlett, framändar och bog till någorlunda oförändrade priser. Den brittiska marknaden för bacon är fortsatt en utmaning med en mycket låg prisnivå på spotmarknaden. Men också här finns signaler om långsam förbättring.

ISN, Tyskland
Tyskland skakade om hela EUs grismarknad, priserna sjönk
Grismarknaden i Europa är som mitt i en influensaepidemi, den bröt ut i Tyskland och nu ligger hela Europa utslagen! En brittisk analytiker beskrev situationen så här: Tyskland började nysa, nu skakar hela Europa! De tyska slakterierna har tillämpat huspriser, dvs satt egna lägre priser än den officiella noteringen och satt hela Europa i en mardrömsliknande situation. Alla länders priser sjönk, utom Frankrikes. Det tyska priset gick ned 7 cent. Det var mest. I Holland gick priset ner 1,9 cent, det var minst, men priset gick sedan ner gradvis under veckan. Holland ligger fortfarande på sista plats efter Tyskland i gruppen största svinländer i EU.
Frankrike ligger före Danmark och samtidigt högst i gruppen, därför att marknaden inte ser lika dan ut som för övriga länder. I Irland betalar man fortsatt det pris man justerade ned till föregående vecka. Engelska ändringen beror helt på svängningar i valutan.
Tendens på tyska marknaden: Tyska marknaden för slaktgrisar ser nu mycket avspänd ut. Det ser inte ut att vara några pucklar i tillförseln, tvärtom. Enligt inköparna är det ovanligt kort väntan vid lastramperna hos slakterierna. Det är helt otypiskt den här årstiden. Därför är man väldigt missnöjda med det våldsamma prisfallet. Även från kötthandeln berättas om impulser vid månadsskiftet. Där säger man att botten är nådd och man har köplust. Priserna borde därför som lägst bli oförändrade v 10.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

I

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
M

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Svensk antibiotikahistoria – kortversion
I förra veckan blev jag intervjuad av My Sahlman, LRF, inför att Helena Jonsson, som ordförande för LRF, ska tala om svenska bönder och antibiotika till djur i Washington. My ville få klart för sig LRFs roll för att Sverige avvecklade användningen av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte 1986. Sveriges bönder är unika i det avseendet att man redan tidigt 80-tal tog initiativet. På förslag från Gunilla Krantz på Slakteriförbundet, svarade LRF upp mot en intensiv massmediadebatt kring 30 ton antibiotika till djur, som drevs av Thomas Michelsen i DN 1981. LRF formulerade en antibiotikapolicy 1981, som resulterade i att LRF gjorde en framställan till Jordbruksnämnden, då ansvarig myndighet, om avveckling av tillväxtantibiotika. Jordbruksnämnden ansåg inte att ett förbud var motiverat. Livsmedelsverket ansåg att en avveckling skulle vara önskvärd, men gärna frivillig. Resistensfrågan var känd och det var det starka argumentet för att minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen.
Efter avslaget från Jordbruksnämnden fortsatte diskussionen i LRFs djurhälsoråd. Lantmännens representant hävdade bestämt att resistens inte var ett problem, men övriga ledamöter i rådet drev igenom att frågan kom upp på LRFs stämma 1984. Stämman gav stöd till en framställan till regeringen om ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Frågan var aktuell med anledning av ett förslag till ny lag om foder. LRFs framställan tillsammans med några riskdagsmotioner innebar att i lagen om foder (1984/85:149) infördes krav på att antibiotika bara kunde tillföras foder för att, som det då formulerades, förebygga, bota eller lindra sjukdom och sjukdomssymtom d v s krav på veterinärrecept. Definitionen, tillväxtbefrämjande, är intressant eftersom det inte oväntat visade sig att det var den sjukdomsförebyggande effekten i exempelvis smågrisfoder som var avgörande, snarare än den rent tillväxtfrämjande. I dagsläget är vi kritiska till generell profylax och man kan säga att formuleringen i 1984 års foderlag inte på något sätt gäller i dagsläget. Sedan kan man fundera över om LRF skulle reagera lika proaktivt idag, när man talar om konkurrens på lika villkor.
My Sahlman påminde mig verkligen om behovet av att berätta historien. Jag har mött folk från Jordbruksverket, som inte hade en aning om att LRF var drivande i frågan på 80-talet. Jag fick också frågan om reaktionen från bönderna. Det intressanta är, att dåvarande ordförande för Svinavelsföreningen, Ingvar Hultström (pappa till Lars) och jag var helt eniga om värdet av att ta bort antibiotika generellt i foder. Annars var vi inte alltid överens. Jag vill hävda att Lantmännen hjälpte till och med stöd av läkaren Stefan Lange, skrämde bönderna med riskerna med antibiotikaresistens. Jag blev mer utskälld av vissa veterinärer, som tyckte det var bekvämt med Bayo – n- ox i smågrisfoder, än bönderna. Sedan finns det en känd grisuppfödare som anser att han genom en motion till LRFs stämma var den som initierade frågan inom LRF. Någon sådan motion har vi inte hittat. Min efterträdare på LRF (jag lämnade 1982) känner heller inte alls igen detta.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 10

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 9 v 8 v 7
10,50 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,40 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
2 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,60 Tyskland, 56 % 1,24 1,24 1,31 1,31 1,31
- D:o svenska*** - - - - -
1 mar jämförbara**
12,84 Italien - 1,372 1,372 1,394 1,442
12,27 Frankrike - 1,311 1,307 1,305 1,299
11,99 Danmark - 1,282 1,322 1,322 1,322
11,83 Spanien - 1.264 1,290 1,304 1,299
11,84 Tjeckien - - 1,266 1,276 1,277
11,66 England - 1,246 1,263 1,262 1,250
11,58 Irland - 1,238 1,238 1,276 1,276
11,10 Polen - - - 1,219 1,203
11,10 Tyskland - 1,186 1,256 1,256 1,256
10,57 Österrike - 1,130 1,181 1,181 1,161
10,52 Belgien - 1,124 1,149 1,161 1,161
10,22 Holland - 1,092 1,111 1,139 1,139
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
1 msr
23 feb
19 feb
9 feb
Utbud
2320
720
1780
3383
Sålda
2320
720
3600
3263
Medelpris, euro
1,29
1,30
1,31
1,36
Lägst
1,26
1,29
1,30
1,33
Högst
1,32
1,30
1,32
1,36
Medelpris, skr
12,07
12,15
12,39
12,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 8,75
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v109 v 9 v 8
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 4,50 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,70
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,30 3,30 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
12,13
11,81
12,15
12,18
12,32
12,15
12,15
Dollar 8,62 8,49 8,49 8,39 8,44 8,51 8,58
Euro 9,36 9,35 9,46 9,47 9,37 9,26 9,35
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,27 1,25 1,24 1,25
Norsk 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 0,96
Yen 7,56 7,57 7,45 7,44 7,16 7,16 7,35
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
226
Basis 7 kg 181 180 189 189 189
398
Basis 30 kg 319 316 329 329 329
232
SPF+Myc 7 kg 186 185 194 194 194
405
SPF+Myc 30 kg 324 321 334 334 334
237
SPF 7 kg 190 189 198 198 198
410
SPF 30 kg 328 325 338 338 338
1277
Økologi 30 kg 1022 1023 1035 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - 62 62 62
Tyskland
442
VEZG 28 kg 47,30 48,30 48,20 48,20 47,20
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.