@-GRIS 11 mars 2016
Senaste uppdatering gjord 11 mars 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland höjer grispriset 5 cent v 11
Det spirar en vår i Europa och grisköttet börjar så sakta dra igen. Det skriver Danish Crown i sin veckorapport. Tyska grispriset, som gick ner 7 cent v 9, går nästa vecka upp med 5 cent. Botten är alltså nådd. Danmark har oförändrat grispris.
I Sverige är priserna oförändrade. Cato Gustafsson, Dalsjöfors, säger att påsken och vårvädret börjar märkas på försäljningen och att han ska sätta igång grillen på lördag. Det låter som en bra idé, som vi väl kan hänga på, eller hur!? Det ska ju blir varmare väder.
Ute i Europa är man nu framme vid 1984 i gristideräkningen, i varje fall när det gäller antibiotika till djur i tillväxtbefrämjande syfte. I veckan tog nämligen Europaparlamentet ett beslut att rekommendera medlemsstaterna att bli restriktivare med antibiotika och om möjligt fasa ut den. Så mycket hårdare skrivning är det inte, men i alla fall i rätt riktning.
Om du trycker HÄR, så kan du läsa lite om hur vi i Sverige kom att införa förbudet. Det var ganska mycket diskussion på 1970-talet, för och emot antibiotika i fodret. Lantmännen, som blandade in Bay-o-nox i fodret vare sig grisuppfödarna ville eller inte, var klart för användning. En och annan, men ett växande antal, var emot.
-Jag fick betala extra för att Arosbygdens Lantmän skulle leverera antibiotikafritt foder till mina grisar, säger Sven-Erik Johansson, Nibble Gård, Västerås. Detta för att man tvingades göra rent anläggningen, innan mitt foder kunde blandas.
Det var han som tog initiativet till en motion från Tillberga LRF-avdelning om borttagandet av antibiotikan som tillväxtbefrämjare, och som gick vidare till LRFs förbundsstämma, som beslutade i samma anda, men luddigt som vanligt. Det blev i alla fall slut på den obligatoriska användningen av antibiotika. Jag kommer inte ihåg så exakt, men kanske var det via en ny foderlag?
Men som sagt, det var mycket diskussioner, både före och efter och bl a ville inte Jordbruksnämnden och därmed inte regeringen ta ett förbud när frågan var uppe i ett tidigare skede.
Man kan nog säga att det fanns personer som varnade för risken för resistens mot antibiotika redan på den tiden. En del av er äldre läsare kommer kanske ihåg att man delade upp antibiotikan i antibiotika och tillväxtbefrämjande medel för att avleda uppmärksamheten från medicineringen.
Det är alltså 32 år mellan EUs beslut nu i veckan och de avgörande motsvarande stegen i Sverige. Som vi nästan alla ser det just nu, är det enda vägen att upphöra med generell användning av antibiotika till djur. Men vägen är lång.
Av all antibiotika som framställs i världen är 50 % avsedd för djur, antingen för vård eller för att gynna tillväxt och på det viset öka produktionen av kött. Analyser gjorda i Frankrike har visat att 61 % av infekterade köttprover var smittade med superbakterier som är resistenta mot flera antibiotiska preparat.
En del företagsaffärer har gjorts i veckan. Envirologic AB har undertecknat nytt distributörsavtal med japanska Nakajima Seisakusho. Det skedde på svenska ambassaden och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var med. Han har varit i Japan och bl a knutit kontakter om skogsexport. Big Dutchman har köpt holländska företaget Inno +, som är stora på luftbehandling och värmeåtervinning för modern djurhållning. Atria har köpt Lagerbergs, en av de stora på fågel vid sidan av Kronfågel och Guldfågeln. Kronfågel, där Magnus Lagergren är vd, försökte köpa Lagerbergs men fick nobben av Konkurrensverket. Nu ger sig alltså Atria in i fågelbranschen, precis som HKScan i Finland och Danmark. /LG 160311

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden och påsken kommer att innebära att det blir veckor med färre produktionsdagar. Planering för detta är satt och rullar som tänkt. Noteringen är oförändrad vecka 11.
Påminnelse, ni som vaccinerar grisarna för att motverka galtlukt ska ange detta vid slaktanmälan. På internetanmälan finns en egen egenskapsgrupp, ”vaccinerad slaktgris”. Kontakta slaktanmälan tel 0771-500 500 om du har frågor eller behöver hjälp.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Påsken har inte gjort sig påmind i form av ökade beställningar ännu, men vi väntar dem nästa vecka. Främst är det påskskinka som är relaterad till påsken. Försäljningen av påskskinka har ökat för varje år.
-Alla priser är oförändrade och det är balans i slakten, men fortsatt brist på smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Påsken och ett vackert vårväder ger lite extra drag åt försäljningen. Försäljningen är fortsatt stabil för svensk gris.
-Jag kommer att grilla i morgon och jag hoppas många med mig gör likadant!
-Priserna är oförändrade nästa vecka. Slakten är i balans, men det är fortsatt brist på smågrisar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Nej, vi är inte överfallna med beställningar med anledning av påsken. Titta ut genom fönstret, så syns anledningen. Det är snö i markerna ännu.
-Men det går fortsatt bra att sälja. Intresset för svenskt kött är stort.
-Jag var på den stora matmässan i Göteborg, Passion för mat, för 14 dagar sedan. Det var väldigt mycket folk och stort intresse för att smaka varorna.
-Priserna är oförändrade och det är fortsatt brist på smågrisar. Vi har ett litet överskott på slaktgrisar. Det var oväntat och det beror på att det kommit in fler grisar till slakt än beräknat. Förklaringen verkar vara att grisarna växt bättre än förväntat.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Alla priser är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Det börjar så smått att bli vårkänslor på den europeiska marknaden för färskt griskött. Vinterns låga priser ser ut att vara historia och inköparna har börjat se fram mot sommaren.
-Vi märker en spirande optimism. I första omgången med stigande efterfrågan på skinkor, men samtidigt ser iv en stabilisering av priserna på de övriga detaljerna. Därför är vi även säkra på att det vi ser just nu är en klar vändning. Men i vilken grad vi kommer att få se prisökningarna är det fortfarande för tidigt att spå om, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crown.
Som det varit tillfällen att se under större delen av vintern, är det fortsatt riktigt god efterfrågan på karré och bröstfläsk. Priserna på framändar, bog och kotlett är stabila. Det samma gäller den brittiska baconmarknaden.
Till länderna utanför Europa är det stabil försäljning till både Japan och Australien och så är den kinesiska marknaden riktigt bra igång efter det kinesiska nyåret.

ISN, Tyskland
Marknaden i EU stabiliserar sig, något upp i Holland
EUs marknad för slaktgrisar börjar få lite mer styrka igen. Framför allt det tyska priset stabiliserade sig med ett oförändrat pris, vilket också blev resultatet i de flesta andra länder. I stort sett alla priser blev oförändrade, undantaget Hollands, som steg med 2 cent och tog sig upp lite från vågdalen.
Österrike är ytterligare ett exempel på länder som satsar på en tydlig prisförbättring från de s k "storspelarna" på den europeiska marknaden.
Frankrike rankas f n högst upp i pristabellen bland de fem länder som har mest betydande antal grisar. Denna omständighet ska dock inte förväxlas med problemfris betingelser för grisproduktion. Den franska grisbranschen kämpar fortfarande hårt om konkurrenskraften. Konkurrenternas prisnivå och de spanska exportörernas prispress vållar fransmännen problem. Just nu strejkar slaktarna hos slakteriet Cooperl för högre löner. Dessutom har det senaste åren varit problem med att acceptera det pris som sätts vid den franska auktionen Marché du Porc Breton. Av och till har majoriteten av köttköparna uteblivit från auktionen och fastläggelsen av ett politiskt satt lägsta pris, förde nästan fram till att grisnoteringen avskaffades.
Tendens på tyska marknaden: Vägen är förberedd för en avspänning på grismarknaden. Sedan förra veckan har marknaden stabiliserats allt mer. De volymer levande grisar som bjuds ut är väl efterfrågade. Marknadsförarnas insatser blev mer och mer märkbar i början av veckan. Större volymer kött säljs på marknaden. Från dagens horisont tros priserna stiga. Det syns vara en lämplig utveckling.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Irländskt salmonellakött till salu!
Återigen hör vi om att salmonellasmittat kött sålts i butiker. För vilken gång i ordningen vet ingen då vi har tappat räkningen.
ICA har importerat irländskt nötkött som är salmonellasmittat. Många har köpt av det och resten försöker ICA återkalla. Vad som värre är så har man även blandat upp svenskt griskött med den irländska smörjan och säljer det som blandfärs. Hur rimmar det med ICAs lojalitet mot svenskt kött? Återigen tar ICA-handlarnas girighet överhand. I sanningens namn skall sägas att även Axfood och COOP gör likadant allt emellanåt. Heder åt City-gross och Lidl som håller sin profil med svenskt färskt kött.
En grupp svenska bönder var för några år sedan på studiebesök på ett slakteri på Irland. Där fick besökarna frågan om vi är mycket fattiga i Sverige eftersom vi enbart köpte det billigaste och därmed de sämsta kvaliteterna? Kvaliteter som ingen överhuvudtaget köper på Irland. I Tyskland köper man hög kvalitet på nötkött ifrån Irland och då är det premiumkött på de tyska matborden.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Den afrikanska svälten, nästa stora EU-haveri?
I avvaktan på att svinkonjunkturen snarast tar fart och att vi får besked rörande t ex livsmedelsstrategien, konkurrenskraftsutredningen, mjölkkrisen, försöken med svensk frivillig ursprungsmärkning av kött, ev köttskatt, straffvärdet på matfusk, LOs syn på jobb till lågkvalificerade invandrare contra direkta bidrag (för att rädda den heliga svenska modellen), vem som hade mest fel om svenska mervärden för ett kvarts sekel sedan och annat av varierande vikt för vår välfärdsstat och den gröna näringens framtida liv eller död, ska jag denna gång höja blicken till global nivå.
Det gäller den afrikanska SVÄLTEN. Enligt inslag i TV 4, artiklar i bl.a Financial Times och rapporter från Världsbanken är svälten obeskrivlig i stora delar av östra Afrika, från Sudan ner till Sydafrika. Inte ens bönderna har dagligen mat till sina familjer än mindre några livsmedelsöverskott att marknadsföra. Torkan, dåligt utsäde. ineffektiva brukningsmetoder, brist på tekniska hjälpmedel, otillräckliga lagringslokaler, dålig infrastruktur, låg allmän kunskapsnivå, alltför få rådgivare och inte minst mutor, utbredd korruption, terrorgrupper och krigsherrar tvingar svältande familjer att migrera i mängder som vida överstiger dem som nu flyr undan krig i Syrien.
I bloggen 38/15 skrev jag, inspirerad av globala källor, att framtidens mat i huvudsak måste framställas av lokala småbrukare. Det som produceras av utländska investerare på de goda jordarna i t ex Uganda hamnar sällan på den lokala marknaden, dit de svältande söker sig.
Ska ungdomen stanna kvar som småbönder i denna del av världen där de så väl behövs, kommer de inte att nöja sig med föräldragenerationens enkla hacka, buffeldragen träplog, etc, utan kräva tillgång till lämpliga delar av den västerländska lantbruksteknologi som nu fler och fler av dem kan läsa om på nätet.
Här finns oanade möjligheter för innovationer och teknikutveckling, där Sverige skulle kunna gå i tätklungan. Vi har gjort många goda men alltför kortvariga punktinsatser i olika delar av Afrika. Äldre t o m nu pensionerade biståndsarbetare skulle kunna "återanvändas" som mentorer och rådgivare. Vi skulle kunna utveckla och tillverka tekniska hjälpmedel avpassade för småskaligt jordbruk.
En rad andra länder har en liknande situation Vad som behövs är samordning på global nivå.
Här har inte minst EU en mångsidig gemensam jätteuppgift där lärdomar från dagens totalt misslyckade flyktingmottagande kan utnyttjas, dvs hjälp till dem som svälter i första hand med kraftinsatser i matproduktion och fördelning lokalt.
Kanske kan t o m det goda svenska svinkunnandet användas i vissa områden!
Jag känner själv Afrika bara som safariturist och deltagare i några kortare kongresser. Men västvärlden är som sagt full av experter. Låt oss hoppas på triangulering (det har hänt förr!), dvs att någon med kunskap och handlingskraft efter en tid gör ens goda idé till sin och skapar "verkstad" med den.
Motto: Stäm i bäcken "hemmavid" och inte med staket och tårgas vid Medelhavet!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Sluta leta syndare – se framåt!
I morgon är det ett seminarium på KSLA kring djurskydd och konkurrenskraft. Det finns en benägenhet hos vissa ledamöter att envist grotta ned sig i att försöka hänga ut syndare, som har bidragit till att Sverige har tappat marknadsandelar när det gäller livsmedel, framför allt på kött och ost. Men om konsumtionen av kött och ost ökat kraftigt, så kanske det inte är så konstigt att billig import tar marknad – eller kanske just därför. Visst ”syndare” på 90-talet var säkert politiker, livsmedelsindustri, LRF (inklusive undertecknad), opinionsbildare, m fl, som trodde på svenskt djurskydd som konkurrensfördel. Och det fanns ett stort intresse i andra länder för svenska livsmedel. Men det finns också en KSLA-ledamot (inget namn) som starkt argumenterade för djurskyddsmyndigheten på sin tid. Samma ledamot har varit ute i debatten kring djurskydd som konkurrensnackdel.
Men varför inte öppna ögonen och se vad som hänt. Odla inte mantrat att konsumenterna inte vill betala mer för svenska livsmedel. Det gör man! Inte alla, men så kommer det alltid vara. Den stackars ensamstående småbarnsmamman dyker alltid upp i debatten. Precis som hela Sveriges konsumentkår består av ensamstående mammor. Med all respekt för dessa, men som någon sa lite krasst sist på seminariet på ABF, Maten och Moralen, hon kan också prioritera, exempelvis mindre men bättre kött. Men många köper svenskt och betalar mer – mycket mer.
Den samlade dagligvaruhandeln satsar på ursprungsmärkning och svenska närproducerade livsmedel. Det finns ett starkt stöd för svenskt kött och importen minskar från Danmark trots mycken information om dansk djuromsorg. Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt berömmer dansk information i Sverige. Och då ska man veta att danska nyhetsbrev till svenska intressenter har funnits sedan 90-talet. Stefan utmärker sig för att vilja avveckla all svensk särlagstiftning, men när Hemköp markandsför finskt griskött, som lika bra som svenskt, då är det bra att kunna berätta att finska suggor står i bur och att hangrisar kastreras utan bedövning. Vilka ska argumenten för svenskt vara när vi har harmoniserat till EUs lägsta nivå. Då har danskar och finnar världens chans.
Ska vi inte ha marknadsstyrt djurskydd i stället. Visst ska vi ha det! Det driver utvecklingen positivt framåt. Men djuren kräver en rimlig basnivå. Jag och många med mig kommer inte välja svenskt om man börjar fixera suggor, minskar utrymmet för kycklingar och grisar och inte släppa ut korna på bete. Lantbruksnäringen marknadsför tydligt svenska mervärden. Hur gör man den dagen då ett av de starkaste argumenten, svensk djurskyddslagstiftning, försvinner.
Men kan man inte lita på svenska bönder? En aktiv LRF-tjänsteman på twitter anser att regler inte behövs utan att det räcker med att bönderna värnar friska djur. Nej det är inte bönder vi köper, utan mat och det räcker inte med friska djur. ”Djuren ska ha det bra”, som Eskil Erlandsson brukade säga och som också värnar det svenska beteskravet. Nej om bönder (inklusive LRF?) klagar på djurskyddet, så tappar man förtroendet, citat Åsa Domeij, Axfood på djurskyddskonferensen. Det handlar om tillit. Och alla de bönder som inte tycker att svenskt djurskydd är ett problem har svårt att komma till tals. Även om sådana inlägg ju har funnits i lantbrukspressen.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 11

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
10,50 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,40 8,40 8,40
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
9 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,98 Tyskland, 56 % 1,29 1,24 1,24 1,31 1,31
- D:o svenska*** - - - - -
8 mar jämförbara**
12,82 Italien - 1,380 1,372 1,372 1,394
12,17 Frankrike - 1,311 1,311 1,307 1,305
11,90 Danmark - 1,282 1,282 1,322 1,322
11,76 England - 1,266 1,246 1,263 1,262
11,74 Spanien - 1,264 1.264 1,290 1,304
11,32 Tjeckien - - 1,219 1,266 1,276
11,50 Irland - - 1,238 1,238 1,276
11,32 Polen - - - 1,219 1,219
11,01 Tyskland - 1,186 1,186 1,256 1,256
10,49 Österrike - 1,130 1,130 1,181 1,181
10,44 Belgien - 1,124 1,124 1,149 1,161
10,32 Holland - 1,111 1,092 1,111 1,139
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
8 msr
1 msr
23 feb
19 feb
Utbud
2655
2320
720
1780
Sålda
1920
2320
720
3600
Medelpris, euro
1,33
1,29
1,30
1,31
Lägst
1,30
1,26
1,29
1,30
Högst
1,34
1,32
1,30
1,32
Medelpris, skr
12,35
12,07
12,15
12,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v11 v10 v 9
5,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,80 4,80 4,50
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,63
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,80 3,80 3,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
12,02
12,13
11,81
12,15
12,18
12,32
12,15
Dollar 8,47 8,62 8,49 8,49 8,39 8,44 8,51
Euro 9,29 9,36 9,35 9,46 9,47 9,37 9,26
Dansk 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,25 1,24
Norsk 0,99 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98
Yen 7,45 7,56 7,57 7,45 7,44 7,16 7,16
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,95 23,95 23,95 23,95
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
226
Basis 7 kg 181 181 180 189 189
398
Basis 30 kg 319 319 316 329 329
232
SPF+Myc 7 kg 186 186 185 194 194
405
SPF+Myc 30 kg 324 324 321 334 334
237
SPF 7 kg 190 190 189 198 198
410
SPF 30 kg 328 328 325 338 338
1277
Økologi 30 kg 1022 1022 1023 1035 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 880 880 880 880 880
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - 62 62
Tyskland
444
VEZG 28 kg 47,80 47,30 48,30 48,20 48,20
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.