@-GRIS 18 mars 2016
Senaste uppdatering gjord 18 mars 20,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Priserna upp i Tyskland och Danmark v 12
Tyska grispriset stiger även v 12, nu med 4 cent, och priset har därmed gått upp med 9 cent på två veckor. Från en låg nivå, ska dock sägas och nya priset blir 12,26 skr. I Danmark går priset upp 30 danska öre till 10,70 skr. Inte mycket, men efterlikviden brukar bli ca 1,25 skr. Priset gäller för två veckor framåt.
Det är vårkänningar som höjer priset, dels påsken, dels varmare väder i södra Europa. Priserna stiger på nästan alla styckade detaljer, skriver Danish Crown.
I Sverige syns inga prishöjningar, trots påsken och bra försäljning av svenskt griskött.
Den här veckan kan vi glädjas åt två rapporter om svensk grisproduktion. Den ena säger att grisproduktionen är bland de lönsammaste inom jordbruksnäringen och den andra säger att förtroendet för svenskt kött och svensk djuruppfödning är på rekordnivå. Det är Svenskt Kött som gjort den senare undersökningen och de allra flesta parametrarna blir bara bättre i undersökningen, som gjorts varje år de sex senaste åren. Konsumenterna föredrar i allt högre grad svenskt kött framför importerat, man är beredda betala mer, man kan mer om antibiotika, MRSA och djuromsorg, osv. Det här med att man är beredd att betala mer kanske dock inte är helt prövat i praktiken. Påskskinkan kostar 29,90 kr i min närmaste butik och den är svensk. Det kan väl inte bli så mycket billigare, men priset borde med tanke på vad som sägs ovan vara högre?
Att grisproduktionen tillhör de mera lönsamma grenarna av jordbruket är glädjande efter att ha legat på bottennivå många år, men även här måste påpekas att mjölk och spannmål nu är i botten och då blir gris relativt sett bättre. Bland grisköttsproducenterna uppger 55 procent att de har ganska eller mycket god lönsamhet. 29 procent av de tillfrågade grisköttsproducenterna tänker utöka sin produktion inom en treårsperiod jämfört med fjolårets 19 procent. 13 procent tänker minska eller upphöra med grisproduktionen, mot föregående års 14 procent. Avgången är således ganska konstant, oavsett lönsamheten, vilket kräver att det byggs nya stallplatser.
Den ekonomiska prognosen för våren 2017 är mycket positiv. 73 procent tror att lönsamheten kommer att bli god. Visa siffran för bankerna!
Som jag skrev tidigare är det helt klart med tyska Tönnies köp av danska Tican. När pappren om överlåtelsen skrevs förklarade Clemens Tönnies, en av de båda bröderna som äger företaget, att man vill ha 10 - 20 % fler grisar att slakta vid Tican nästa år. Det kan alltså bli slagsmål om de danska grisarna i fortsättningen.
Detta kan vara positivt för danska grispriset, även om storslaktarna Tönnies inte är kända för att driva grispriserna uppåt. När tyska slakterier sänker priserna under tyska riksnoteringen, och det är ofta, då är det Tönnies som nästan lika ofta är med och tar initiativet. Men för rättvisans skull ska sägas att Danish Crowns tyska slakteri ibland också är med och försöker få ner tyska priset.
I Danmark har slakterierna traditionellt haft samma priser och det är först vid bokslutet och när efterlikviden i bondeägda slakterierna publiceras, som skillnaden i betalningsförmåga visas. Tican hade förr högre efterbetalning, vilket var en svår nagel i ögat på Danish Crown. Under senare år har Danish Crown visat kraftigaste styrkan och därför gick det som det gick med Tican. Nu vill alltså Tönnies visa musklerna hos Tican igen, vilket säkert är nödvändigt, eftersom grisbönderna nu fått ut sina insatser hos Tican i samband med fusionen och de kan leverera vart de vill. /LG 160318

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Det är oförändrat på marknaden. Påsken kommer att innebära att det blir veckor med färre produktionsdagar. Planering för detta är satt och rullar som tänkt. Notering oförändrad vecka 12.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi säljer allt, men trots detta blir det inte mycket högre priser. Det är de stora på marknaden som sätter priset och vi mindre får rätta oss efter detta. Det behöver bli bättre priser, så vi får höja grispriserna.
-Men försäljningen rullar på bra. Påsken märker vi av i försäljningen, men på grillsidan syns ännu inget.
-Priserna år oförändrade, det är balans i slakten men brist på smågrisar, något vi delar med hela branschen.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är som förra veckan, med stabil efterfrågan på svenskt griskött, men med en extra krydda: Påsken!
-Vi har nu samma grundprislista som KLS/Ugglarps. Dock finns ett fel, vi har bäst betalda viktgrupp från 75 kg. Viktjusteringar kommer nästa vecka.
-Alla priser är oförändrade. Det är ett mindre överskott i slakten pga färre slaktdagar. Det är brist på smågrisar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är betydande skillnader i pris mellan svensk råvara och importerat. Mest knorrar tillverkare av charkprodukter över skillnaden. Men det är bra att vi kan betala mer för svenska djuren och det är bra för handeln att det är fortsatt stor efterfrågan på svenskt kött.
-Det är svårt att få svenska köttet att räcka till för efterfrågan. En del handlare i Stockholm säger i sina annonser att de inte får tag på svenskt kött och tvingas ersätta det med import.
-Priserna är oförändrade. Det är brist på smågrisar och det är några överstående grisar..

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Alla priser är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Priset stiger och gäller för de kommande två veckorna
Vårsolen skiner nu på den europeiska marknaden för färskt griskött. Efterfrågan är markant stigande och därför höjs priserna på i stort sett alla styckade detaljer.
-Påsken infaller mycket tidigt i år och det har bidraget till att försäljningen satt igång både till detaljhandeln och industrin runt om i Europa. Det har fått balansen till att flyttas en smula, så att inköparna nu har ställt in sig på lätt stigande priser, säger Søren Tinggaard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
Den senaste veckan har priserna stigit både på kotlett, bog, skinka och hela framändar. Den brittiska baconmarknaden börjar också att röra på sig, men är något mer avvaktande.
Till marknaderna utanför Europa är det bra försäljning till både Kina och Japan just nu.
-När vi ser på den kinesiska marknaden, är det verkligt hög aktivitet för ögonblicket. Efterfrågan är riktigt god och vi ser också stigande priser på en stor del av de varor vi säljer till Kina, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Påskhandeln bidrar till återhämtad marknad, priserna stiger
Den europeiska marknaden för slaktgrisar har äntligen förbättrats med ökad handel inför påsken. Knuten har lösts upp och flera länders priser har stigit markant.
Första steget tog Tyskland med en höjning med 5 cent och den gav underlag för andra länder att följa efter. Det gjorde Holland, Belgien och Österrike, med prishöjningar i samma ordning. Marknaden är tömd på grisar och efterfrågan är god inför påsken. Även i England är det vårlig stämning på marknaden och priset på slaktgrisar är uppåt. De fem centen som priset steg i Tyskland har klart påverkat priset i England, sa en marknadsaktör. Priserna blev oförändrade i Spanien, Frankrike och Danmark.
Särskilt lättade över prishöjningen är man i Belgien, där de låga priserna bromsat marknaden och bidraget till höjda slaktvikter. Det belgiska slakteriet Noordvlees Van Gool har fått exportlicens till Kina. Det är förhoppningen att exporten ska avlasta den belgiska marknaden ganska betydligt. I Frankrike har medarbetarna vid slakteriet Cooperl tagit upp arbetet igen efter strejken. Det blev en del slakt framskjuten och dessa grisar ska slaktas nu.
Tendens på tyska marknaden: Stämningen på marknaden för slaktgrisar är även i början av veckan ovanligt positiv och det är svårt att täcka efterfrågan. Det stora köpintresset visar sig på ISNs svinbörs på internet, där några partier såldes för ca 1,38 vid veckoskiftet.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Varudeklarera smågrisarna!
Att köpa smågrisar på marknaden har alltid varit behäftat med dålig information om varan, smågrisar.
Idag kostar smågrisarna runt 700 kr per styck, vilket motsvarar nästan 50 % av slaktgrisvärdet. Därför är det inte en dag för tidigt att köparen får med information om de inköpta smågrisarna. Avelsprogrammen är i allmänhet mycket bra då seminanvändningen slagit igenom. Djurhälsovården bör göra så att hälsostatusen hos djuren är god. Tyvärr så upplevde vi att en post med smågrisar var behäftade med skabb. Sånt får absolut inte förekomma år 2016!
Vad bör varudeklarationen innehålla? Uppgifter om vaccinationer, uppfödningssystem (storbox eller konv), temp i stallet de kommer ifrån, utfodringssystem, blött eller torrt och gärna utfodringsnivå i kg eller Mj/ne. Kontaktuppgifter till säljaren är viktigt. Dessa uppgifter ger möjlighet att välkomna och starta upp omgången med mindre miljöstörningar.
Vem skall genomföra detta? Självklart är det den som förmedlar grisarna med SGF som petar på. Som köpare kan du sätta upp det som ett köpevillkor.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
D

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Djursjukdomar och antibiotikaresistens – driver Sverige som vi förväntar oss?
Frågan är om Sverige verkligen kommer att driva på när det gäller att förbjuda förebyggande behandling (profylax) med antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Svenska EU-parlamentariker har ett stort ansvar och möjlighet att pressa såväl Sven-Erik Bucht som EU-kommissionen. Det finns två förordningar kring veterinärläkemedel och ”medicinfoder” på gång. Motståndet från lantbruksnäringen i EU (undantag LRF) mot förbud mot profylax är stort. Dessutom tycker man att annan personal än veterinär ska kunna skriva ut – det blir ju billigare! Här gäller det att vara tydlig och inte ge utrymme för generösa tolkningar. Har jag fattat det rätt (rätta mig om jag har fel) så föreslog EU-kommissionen ett direkt förbud mot profylax i förordningen om medicinfoder, medan förordningen om veterinärläkemedel inte innehöll något sådant. Nu vill Sverige införa en definition kring profylax (och metafylax) i förordningen om veterinärläkemedel med lite luddiga formuleringar om rätt till undantag från förbudet. Vad jag förstår, så riskerar man därmed få en uppluckring av Kommissionens förslag i förordningen om medicinfoder. Det är jättebra att det finns tryck i frågan från EU-parlamentarikerna. Här finns en verklig möjlighet att ta rejäla steg mot mindre användningen av antibiotika i EUs djurhållning. Men det kommer att kräva ett systemskifte och bl a tillämpning av gällande djurskyddsdirektiv.
I fredags ordnade Europahuset ett seminarium kring antibiotika till djur med anledning av att EU antagit en Animal Helth Law och att parlamentet yttrat sig över de två nya förordningarna kring veterinärläkemedel och medicinfoder. Det blir tydligt att när departementet och Jordbruksverket redovisar situationen så är det den svenska positionen, som drivs av landsbygdsministern i ministerrådet. I första panelen fanns vår CVO (chefsveterinär) Ingrid Eilertz från Jordbruksverket och Åse Tronstad och Kristina Nordeus från Näringsdepartementet. Åse Tronstad refererade bl a vårt gemensamma arbete med att förbjuda tillväxtantibiotika. Mellanpanelen bestod av Thomas Olsson, lammproducenterna, Stina Printz från COOP, Johan Beck Friis, Veterinärförbundet, och jag från Vi Konsumenter (se min position nedan). Svensk dagligvaruhandel har ju tagit ett bra initiativ att ställa krav på sina leverantör när det gäller hur antibiotika används till djuren. EU-parlamentarikerna Jasenko Selimovic (L), Peter Eriksson (MP) och Fredrik Federley ( C ) var rörande överens om att frågan är viktig. Jasenko rapportör efter Marit Paulsen skryter gärna med att man lyckats driva frågan kring att motverka generell förebyggande med antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Och visst är EU en god bit på väg, men motståndet finns och det finns risker för luddigheter. Jasenko ser problemet med prispressen på livsmedel och att detta driver användningen av mycket antibiotika till djuren. Han vill lägga ett stort ansvar på konsumenterna. Frågan om vi som konsumenter vill ha hela frågan i vårt knä.
Vi Konsumenters position:
Antibiotika är en konsumentfråga. Inte bara utifrån folkhälsoperspektivet. Den ökande antibiotikaresistensen är en global ödesfråga – kanske lika stor som klimathotet. Utan verksamma antibiotika kan vi inte bota bakteriella sjukdomar på varken människor eller djur. Vi är konsumenter av sjukvård, tandvård, sällskapsdjursvård och animaliska livsmedel. V i påverkar användningen av antibiotika till djur genom vårt val av livsmedel. Föreningen Vi Konsumenter har ordnat tre seminarier 2013, 2014 och 2015 med budskapet att det är stora skillnader mellan antibiotikaförbrukningen till livsmedelsproducerande djur i olika länder, där Sverige har lägst förbrukning per kg lev vikt i EU.
Vi ska inte vara nöjda med EUs regelverk kring antibiotika till djur. Sverige måste se till att det blir verkstad. Sverige får se till att alliera sig med likatänkande. Allmänt förebyggande behandling av friska djur kan inte accepteras och vi som konsumenter måste känna att Sverige inte tummar på den grundinställningen. Kompromisser riskerar att konservera ohållbara produktionssystem. Det är viktigt att Sverige är pådrivande för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen inom EU. Det kommer i många fall krävas ett systemskifte. Se åtminstone till att gällande djurskyddsdirektiv efterlevs, eftersom det finns ett samband mellan djurskydd och djurhälsa
Sveriges Konsumenter driver själva och på initiativ av både BEUC och Consumers International att ta bort generell förebyggande behandling av djur. Det ligger också i Svensk Dagligvaruhandels nya riktlinjer. Men det finns ett motstånd mot förbud mot profylax hos EU:s lantbruksnäring.
Driv också frågan om att det bara är veterinär som får förskriva och att veterinären inte ska tjäna pengar på försäljning av antibiotika.
Vad är visionen? Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland. Det svenska försprånget ska fortsätta att vara en konkurrensfördel. Det bidrar till att vi som konsumenter väljer svenska livsmedel.
Vi ska se till att vi har koll på vad vi använder till olika djur. Det är pinsamt att andra länder har full koll, men inte Sverige. Se till att vi inte har lik i garderoben i svensk djurhållning. Enligt en studie SVA finns stora skillnader mellan hur antibiotika används mellan grisbesättningar även i Sverige. Ska Sverige vara trovärdigt så kan vi inte tillämpa generell profylax. Vi ska bidra till att flytta övriga medlemsländer mot en lägre användning av antibiotika.
Den 15 mars är det internationella konsumentdagen
Consumers International (CI) vill att medlemsorganisationerna driver frågan kring antibiotika till djur nationellt. CI fokuserar på antibiotika som används på människa, medan vi i Sverige vill att all profylaktisk användning ska bort. Vi har framfört till Konsumentministern att antibiotikaanvändningen är en hållbarhetsfråga och föreslagit att konsumentministern ska lyfta frågan på konsumentdagen.
Se till att antibiotikafrågan lyfts i förhandlingarna om ett handelsavtal med USA, TTIP
Även denna fråga har lyfts med konsumentministerns kansli. EU har ett strikt regelverk kring antibiotika till djur och detta kommer inte ändras. Visserligen händer mycket på markanden i USA, men för konsumenterna har det betydelse att USA får marknadstillträde med livsmedel producerade med konstant antibiotikatillförsel.
Gunnela Ståhle
Ordförande Vi Konsumenter

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 12

Uthyres/utarrenderas:
Smågrisuppfödning
(400 suggor +)
På gården Nya Wärslätt, tillhörande Trolleholms Gods, uthyres anläggning för produktion av smågrisar. Bostad, halmvärmeanläggning, tork.Tillträde 15/3 2016.
Anläggningen rymmer i dag ca 400 suggor och rekrytering. Förberedd och miljötillstånd för utökning till ca 600 suggor. Goda resultat idag.
Tillhörande jordbruksmark kan ev ingå i arrendet.
Trolleholms Gods AB
Trolleholms godskontor
268 90 SVALÖV
emm@trolleholmsgods.se www.trolleholmsgods.se

Klicka för mer info i annonsen!
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,40 8,40
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
16 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,26 Tyskland, 56 % 1,33 1,29 1,24 1,24 1,31
- D:o svenska*** - - - - -
15 mar jämförbara**
13,05 Italien - 1,416 1,380 1,372 1,372
12,09 Frankrike - 1,312 1,311 1,311 1,307
11,63 Danmark - 1,262 1,282 1,282 1,322
12,23 England - 1,327 1,266 1,246 1,263
11,66 Spanien - 1,265 1,264 1.264 1,290
11,14 Tjeckien - - 1,209 1,219 1,266
11,41 Irland - 1,238 1,238 1,238 1,238
10,99 Polen - - - 1,192 1,219
11,39 Tyskland - 1,236 1,186 1,186 1,256
10,88 Österrike - 1,181 1,130 1,130 1,181
10,82 Belgien - 1,174 1,124 1,124 1,149
10,67 Holland - 1,158 1,111 1,092 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 msr
8 msr
1 msr
23 feb
Utbud
2842
2655
2320
720
Sålda
2100
1920
2320
720
Medelpris, euro
1,38
1,33
1,29
1,30
Lägst
1,36
1,30
1,26
1,29
Högst
1,39
1,34
1,32
1,30
Medelpris, skr
12,72
12,35
12,07
12,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
6,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,10 4,80 4,80
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,57
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,10 3,80 3,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
11,70
12,02
12,13
11,81
12,15
12,18
12,32
Dollar 8,20 8,47 8,62 8,49 8,49 8,39 8,44
Euro 9,22 9,29 9,36 9,35 9,46 9,47 9,37
Dansk 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,25
Norsk 0,97 0,99 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98
Yen 7,34 7,45 7,56 7,57 7,45 7,44 7,16
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
233
Basis 7 kg 190 181 181 180 189
407
Basis 30 kg 331 319 319 316 329
239
SPF+Myc 7 kg 195 186 186 185 194
413
SPF+Myc 30 kg 336 324 324 321 334
244
SPF 7 kg 199 190 190 189 198
418
SPF 30 kg 340 328 328 325 338
1270
Økologi 30 kg 1033 1022 1022 1023 1035
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 920 920 920 920 920
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - 62
Tyskland
447
VEZG 28 kg 48,50 47,80 47,30 48,30 48,20
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.