@-GRIS 15 april 2016
Senaste uppdatering gjord 15 april 23,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Scan höjer slaktgrisarna 25 öre v 16 Dalsjöfors bygger nytt
Vårvärmen låter vänta på sig, men hos Scan har i alla fall försäljningen av grillprodukterna kickat igång så mycket att priset på slaktgrisar går upp 25 öre v 16. Smågrisarna går upp 20 kr. Samma höjning av smågrisarna gör även Ginsten.
-Det är vårvärmen vi väntar på. När den kommer, stiger grispriserna, skriver Danish Chrown. Grispriserna ligger i vädergudarnas makt.
Det gäller även för Sverige. Både Skövde och Ginsten säger att priserna väntas stiga, men det är grillförsäljningen man väntar på.
Det tyska priset 1,28 € är inte mycket, endast 11,76 kr. Det danska priset är 8,70 dkr, 11,76 skr, men korrigerat så det går att jämföra med tyska priset är det 12,18 skr. Det är inte heller mycket, men så mycket så att Danmark nu ligger på ett pris som är näst högst i EU, enligt tyska ISNs jämförelser. Sverige och Norge räknas inte med i jämförelsen, eftersom vi har priser som inte går att jämföra med andra länders. Men Ginstens 16,40 lär de flesta ha inkl alla tillägg. Det är alltså en betydande skillnad på priserna i de olika länderna, men som nu alla tackar den svenska djurvälfärden för. Även handeln som i dag tjänar goda pengar trots vårt högre pris. Svenskt kött säljer!.
Det börjar lossna något med ny- och ombyggnationer. Statistiken över antalet förprövningar av stallar ökar, även om det är en svag ökning och från knappast inget.
Projektet Handlingsplan Gris kommer förhoppningsvis att ge inspiration till fler förprövningar. De expertgrupper som utsetts träffas för första gången 26 - 27 april för att lägga upp arbetet för grupperna och för de testgårdar där man ska pröva nya idéer. Idéerna hämtas bl a från studiebesök utomlands. Målet med projektet är att nå 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per gris. Projektet kallas därför "30 för 550".
Eftersom man redan har 30 i Danmark, siktar man högre! Man har ett projekt som kallas "Mångrisen". Danska projektet går också ut på att förbättra grisproduktionen och hitta ny teknik som ska förbättra produktionen.
Dalsjöfors Slakteri, som har KLS Ugglarps som huvudägare, ska bygga nya lokaler för grisslakten, ny inlastningsavdelning och nytt stall för grisarna. Projekteringen har börjat. Vidare lägger man ner produktionen i Göteborg i månadsskiftet augusti/september och flyttar den till övriga anläggningar. Göteborgs stad har aviserat att de i framtiden vill bygga bostäder på området. Man ska också organisera om styckningen av nöt för att optimera verksamheten vid de olika enheterna. /LG 16015


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Nu har grillförsäljningen kickat igång - håll utkik i butikerna efter årets alla goda nyheter! Design och utseende på förpackningar är nya för säsongen.
Noteringen för slaktgris höjs vecka 16 med 25 öre/kg. Smågrisarna höjs 20 kr/st.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det händer ännu inte mycket med grillvädret och priserna blir oförändrade på slaktgrisar, Men vi höjer smågrisarna 20 kr.
Det är balans på både slaktgrisar och smågrisar..

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Ännu en vecka som är ganska lik den förra. Vi väntar på lite värme och hela produktion är taggade inför grillsäsongen, Hamburger-maskinen går redan för högtryck. Hamburgare färdiga för grillen finns att köpa i butik.
-Priserna nästa vecka är oförändrade. Det är balans i slakten och en mindre brist för smågrisar.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -.Försäljningen är bra, men det uteblivna varma vårvädret gör att det är svårt att få upp priserna. Därmed blir det ingen prishöjning på slaktgrisar nästa vecka heller. Det är ett mindre antal slaktgrisar överstående och det är underskott på smågrisar.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Priserna är oföränddrade nästa vecka.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött ligger nu i vädergudarnas makt. Så snart temperaturerna i Europa börjar stiga, kommer efterfrågan på griskött att följa med.
-Solen ska fram, och så ska temperaturen i mellersta Europa upp över 20 grader och vara där stabilt. Då kommer grillsäsongen och utelivet på caféer och restauranger igång. Det säljs då massor av sandwich och liknande, som ofta innehåller griskött, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Försäljningen av skinka och kotlett är generellt sett trög för ögonblicket, medan en god avsättning till länderna utanför Europa säkrar stabila priser på framändar och bog. Från Kina är det fortsatt god efterfrågan, men mer moderat än det vi såg veckorna före påsk.

ISN, Tyskland
Balans på marknaderna – stabila priser
Förra veckan stabiliserade sig grispriserna ytterligare. Det tryck på priserna som uppkom efter påsken minskade. Marknaden kom tillbaka till balans.
Ett undantag var dock Österrike, som inte frigjort sig från påskens eftersläpningar. Utöver detta kom det in volymer från andra länder, som satte priset under press.
Enligt en observatör i Frankrike har den franska marknaden minskat sitt beroende av tyska priset och franska priset blev oförändrat. Annars hade man tvingats sänka för att bli bättre på att konkurrera.
Spanska priset har ännu inte börjat röra sig uppåt. Det normala på våren är att priset stiger. Efterfrågan på griskött från Kina verkar omättlig, men trots detta är utvecklingen för spanska hemmamarknaden trög.
Tendens på tyska marknaden: I början av veckan var tyska marknaden i balans. Med de utbjudna volymerna är efterfrågan lagom. Som det ser ut nu, är det troligt att priset blir oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Svindyr Gård & Djurhälsanavgift
Under senaste tid har fakturorna från Gård & Djurhälsan kommit till oss kunder. Efter att ha försökt att tyda fakturan har jag gjort ett räkneexempel på totalkostnaden för en slaktsvinsproducent med 8 500 producerade slaktgrisar per år.
De direkta utgifterna per faktura är på årsbasis 31 500 kr och då ingår 7 besök om året som besättningsveterinär. Den stora utgiften tar man ut på slakten. Där dras 8 kr per gris till s k branschgemensamma kostnader där 6 kr går till Gård & Djurhälsan. I mitt räkneexempel blir denna del 51 000 kr per år. Totalt blir avgiften 82 500 kr per år, dvs nästan 10 kr per slaktad gris eller 11 785 kr per veterinärbesök. Veterinärens arvode överträffar de flesta namnkunniga advokaters och blir närmare 4 000 kr per timme. Skall det vara så?
Varför ska slaktledet betala huvuddelen av Gård & Djurhälsoavgiften? Vad kostar det för en smågrisproducent? Dessutom går det oskäligt mycket pengar till rådgivningsdelen som borde reformeras och vara självbärande.
Vid samma avgift som nötköttsuppfödare med samma omsättning som ovan så producerar man ca 900 ungnöt och branschgemensamma kostnaderna är enl tidningen Nötkött 19,90 kr per djur, varav 10,90 kr går till Gård & Djurhälsan. Det ger för nötköttsföretaget en kostnad om 9 800 kr + fasta avgifter som är ungefär som besättningsavgiften för grisar.
Varför ”straffbeskatta” just slaktgrisarna? Det måste vara bättre balans så att de som enbart producerar smågrisar måste bidra med mera pengar till det gemensamma, som håller på att växa oss över huvudet. Hur kan SGF ha gått med på detta?
Dessutom finns det slakterier i Sverige som står utanför detta och således inte bidrar med en enda krona!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Var fanns konsumenterna, planeten, ekosystemen och djuren i Alliansens motdrag kring livsmedelsstrategin?
När Alliansen bjöd in till seminarium i onsdags kring livsmedelsstrategin var det produktion och forskning som var i fokus. Inget ont om detta, men att just primärproduktionen fokuserades i Konkurrenskraftutredningen och väldigt lite kring senare led och konsumtion, har varit en del av kritiken över utredningen. Ingen fanns på seminariet från dagligvaruhandeln, som ändå är en nyckelaktör. Svensk dagligvaruhandel marknadsför i dag offensivt svenska livsmedel fram för allt kött, kyckling och ost med tryggt stöd av svensk lagstiftning. Handeln ropar efter mer och ursprungsmärkning på kött har fått ett ordentligt genomslag. Nu väntar vi på osten. Kycklingbranschen har haft detta sedan 2006.
Att hävda att man inte får betalt och inte kan marknadsföra svensk djurskyddslagstiftning är inte sant, med tanke på merbetalningen för svenskt kött. Också näringen själv marknadsför svensk djurskyddslag. I boken från LRF Mjölk ”Världens bästa mjölk” kan man läsa att alla kor får komma ut på bete i Sverige. Det är något som också Skånemejerier använder i marknadsföringen. Och varför väljer man Ove Konradsson, Skövde slakteri, om vill ha synpunkter från slakteribranschen, som ropade på konkurrens på lika villkor. Jonas Tunestål, VD för Sveriges största slakteri kommunicerar att Sverige valt en annan väg än EUs bulkproduktion och att det är djurskyddet man får betalt för.
Jordbruk och livsmedel är en förtroendebransch. Det betonade också Fredrik Torehammar, Livsmedelsföretagen, på seminariet. Man förvaltar jorden och ekosystemen, ska respektera djuren och livsmedel är något vi stoppar i kroppen tre gånger om dagen. Jag förstår om svenska bönder skulle vara glada över att slippa regler och byråkrati kring EU-stöd, men just dimensionen kring hållbarhet, säkerhet och etik gör att samhället anser att marknaden inte kan lösa problemen utan man måste omgärda produktionen med vissa villkor. Många enkäter till bönderna stöder inte uppfattningen att djursskyddsreglerna i sig är ett problem. Det är kontrollen, som i många fall blivit ett gissel p g a övernitiska och okunniga inspektörer. Osäkerheten över att inspektionen ska avslöja något helt oväntat, när man faktiskt tycker att man har allt under kontroll. Att LRF hävdar att allt utöver EU-lagstiftningen ska lösas av branschen, kommer inte innebära mindre regler och kontroll. Handeln kräver kvalitetssäkring. Urholkas mervärdet av svenskt förlorar ursprungsmärkningen i betydelse. Och det räcker inte med friska djur.
Den 1 april skrev jag en blogg med innehållet att alliansen tröttnat på att vänta på socialdemokraterna och gjort upp med Miljöpartiet kring svenska mervärden. Det var ju givetvis önsketänkande. Men med tanke på bristen på förhandlingar mellan regeringen och oppositionen, så förstår jag alliansens motdrag. Man kan ju hoppas på ett andra seminarium där konsumenterna, ekosystemen och djuren får komma till tals. Det är ohållbart att Näringsdepartementet inte kommer fram med något konkret. Vi som planerar ett seminarium i Almedalen kommer i alla fall tala om hur vi vill ha en svensk livsmedelsstrategi som kan utveckla en svensk lönsam livsmedelsproduktion med högt förtroende.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 16Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dalsjöfors 75-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,60 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans överst överst balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans överst balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 16 v 15 v 14
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
13 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,76 Tyskland, 56 % 1,28 1,28 1,28 1,31 1,33
- D:o svenska*** - - - - -
12 apr jämförbara**
12,82 Italien - 1,395 1,471 1,484 1,461
12,18 Danmark - 1,326 1,324 1,324 1,324
12,15 England - 1,323 1,325 1,292 1,260
12,09 Frankrike - 1,316 1,316 1,316 1,314
11,84 Polen - - - 1,278 1,298
11,70 Spanien - 1,278 1,278 1,284 1,284
11,41 Tjeckien - - - 1,242 1,235
11,26 Tyskland - 1,226 1,226 1,256 1,276
11,01 Irland - 1,199 1,199 1,238 1,238
10,73 Holland - 1,168 1,168 1,177 1,196
10,66 Belgien - 1,161 1,161 1,198 1,211
10,56 Österrike - 1,150 1,181 1,181 1,181
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 apr
5 apr
29 msr
22 msr
Utbud
1630
1780
2750
1690
Sålda
1200
1780
1660
540
Medelpris, euro
1,34
1,32
1,34
1,36
Lägst
1,28
1,31
1,31
1,35
Högst
1,35
1,34
1,34
1,36
Medelpris, skr
12,31
12,26
12,36
12,56

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
6,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,54
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,10 4,10 4,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
11,53
11,47
11,68
11,66
11,70
12,02
12,13
Dollar 8,16 8,11 8,14 8,27 8,20 8,47 8,62
Euro 9,19 9,29 9,23 9,24 9,22 9,29 9,36
Dansk 1,23 1,24 1,23 1,24 1,23 1,24 1,25
Norsk 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99
Yen 7,46 7,46 7,24 7,33 7,34 7,45 7,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 570 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
234
Basis 7 kg 191 191 190 190 190
409
Basis 30 kg 333 333 331 331 331
241
SPF+Myc 7 kg 196 196 195 195 195
415
SPF+Myc 30 kg 338 338 336 336 336
246
SPF 7 kg 200 200 199 199 199
420
SPF 30 kg 342 342 340 340 340
1270
Økologi 30 kg 1033 1033 1033 1033 1033
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 920 920 920 920 920
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
459
VEZG 28 kg 50,00 50,00 50,00 48,50 48,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.