@-GRIS 29 april 2016
Senaste uppdatering gjord 29 april 21,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Äntligen, Tyskland höjer 4 cent v 18
Äntligen börjar kanske grispriserna röra sig mer stadigt upp i Tyskland v 18. De går nu upp 4 cent. Därmed torde en del andra EU-länder följa med. Dock blir det ingen höjning i Danmark.
Förutom vädret är det EU-finansierade lagret griskött från januari som är en faktor för osäkerhet framöver. Enligt Danish Crown är det vädret och lagret som sätter priserna. Men blir det en bra vår, blir inte heller lagret något större problem.
I Sverige är det stiltje på prisfronten. Det är vädret som håller igen. Slakterierna säljer fortsatt bra, men det drag i marknaden som grillningen kan medföra saknas.
-Det är höjning i faggorna, men det är varmt väder som saknas, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten.
Finska Snellman höjer 2 cent nästa vecka. Finska priserna har inte uppdaterats på länge, vilket beror på att de är så besvärliga att få tag på. Slakterierna vill gärna hålla priserna hemliga, vilket vi känner till även från Sverige. Man måste hämta dem från grisföretagarna för att få rätt prisbild.
Finska priserna och rubrikerna i @-GRIS har alltså fått stå kvar i väntan på att jag ska få tid att datera upp dem. Tar jag bort dem, blir de väl borta för alltid.
I måndags började Duroc från DanAvl säljas i Sverige! Sperma från dansk duroc finns i begränsad omfattning. 500 doser per vecka. Det är dock endast 75 % duroc och 25 hampshire, eftersom det inte gick att importera danska durocgaltar pga hälsoskäl. Frusen sperma har inseminerats på svenska hampshiresuggor, vilket QG började med innan QGs och Avelspoolens sammanslagning i Köttföretagen.
-Det har inte varit aktuellt att använda Norsvin-Topics duroc, säger Carl-Olof Port, som idag slutade sin anställning i Köttföretagen för att bli pensionär. Vi började programmet i QG och norska durocen tillhörde Avelspoolen. Det kanske inte heller varit möjligt av andra skäl. De som ska använda dansk sperma måste skriva ett avtal om licens, vilket danskarna kräver.
-Vi har inte haft några tunga regelverk tidigare i Avelspoolen, men för att få del av den danska aveln krävs att danskarna godkänner köparna och de måste känna till produktionsplatsen. Spermaköparna måste också försäkra att de inte säljer gener vidare, säger Hans Agné, Köttföretagen. Men det är inga konstigheter med detta och formaliteterna behöver endast ske inför första leveransen.
-Priserna på danska generna blir lite dyrare än de övriga och det beror både på inköp av avelsmaterial och dospriser. Varje avelsföretag sätter sina egna priser. Det blev en fördyring att inte kunna importera galtar.
Carl-Olof Port har jobbat i grisbranschen sedan 1976. Han fyller i oktober, men ska ha semester från i morgon. Hans Agné erbjöd honom att jobba över pensionsdagen en tid, men nu ska han bli sin egen snickare och bygga maskinhall och verkstad och så småningom ytterligare ett hus.
-Det var lockande att vara kvar i Köttföretagen ytterligare en tid, nu när grisbranschen har medvind igen. Vi har fått in flera anmälningar av ökade leveranser livdjur och sperma till grisföretagare som tänker bygga ut. Det är roligt, säger Carl-Olof.
-Jag känner också att det nya Köttföretagen och sammanslagningen av QG och Avelspoolen nu är på banan och den nya organisationen står stadigt. Det går att minska arbetsinsatsen och syftet med omorganisationen är ju att spara pengar. Det blir således ingen efterträdare till mig. Hans tar över ledningen och totalansvaret, Åsa tar det praktiska. Joakim Gylling tar ansvaret för Hudaryd och Per Holm Hållsta. Livdjurshandeln sköter Pernilla och Nicke, tillsammans med Hans.
DanAvl omstiftades 29 april 2016 och fick Landbrug & Fødevarer (L&F), Danish Agro och DanBred International som ägare. Det sker för att dra åt skruvarna mot genläckage och öka möjligheterna till att tjäna mer pengar på aveln, framför allt på export.
Idag finns många aktörer som säljer grisgener och därmed är det konkurrens om kunderna. Exporten har också tillmätts mindre betydelse för finansieringen av grisaveln än den danska marknaden. Nu vill DanAvel licensiera användningen av sperman och bestämma vilka som får köpa gener och till vilket pris. Exporten av gener ska dubbleras närmaste åren. Det är målet.
Porc-Ex är ett exporterande företag som inte är nöjda med det monopol för grisgener som DanAvel nu skaffar sig och har klagat hos den myndighet som granskar konkurrensen. Tills utslag kommer, ska allt förbli vid det gamla. /LG 160429

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vädret är kallt och tråkigt och det hämmar så klart vad man väljer att göra och äta. Vi hoppas på stabilare och varmare väder så att grillsängen tar fart på riktigt.
Oförändrade priser vecka 18. Kom ihåg att göra planeringsanmälan för våren och försommaren. Tack på förhand!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Priserna är oförändrade och balansen och marknaden är också oförändrad. Det händer inte så mycket när vädret är så kallt som det är. Folk sitter inomhus och äter sill och potatis, i stället för att sitta i trädgården och grilla. Men det rullar på bra ändå med försäljningen. Blir det fart på gillningen, ligger en prishöjning i faggorna.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Priserna är oförändrade nästa vecka. Fixa bättre väder, så det blir fart på grillningen! Då kan vi höja priserna!
-Vi har dock, trots vädret, gjort 150 000 hamburgare denna vecka!
-Det är brist både på slaktgrisar och smågrisar. .


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Priserna är oföränddrade nästa vecka.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellmans priser har inte uppdaterats på ett tag. Det skedde några sänkningar under vintersäsongen, vilka inte noterats i er lista.
Kommande vecka höjer Snellman 2 c/kg. Det är egentligen den första höjningen efter en treårig period av prissänkningar i Finland. Efter höjningen är grundpriset 1,39 i viktintervallet 85-105 kg och utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg blir ca 1,51 €/kg.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Vårstämningen har ännu inte nått inköparna i Europa. Det bjuds ut förhållandevis stora volymer, samtidigt som det är stor osäkerhet om hur stora volymerna är i de lager som lagrades in med EU-pengar och som kan påverka priserna.
-Vi ser en vikande efterfrågan på bog, skinka och kotlett. Å andra sidan har karrén börjat röra sig, eftersom vi närmar oss grillsäsongen. Bröstfläsk har sålt riktigt bra, så där är situationen långt bättre. Det avgörande de kommande veckorna är i vilken grad vädret och EU-lagren pressar priserna, eller stimulerar marknaden, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Bacon är sålt ganska bra på kontrakt, men pga överutbudet av kotlett är det likaså ett stort utbud av bakdelskött, som pressar försäljningen av spotlagret.
Situationen i Kina och Japan är oförändrat, med god avsättning till Kina. Vi tror dock att marknaden i Kina är toppad nu för denna omgång.
-Just nu är Kina ett aktivt område för Danish Crown, speciellt vad gäller framändar. När vi ser brett över Europa, är framändarna också under press, men här är vi gott hjälpta av vår försäljning till Kina. Kina har under en period köpt i stort sett allt vi kunnat packa, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
På västfronten inget nytt
Priserna i EU är i stort sett oförändrade, som dessvärre vårvädret. Alla priser rör sig kring den nivå som redan uppnåtts, om de ändras. Frankrikes nu 1,32 € när det korrigerats för olikheter i slakten, närmar sig danska 1,33, som behåller ledningen inom gruppen fem största grisländerna. Spanska priset gick upp en korrigerad cent.
Det saknas inte griskött på europamarknaden. Med tanke på att det ligger betydande EU-finansierade lager griskött i frysarna, kan man säga att marknaden är väl försörjd. Men detta möts av en god och växande export till Asien. Vägen bort från pristräsket blir stenig och det tyska låga priset gör det svårt för övriga Europa.
Trend för tyska marknaden: Det är fortsatt en grundläggande positiv stämning på grismarknaden. Marknadens aktörer talar om fallande utbud och efterfrågan på griskött är god, men kan förbättras. Erbjudanden från handeln i veckan kan innebära ökad försäljning. Det är 1 maj och helgdag och då hoppas man alltid på ökad försäljning. .

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Grisskatten måste omprövas!
För två veckor sedan berörde jag de gemensamma kostnaderna för branschen, som kan jämföras med en ”Grisskatt”. I förra veckans Grisportalen beskrev Matthias Espert dessa uttag.
1 kr går till SLF, Svensk Lantbruksforskning, och är frivillig. Hos Lantmännen kan du säga ifrån om denna avgift. 1 kr kom till för Svenskt Kött-märket. Då detta märke nu gått i graven så måste den avgiften bort eller vara frivillig. Resterande 3,50 kr går in i ett svart hål till Gård & Djurhälsan. Detta har beslutats av SGF och Köttföretagen och hela avgiften tas ut i slaktledet.
Det är inte slaktsvinsproduktionen som har mest nytta av dessa pengar utan det är smågrisproduktionen. Smågrisarna betalar inte 1 enda krona kollektivt.
I Sverige har vi kyrkoskatt, men bara för de som är med i svenska kyrkan. Väljer man att stå utanför får man ändå betala en begravningsavgift, vilket kan jämföras med den avgift vi betalar kollektivt till kadaverhantering. Om man har valt att stå utanför SGF och LRF så borde avgifterna vara frivilliga.
Om vi ska ha kvar Grisskatten så måste den omfördelas så att smågrisproduktionen tar sin del, minst 50 %. Jag föreslår att detta tas ut via semindoserna och då kommer det även in pengar från de leverantörer som levererar till de slakterier som valt att stå utanför Grisskattesystemet.
Rättning i leden!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
S     

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Svenskmärkning med utmaningar
Onsdagen den 20 april var det pressmöte där Svenskmärkning AB offentligt invigde introduktionen av märket ”Från Sverige”. En jättelik uppställning av journalister – grattis! Men att få ordentligt genomslag med många produkter är en utmaning. Situationen ser ju något annorlunda ut än när LRFs stämma tog beslut om att driva frågan på 80-90-talet. Och än mer viktigt är att inte tumma på vad man levererar i märket d v s det som Sven-Erik Bucht lyfte; bra djurvälfärd, högt miljötänk och minst antibiotikaanvändning i EU. Det är tveksamt om vi kan skryta med korta transporter, utom max 8 timmar till slakt förstås.
Regeringens livsmedelsstrategi ska bidra till att fylla märkningen med innehåll genom att fastlägga ribban för djurskydd och miljökrav, medan näringen fyller på med hållbarhets – och miljöinsatser och friska djur. Bönder tycker och agerar olika. Det räcker inte med friska djur! Även kor inomhus, Belgisk blå-nötkreatur och fixerade suggor är friska. Att djurskyddslagstiftningen är ett viktigt bidrag till mervärden i dagsläget framgår av hemsidan www.fransverige.se. Även EU väljer att fastställa regelverk på djurskydd och miljö, eftersom marknaden inte kan lösa problemen. Det krävs ett poltiskt ansvar. Om alternativet till lagstiftning är frivilliga kontrollprogram är det stor risk för att konsumenternas insyn och påverkan går förlorad.
Den bransch som var först med ursprungsmärkning var Svensk Fågel 2006. Det var efterlängtat. En investering i den gula pippin har gett resultat. Den svenska kycklingproduktionen har ökat med 20 % sedan EU-inträdet. Jag förutsätter att jag får glädja mig åt den gula pippin även i fortsättningen. När Svenskt Kött bildades fanns delvis en skeptisk inställning i branschen. Men märket har varit en verklig framgång. För mig som konsument har jag verkligen glatt mig åt att kunna välja kött genom en tydlig märkning. Jag har lite svårt att förstå att man ska avveckla detta. ”Kött från Sverige” är inte lika tydligt. Färgen och storleken på märket? Kött – och charkföretagen har varit tydliga med att det kostar pengar att byta.
När det gäller frukt och grönt, så är märkningen Svenskt Sigill den tydliga ursprungsmärkningen byggt på certifiering. Vad händer där? Om satsningarna på klimatcertifierat och naturbete är i farozonen blir jag oroad. Det område som har varit mest eftersatt har varit mejerisidan. Jag var inkallad till Svensk Mjölk för några år sedan för att diskutera ursprungsmärkning på ost. Projektet lades på is – tyvärr. I samband med mjölkkrisen startade Arla upp sin mjölkkanna för svensk ursprung. Och Skånemejerier är tydliga med svensk mjölk med svenska värden där djuromsorg ligger i topp. Märket ”Från Sverige” kanske huvudsakligen blir något för EMV. Och visst är jag tacksam för att jag kan välja svenska livsmedel från Garant och ICAs EMV. ICA har redan börjat ursprungsmärka ost med en egen logga – ganska otydlig. Kommer man övergå till ”Från Sverige”? COOP har i Mersmak redan uteslutet Svenskt Sigill Naturbete och Klimatcertifierat. Snacka om att motarbeta hållbarhetsmärkningar.
Jag som har varit med i många år inom bonderörelsen har jobbat med frågan länge. Jag minns den LRF förbundsstämma som fattade beslut i frågan (som Åsa Odell, LRF, nämnde på presskonferensen) och tillsammans med LRFs Min mat på 2000-talet var detta en av huvudfrågorna. Jag har skrivit debattartiklar tillsammans med Sveriges Konsumenter. Lars-Gunnar Lannhard i Grisportalen hänvisar till samtal med Lars Danell VD för Slakteriförbundet, vilket måste vara efter 1993, då jag lämnade Slakteriförbundet. Mitt minne av Scan var att budskapet på 80-90-talet var väldigt tydligt ”Bra mat från Sveriges bönder”, men det kanske inte inkluderade märkning. Men Scan har varit tydliga med märkning svensk köttråvara – eller? Att sedan deras bacon inte kunde märkas med Svenskt Kött, beror på att man styckar och skivar i Polen (Lars Danells baby).

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 18Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dalsjöfors 75-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
brist balans balans överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
brist brist balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 18 v 17 v 16
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,49 1,49
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
27 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,03 Tyskland, 56 % 1,32 1,28 1,28 1,28 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
26 apr jämförbara**
12,56 Italien - - 1,370 1,395 1,471
12,54 England - 1,375 1,342 1,323 1,325
12,15 Danmark - 1,326 1,326 1,326 1,324
12,06 Frankrike - 1,323 1,318 1,316 1,316
11,31 Polen - - - 1,221 1,234
11,76 Spanien - 1,290 1,280 1,278 1,278
11,16 Tjeckien - - 1,216 1,218 1,214
11,33 Tyskland - 1,226 1,226 1,226 1,226
10,99 Irland - 1,199 1,199 1,199 1,199
10,99 Holland - 1,158 1,158 1,168 1,168
10,64 Belgien - 1,161 1,161 1,161 1,161
10,54 Österrike - 1,150 1,150 1,150 1,181
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 apr
15 apr
5 apr
29 msr
Utbud
2555
1630
1780
2750
Sålda
2555
1200
1780
1660
Medelpris, euro
1,36
1,34
1,32
1,34
Lägst
1,34
1,28
1,31
1,31
Högst
1,37
1,35
1,34
1,34
Medelpris, skr
12,40
12,31
12,26
12,36

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
6,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,54
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,10 4,10 4,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
11,71
11,65
11,53
11,47
11,68
11,66
11,70
Dollar 8,03 8,12 8,16 8,11 8,14 8,27 8,20
Euro 9,12 9,17 9,19 9,29 9,23 9,24 9,22
Dansk 1,22 1,23 1,23 1,24 1,23 1,24 1,23
Norsk 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97
Yen 7,43 7,40 7,46 7,46 7,24 7,33 7,34
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 570 570 570 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
234
Basis 7 kg 191 191 191 191 190
409
Basis 30 kg 333 333 333 333 331
241
SPF+Myc 7 kg 196 196 196 196 195
415
SPF+Myc 30 kg 338 338 338 338 336
246
SPF 7 kg 200 200 200 200 199
420
SPF 30 kg 342 342 342 342 340
1270
Økologi 30 kg 1033 1033 1033 1033 1033
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 920 920 920 920 920
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
456
VEZG 28 kg 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.