@-GRIS 13 maj 2016
Senaste uppdatering gjord 13 maj 19,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatt uppåt i Europa! I Sverige höjer Dalsjöfors
Tyska priset fortsätter uppåt med 4 cent v 20 till 1,42 € och danska med 20 øre till 9,20 dkr. Det är tredje höjningsveckan i rad i Tyskland och priset vid auktionen över internet fortsätter uppåt och ligger nu på 1,46 €. Det indikerar fortsatt stigning, dock från en låg nivå.
De internationella priserna på griskött beskrivs f n i mycket positiva ordalag. Det är ovanligt stor efterfrågan från Asien, nu när Europa går in i grillsäsongen. Det har aldrig exporterats så mycket griskött från Danmark till Kina. Samtidigt har Europa större efterfrågan än utbud och slaktvikterna är låga. Kina slår ut betydande del av grisproduktionen pga skärpta miljölagar. Man får inte släppa ut skiten i sjöar och vattendrag längre. Men att Kina köper mycket griskött i EU beror även på EUs låga priser. Det är något vi glömt, när många förvånar sig över det stora kinesiska köpintresset. Stiger EUs priser, kanske asiatiska efterfrågan minskar.
Jag minns när någon marknadsanalytiker skrev för kanske något år sedan "att nu är europeiska prisnivån nere så långt, att det går att exportera nästan vart som helst i världen".
Allt beror nu på europeiska vädret. En kanonfin vår och försommar kan höja EUs prisnivå kraftigt, men då kanske exporten minskar.
Danish Crown beskriver mycket talande hur marknadens balans för griskött snabbt kan förskjutas av värme och vackert väder, som nu till det positiva. Jag tänkte på detta i söndags kväll, när det var ovanligt varmt och vackert som under en högsommardag och vi satt ute i trädgården till långt fram på natten med vänner. På grillen låg minst lika mycket griskött, i det här fallet ytterfilé och korv, som normalt förbrukas i en familj under kanske en hel månad. Jag gissar att det var väldigt många i Europa som gjorde precis som vi. Balansen på europamarknaden för griskött kan förskjutas påtagligt av bra eller dåligt väder. Framför allt på våren när alla längtar efter att kunna sitta ute och grilla.
I vår omvärld ser vi nu också hur konsumtionen förskjuts till mer etiskt och dyrare griskött. Folk har ganska gott om pengar. I veckan presenterade danska organisationer och staten ett koncept för märkning av danskt kött. Efter långa och tröga förhandlingar har man enats om att märka kött med tre stjärnor. Den lägsta nivån med en stjärna kräver att suggan ska gå på strö, att grisarna ska ha knorr på svansen och inte vara svansbitna, samt att de ska ges ökad boxyta. För att få två stjärnor krävs ännu mer boxutrymme och för tre stjärnor att grisarna ska kunna gå ute, eller helt födas upp ute.
Det danska konceptet tangerar det svenska, även om det är en bra bit kvar. Men i marknadsföringen spelar detta säkert ingen avgörande roll. Det danska konceptet är så lika vårt att det praktiskt sett blir svårt att särskilja det från det svenska. Det blir svårt att förklara skillnaden för konsumenterna.
Det nya danska märksystemet startar 2017 och på så kort tid som något år, räknar man med att halva danska produktionen griskött ska kunna märkas. Det räcker för att erövra marknaden i Europa. På export exempelvis till Asien, spelar nog märkningen ingen större roll. Det stjärnmärkta köttet blir dyrare än annat, eftersom produktionskostnaderna blir högre. Det tror man inte kommer att spela någon avgörande roll för försäljningen.
Det är en trend för liknande koncept i Europa. I Tyskland satsar livsmedelshandeln och -industrin stora pengar på märkning av mer etiskt producerat griskött.
I Sverige höjer Dalsjöfors 20 öre och då troligen även KLS Ugglarps, men alla slakterier har inte satt sina priser. Som jag kritiserade förra veckan, sätts priserna allt senare, i stället för tidigare, som önskats av grisföretagarna. Grisarna är i många fall slaktade, innan priset sätts!
Såväl Scan, Dahlbergs och Ginsten har oförändrat pris nästa vecka. Ginsten ska överväga att sätta priset redan torsdagar.
-Men det är en fördel att få veckans ekonomiska resultat innan nästa veckas pris sätts, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten.
-Det blir oförändrat pris nästa vecka, så kollegerna vid andra slakterier får komma ikapp, skojar han. Men det är lätt att sälja griskött nu. Grillvarorna drar med sig hela sortimentet uppåt.
-För oss innebär 20 öres höjning en ökad kostnad på 130 000 kr - per vecka. Och då är vi ett litet slakteri.
Detta visar att det kan vara trögt att få upp grispriserna även när det flyter in mer pengar till slakterierna. Det är lätt att öka intäkterna till aktieägarna!
För grisföretagarna gäller att dra ut på anmälningarna, dels för att inte sälja för billigt, dels för att stimulera upp priserna. Det är inget läge att sälja för lätta grisar!
Det dröjde innan jag skickade ut @-GRIS för v 19. Det berodde på klämdagen, då få som satte priser var på jobbet och därefter på att jag själv hade mycket jobb med att öka konsumtionen av kött. Dvs vi hade fest i gårdens restaurang Stenåsen Kafé och Kök. En kul verksamhet som våra barn driver, men som skapar mycket jobb för oss äldre. Och det konkurrerar om tiden att göra @-GRIS på fredagar.
Jag såg att Jordbruksverket ökat bevakningen av omvärlden. Det är bra att omvärldsbevakningen ökar. Sveriges Djurbönder gjorde ett försök, men orkade inte mer än till idéstadiet. Och jag klarar inte ens grisarna i @-GRIS.
Där kan du t ex se att totala köttimporten har ökat med drygt 200 % sedan 2000. Grisimporten har fördubblats, från 1,3 miljarder kr till nästan 3 miljarder. Den totala mejeriimporten har ökat ännu mer, med 370 % sedan 2000, medan exporten ökat med knappt 100 %.
Tvärt emot vad både förre och nuvarande landsbygdsministern önskat, ökar importen av livsmedel mer än exporten. Exporten vi ökar är främst spannmål, vilket visar att vi använder för lite spannmål till att producera animalier.
Klicka här för Jordbruksverkets omvärldsblogg! / LG 160513


Knorr på svansen, även i Danmark!
Danmark får "en nästan svensk gris", med knorr på svansen! I ett nytt statligt märksystem kommer griskött att märkas med en, två eller tre stjärnor.
En stjärna visar att suggan gått frigående, alltså inte stått i bur. Grisarna har svansarna kvar och är inte svanskuperade och inte heller svansbitna. Grisarna har även gått på halm och de har haft mer plats i boxen.
Två stjärnor innebär att grisarna har ännu större utrymme i boxarna.
Tre stjärnor innebär att de dessutom fått en yta utomhus att vara på. Som Nibble-grisen.
En stjärna är den stora nyheten för Danmark. Två och tre stjärnor finns redan i form av Antonius, Den Go’e Gris (två stjärnor) samt ekologi och Friland (tre stjärnor). Bakom märkningen står förutom danska staten, även djurskydds- och veterinära organisationer och livsmedelshandeln, samt slakt- och charkindustrin. Och som i Tyskland Lidl och Aldi.
Bakom den nya danska märkningen är det lika stor upslutning som bakom Från Sverige-mörkningen i Sverige!
Så gick det med det, den svenska modellen för grisuppfödning, som 730 miljoner människor i hela Europa bara längtade efter, som man sa under kampanjen för EU-inträde. Nu ska Danmark sälja svensk-konceptet till 730 miljoner européer!
Den nya märkningen i Danmark är på plats 2017. /LG 160510


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Nu har vi vädret på vår sida och grillarna är igång. Många dagar med bra väder och det märks i vår grillförsäljning. Oförändrad notering vecka 20.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriserna är oförändrade nästa vecka. Vi måste ju vänta in övriga slakteriers höjningar!?
-Men nu går det bra att sälja och det är grillprodukterna som drar och de drar med sig hela sortimentet. Vi kan sälja mer och slakta mer och därmed har vi brist på slaktgrisar.
-Det är fortsatt brist på smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Priset på slaktgrisar stiger nästa vecka med 20 öre. Övriga priser är oförändrade. Det är balans både på slaktgrisar och smågrisar.
-Alla produktionsenheter körs för fullt till följd av det fina vädret. Det grillas rejält i de svenska hemmen och det är svenskt griskött som ligger på grillen.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 20.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Under den senaste veckan har sommarvärmen fått fram leendena på gatorna i större delen av norra Europa. Den positiva stämningen har också greppat tag i den europeiska marknaden för färskt griskött. Det är många månader med dämpad marknad och svag efterfrågan, som förbytts till en marknad med stor aktivitet.
-Vi ser en riktigt god efterfrågan på speciellt karré, kotlett, bog, skinka och trimningsprodukter. Varorna är antingen marinerade eller i förbearbetad form och läggs på grillen hos konsumenterna. Den gångna veckan har vi med all tydlighet sett hur solsken och värme den här tiden på året verkligen kan lyfta konsumtionen av griskött, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Medverkande orsak till det plötsliga och ganska markanta lyftet på priserna är fortsatt hög nivå på aktiviteterna i Kina. Där är marknaden stabil, liksom även försäljningen till Japan och USA.
-Allt handlar om balans mellan utbud och efterfrågan. De senaste månaderna har exporten från EU lyft anmärkningsvärt. När vi får ett lyft i konsumtionen i Europa, som vi har just nu, har vi plötsligt en helt annan situation. Den mycket följsamma marknaden måste vi alltid ha i minnet. Ett plötsligt dyk i temperaturerna i Europa, eller på exporten speciellt till Kina, kan snabbt flytta balansen på marknaden igen, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Små utbud, stor efterfrågan, priserna stiger kraftigt
Prisbarometern på Europas grismarknad stiger! Med grunden att det är för årstiden ovanligt låg prisnivå på slaktgrisar i Europa, stiger de europeiska priserna väsentligt. Det sker i spannet mellan Frankrikes 2,1 cent till Österrikes 7,2. Utbudet av slaktgrisar är lägre än efterfrågan i hela EU. Främst är det efterfrågan på grillkött inom den europeiska kötthandeln som skapar underskottet, samtidigt som efterfrågan från Kina är på allas läppar. Fallande slaktvikter i flera länder talar för ett fortsatt lågt utbud.
Spanien ligger efter senaste höjningen på förstaplatsen i gruppen fem EU-länder med flest grisar, tätt följt av Danmark och Frankrike. Tyskland rör sig på prisnivån 1,326 € i Europas mittfält.
Tendens på tyska marknaden: Veckan började med solsken och goda utsikter. De slaktklara grisarna är få och efterfrågade. Helgdagen förra veckan har ingen negativ verkan på prisbilden. Väderutsikterna för grillning är goda. Inget står i vägen för fortsatt prisuppgång.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Kreditvärdighet efter förlustår?
De flesta av oss grisproducenter börjar så smått att resa oss efter de många åren vi gått i mörker med stora förluster och en del med konkurser. Då vi nu vill påbörja allehanda investeringar i inventarier och reparationer så krävs det lånat kapital.
Vi bedöms helt på historiska siffror och många kreditbedömare fattar tydligen inte att vi är på väg uppåt nu.
Ett exempel är då vi under senare tid arbetat med att byta en maskin hos Lantmännen Maskin. Vi ska erlägga halva köpeskillingen med inbyte och kontanter. Resterande vill vi ha finansierat via Lantmännen Finans AB. Handläggaren, Lars Ekeling, har efter alltför lång handläggningstid avböjt.
Vi skickade in aktuella siffror ifrån vårt företag, som visar en kraftig resultatförbättring. Men det hjälpte inte. Våra tidigare förluster i bolag, som kom ifrån ett tidigare arrende, var inte acceptabla. Företagets historia passade inte Lantmännen Finans och dess VD. En VD som kommer ifrån Handelsbanken. En bank som aldrig begripit jordbruksdrift.
Det är anmärkningsvärt hur Lantmännen kan anställa slipsnissar som inte har det minsta kännedom om lantbruk. Nu och några år framåt är det nötkött, griskött och kyckling som är motorn i svenskt jordbruk.
Det verkar som att i Lantmännens värld är det bara många tunnland som gäller och sedan struntar man i lönsamheten. Jag trodde att Lantmännen är för medlemmar och bönder inte emot!
Vem är intresserad att investera i framtiden?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-     

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 20Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,60 16,60 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,20 16,20 16,20
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 - 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
brist brist brist balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
brist brist brist brist
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 20 v 19 v 18
11,40 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 9,20 9,00 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
11 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,79 Tyskland, 56 % 1,42 1,38 1,32 1,28 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
10 maj jämförbara**
13,15 Italien - 1,419 1,380 1,370 1,370
13,00 England - 1,403 1,381 1,375 1,342
12,74 Spanien - 1,375 1,322 1,290 1,280
12,67 Danmark - 1,367 1,325 1,326 1,326
12,61 Frankrike - 1,361 1,340 1,323 1,318
12,29 Tyskland - 1,326 1,266 1,226 1,226
11,61 Holland - 1,253 1,187 1,158 1,158
11,56 Belgien - 1,248 1,186 1,161 1,161
11,52 Österrike - 1,243 1,171 1,150 1,150
11,47 Irland - 1,238 1,199 1,199 1,199
11,25 Polen - - - 1,214 1,197
11,33 Tjeckien - - 1,223 1,213 1,216
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 maj
3 maj
26 apr
15 apr
Utbud
3097
2235
2555
1630
Sålda
3097
2235
2555
1200
Medelpris, euro
1,46
1,42
1,36
1,34
Lägst
1,44
1,38
1,34
1,28
Högst
1,48
1,44
1,37
1,35
Medelpris, skr
13,53
13,16
12,40
12,31

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 19 v 18
6,94
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,10
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
9,08
VEZG 56 %b euro 0,98 0,93 0,93
Galtar
5,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,60 4,60 4,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
11,73
11,71
11,71
11,65
11,53
11,47
11,68
Dollar 8,13 8,04 8,03 8,12 8,16 8,11 8,14
Euro 9,27 9,24 9,12 9,17 9,19 9,29 9,23
Dansk 1,24 1,24 1,22 1,23 1,23 1,24 1,23
Norsk 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98
Yen 7,56 7,52 7,43 7,40 7,46 7,46 7,24
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 570 570 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 205 199 191 191 191
438
Basis 30 kg 354 345 333 333 333
260
SPF+Myc 7 kg 210 204 196 196 196
445
SPF+Myc 30 kg 359 350 338 338 338
265
SPF 7 kg 214 208 200 200 200
450
SPF 30 kg 363 354 342 342 342
1303
Økologi 30 kg 1051 1044 1033 1033 1033
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
472
VEZG 28 kg 51,00 51,00 50,00 50,00 50,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.