@-GRIS 10 juni 2016
Senaste uppdatering gjord 10 juni 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset sänks 2 cent mitt i grillsäsongen
I Danmark är grispriset oförändrat v 24, men i Tyskland sänks priset 2 cent, trots att vi är mitt i grillsäsongen och efterfrågan på griskött är stort. Samtidigt sjunker slaktvikterna. Sänkningen torde delvis bero på att flera tyska slakterier inte godtog förra veckans betydande höjning, utan betalade ett eget lägre pris än det officiella. De stora tyska slakterierna är mäktiga.
I Sverige är priserna oförändrade. Det är fortsatt stor efterfrågan på i stort alla grisdetaljer och den väntas fortsätta.
Den danska slakteristrejken är över. Huruvida det blev någon större volym danska grisar som transporterades till Danish Crowns slakteri vid Bremen i Tyskland, har inte nämnts i medierna. Danish Crown låg 2,5 dagar efter med slakten i början av veckan. 70 000 färre grisar slaktades under strejkveckan och en del köttkunder blev utan leveranser. Det naggar DCs image i kanten som pålitlig leverantör.
Enligt Landbrugsavisen fick de strejkande inte ut något av strejken, eftersom Danish Crown vägrade förhandla under avtalsstridig strejk, men de som strejkat hela veckan får 3000 dkr i minskad lön och 1500 dkr i böter, enligt Arbetsrätten, som beslutat i frågan. De strejkande säger dock att de fått ut något av strejken, eftersom DC nu vet att slaktarna vill ha 200 dkr i lön per timma och rimligare arbetsvillkor.
Enligt en ca 2 år gammal uppgift är redan kostnaden för en slaktare i Danmark dubbelt så hög som i Tyskland.
Grisuppfödarnas förlust pga strejken blev att grisarna blev kvar länge i stallarna och åt en massa foder. DC höjde bäst betalda slaktvikt med 200 gram, för att begränsa de ekonomiska skadorna. Smågrisproducenterna fick vänta extra länge på att få leverera smågrisar.
Danske Svineproducenter har haft tre representanter i styrelsen för den LRF-liknande organisationen med bl a rådgivning, Videncenter for Svineproduktion, VSP. De har lämnat styrelsen i protest av bildandet av nya DanAvl, alltså avelsföretaget. DS tycker att det varit hemlighetsmakeri bakom ombildningen och att det nyagamla avelsföretaget inte blev vad man hoppats, utan tvärt om motverkar DS intentioner.
De danska grisproducenterna gläds nu annars över det äntligen stigande grispriset. "Nu mangler (saknar) vi bare en krone til", sa en dansk uppfödare i en intervju i veckan. I dag är danska grispriset 10 dkr, 12,40 skr. Vid 13,60 skr, ansåg således denne danska producent att priset var i balans.
Grisnäringen får i höst ytterligare en hedersdoktor, nu i Umeå Universitet. Det är Svensk Köttinformatons tidigare vd Ella Nilsson får en doktorshatt. Ella var vd för Svensk Köttinformation mellan åren 2000 och 2010 men driver nu företaget Ella Nilsson Mat & Prat AB. Känd för hela svenska folket blev hon som kock i direktsända programmet Café Umeå, som började sändas 1987. På 1990-talet fick hon ett eget matprogram, Maträtt med Ella. /LG 160610


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Stabilt grillväder är bra för vår försäljning. På svenskarnas tio-i-top-lista vad man helst lägger på grillen är även i år fläskkött i topp.
Priset vecka 24 är oförändrat.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka att sälja griskött. Allt går bra att sälja. Nu är det lite kyligare väder för grillning, men det blir bättre. Det är balans både i slakten och för smågrisar. Priserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Allt oförändrat. I övrigt likt förra veckan, bra tryck i slakt och alla produktionsenheter.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 24.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
-

ISN, Tyskland
Oroligt pga tyska huspriser
Priserna på den europeiska marknaden för slaktgrisar går upp och senast steg priserna i alla länder utan undantag. Spridningen ligger från en cent i Holland till 7 cent i Danmark. Som följd av de varierande höjningarna blev det också ändringar i rangordningen mellan de fem största grisländerna. Spanien utökade sitt försprång och ligger på klar förstaplats. Danmark ligger på andra plats, följd av Frankrike och Tyskland. Holland ligger sist.
Slaktgrisarna är efterfrågade i de flesta europeiska länderna och utbudet beskrivs i de flesta länder som fallande. Dessutom är en bra exporthandel en drivande kraft.
Men flera tyska slakterier sätter käppar i hjulen för grisuppfödarna på deras väg att försöka få mer vettiga priser. De följde inte med på den senaste prishöjningen, trots knapp försörjning med grisar till slakt. I stället för det nationella priset, betalar man egna priser, s k huspriser. Resultatet blir osäkerhet på marknaden. Detta kan även vara förklaringen till att det holländska priset, som i vanliga fall följer tyska priset parallellt, endast steg i mindre omfattning. De europeiska analytikerna om marknaden följer därför mekanismerna på marknaden och den vidare utvecklingen i Tyskland mycket uppmärksamt just nu.
Tendens på tyska marknaden: Trots huspriser och en generell osäkerhet, är efterfrågan på slaktgrisar fortsatt god. Även på kort sikt säljs utbjudna volymer utan problem. På auktionen över internet blev en del poster sålda till priser som ligger väsentligt över nivån för huspriser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Slå inte av på takten
Det senaste årets förbättrade lönsamhet i vår näringsgren betyder inte att vi kan luta oss bakåt och slå av på takten. Jordbruksverkets statistik visar att konsumtionen av rött kött minskat något under början av 2016 och verkar att plana ut något. Samtidigt ökar importen även om det än så länge är blygsamt. Slakterierna måste fortsätta att vara mycket aktiva på marknaderna och att vi grisproducenter hänger med.
Enligt min uppfattning så har vi fortsatt mycket att göra inom grisuppfödningen. Vi bör passa på att konsolidera oss inte enbart med rörelsekapital utan även investera framåt. Det kan gälla teknisk utrustning som förutom underhåll förbättrar ekonomin vad gäller foder och skötsel.
En annan eftersatt del är aveln. Det har kommit in nya och bättre gener som smågrisuppfödarna omgående måste anamma. Hos många uppfödare skulle antalet levande födda smågrisar öka med mellan 2 - 4 st per kull. Dessutom växer dessa ”modernare” grisar snabbare om de får rätt foder.
Grisgeneralen firar i skrivande stund 50 000 besökare på min blogg. Detta känns bra även om det finns aktörer som inte gillar allt jag skriver. Hos grisproducenterna är man mera positiv. De flesta läser bloggen på Grisportalen så jag uppfattar att huvuddelen av grisföretagarna känner väl till bloggen. Så länge det finns något att skriva om så fortsätter jag och är tacksam för tips från min läsekrets.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Är banken animalieproducentens gode vän?
På förekommen anledning blir det lite bankgnäll i kväll.
Varken småföretagare inom den gröna sektorn, anställda, pensionärer eller andra kan vid besök på dagens bankkontor missa de kvadratmeter stora plakat där man uppmanas att lämna alla ens vardagstjänster hos banken i fråga. Lön, pension, kreditkort, internet, e-mail, m m, nämns. Mitt påpekande att alla goda rådgivare betonar att man ska ha flera banker och spela ut dem mot varandra för optimal kundservice, kommenteras sällan.
Vad får jag då som motprestation från banken om den tillåts ta hand om alla mina tillgångar (pengar) gratis? Inget bra svar där heller. Jo. överföring av egna pengar (t ex skatteåterbäring) till annat eget konto gratis i stället för en avgift på 80 eller var det 140 kr!
Flera har tidigare, bl.a i dessa spalter, vittnat om hur ansträngda svinuppfödare vägrats kredit på ganska lösa grunder av den lokala banken som glömt sitt uppdrag att vara smörjmedel i bygdens näringsliv. Mjölkproducenter som behövt lite andrum med räntebetalningar har utan pardon tvingats lämna födelsebygd, släktgård, välskött kobesättning och ett helt livsverk för att uppfylla bankens stelbenta dead line. Inte förvånande att många drömmer oss tillbaka till hemsocknens sparbank där reglerna var mer flexibla och de man kände och litade på fick lån utan att först visa att de var smått förmögna!
Fundamentalister, det må avse mervärden i den svenska maten. invandrade kvinnors klädsel, omsorgen om äldre människor och annat måste lära sig vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Att få in banken i den krets av goda krafter som osjälviskt arbetar för det svenska jordbrukets överlevnad är just nu den mest angelägna uppgiften.
Fundamentalisten tycks ha bitit sig fast vld sådant som skyddsgrind vid grisning för att spara smågrisliv, betesrutiner o dyl. Detta är peanuts i det stora sammanhangen. Den djurskötare som av någon anledning bedömer det nödvändigt att några dygn sätta in en skyddsgrind i en eller flera boxar för att utan krävande merarbete minska risken för onödig spädgrisdöd ska naturligtvis kunna göra detta, och varken djurhälsa, klimat, luftföroreningarna, den biologisk mångfalden eller något annat fint vi alla värnar om försämras om man ge mjölkbonden förtroendet att bestämma var, när och hur hans kor skall beta, Alla som har lite praktisk erfarenhet av uthållig kommersiell djuruppfödning vet att det är så det måste fungera,
Svenska mjölkkor har i alla tider fått beta. Långt före Gustav Vasa och ett enat kungarike med blågul fana. hade man kosläpp på våren, Fast då var det oftast inte kosläpp utan kosläp, påpekar ett barnbarn, eftersom djuren var så svaga efter en lång stallperiod, att de fick släpas ut i svansen.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Gränsen för det tillåtna
Jag lyssnar på Nationaldagsmorgon på P1 om tryck- och yttrandefrihet. En professor i juridik uttrycker sig om lagstiftningens syfte: ”Gränsen för vad det tillåtna går”. Och det är väl vad all lagstiftning syftar till. Vi sätter gränser för vad som är acceptabelt när det gäller människors hälsa, säkra livsmedel och hur naturen och djuren ska respekteras.
Jag kan med perspektiv titta tillbaka och reflektera över hur lantbruksnäringen har hanterat värderingar och utmaningar. Jag har under många år skrutit över svenska böndernas proaktivitet. Ett av de starkaste exemplen är LRFs initiativ i antibiotikafrågan. Först utarbetades en antibiotikapolicy 1981. Men redan då gjorde LRF en framställan till myndigheterna om att införa ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Efter fortsatt process beslöt LRF:s stämma 1984 också att göra en framställan om ett förbud mot att använda antibiotika utan recept i den nya lagen om foder. Bakgrunden var bl a en motion till stämman om frivillig avveckling. Men bedömningen var att ett frivilligt åtagande inte var möjligt. Lantmännen hade hela tiden deklarerat att man inte stödde synsättet att antibiotika i foder kunde ge upphov till antibiotikaresistens och därmed ansåg att ett förbud inte var motiverat – frivilligt eller genom lagstiftning.
På den tiden ville bönderna ha lagstiftning. Så vitt jag vet har Helena Jonsson, LRF, varit i Washington och stolt deklarerat att svenska bönder bidragit till svensk lagstiftning. Därmed inte sagt att bönder och veterinärer gjort ett fantastiskt jobb för friska djur. Det finns andra exempel. Många kontrollprogram mot smittsamma sjukdomar startade som frivilliga program drivna av näringen. När anslutningen blivit tillräckligt hög blev kontrollprogrammen obligatoriska för att tvinga in de som inte tidigare gått med frivilligt. När det gäller just smittskyddsåtgärder finns SDS (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll) krav vid import av levande djur och avelsmaterial. Dessa utsätts hela tiden av marknadskrafterna av konkurrensskäl. LRF vill ha EU-kommissionens stöd för att förhindra att sjukdomarna PRRS och ParaTb kommer in i landet. Det innebär att man inte litar fullt ut på att djurägarna följer frivilliga åtaganden kring import av levande djur.
Nu signalerar LRF och företrädare för bönderna att vi, d v s konsumenter, miljö- och djurskyddsorganisationer, ska lita på att bönderna – alla bönder! lever upp till förväntningarna när det gäller miljö, livsmedelssäkerhet och god djuromsorg utan lagstiftning. LRF driver att marknaden och konsumenterna ska driva i stället för lagstiftning – morötter i stället för regelverk! Men var går gränsen för det tillåtna? Därom kan råda delade meningar. Men för mig m fl går gränsen vid att grisar ska gå lösa, höns ska inte näbbtrimmas, djuren ska ha tillräckligt utrymme, kor ska ut på bete, transporttiden till slakt ska inte utökas och fodret anpassas till djurens behov, o s v. Djuromsorg är inte bara friska djur.
Många bönder är kloka, men det kommer ny kunskap som självklart kräver omvärdering. Men det har visat sig att djurskyddslagen och djurskyddsförordningen från 1988 i många avseenden håller även på 2000-talet. Jag tycker det är djupt oetiskt att kräva att marknaden ska styra skyddet av djuren.
Jag måste få avsluta med ett citat från Skånemejerier: ”I Sverige har vi en djurskyddslag som är till för att måna om våra djur stora som små. Detta är något som Skånemejeriers mjölkbönder väldigt noga arbetar med på sina gårdar. Och vidare: I Sverige har vi lagar som säger att alla kor ska gå ute.”
Det är lite annorlunda än Åke Hantofts, ordförande i Arla, budskap i sällskap med LRFs Helena Jonsson i Svenska Dagbladet häromdagen. Bort med regler och låt marknaden styra. Eftersom Skånemejerier lovar svensk mjölkråvara och svensk djurskyddslag, så gör dom det lättare för mig att välja mejeriprodukter. När får jag se samma budskap från Arla som från Skånemejerier?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 24Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,60 15,60
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
- brist brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans brist
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 23 v 22
12,40 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,00 10,00 9,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,28 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,02 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
8 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,02 Tyskland, 56 % 1,51 1,53 1,48 1,42 1,42
- D:o svenska*** - - - - -
7 juni jämförbara**
14,63 Italien - 1,575 1,566 1,522 1,477
14,63 Spanien - 1,575 1,522 1,464 1,430
14,22 England - 1,531 1,539 1,533 1,463
13,95 Danmark - 1,502 1,432 1,421 1,393
13,71 Tyskland - 1,476 1,426 1,366 1,366
13,81 Frankrike - 1,487 1,448 1,416 1,391
13,08 Belgien - 1,408 1,359 1,285 1,285
13,07 Österrike - 1,407 1,355 1,294 1,294
12,61 Holland - 1,358 1,348 1,282 1,282
11,85 Irland - - - 1,276 1,238
12,63 Polen - - - 1,360 1,335
12,67 Tjeckien - - 1,364 1,298 1,285
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 juni
3 juni
27 maj
20 maj
Utbud
2018
2610
1170
1495
Sålda
2018
1965
990
4455
Medelpris, euro
1,59
1,55
1,55
1,49
Lägst
1,55
1,53
1,52
1,47
Högst
1,61
1,56
1,57
1,51
Medelpris, skr
14,77
14,39
14,35
13,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 24 v 22 v 21
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 22 v 21
7,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
9,47
VEZG 56 %b euro 1,02 1,02 0,98
Galtar
6,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
11,99
12,19
12,16
11,73
11,71
11,71
11,65
Dollar 8,32 8,29 8,34 8,13 8,04 8,03 8,12
Euro 9,29 9,26 9,35 9,27 9,24 9,12 9,17
Dansk 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,22 1,23
Norsk 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99
Yen 7,65 7,55 7,56 7,56 7,52 7,43 7,40
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 -
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
282
Basis 7 kg 228 228 219 219 210
477
Basis 30 kg 385 385 375 375 362
288
SPF+Myc 7 kg 233 233 224 224 215
483
SPF+Myc 30 kg 390 390 380 380 367
293
SPF 7 kg 237 237 228 228 219
488
SPF 30 kg 394 394 384 384 371
1355
Økologi 30 kg 1093 1081 1070 1070 1058
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
480
VEZG 28 kg 51,70 51,70 51,50 51,80 51,80
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.