@-GRIS 17 juni 2016
Senaste uppdatering gjord 17 juni 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Ove Konradsson lämnar Skövde Slakteri
Tyska grispriset går upp med 6 cent till 1,57 €, 14,69 skr, v 25 och danska med 20 øre till 12.75. Till det danska ska läggas ca 1,20 i efterbetalning. Trots den stora tyska höjningen gick priset på auktionen över internet upp till 1,62 €, 15,16 skr. Skillnaden till svenska priset sjunker snabbt och risken för ökad import minskar, om det inte beror på brist på svenskt griskött. Det är god efterfrågan på nästan alla detaljer.
Det är förhållandevis låga utbud av slaktgrisar i både Tyskland och flera andra länder. Med solens hjälp kan vi hoppas på ännu fler höjningar, men de senaste dagarna har det varit komplicerade vädersystem över Europa.
-Utmaningen i EU just nu är att få köttköparna att gå med på de betydande prishöjningar som skett sedan maj, skriver Danish Crown och det är väl kanske även i det perspektivet vi får se de skakiga kurvorna för grispriserna i främst Tyskland.
Den svenska prisutvecklingen är betydligt lugnare. Inget slakteri höjer nästa vecka. Ändå rapporteras brist på svenskt griskött.
Smågrispriserna i Tyskland har haft en ganska stabil upptrend en tid och slår nu toppen för 2015. Smågrispriserna stiger även i flera andra länder.
Danske Svineproducenter skriver att utbudet av smågrisar ökar, men alla säljs utan problem och alla intressenter på marknaden ser en positiv framtid.
Detta kan ju tyda på att grisproduktionen i Europa kan stiga.
Det görs nu nya ansträngningar för att få slut på handelskriget mellan EU och Ryssland, som drabbat det europeiska lantbruket värst. Hur man lyckas är nog lika oförutsägbart som folkomrösningen i England om det ev utträdet ur EU. Det har skrivits ganska litet om den frågan ur agrar synpunkt.
I dag meddelade Ove Konradsson att han lämnar Skövde Slakteri 30 juni, alltså om två veckor. Orsaken till den snabba sortin beror bl a på att han har ett annat jobb på gång i branschen, säger han, och då ska man inte vara kvar på det gamla jobbet.
Tommy Ögren tar över vd-jobbet tills vidare, men tjänsten ska annonseras när ägarna får analysera vilka kraven på nya vd-tjänsten ska bli. Läs mer på GrisPortalen.
Där kan du även läsa att Johan Andersson slutar på Lantmännen efter endast 2,5 år som divisionschef. /LG 160617

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat läge på marknaden. Allt som går att grilla säljer bra. Vi förbereder även för julen 2016. Priset vecka 25 är oförändrat.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som beräknat. Än har inte semesterfirarna anlänt till västkusten, men det börjar till midsommar. Då ökar trycket. Det är balans i slakten och brist på smågrisar. Priset är oförändrat.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra tryck i produktionen, framför allt grillrelaterade produkter inför midsommarveckan. Det är en stor mathelg. Svenska folket äter inte bara sill, potatis och jordgubbar, man grillar också. Priserna och balanserna är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Marknaden är bra. Allt säljs och det är god efterfrågan på allt. Undantaget kan vara tjocka revben, som vi får skära ner till köttråvara. Skinkan kan vara bättre, men vi har påbörjat produktionen till jul. -Priserna är normala sommarpriser, men på en högre nivå än i fjol. Att inte prisnivåerna i butikerna stigit mer, beror på att grillvaror säljs till lockpriser.
-Det är underskott på både slaktdjur och smågrisar.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 25.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Den positiva utvecklingen på den europeiska marknaden för färskt griskött fortsätter, men uppturen sker i en något mer lugnt tempo nu.
-Det är förhållandevis få slaktgrisar på den europeiska marknaden i förhållande till efterfrågan. Det ger grogrund för en positiv utveckling av priserna. Utmaningen är bara att industrin som bearbetar köttet, kämpar hårt för att få livsmedelskedjorna att acceptera så kraftiga prishöjningar, som vi sett sedan början av maj. Därför försöker man att hålla tillbaka priserna på färskt griskött, särskilt i centrala Europa just nu, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Försäljningen av bacon på den brittiska marknaden löper tillfredsställande, med god efterfrågan. Från länderna utanför Europa är det likaså god efterfrågan från Kina och Japan.
-I Kina har marknaden rört sig in i en mer stabil fas, men det är fortsatt ganska stor köplust, speciellt i förhållande till hela detaljer, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Tyskland offside efter huspriserna, priserna oförändrade till stigande
Det är spännande på den europeiska grismarknaden och priserna utvecklar sig på olika sätt och även i båda riktningarna. Generellt sett är utbudet av grisar i Europa fallande och avsättningen problemfri.
Trots den spända situationen på marknaden rörde tyska slaktföretag om på marknaden genom att betala lägre s k huspriser, vilket irriterade marknadens aktörer. Det tyska priset blev en kompromiss mellan producenternas bedömning av marknaden och slakteriernas, men kontentan blev att tyska priset skiljde ut sig från de europeiska.
Trots den negativa prisbedömningen i Tyskland, steg priserna i Spanien, Frankrike och även i Holland som följer tyska priset i de allra flesta fall. Situationen med minskad försörjning med griskött trängde tydligt igenom ovanför den tyska fastlagda nivån. Höjningen låg på knappa 3 cent.
Några av de övriga EU-länderna kunde inte undkomma trycket från det tyska priset. Så reagerade det österrikiska priset, men att få gehör för priset blev svårare. Eftersom tillförseln ligger under snittet, kunde prisnivån ändå hållas. Danmark och Belgien höll sina priser på oförändrad nivå.
Tendens på tyska marknaden: Prisets utveckling i andra EU-länder och senaste priserna från auktionen över internet visar situationen: Utbudet av slaktgrisar är lågt och slakteriernas efterfrågan stor. Som det ser ut nu blir priset minst oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vad händer på Skövde slakteri?
På gårdagens hemsida av ATL kunde vi läsa att Ove Konradsson lämnar VD-jobbet på Skövde Slakteri. Enligt Ove är situationen ohållbar med huvudägaren Ögrens. Dessa petar i sådant man inte ska göra då man har en VD.
Ove har gjort sig känd som en ”hårding” på VD-posten där många leverantör uttrycker sitt missnöje med hans sätt att leda slakteriet. Slakteriet har haft åtskilliga problem med sina avräkningsrutiner där det ännu ej allt är helt utklarat. Ove har haft en osedvanligt hög arbetsbelastning, inte minst i samband med branden och återuppförandet vid slakteriet.
Jag kan bara påminna mig om att leverantörer blivit så dåligt behandlade som när Scan var som värst i farten och många bönder led hårt. Många producenter uttrycker en önskan om att byta slakteri. Dessutom har försäljningschefen lämnat slakteriet.
Ögren verkar inte att förstå att en ny tid har börjat och de gammeldags ”slaktarfasonerna” är ej längre gångbara. En modernisering av hela Ögren-gruppen är av yttersta vikt om verksamheten ska gå framåt. Produktutveckling och marknadsföring är gammalmodig och i det närmaste obefintlig. En modern företagskonsult skulle nog vara bra och därefter släppa in nytt kompetent folk och Tommy kan ägna sig åt att räkna sina miljoner.
Vem vill vara VD på Skövde slakteri efter den 1 juli?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Är dialog vägen till framgång?
GMO, genteknik inom växtförädlingen har länge varit föremål för polarisering mellan för och emot. Debatten har präglats av pajkastning. Läs gärna min första blogg från mars 2006. Tillskyndarna av GMO har i många fall kännetecknats av att kritisera de kritiska för okunnighet och hysterisk rädsla. ”Man blir inte genteknisk förändrad för att man äter GMO-tomater”. Vi som följt frågan länge vet att egentligen är det tillämpningen och makten över maten som varit en väsentlig del av kritiken. Vem kan älska Monsanto? Och vi har fått rätt. Herbicidresistensen hos RoundUpReady soja har spridit sin resistens till flera ogräs. I förra veckan redovisades på KSLA ett tvåårigt dialogprojekt kring bioteknik inom växtodlingen. ”Vi hade alla fel!” kan vara kännetecknande för utfallet. Det verkar som om man verkligen lyckats med dialogen. Ökad förståelse, enighet i vissa frågor även om man kanske inte ändrat uppfattning i grunden. Slutsatsen är kanske att biotekniken är en möjlighet – rätt använd. Samtidigt har man också formulerat kriterier för ett hållbart jordbruk. Begränsningen är att själva dialogen begränsats till ledamöter i KSLA – i och för sig mycket kompetenta, men ändå. Läs gärna ”Frön för framtiden” KSLA nummer 2.2016. Man har bjudit in externer i samtalet, så jag ska inte vara för kritisk. Grattis Annika Åhnberg!
Det finns andra exempel på lyckade dialoger. Jag har tidigare skrivit om dialogen i Danmark 2014 kring en handlingsplan för danska grisars välfärd. Den dialogen omfattade hela kedjan från bonde till butik inklusive djurskydds – och konsumentorganisationer. Det är vad jag efterlyste på djurskyddskonferensen i januari och som Jordbruksverket inte hörsammade i samband med att man föreslog nya betesregler eller handlingsplanerna för gris, kött och mjölk. Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige har föreslagit en svensk plattform för djurvälfärd, enligt samma modell som nu startas upp i EU. Läs om detta på www.vikonsumenter.org.
Irland har sjösatt Origin Green. Det är en hållbarhetssatsning som omfattar en stor del av landets kött – och mjölkproducenter och många livsmedelsföretag. Allt drivs av Board Bia. En branschorganisation som ska främja Irlands livsmedelsproduktion. Hälsosam och hållbar mat ska vara en konkurrensfördel. Här har man inte inkluderat handel, konsumenter och djurskydd. Programmet innehåller en mängd åtgärder på gårdsnivå, certifiering och nyckeltal. Den höga anslutningen beror sannolikt på den höga exportandelen av produktionen och medvetenheten om att för att lyckas nå kunderna, måste man ha en konkurrensfördel.
Ett dialogprojekt, som definitivt inte verkar ha lyckats är Näringsdepartementets dialoggrupp kring livsmedelsstrategin. Först fick Sveriges Konsumenter tränga sig in och sedan hade man inte med någon djurskyddsrepresentation. Det senare, trots att man var medveten om att att djurskyddsfrågorna var en av knäckfrågorna från Konkurrenskraftutredningen. Jag har uppfattat att upplägget mer handlade om informationsutbyte och mindre dialog. Ett förslag om workshop kring djurskydd blev inget av. Många har gjort inspel och utan tvekan tror jag att inspelen från Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, WWF, World Animal Protection, Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige har gjort nytta. Det finns säkert utrymme för en ökning av svenska livsmedelsproduktion. Frågan är bara hur? Att Sverige inte kan konkurrera med låg pris, kommunicerar t o m med Livsmedelsföretagen. Nej! det är som Bo Dockered, tidigare ordförande för LRF, sa vid avtackning av min kära kollega vid LRF Sören Persson, ”Nu har vi världens chans att ta hem värdet av svenska mervärden. Problemet mjölken måste lösa på annat sätt”. Och sluta odla mantrat att djurskyddet kostar mycket pengar (JTI-broschyr). Det är inte sant. Det tycker inte heller många bönder, som Göran Dalin, SLU, berättade om på Stenhammars-dagen,i måndags med hänvisning till KSLAs enkät.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 25Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,60
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist - överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
- - brist brist
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 25 v 24 v 23
12,75 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,20 10,00 10,00
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,38 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,13 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
14 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,69 Tyskland, 56 % 1,57 1,51 1,53 1,48 1,42
- D:o svenska*** - - - - -
14 juni jämförbara**
15,01 Spanien - 1,604 1,575 1,522 1,464
14,74 Italien - 1,575 1,575 1,566 1,522
14,33 England - 1,532 1,531 1,539 1,533
14,05 Danmark - 1,502 1,502 1,432 1,421
14,18 Frankrike - 1,516 1,487 1,448 1,416
13,62 Tyskland - 1,456 1,476 1,426 1,366
13,17 Belgien - 1,408 1,408 1,359 1,285
13,16 Österrike - 1,407 1,407 1,355 1,294
12,97 Holland - 1,386 1,358 1,348 1,282
12,75 Irland - - 1,363 1,363 1,276
13,29 Polen - - - 1,420 1,360
12,76 Tjeckien - - - 1,364 1,298
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
14 juni
10 juni
3 juni
27 maj
Utbud
3605
2018
2610
1170
Sålda
3605
2018
1965
990
Medelpris, euro
1,62
1,59
1,55
1,55
Lägst
1,60
1,55
1,53
1,52
Högst
1,63
1,61
1,56
1,57
Medelpris, skr
15,16
14,77
14,39
14,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 22
7,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,00 6,00
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
9,54
VEZG 56 %b euro 1,02 1,02 1,02
Galtar
6,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,00 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
11,76
11,99
12,19
12,16
11,73
11,71
11,71
Dollar 8,30 8,32 8,29 8,34 8,13 8,04 8,03
Euro 9,36 9,29 9,26 9,35 9,27 9,24 9,12
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,22
Norsk 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98
Yen 7,92 7,65 7,55 7,56 7,56 7,52 7,43
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 22
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
292
Basis 7 kg 234 228 228 219 219
491
Basis 30 kg 393 385 385 375 375
298
SPF+Myc 7 kg 239 233 233 224 224
497
SPF+Myc 30 kg 398 390 390 380 380
303
SPF 7 kg 243 237 237 228 228
502
SPF 30 kg 402 394 394 384 384
1375
Økologi 30 kg 1100 1093 1081 1070 1070
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
488
VEZG 28 kg 52,20 51,70 51,70 51,50 51,80
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.