@-GRIS 1 juli 2016
Senaste uppdatering gjord 4 juli 13,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatt uppåt i Tyskland och Danmark v 27
Det tyska grispriset fortsätter uppåt med 3 cent till 1,63 € och danska med 20 øre till 10,40 dkr. Men svenska ligger stilla, trots att slakterierna säger att det är riskabelt att höja för mycket pga att importen kan öka. Det kan inte vara farligt längre efter de prisökningar som skett i Europa.
Efterfrågan på griskött är god både i Sverige och Europa. I Sverige rapporteras bra försäljning av både grillprodukter och andra detaljer och det är samma i Europa.
Även fläsktvåan har nu acceptabla priser, så allt griskött säljs till bra priser, vilket är viktigt för grispriset. Risken är att grisproducenterna är så nöjda med prisnivån att man glömmer att kräva sin del av förbättrade prisnivån på marknaden. Slakterierna bör göra strålande resultat framöver. Det har redan framgått att Skövde Slakteri gör all time high.
Julskinkeinläggningen har redan börjat och Scan har börjat frysa in revben till jul.
Regeringen har publicerat riktlinjer för strategin i upphandling av kött. Man menar att upphandlingen ska ske så att man åstadkommer positiva effekter på den egna verksamheten och bidra till att hållbarhetsmålen uppnås. Något luddigt, men innehållet lär väl klarna.
-Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete för att utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med strategin är att stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och utvecklingen av nya varor och tjänster, skriver man i meddelandet.
Knorrevången har bytt ägare. Mikael Dahl har köpt samtliga aktier av Inge Larsson. Mikael jobbade tidigare vid Dalsjöfors.
-Vårt mål är fortsatt att vara en långsiktig samarbetspartner på suggorna och hålla priserna uppe. Vi har en bra marknad på suggor och plats för fler leverantörer, ring oss så hjälper vi dig att få bra betalt för suggorna, säger han i meddelandet till pressen. Fri vikt och klass. /LG 160701


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Fortsatt bra försäljning av grilldetaljer såsom flinta och karré. Vissa detaljer såsom revben börjar lagras och frysas in till jul. Notering oförändrad vecka 27.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriset är oförändrat. Relativt bra balans slaktgrisar, brist på smågrisar.
-Marknaden är relativt bra och vi hade en bra midsommarhelg. Det ser bra ut inför semestrarna.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är regnigt, men allt griskött går åt. Det är jättebra drag i marknaden. Det finns all anledning att se positivt på grisproduktionen.
-Tidigare var svenska fläsktvåan svag, men nu är det en bra prisnivå även på denna.
-Det här är den sista kommentaren jag lämnar om Skövde Slakteri. Jag vill därför inte sätta nästa veckas pris. Det får efterträdaren göra.
-Tack alla medarbetare, leverantörer och andra för tiden som varit. Det har varit, och är, en fantastiskt rolig bransch att jobba i. Det är inte många branscher som rör sig så snabbt som slakten. En person på Ica har sagt att det är endast grönsakerna som rör sig snabbare.
-Jag ser positivt på grisbranschens framtid. Det är en ny generation bland leverantörerna, med ny vetgirighet och vilja att ta vara på möjligheterna att tjäna pengar. Man vinnlägger sig verkligen att smågrisarna överlever och tar till sig nya framgångarna i aveln. Det är viktigt med go i branschen.
-Vad jag ska göra efter det här är inte klart ännu. Det är inte officiellt, inte ens helt bestämt. Det är inget skrivet. Men jag kan branschen, känner bönderna och slaktbranschen.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 27.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Årets längsta dag, samt St Hans afton (danskarnas midsommarafton) är ett säkert tecken på att sommarsemestrarna nu ligger runt hörnet. Detta kan man även avläsa på utbudet av färskt griskött i Europa.
-Vi går nu in i en period med färre grisar till slakt både i Danmark och resten av Europa. För närvarande är det utsikt till oförändrad efterfrågan, varför vi just nu har en god avsättning för alla köttdetaljer, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Till länder utanför Europa är det god efterfrågan från Korea och Japan, medan Kina, som intill nu har drivit på utvecklingen, är inne i en period där man är en smula mer avvaktande.
-Det är helt normalt, att försäljningen till Kina kommer i vågor. Därför är det inte omedelbart något vi ser som en signal till fara. Men självfallet blir det spännande att se vad det sker de kommande månaderna, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Priserna ökar i hela Europa
Den europeiska marknaden för slaktgrisar visar nu sin vänliga sida i hela Europa. Priserna går upp väsentligt i de flesta länder. Uppgången varierar mellan 3 cent i Danmark och 6 i Tyskland.
Spanien leder fortfarande EU. Förra veckan gick spanska priset upp 5 cent och uppgår till 1,66 € per kg. Samtidigt har slaktvikterna gått ned med ca 5 kg sedan början av året. Enligt spanska bedömare är exporten till Kina viktigaste orsaken till den snabba förändringen.
I Frankrike gick priset upp 3 cent. Minskade utbjudna volymer sägs vara viktigaste orsaken. Tyskland gjorde dock största språnget uppåt med 6 cent. Nedgången av priset v 24 är således gott och väl kompenserad. Marknadsförare rapporterar om fortsatt god efterfrågan, samtidigt som utbjudna kvantiteter minskar. Den holländska höjningen av priset med 6 cent, österrikiska 4 cent och belgiska 3 cent anses ha skett i skuggan av tyska uppgången.
Trend för tyska marknaden: Efterfrågan fortsätter efter senaste prishöjningen och den har inte mötts av några större klagomål från köttköparna, trots att den föregående höjningen inte helt kunde förverkligas på den inhemska marknaden. Priserna väntas därför förbli stabila.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Dubbelbrexit med bacon
I England har många människor dubbel sorg. Först bestäms i en folkomröstning att man skall lämna EU och igår kväll åkte man på däng av Island i fotboll. Vilket som är värst är svårt att läsa ut i brittisk press. Det väntas oro på de finansiella marknaderna som vi måste följa noga. Än så länge händer inte så mycket på handelsområdet.
Den svenska kronan har tagit stryk främst mot euron. Detta tillsammans med höjda grispriser i främst Tyskland bör borga för en höjning av det svenska fläskpriset om 50 öre till 1 kr per kilo.
Pundet har fallit med ca 8 % varför danskarna, som exporterar mycket av den baconen som engelsmännen absolut inte kan vara utan, kan få lite sämre betalt för sina grisar. En sak som är helt säker efter pundets nedgång är att Rolls Royce, Bentley och Jaguar blir billigare i Sverige.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hur ska vi använda våra skattepengar?
Regeringen har ambitioner när det gäller offentlig upphandling. Mycket av diskussionen har rört regeringens förslag att kollektivavtal eller motsvarande ska gälla vid offentlig upphandling. Men man har också signalerat att det ska vara lättare att ställa miljökrav. En ny lag om offentlig upphandling, LOU, kommer enligt ett besked inte förrän nästa år. I all diskussion om livsmedel och livsmedelsproduktion kommer den offentliga upphandlingen upp som ett instrument för att främja en hållbar produktion och konsumtion. Även om den offentliga sektorn endast omfattar 4 – 5 procent av den totala livsmedelskonsumtionen, så har den stor betydelse. Det är här politikernas ska kunna ta sitt ansvar för den mat vi ger barn, sjuka och gamla.
Redan 2005 blev jag involverad som LRFs expert, när Miljöstyrningsrådet formade sina första hållbarhetskriterier för livsmedel. Miljöstyrningsrådet lades ned av Stefan Attefall, KD, och upphandlingen fördes över till Konkurrensverket. Tack och lov flyttades upphandlingsfrågorna från Konkurrensverket till en ny myndighet av den rödgröna regeringen. Konkurrensverket var som att sätta bocken till trädgårdsmästare.
Livsmedelskriterierna har reviderats flera gånger och i våras gick en ny version ut på remiss från den nya upphandlingsmyndigheten. De som tror att det är lätt att göra upphandlingar, som gynnar svenska leverantörer, skulle må bra av att läsa remissförslaget. Dessutom måste det också finnas intresserade svenska producenter.
Jag har nyligen plöjt igenom remissversionen. Det gläder mig att många av de viktiga principfrågorna finns kvar för animaliska livsmedel – ursprung, salmonella, antibiotika, max transporttid till slakt och krav på bedövning vid slakt. Man kan också ställa krav på GMO-fritt foder och en mängd olika djurskyddskrav som exempelvis bete. Underlaget innehåller förtjänstfullt också information kring antibiotikaförbrukningen i olika EU-länder. Man har också inkluderat Welfare Qualitys figur som klargör de fyra grundkriterier för god djurvälfärd och 12 delkriterier – good feeding, good housing, good health och appropiate behaviour. Något för LRF att läsa som gärna vill begränsa djurskyddet till friska djur. Men visst det gäller helt frivilliga kriterier, som upphandlarna kan tillämpa om man vill. Ser man på frågorna från myndigheten så förstår man hur knöligt det är att precisera sina krav och hur de ska följas upp är fortfarande en av knäckfrågorna. Hur ska man veta att veterinärerna i exportlandet inte förskriver generell profylax till grisar och kycklingar. Ofta är det också frågan om det finns tillräckliga kvantiteter av exempelvis naturbeteskött eller ekologiska kycklingar. Det är ytterst angeläget att man ställer hållbarhetskrav på hela sin livsmedelsupphandling och inte nöjer sig med viss andel ekologiskt.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 27Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 27 v 26 v 25
13,10 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,20 10,20
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,38 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,13 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
29 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,53 Tyskland, 56 % 1,63 1,60 1,57 1,51 1,53
- D:o svenska*** - - - - -
14 juni jämförbara**
15,01 Spanien - - - 1,604 1,575
14,74 Italien - - - 1,575 1,575
14,33 England - - - 1,532 1,531
14,05 Danmark - - - 1,502 1,502
14,18 Frankrike - - - 1,516 1,487
13,62 Tyskland - - - 1,456 1,476
13,17 Belgien - - - 1,408 1,408
13,16 Österrike - - - 1,407 1,407
12,97 Holland - - - 1,386 1,358
12,75 Irland - - - - 1,363
13,29 Polen - - - - -
12,76 Tjeckien - - - - -
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
21 juni
14 juni
10 juni
3 juni
Utbud
3360
3605
2018
2610
Sålda
2920
3605
2018
1965
Medelpris, euro
1,64
1,62
1,59
1,55
Lägst
1,62
1,60
1,55
1,53
Högst
1,66
1,63
1,61
1,56
Medelpris, skr
15,43
15,16
14,77
14,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,40 6,20 6,20
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
9,54
VEZG 56 %b euro 1,02 1,02 1,02
Galtar
6,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,40 5,20 5,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
11,35
12,11
11,85
11,76
11,99
12,19
12,16
Dollar 8,48 8,22 8,20 8,30 8,32 8,29 8,34
Euro 9,41 9,32 9,27 9,36 9,29 9,26 9,35
Dansk 1,26 1,25 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25
Norsk 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00
Yen 8,62 7,87 7,67 7,92 7,65 7,55 7,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
297
Basis 7 kg 236 234 234 228 228
504
Basis 30 kg 400 393 393 385 385
303
SPF+Myc 7 kg 241 239 239 233 233
510
SPF+Myc 30 kg 405 398 398 390 390
308
SPF 7 kg 245 243 243 237 237
515
SPF 30 kg 409 402 402 394 394
1428
Økologi 30 kg 1134 1100 1100 1093 1081
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
488
VEZG 28 kg 52,20 52,20 52,20 51,70 51,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.