@-GRIS 8 juli 2016
Senaste uppdatering gjord 10 juli 19,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset upp fjärde veckan i rad v 28
Grispriset i Tyskland stiger för fjärde veckan i rad och de flesta europeiska länder följer med. Utom i Sverige, där vi nu inte ligger så långt före som tidigare. Danmark höjer 20 øre.
Det tyska priset är nu 1,66 € enligt officiella prislistan, men på auktionen över internet uppnåddes 1,72 €. Det är 16,27 skr, så svenska slakterierna får nog skärpa sig och inte stoppa så mycket i egen kassa. Scan betalar nu bland de sämsta i Europa.
Det är stor skillnad på orsakerna till prisnivån i Sverige och övriga Europa. I Sverige är det den inhemska efterfrågan som driver (eller rättare sagt ha drivit, för det har inte hänt något med priserna sedan v 23). Prisuppgången i Europa är till en viss del driven av inhemsk efterfrågan, men till huvuddelen av kinesisk efterfrågan. Danish Crown skriver att den kinesiska efterfrågan traditionellt går i vågor. Men andra bedömare menar att kineserna är inne i en efterfrågevåg som ganska långsiktigt pekar uppåt och väntas pågå tills kineserna hunnit bygga ikapp nedläggningen av grisstallar som myndigheterna stängt. Det är både riktigt stora anläggningar och mindre "bakgårdsstallar".
I båda fallen är det av miljöskäl och hygienskäl. Riktigt stora anläggningar ligger ofta vid vattendrag eller sjöar och förbrukar väldigt mycket vatten och släpper ut gödselvattnet i vattendragen. Dessa anläggningar stängs av miljöskäl med kort respittid om man inte åtgärdar problemen. Och det kan man ofta inte och anläggningarna stängs.
Det är olika tufft i olika regioner. Kina är stort och har 1,4 miljoner innevånare. Även små förändringar på marknaden gör stora volymer. Under första kvartalet har kineserna importerat 75 % mer griskött än samma tid 2015. Det är många kilo och man räknar med att exportökningen ska stå sig året ut. Därav den europeiska prisnivån. Numera köper kineserna alla detaljer av grisen. Förr var det mest biprodukter.
Hälften av Europas export av griskött går till Kina. Den export vi tappade till Ryssland är gott och väl ersatt av export till Kina. Man ska dock inte lita på att den kinesiska importen blir lika intensiv på lite längre sikt. Danskarna skriver att den kan minska 2017, eftersom man försöker bygga nya grisanläggningar så snart som möjligt, sedan de miljövidriga upphört.
Tommy Lindvall, Gotland, har varit i Kina 4 - 5 gånger det senaste halvåret och förhandlat om Moving Floor-boxen. Den kan komma i produktion till nästa år i kinesiska fabriker. Han säger att det är hårt tryck på säljare av grisinredningar, att det ska tas fram miljövänliga och snabbyggda koncept som ersätter de nedlagda grisstallarna. Både inredningsföretag, slakterier och myndigheter uppvaktar Moving Floor för att man ska sätta igång försäljningen. Tommy menar att man har ett bra koncept som tilltalar de kinesiska myndigheterna.
Det kan alltså gå snabbt med återuppbyggnaden av kinesisk produktion, men å andra sidan finns det gott om grisanläggningar som kan stå i tur att läggas ner av milö- och hygienskäl.
Den stora nyheten den här veckan är alltså att Moving Floor kan komma igång och producera grisboxar med rörliga självmockande golv. Problemet sedan många år med en matta som håller är också löst. Man har i i två år kört en matta av samma material som i plastspalten i grisboxarna.
En annan nyhet är att DAT-Schaub, som är störst på naturtarmar och ingredienser blev helägt av Danish Crown från 1 juli.
Ytterligare en är att Landbrug & Fødevarer, som är "anklagade för att skapa en klubb inom grisaveln, där det inte finns plats för andra än dem själva" får med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen att göra. Man ska nu granska affären DanAvl.
Det har blivit lite ryckigt med utgivningen av @-GRIS sedan midsommaraftonen och annan bortavaro på fredagar. De båda missade utgåvorna finns under @-GRIS i vänstra spalten på GrisPortalen. Där kan du t ex läsa att Knorrevången bytt ägare och att regeringen gett ut riktlinjer för hur kommuner, landsting, m fl, ska kunna köpa mer svenskt griskött. /LG 160710

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Redan i midsommarveckan har grillsortimentet sålt mer än under hela fjolåret. I Skara går maskinerna för högtryck. Det kryddade sortimentet har i år fått ny design som verkligen tar för sig i hyllan och den nya looken får väldigt fint mottagande av butikerna liksom konsumenterna, säger Christina Wennerbo, produktchef.
Både våra klassiker, som Flintastek och grillskivor, samt nyheterna går över förväntan. De insatser vi gör i butik med eget material men även gott samarbeten med kunder ger resultat.
Ökning på lamm, lammspett slår för femte året i rad personligt rekord och nyheten Lammracks Fänkål & Örter har sålt slut för säsong vecka 25. Lamm är verkligen hett på grillen. Roligt att se att vi är med och utvecklar lammsegmentet.
- Glädjande är också att våra alspånsrökta nyheter på Slow Cooked redan nu har överträffat våra högt satta försäljningsmål. Dessutom bidrar de med god lönsamhet! Anledningen till de fina resultaten är en serie produkter, baserat på pricksäkra insikter, som motsvarar konsumentens efterfrågan av tidsbesparande samt lättlagade detaljer med god smak och kvalitet och ligger helt rätt i tiden, berättar Christina.
Marknadsläget för gris är oförändrat och produkter som går att grilla går bäst nu. Vissa detaljer såsom revben börjar lagras och frysas in till jul. Noteringen är oförändrad vecka 28.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Både grillsortimentet och annat kött säljs bra och nu har turisterna kommit till Västkusten. Det är hygglig balans för slaktgris, men brist på smågrisar. Priserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Priset på slaktgrisar är oförändrat. Vi behöver lite fler slaktgrisar för att möta efterfrågan, samt fler smågrisar givetvis.
-Jag vet inget om marknaden just nu, eftersom jag har semester. Men nästa vecka jobbar jag.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 28.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Årets längsta dag, samt St Hans afton (danskarnas midsommarafton) är ett säkert tecken på att sommarens semestrar nu ligger runt hörnet. Detta kan man även avläsa på utbudet av färskt griskött i Europa.
-Vi går nu in i en period med färre grisar till slakt både i Danmark och resten av Europa. För närvarande är det utsikt till oförändrad efterfrågan, varför vi just nu har en god avsättning för alla köttdetaljer, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Till länder utanför Europa är det god efterfrågan från Korea och Japan, medan Kina, som intill nu har drivit på utvecklingen, är inne i en period där man är en smula mer avvaktande.
-Det är helt normalt, att försäljningen till Kina kommer i vågor. Därför är det inte omedelbart något vi ser som en signal till fara. Men självfallet blir det spännande att se vad det sker de kommande månaderna, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Prishöjningarna fortsätter och efterfrågan är stor
Prishöjningarna i EU fortsätter och nu är det knappa utbud. Frågan är hur marknaden kommer att reagera på det minskande antalet grisar på marknaden. Med undantag för Holland har EUs medlemsstater följt det tyska priset med måttliga prishöjningar. Det tyska priset gick upp 3 cent.
Antalet slaktade grisar går säsongsmässigt ner och det gör även slaktvikterna. Även om sommaren uteblivit i en del områden, är temperaturen ganska hög i södra Europa, vilket sänker den dagliga tillväxten hos grisarna.
Det holländska priset, som de senare veckorna ryckt allt närmare det tyska, var senast oförändrat. Därmed utvidgades avståndet mellan de två priserna till 8,5 cent. De holländska slakterierna har pga låga utbud svårt att utnyttja kapaciteten i slakten optimalt. Det har man kunnat se av Vions prisstatistik, där priserna tidvis legat över det tyska priset.
Det engelska priset steg denna vecka, men ger ändå vika i jämförelser där pundet räknas om till euro. Det beror på att brittiska pundet försvagas.
Trend för tyska marknaden: Det är fortfarande god marknad för slaktgrisar och uppåtgående priser. Det är en stabil marknad och man kan kanske förvänta en positiv pristrend. .

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Rosévinfestival i Visby
Under denna vecka pågår den så kallade politikerveckan i Visby på Gotland. Veckan har fått oanade höjder. Det trodde väl aldrig Olof Palme som började med att hålla ett tal i Almedalen då han ändå var på semester på Fårö.
Numera är det ju inte enbart politiker som är där utan massor av människor som tillhör någon organisation eller är journalister. Det vimlar av för praktiskt arbete arbetsskygga människor som vill babbla och frottera sig. Budskapen är oftast kända och totalt innehållslösa.
Vad gör LRF där?? Så mycket pengar som LRF satsar på detta är helt oförsvarligt. Man borde redovisa kostnaderna och nyttan av spektaklet för medlemmarna. Har LRF politiska ambitioner och tänker ställa upp i nästa riksdagsval?
En sak är emellertid säker och det är att Gotlänningarna gör lysande affärer på dumma fastlänningar. Grattis! Alkoholen flödar och nattlivet prunkar och deltagarna snor åt sig en extra och betald semestervecka. Den är väl förmånsbeskattad hoppas jag.
Sluta pladdra och gör någon nytta!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Ett EU i förvandling?
I samband med Brexit, talar nu många om att EU i ökad omfattning måste leverera det som medborgarna vill ha ut av samarbetet. Den gemensamma jordbrukspolitiken CAP måste sannolikt dyka upp i sammanhanget och frågan är om det inte kommer att ske en hel del. Den allmänna förenklade, vulgära uppfattningen är att CAP gynnar bönderna och industrin, men inte konsumenterna, klimatet, miljön och djuren. Kvar lever också en bild av att halva EU-budgeten går till jordbruksbudgeten. Detta är inte sant, men ändå ca 40 procent. Men dessutom kritiseras CAP för omfattande krångel, byråkrati och kontroller från bondeorganisationerna.
Som jag skrev i tidigare blogg, har Sverige utmärkt sig med att vilja ha en minskad jordbruksbudget och en ambition att avreglera så långt det går. Socialdemokraterna vill ha en marknadsdriven och konsumentdriven jordbruksproduktion. Men miljö – och klimatinsatser är viktiga, liksom djurskydd tycker regeringen. Det har Sven-Erik Bucht signalerat i flera sammanhang. Och hur ska det gå ihop? Och hur ska konsumenterna, miljön och djuren klara ett ökat marknadstillträde av amerikanska produkter genom TTIP?
Jag tror liksom Ingrid Rydberg, LRF Bryssel, att det kan gynna svenska bönder att få andra länder än Storbritannien som svensk allierad. Storbritannien har stött Sverige i nedmonteringen av EU:s jordbruksbudget och ökad frihandel. Men Sverige tappar stödet för ett bättre djurskydd inom EU. Jag är sannerligen ingen expert på CAP, men jag var i Bryssel på uppdrag av det Europeiska djurskyddet, Eurogroup for Animals, 2011 och argumenterade för att ett nationellt djurskydd över EU:s nivå borde berättiga till stöd från landsbygdsprogrammet. Tyvärr har ju det inte gett något resultat.
I mars i år riktades en skarp skrivelse till Kommissionens ordförande Juncker från en allians bestående av hälso – miljö och djurskyddsorganisationer. Nätverket representerar engagemang i jordbruk, folkhälsa, miljö, klimat och djurskydd. Bland organisationerna kan nämnas WWF och Compassion in World Farming. Man pekar på samma problem som vi ser i Sverige. CAP är ett orättvist system, det pågår ständiga kriser på jordbruksmarknaderna ex mjölkkrisen och jordbruk läggs ned p g a globaliseringen. Statusen hos de naturliga resurserna försämras och CAP levererar inte tillräcklig djurvälfärd. Folkhälsan riskeras genom bl a ökad antibiotikaresistens. EUs export och import har negativ effekt på tredje land. Kanske organisationerna får gehör och vi får en verklig kritisk genomgång av vad CAP ska leverera som är bra för planeten, ekosystemen, konsumenterna och djuren.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 28Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 28 v 27 v 26
13,10 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,60 10,40 10,20
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,38 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,13 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
6 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,70 Tyskland, 56 % 1,66 1,63 1,60 1,57 1,51
- D:o svenska*** - - - - -
6 juli jämförbara**
16,28 Spanien - 1,721 1,695 1,657 1,604
15,76 Italien - 1,667 1,629 1,590 1,575
15,34 Frankrike - 1,622 1,590 1,549 1,516
14,71 Danmark - 1,556 1,529 1,529 1,502
13,96 Tyskland - 1,576 1,546 1,516 1,456
14,33 England - 1,515 1,525 1,527 1,532
14,27 Österrike - 1,509 1,479 1,448 1,407
14,25 Belgien - 1,507 1,482 1,445 1,408
14,10 Holland - 1,491 1,491 1,443 1,386
13,62 Irland - 1,440 1,401 1,401 1,401
13,85 Polen - - - 1,465 1,433
13,78 Tjeckien - - - 1,457 1,430
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
8 juli
21 juni
14 juni
10 juni
Utbud
2227
3360
3605
2018
Sålda
1837
2920
3605
2018
Medelpris, euro
1,72
1,64
1,62
1,59
Lägst
1,70
1,62
1,60
1,55
Högst
1,74
1,66
1,63
1,61
Medelpris, skr
16,27
15,43
15,16
14,77

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,40 6,20
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,68
VEZG 56 %b euro 1,13 - 1,02
Galtar
6,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,40 5,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
11,07
11,35
12,11
11,85
11,76
11,99
12,19
Dollar 8,53 8,48 8,22 8,20 8,30 8,32 8,29
Euro 9,46 9,41 9,32 9,27 9,36 9,29 9,26
Dansk 1,27 1,26 1,25 1,24 1,25 1,24 1,24
Norsk 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99
Yen 8,45 8,62 7,87 7,67 7,92 7,65 7,55
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
297
Basis 7 kg 242 236 234 234 228
504
Basis 30 kg 408 400 393 393 385
303
SPF+Myc 7 kg 247 241 239 239 233
510
SPF+Myc 30 kg 413 405 398 398 390
308
SPF 7 kg 251 245 243 243 237
515
SPF 30 kg 417 409 402 402 394
1428
Økologi 30 kg 1141 1134 1100 1100 1093
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
520
VEZG 28 kg 55,00 - - 52,20 51,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.