@-GRIS 22 juli 2016
Senaste uppdatering gjord 22 juli 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrat v 30, men höjning kan komma v 31
Priserna är oförändrade på slaktgrisar i både Tyskland och Danmark. Semestrarna hos förädlingsindustrin börjar i norra Europa och sprider sig nedåt och då minskar efterfrågan på slaktgrisar, även om konsumtionen av grillkött står sig när det är vackert väder. På semesterorterna ökar förbrukningen av griskött, vilket även syns på grispriserna. I Spanien är grispriset 1,75 €, vilket är 16,56 skr. Spanien, Italien och Frankrike har Europas högsta grispriser.
Även i Sverige är det givetvis på semesterorterna som konsumtionen av kött är som störst. Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten, tror att grispriset kommer att höjas v 31. Alla slakterier säger att det är fortsatt god efterfrågan på svenskt griskött och alla detaljer går bra att sälja. Detta gör mycket för grispriset, att alla delar av grisen har ett bra pris. Tidigare var det fläsktvåan som drog ner grispriset, men även den har betalats bra under våren och sommaren. Så det är nog dags att grispriset stiger.
Samtidigt säger en del slaktare att det är svårt att få upp priserna, trots den stora efterfrågan. Jag blev förvånad idag när jag såg att flintasteken mitt i grillsäsongen fortfarande såldes för 29,90 kr på Ica.
-Marknaden är lika bra som vädret just nu, säger Cato Gustafsson, Dalsjöfors Slakteri.
Även suggorna är attraktiva. Knorrevången höjer suggpriset v 30 till 10,25 kr. Nye ägaren Mikael Dahl säger att han behöver fler suggor, även på lång sikt.
Jag ser även att Scan betalar 7 kr för suggorna och då är det en massa avdrag för många av suggorna. Både Knorrevången och Eriksson Transport har fri vikt och klass, vilket är betydelsefullt när det gäller suggpriset. Att det kan vara så stora skillnader i förmågan att sälja suggkött? Men förklaringen kan vara den en slaktare sa för en tid sedan: Vi vill inte ha dem! Så varför inte låta de slakterier som vill ha suggor, och vill betala för dem och kan sälja suggkött, få kontraktet på suggorna? Det kanske alla tjänar på.
Den europeiska exporten till Kina går också bra. I en kvartalsanalys i veckan från holländska Rabobank, tror man på fortsatt god export till Kina i varje fall även kv 3. Det kommer att stötta upp de europeiska grispriserna. Man talar redan om att det kan bli en utmaning för EU att begränsa utbyggnaderna av produktionen. Som det är nu är utbudet relativt lågt. Med en säsongsmässigt stigande efterfrågan väntas grispriserna nå en höjdpunkt under de närmast kommande månaderna. Den kinesiska importen väntas nå över 2 miljoner ton 2016, tror Rabobank.
I Danmark är man givetvis fulla av förtröstan inför denna prognos. Det har varit kärva tider för grisnäringen och i början av året uppnådde man inte prognosens priser. Första halvårets priser understegs med 39 danska öre, jämfört med prognosen. I början av juni förändrades situationen och under juli har priset legat 40 danska öre över prognosen, förklarar en konsulent vid LandboSyd. Tyska priset har de senaste 12 veckorna legat 68 danska öre över danska priset.
Förbättringen av ekonomin i grisproduktionen beror även på fallande foderpriser. /LG 160722


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
-


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är oförändrade grispriser v 30. Det dröjer ytterligare någon vecka innan höjning.
-Det är full fart på försäljningen. Grillsortimentet går givetvis bäst. Det är brist på smågrisar, men någorlunda balans för slaktgrisar. .

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är ungefär lika bra som vädret just nu, dvs full fart på många grillar runt om i vårt land. Grispriserna är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det är bra efterfrågan på griskött nu. Efterfrågan har varit bättre denna sommar, än somrarna tidigare. Jag tror på höjda slaktgrispriser i augusti, när industrin kommer igång för fullt, men inte så mycket högre priser senare i höst. Det är svårt att ta ut höjda priser av marknaden, inte minst pga importen.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -Priset på suggor stiger med 25 öre v 30. Vi har plats för fler leverantörer, hör med oss innan du skriver kontrakt.


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
I stort sett i hela norra Europa sitter nu folk med benen uppdragna och njuter av semestern. Den här veckan är första semesterveckan för de största delstaterna i Tyskland och från nästa vecka börjar semestrarna även i Frankrike och Italien, vilket tydligt märks på efterfrågan på grisar.
-Folk håller inte upp med att äta kött under semestern, men när förädlingsindustrin växlar ner pga semester, så kan det verkligen märkas på avsättningen, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på bacon till brittiska marknaden är fortsatt stabila och efterfrågan från Kina är oförändrat god, men priserna är vikande.
-Det är mönster vi ser just nu och känner från tidigare år. Priserna börjar att sjunka en smula på skinka och framändar i Europa. Det kan vi skylla på fall i aktiviteterna i industrin, medan antalet slaktade grisar inte faller lika mycket, säger Sören Tinggaard.

ISN, Tyskland
Stabila priser på uppnådd nivå
Efter att grispriserna gått upp förra veckan, blev de flesta länders priser oförändrade på uppnådd nivå. Det tyska priset blev oförändrat och de flesta länders priser följde efter. Små prishöjningar blev det i Frankrike och Spanien igen. Holländska priset sänktes däremot 2 cent.
De södra EU-länderna har fortsatt täten på den europeiska prisstrukturen. Med 1,75 € står det spanska priset överst på listan, följt av Italien och Frankrike.
Tillgång och efterfrågan rapporteras vara väl avvägd nästan överallt, men överskott syns på vissa ställen. Tillförseln är extremt kort i Österrike, där sjunkande slaktvikter inte orsakar ökad tillförsel, sett ur det korta perspektivet.
Slaktvikten sjunker också klart i Spanien. Som ett resultat av temperaturen upp till 40 grader, går tillväxten hos grisarna ned avsevärt. De katalanska slakterierna reducerar därför sina slaktdagar per vecka.
I stora delar av Europa börjar semestrarna och försäljningen av griskött minskar. Samtidigt går konsumtionen upp på semesterorterna. De sydeuropeiska marknaderna kan dra mest nytta av denna förskjutning av konsumtionen.
Trend för tyska marknaden: Även om en del bönder har anmält några fler grisar i slutet av förra veckan efter det oförändrade priset, kunde kvantiteterna grisar säljas utan problem. I början av den här veckan är volymerna tillbaka på normal nivå igen och marknadsföringen går utan problem. Av den anledningen förväntas prisnivån förbli stabil.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Dags för nya leveransavtal för 2017
Mot bakgrund av att efterfrågan på smågrisar och slaktsvin ökar så vill slakterierna redan nu teckna leveransavtal inför 2017. Prisnivåerna är svåra att förutse, men lägre än dagens priser borde det inte bli. Flera slakterier har differentierade leveranstillägg beroende på årsleverans och avstånd till slakteri. Ju närmare till slakteriet, desto högre tillägg, vilket väl märks i Skåne.
Det finns många producenter som önskar sig garantipriser. Förra gången det fanns var det enbart en kortsiktig lösning eftersom marknaden kantrade helt efter denna period.
Till aktuella avtal bör man binda smågrispriset genom balansnotering till grisköttspriset. Balansen bör ligga mellan 45 - 48 % och vara olika för om smågrisarna tillhör den moderna genetiken kontra äldre gener. Det är en stor skillnad både i smågris- och slaktgrisledet. Vidare kan man tänka sig fleråriga avtal med omförhandlingsklausul. Även ettåriga avtal kan ha en kontrollstation där man ser över villkoren. Om du är osäker över juridiken så konsultera en affärsjurist. Det har varit en hel del svårigheter med avtalsefterlevnad hos något slakteri i Sverige de senaste åren. Vänta inte för länge med att skriva avtal. Här om året fick de som skrev sist de sämsta avtalen.
Just nu vet jag att det finns något slakteri som köper ”extragrisar” och betalar 18 - 19 kr per kg.
Lycka till!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Mindre men bättre – kött alltså
Vego har blivit en megatrend enligt intresseorganisationer, media och dagligvaruhandeln. Föreningen Vi Konsumenter väckte frågan om mindre men bättre kött i en workshop i november 2011. Tillsammans med Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, WWF och djurskyddsorganisationerna lyftes frågan genom öppna brev till livsmedelskedjans intressenter och i en debattartikel i DN i januari 2014. Sedan dess har det blivit ett väldigt drag i frågan. Men debatten är inte sällan både förenklad och osaklig. Man blandar äpplen och päron. Det är skillnad på kött och kött. Till skillnad från Naturskyddsföreningen som kör sin Vegopepp, med hänvisning till köttets klimatpåverkan väljer Världsnaturfonden WWF att driva rådet, mindre men bättre kött. I WWFs köttguide ges möjlighet att välja med utgångspunkt från klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. Huvudbudskapet är att öka andelen vegetariskt i kosten. Svenskt Kött har tagit fram ett faktaunderlag kring svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. Rekommenderas! Men jag konstaterar att man inte vågar nämna svenska djurskyddsregler, som beteskravet, när man argumenterar för svenskt kött.
Man hävdar ofta att köttproduktionen skövlar regnskogen i SydAmerika. Men man kan ju inte bunta ihop svenskt naturbeteskött som inte utfodras med sojamjöl med feedlot-kött från USA eller gris och kyckling. ”Vi äter ohälsosamt mycket kött och sabbar miljön”, säger förenklat David Kihlberg, Naturskyddsföreningen. I nästa andetag kan man nämna att man behöver mer betande djur för att uppfylla miljömålen. Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation, talar gärna om vego och ekologiskt, utan att fundera på om vi kan försörja de ekologiska grödorna utan gödsel från djuren. Planetens gränser handlar inte bara om klimatpåverkan utan också om den verkligt hotade biologiska mångfalden. Samtidigt måste man respektera att i många länder med underutvecklat jordbruk och näringsbrist, kan djurhållning vara ett enkelt sätt att förse befolkningen med värdefullt protein. I vissa delar världen är också gräsätare, som idisslare, en bra lösning på livsmedelsförsörjningen.
I Almedalen var tidningen Syre, tillsammans med Mat – och miljöinformation (vilseledande beteckning för en veganorganisation) och Djurrätsalliansen mycket aktiva. Vegonorm, som drivs av Mat – och Miljöinformation är en kampanj som vill göra vego som standard. Jag avlyssnade ett seminarium med beklämmande felaktiga uppgifter om köttets klimatpåverkan, som verkar ha hämtats från YouTube-filmen Cowspiracy. Jag hörde också nyligen ett inslag på Ring P1, som också hänvisade till denna film. Cowspiracy har faktamässigt sågats inte minst i Naturskyddsföreningens tidning Natur av Ann-Helen Meyer von Bremen.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 30Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 30 v 29 v 28
13,10 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,60 10,60 10,60
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,61 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,38 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,13 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
21 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,72 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,63 1,60
- D:o svenska*** - - - - -
20 juli jämförbara**
16,56 Spanien - 1,749 1,740 1,721 1,695
16,50 Italien - 1,743 1,682 1,667 1,629
15,71 Frankrike - 1,659 1,652 1,622 1,590
15,20 Tyskland - 1,606 1,606 1,576 1,546
14,99 Danmark - 1,583 1,582 1,556 1,529
14,64 England - - 1,546 1,515 1,525
14,58 Österrike - 1,540 1,540 1,509 1,479
14,50 Belgien - 1,532 1,532 1,507 1,482
14,29 Holland - 1,509 1,528 1,491 1,491
13,63 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,401
14,72 Polen - - - 1,555 1,513
14,72 Tjeckien - - 1,555 1,543 1,506
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
22 juli
15 juli
8 juli
21 juni
Utbud
2560
2076
2227
3360
Sålda
2010
1691
1837
2920
Medelpris, euro
1,71
1,71
1,72
1,64
Lägst
1,70
1,69
1,70
1,62
Högst
1,72
1,74
1,74
1,66
Medelpris, skr
16,19
16,15
16,27
15,43

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,46 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,70
VEZG 56 %b euro 1,13 1,13 1,13
Galtar
6,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
11,35
11,37
11,07
11,35
12,11
11,85
11,76
Dollar 8,58 8,54 8,53 8,48 8,22 8,20 8,30
Euro 9,47 9,45 9,46 9,41 9,32 9,27 9,36
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,24 1,25
Norsk 1,01 1,01 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00
Yen 8,02 8,20 8,45 8,62 7,87 7,67 7,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
297
Basis 7 kg 242 242 242 236 234
504
Basis 30 kg 408 408 408 400 393
303
SPF+Myc 7 kg 247 247 247 241 239
510
SPF+Myc 30 kg 413 413 413 405 398
308
SPF 7 kg 251 251 251 245 243
515
SPF 30 kg 417 417 417 409 402
1428
Økologi 30 kg 1141 1141 1141 1134 1100
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
525
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,00 - -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.