@-GRIS 29 juli 2016
Senaste uppdatering gjord 30 juli 13,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Danmark sänker 20 øre v 31
Danmark sänker 20 øre, men Tyskland har oförändrat grispris v 31. Det är bra balans i både Tyskland och övriga EU. Danmark sänker pga att det är semester vid fabrikerna för förädling av köttprodukter och då köper de ingen råvara.
I Sverige har alla slakterierna oförändrade priser. Ginsten trodde på höjning förra veckan, men har ångrat sig. Trots bra försäljning till semesterfolket på västkusten, är det svårt att få upp priserna. Skövde har inte svarat om nästa veckas priser, men jag utgår från att priserna är oförändrade. Skövde brukar inte ta initiativ till höjningar. Rättelse sker annars när priset blir känt.
För en tid sedan gick Danish Crown ut med att man tänkte ta 10 dkr extra för att slakta ekologiska grisar, utegrisar. Det beror på att det kostar mer att kontrollera hälsan på grisar som exponerats för sjukdomar som finns i naturen och hos vilda djur. Merkostnaden gäller även grisar från s k verandastallar, där djuren har möjlighet att gå ut.
I veckan backade DC från meravgiften, i varje fall temporärt. Andra slakterier följde inte efter med att ta ut merkostnaderna. I stället ska DC försöka påverka myndigheterna att förändra kontrollkraven till att bli mer lika de krav som ställs i andra länder. I Holland tar man t ex endast blodprover i utegrisbesättningar där man bedömer en förhöjd risk från den vilda faunan.
I en analys som refereras av Pig Progress sägs att den nolländska svinsektorn nu behöver innovationer. I åratal har grisnäringen spelat en viktig roll i att sätta en ny standard för grisproduktion runt om i världen. Strukturella förändringar behövs i grisnäringen, från foder och genetik till detaljhandeln. Av de befintliga 5 000 grisföretagarna kan endast några och 2000 överleva. Grisuppfödarna måste börja producera vad marknaden kräver, söka mer samarbete och ingå avtal med företag som bearbetar sina djur och marknadsföra köttet.
Detta är de viktigaste slutsatserna i handlingsplanen "Action Plan to Revitalise Pig Farming", som satts samman av en grupp experter från grisnäringen, den nederländska regeringen och Rabobank. Det är den som refereras i Pig Process.
Grissektorn i Holland sysselsätter mer än 26 000 personer och har en årlig kapacitet på mer än 8 miljarder € och ett exportvärde på 5 miljarder €. Självförsörjningsgraden är 250 % och Holland måste exportera mer än hälften av sin produktion. Under senare år har sektorn förlorat konkurrens, vilket leder till lägre lönsamhet, hög skuldbörda och andra problem. Grissektorn skyller i viss mån på regeringens tolkning av EUs regelverk, särskilt när det gäller djurskydd och miljö. Ett holländskt problem är den stora mängd gödsel som måste processas eller exporteras.
Grisbeståndet är cirka 12,6 miljoner djur varav över 1,2 miljoner är suggor och galtar. Antalet har varit stabilt, men antalet svingårdar har minskat från drygt 14.000 år 2000 till drygt 5 000 nu.
Största problemen för svinsektorn är att grisuppfödares barn väljer karriär utanför sektorn, men även ekonomiska. Snittet på en besättning är nu 2500 grisar, jämfört med 900 år 2000. /LG 160730


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
-


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nej, det blir oförändrat nästa vecka också. Det är bra efterfrågan, men svårt att få upp priserna. Det finns inget att ta av. Semestrarna på västkusten fortsätter ännu en tid.
-Balans i slakten, brist på smågrisar. .

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt god, med bra efterfrågan. Vi kommer nu in i augusti och närmar oss snabbt skolstart, m m, vilket innebär en förändring i efterfrågan från sommarens efterfrågan, som i högsta grad är grillrelaterad, till andra produkter. Bedömningen är fortsatt bra marknad för svenskt kött.
-Alla priser är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Semesterstämningen slår igenom på allvar
Det är nu semestertider i den sydliga halvan av Europa och stämningen hos inköparna på anläggningarna för förädling av kött är därefter. Vi är inne i de största semesterveckorna i bl a Italien och Tyskland, så stora delar av europeisk industri för köttförädling ligger stilla.
-Marknaden för färskt kött i Europa är mycket lugn. Vi upplever en svag efterfrågan på de flesta detaljer och därför sjunker priserna en smula, vilket är helt normalt vid den här tidpunkten av sommaren, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns eksportavdeling.
-Till länder utanför Europa är det jämn avsättning till japan och en ganska fin efterfrågan från Kina.
-Efter en något lugnare period än den vi upplevde under fjolåret, är det nu åter mer fart på försäljningen till Kina. Det sker dock till något lägre priser och det ser dessvärre ut som att vi har passerat toppen för denna omgång, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Marknaden för slaktgrisar är balanserad
I början av veckan var marknaden väl i balans i hela EU. De utbjudna volymerna ligger under årets genomsnitt, som det brukar vara vid den här tiden på året. Dessutom är slaktvikterna låga, särskilt i de södra EU-länderna. Priserna tar en paus i de flesta länder.
Förutom i Tyskland är priserna oförändrade i Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Österrike. Medan efterfrågan på griskött kan vara bättre i Europa, är exporten till tredje land fortsatt bra, sägs det i rapporterna från de enskilda EU-länderna.
Statistiken bekräftar detta: Från januari till maj 2016 sålde EUs medlemsländer upp till 40 % mer fläsk till tredje land än under samma period förra året. Kina är den viktigaste marknaden och tog emot 47 % av all försäljning till tredje land. Med oförändrad försäljning av biprodukter till Kina, kan volymen fryst griskött ökas i betydande grad. Även volymen attraktiva detaljer kan ökas till Asien.
Trend för tyska marknaden: Det går oförändrat bra att sälja de slaktgrisar som anmäls till slakt.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Köp inte smågrisen i säcken
Det är hög tid att vidareutveckla den öppna smågrishandeln. På 1990-talet infördes treraskorsningar på den svenska marknaden. Det skulle på sikt ersätta de renrasiga och tvåraskorsningarna. För detta hade man ett differentierat pris med 30 - 40 kr mer per treraskorsningsgris, vilket också var motiverat.
Vi har nu hamnat i samma läge då den ”nya genetiken” kommit. Dessa nya grisar är värda det som prislistorna anger medan de grisar med den äldre genetiken bör vara 35 - 50 kr billigare per st. Dessutom ger suggor av den nya genetiken fler smågrisar med 3 - 5 st per år.
Förutom detta är det dags att varudeklarera de smågrisar som går i handeln. En sådan varudeklaration kan innehålla: Högst 10 % av modersuggorna i smågrisbesättningen får vara äldre än 5 år. Köparen behöver dessutom veta smågrisarnas vaccinationsstatus, uppfödningssystem, utfodringssystem och utfodringsmängd vid leveranstillfället samt stalltemperatur och strömedel i sitt tillväxtstall. Kontaktuppgifter till säljaren med telefon eller mailadress är självklarheter. Dessa uppgifter har hjälpt oss som köpare vid flera tillfällen.
Som köpare är det DU som är kund. Om alla smågrisköpare begär prisskillnad på den nya och gamla genetikens smågrisar och en varudeklarerad gris i sina kommande avtal så skulle det hjälpa till att fortsatt föra grisnäringen framåt.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

En hållbar svensk livsmedelsstrategi kräver ansvarsfulla politiker
Regeringen lyckades inte leverera en svensk livsmedelsstrategi innan sommaren. Med syfte att få bred politisk enighet förhandlar nu regeringen förslaget till strategi med oppositionen. Nu krävs politiker, som tar sitt ansvar. Politiker, som inte enbart överlämnar ansvaret till marknaden och konsumenterna att säkerställa att vi har en svensk hållbar matproduktion som skyddar människor, miljö och djur.
Det finns goda möjligheter att öka den svenska matproduktionen där jordbruket lever upp till de miljö- och klimatmål som regeringen och riksdagen skrivit under på. Strategin måste också ta sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar att främja en svensk folkhälsa och ett gott lagstiftat djurskydd. Vi bör exempelvis äta mindre, men bättre kött. Djuren ska inte bara vara friska, utan kor ska kunna beta på sommaren, grisar ska inte stängas in i bur och djuren ska ha tillräckligt utrymme. Vi vill också ha en ny svensk djurskyddslag som lever upp till dessa krav.
Att sänka miljö- eller djurskyddskrav är fel väg att gå om vi ska öka den svenska matproduktionen. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten. Det borde inte heller vara där den politiska målsättningen ska vara. Sänker vi våra målsättningar inom miljö och djurskydd riskerar vi tvärtom tappa den marknadsföringsfördel som svensk mat har i dag. En ökad svensk produktion kräver lönsamma jordbruks-och livsmedelsföretag, men varför ska konsumenterna välja att betala mer för svensk mat som inte längre kommer med mervärde? Svensk ursprungsmärkning underlättar för oss som konsumenter, men den måste fyllas med innehåll. Vi som konsumenter måste känna trygghet i att det finns ett ansvar för att lagstiftningen skyddar folkhälsan och djuren och att det finns tydliga mål för att minska klimat- och miljöpåverkan. Med en tydlig ursprungsmärkning och marknadsföring av svenska mervärden finns vinnare med trygga konsumenter och lönsamma bondeföretagare.
Nu gäller det att skapa politisk enighet i dessa frågor så att vi i den fortsatta dialogen kring en handlingsplan kan ge tydliga signaler till myndigheter, bönder, livsmedelsföretag, dagligvaruhandeln och oss konsumenter.
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Louise Ungerth, ansvarig konsument och miljö Konsumentföreningen Stockholm
Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 31Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 32 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 31 v 30 v 29
13,31 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,60 10,60
24,96 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 26,61 26,61
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
27 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,83 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,63
- D:o svenska*** - - - - -
26 juli jämförbara**
17,20 Italien - 1,803 1,743 1,682 1,667
16,69 Spanien - 1,750 1,749 1,740 1,721
15,83 Frankrike - 1,660 1,659 1,652 1,622
15,32 Tyskland - 1,606 1,606 1,606 1,576
15,10 Danmark - 1,583 1,583 1,582 1,556
15,05 England - 1,578 1,594 1,546 1,515
14,69 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,509
14,61 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,507
14,39 Holland - 1,509 1,509 1,528 1,491
13,73 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,96 Polen - - - 1,569 1,555
15,13 Tjeckien - - 1,587 1,555 1,543
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 juli
22 juli
15 juli
8 juli
Utbud
2040
2560
2076
2227
Sålda
1730
2010
1691
1837
Medelpris, euro
1,71
1,71
1,71
1,72
Lägst
1,70
1,70
1,69
1,70
Högst
1,73
1,72
1,74
1,74
Medelpris, skr
16,31
16,19
16,15
16,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
8,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
14,78
Nortura Fri vikta nkr 14,93 15,46 15,46
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,78
VEZG 56 %b euro 1,13 1,13 1,13
Galtar
7,16
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
11,37
11,35
11,37
11,07
11,35
12,11
11,85
Dollar 8,62 8,58 8,54 8,53 8,48 8,22 8,20
Euro 9,54 9,47 9,45 9,46 9,41 9,32 9,27
Dansk 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,24
Norsk 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 0,99 1,00
Yen 8,22 8,02 8,20 8,45 8,62 7,87 7,67
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
302
Basis 7 kg 236 242 242 242 236
510
Basis 30 kg 399 408 408 408 400
308
SPF+Myc 7 kg 241 247 247 247 241
517
SPF+Myc 30 kg 404 413 413 413 405
313
SPF 7 kg 245 251 251 251 245
519
SPF 30 kg 408 417 417 417 409
1454
Økologi 30 kg 1136 1141 1141 1141 1134
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
529
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,00 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.